N2 7 - sgg.gov.ma

Click here to load reader

 • date post

  12-Dec-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of N2 7 - sgg.gov.ma

e 4 PORTAIVT APPROBATION DE
LA CONVENTION FAITE A RABAT LE 14 AVRIL 2015 ENTRE LE
GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC ET LE
GOUVERNEMENT DU ROYAUME D'ARABIE SAOUDITE
TENDANT A EVITER 1A DOUBLE IMPOSITION ET A PREVENIR
L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU.
* * *
Article Unique :
Est approuvée la Convention faite à Rabat le 14 avril 2015
entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement
du Royaume d'Arabie Saoudite tendant à éviter la double
imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le
revenu.
.eree,t423
;tell cttià Jiu j Zioi-a31 iÂCL-e
(-ILI V+i)da.11 te1-!>all Cl9k.re 441.1 diall oie (.41,,,»alf
ty., 2015 da) 14 ti,uti? iut.0 4:45U-rit tla ta9:.; c.; 45,9›..1,1 sjsil L.s.t4 42J.i.j.,:aa dys. csi4ii c-Jmel
.(..iss cria 4i.),-;z14
Ji '31 (.1-Ç ra! L.JAL»..0 (JAJZ UfrinS
•Lealis 4.)ek (De -4.1S \-$:&eL°.? eï
L'etifedi 41,:an A.1à 4.6.Lt›. J.:%411 Lele
Lei (:).4 1,4,41.5.411.telt, 4.1111>a31 1+) k eis-‘11 JI 44.01,471 diAt tlik) celc. a.1_411 ji;,11
D:eb (Si V,11 013». J.s1+174 341 MI c.J. 11,121 -4311 41.),;04 chg1)23 11.;t. t11 ;,.....1;.1tY1 441 Ji. a41-1»
),)1Mi 1c1-;`,
414 41,1. ej.)414\11-,3 dA2J" :steel .Ala ts3J Py1 )43
ci. 41.41 (»Lat Za1A.I1 4.r.:4,1.3. 0.1 _9,, .1,;1,-;411,5 ;4hg1.4)11.111 czàleit,11 pLac.i
it9a-; ceça jetàIS 45.10 via )44 e):11.1 (pi
•:skl-t :k4mell Liis411kAipu L31.41u11.4...)e.'D
• cs+)...)se "i,44-111 &L'A, çs+).->jea C.1,9te ‘,7143e
Cia!i-cele 4.ye (DL' )
,A4 eiA „il...8.0 ;4:j ;„&.,..,4 Zugs
Lette 4.1ii 4.à4-) .JS..111 tele. 41..»;:ag &1.0 ce-e)...0 ci JA.3`11
g:41..2D
reseceeseeenesmexemeezeces...
tgitee teueeithcos 4,desittis
I Plç irtatistit Le.13i iLe..»M es1C. VUIV 0 là 'titkrà
4121 To.g..31
41tià-p yst,"»
lesta
J4•111',"21* ji 4514) I'djaii"il ità•tejall es-.%.3"1 crie 4->ail CY4 •le3 -2 ujImit c,ictu-m 4111i t..4
.Jut tua-) “..ta
(l)
QI)
zeit. c> yuni Œià je1cp -4
Yà..› _91 Z.e1tsii „Ij ze.-4 a+surii bià t.3910 &,)ti St.)
4,1A zuk,41 aLism cin„.e
42-iy,rahri
;JL.4.11
lute Jsà
:a Las ‘J.,:u o.:a:à; t. a‘eitinyi ();ai.J22 -1 kmytil SI. "csià1 uildi431 ce.w.,' 0
uese L34, 4+-;t:rie %..6us-1
j i:140.4.411 (4,
Ze31÷41 4.ifia Lwiska “lt%.11 (4sfilt
j.. Lpitt..1 j aie, .1 (-44 ILL c4,3_41 cjytEll • j
j tS1...11 Nlit jx11 ;t'id ‘5.1.,,,H
&d'II (sic ;ya 44. _sil U14411. Lyulh ce:JI 4,...eteil 4411 ail& ;WU!
çààil 4-4113 'eata..:Y\411., ;',14 atis:34.11 Lb "HL0
aS Qsi ji g "Liai,: a - • Ll.-1.4(.à
4,343=1' L>as.ei Jatae jeg JI (Fi cn" a• (r.a,1
,A3,_»_;231 u;‘,1,9
0-1-91.4 ; 12°'".I tê1 °..)4A irel`?
-4.32 44..i '9i..11 LlaU,>" lei A v:l11 'MW! 1.1c.C> cia,a4 4)31
su_AYI JI ;LI .41 aislà
-ra -11 al“1" .r> (a
411?-2 4 cseS.)-41 emA .jii.? (1)
Ji 1414., :911,11 ul ji : 4_4 :',(1-11 4$1!
••• ••• ..... ...... %• • -1/41,‘,• •••• • ••••...1...%•..“..“••• ..... Ni%'1."\- •• %.1..“,%%•% •%.
• • • • •
&sel &;..3,11 d.111 k5.),t1 j 45)Lgiel („el (II) 2.13à
&Je cu, a a JI 7.,tei. (.91 Lit..1. :143 (4 ci. e..4.4s1. çfri Liea,
&„uar, ) 41 arà c..51s „):4), Lm neei
Ji L....451.1 LUT a:àtb Lek (j4.103 1/4?11,4i)...;a11.3 jit; 1.4 '4 jall
tc.Luaidail 1, jauineek sil-. crla Zlià1S Élts)
Leyàell
LteI,)11 Sà..11
Nil' 1.43 ymaiSi4 VI Zial rjr12 4.41.9.re 6:àà c):=4 jet ""t1
ÇA il"( Jeee ("I 43.)14 4-443 ‘DIsA ae. dis 14,4 1-ar-au :0.3-511
tditpu. JI ) teLig 4:3-. tel JI Ja Lail Lusr, Ate...„. kt.ela
siale :1.1_9.111 te..% OSib dal«) Cfil
.;"0 aà 4tri
:v.191.S
te vi tAlà cs c.tu céiià ûg.‘ai .1?.); Iask.1.11 443.41 teel age
rtj—z—t11 4:11.0.a Lei °fi:, 4331 •.à..:La' .11 liljaIS cei
.("2111 c31...ciag
S.?-j; ji 434 JA 1.44 a.1_41 cfi.) (4à
.i.3*.at gus- 4.ei tall...1.1* I (Fi la Lad. 4 cùasciall
.ter, Lee 4I1 àU.1.4 C)-C7 4 &Se (ffixelaisil ç5,4 eu.s. 4.1 ûte i4
().).S.L 2.1)s.11 tei
311-1,4 itymei 41-41..) 111 1-1/244 ij-Se (.1 (>3.1:1_41 l:11S1 ÜLS IN (à
fjlitil.1 t).1.".11 c:4,s11.1.11 cji:L1.)111 Lei cil', .42.
4
• • • • • ;Ar° •
%%%%%% %%% %%ss .... s .. % % S%
Ci4.41 Ire le; Lila 1"31-4.11 e:14 (i) ;je 45a9 u.-L.t .19 Laar:, -3
icv19 IL Loi .1›_9e ççj:)..414. 4'S 4-11'i C1f1-4"di
• • •
ji e3.4.19 esytt6.11 LUS:i
sit.à) (i
ft} (,%4
9;4111 "ittiail — 3
1..»4 LI-C1 64? "UiklA. .4LSIA YIACI ‘4:14.)3 bLej ei.>2" "1"13) il A C:3194-
•-x-el (6) -Au- <els kià s4.1 tata a- yzi-9.
L1511. c's4 (klieLei) eiJ14. 4.) '"ahill L'a.".j.11 Li1/4, (4à
(:)1 1+.":14. C.41 ‘c.)24.iiii 141 (i.lirial)tii:4411 ea.90 i)0,11.1-e4
'crie tel =9.3-'' sksci .433-0 vi (44 11/2Clia ei.)443 4-'';à e..51";“3; Eij
.1 je:e tità1 qi JUS >Asti (6) es,
:^k4u1 ciaie aSil cei:U.11 els-Yi rkill. tsk- -4
4ski. (;111 ()a,. ji cs.):%•1 jo c4m-mili (1
eiu..31)
5
(21-4-) d?1" t33.1.11 31 ela:c9 &la L1..11 44
.(;3311.11)
1.àzta- ';‘.+>1, 4s1 .11,1-ts L;a. j.1 Ili 0.11 3:2131%.•ii pà
Utell) t3)2...1.1
.1.1c1... c.,;).411 13.4•ce jaall cses-11 Sit.411 v15.11 WA,
u.5i4 - Ly.04-1 (DIS Is) LUI ose. cjA (2) (1) (D...sil!' et.531 &•• ,ste. — 5
tuai. ùr. ;113.à Lei ;à1..J1 c.». (7) 4.41c. (3.4 gs.).11i
114.41 cei ja11,à ti _441' I 110 di e ..y&e I :41 cl.; (a.1311.)
136, 4,1S 131 & (a33-1.41.21) t 43414611 tee tel; cllatti 14,1 4:54 ksi Yel 13)3514:611
221
6(1131.1.11) ai "LI esal4 àfia-31 J.Sa1:9 kia.oldaej 0.3a.)1.4e 44à1
1.4:ism> II) 4,23 1.1.-11 b1.4 4:), (4) ; tei (sic Juctili b:14
43111 alt ce.siii..q L:411 1.1i, (:)4 jamii c:4:1 (DU
(jar ciusLA9 Ji itifià431 Li; GIS..4 Je-a; 43fil L.A.L. 44 4.4
u4 -19 e ylds ti-su e L )54i a 4-1/4; cil &-,s, -41 -
3..a;rs •oujà botit cea (2,1,44 ti.A. vizi4 (D.. et. 3 ‘91, —6
&il LL>1.9i ;asuli J'a, Z412 sià :1,13 ;Ut.
.1.eà .14:0
4+,-q kl_41 (.0.à LI, X13à3 4.4 (k131103) t.s.)4a3 ,:j1 .1%4, 5/ —7
Lgi ake..Ite etc Lgi 4.4) cluk 4.1.,3-.11
it—ac1 tsl ..›)c. kà.as (,,tetlasetil Ci:}4 Lra C.WL,? .C.11 k>S1 "Cle4.4 4";e0
S.-.1&...J1 133231 441.5 3 (2,131140) ti›.1.111 (el J.415.4.0 JalS WS41/41 ;1/4.4a-csa Lg. 311 1lb
•.-1 -6_usUl Cfr 2-.41-4_, Ligtke cse te,At•
àsi-ea°11.u:'=.31 Jeku“ &,:c.3 à.s.g., sà.:3 \41. 441 (44.911. Ii4e*
- • .3&4 4ià
fer,
2414 9D-4 44= _; Zs_rà 1-g 4,j‘ ùis à -8 La. L.bu. dit _9i 9u_.>&(111
. j_t4.91 :4S_A13 4.11.3 ;ISA teStyg 4)4 c)x.t.; 43 (31.‘
...11 ;Set
112e9ail Cra c.14.111
IL. LUS dit) Ltitaka. Lac. ')Jjà çà +.44e.,LU=_N ‘51.11 —1
Zisii vi,•4›.rnall 4c.Là.:NJ ifre Los.lil ;Sun r;b1n.41
.u_)4.91
)1 eLkai Lei à,i) Lola ;se. c.31(1-,..,ii" .éitel dus, _2
tLicti :45.ku csla „Liu, s j4.5 c.tti 9J1..% 4,51 4)1<h-11 a,s,
ej-414 "lei...>" 9„.41. jj,) `0:9LAII
4.41.61 _»e C-11.(h..tj LLe.;tasi itejai 244 21;1.",.11 eut c.4.):5,11 43.31 L411.9 2.41ill kjek.à..9.1H cate.S.9.11
4.-:)1Stagl ‘,J.)12111:9 Yi
nt•jy-eti k.12LASS „AG Len.wali .1&:s....H ()SAS Lek' bà4 0.4 (1) ôfill rIS.,1 &Ac, —3
..):N1 LIU (7,1q 19,bLet.41..,1 ‘14,9e1:9 ;..).4.4
E.,_>,1.1;iiiik.1 LUà11 i„.1z1314 bit cy9 (3) (1) Chi1fgal eLW Label Lia 7-4
;1131 j..1 a.1_41.11 _st (L,s, Laj ()ai ejilisyr
;7+44411 1.41.4.11
<7.a.L10. I :U.9.111 ..51t 4%1 ct e_09;141'321.11 cb__M ":\ —1
i_9.9_,L9 .14.4i aa31.1 ;ISA Lk>6 :t.1_9.111 tei.119413 (.11_9li.411) a_9_441 /9.1
0191411) e9;s1+4 trb 1141.>41j 2?-9-111. 411 _r_41-15 (;diettli)
4:)4.94 (Y) a-411.111 e La cm ,u)L91 kijam
1
Iiità ;Act, ;11.4 elkari..) 04)..ds Leàle eatie cy, (3) etSai. c..4 -2
SUL.11 cl4 ôasta. Otà thiLl eda.a. Lkyl. LLsA.S I ;twist! '&1_41 vi
.1.a_tA4 JS. eb.A. cte udAddi Lyir_
tiy1411 UL5 2re, aelar9.,) '1.44 d4iie Lit 4'4444 ;112.2
Ula ;LL. Lr.L.; (2.1
1.44 :La ilsàe.1 je9 Laeg:af• I Lutosa...11 ;Usa- ààe -3
;Latil 1.64 .4,5; 1.44; etykg 2.1)41_,:tj-,2:711 .Fsie Jan St3
t_iXs.) 0:2#.», otayià. 4,2, c. —tu sti y: 051 , ÛtS.4 4,3
; 0331149 tiistAil Lytt.)511 ta* 2,LLAJI dei (>4 (Zjikill al.a
elà;:141 Lsys.1 ji etyou c.31,11 ais 4431.s.
La. Lei) JI 2,,Lyi Jeu- JI eiJ LIS4i Loie j dits il ariatil
LA Lbebeit4 s.-4 j-,alk“ tis.J JsÂt uie (cety-isdi (uiria) t_t>à-J
Le. tià Là÷.11 ;LAW c4 4)...; àle cei iL29e. euke sk:+1à11 ;Ltn..it
tJyy.L.11 tele ULIS 11:.1.11.• et 44 cy. LIA...,:à• 44' 1 (41411
eisu j4.1L4 zaL4 ji tieu ckm Lesei LeAr+ 4,es. ,D4 _51 (2:1_4411)
flà1 c..e3jse ule JI vià.1 (l'a il El juNI
i:»il, I e...A41112.. j.‘à (3$2.s. (sit. teky.aell etifii) j.)2Lk•A 21.11.à. 1.4) il Co jà)n
,L.01.4il 44Se CA L,L1 (111.0.11) tiA*13 U41.) 43-(01 LA 2-•°
ogiul cslc thb ;14.1b tri) Lruail Lee Ckfil Lek. ;Sitt'ae. 2.1,frà teà rà) -4
y sàui c).. (2) sfill 4>i ;41S11 (7t1iti.11) ti.)4.11 clq.)9 4.4.4à
(04..LD mal Lylij uàe Ze›.411 ung à;pa:, ;2414Là tio
ts-'4 t-* 'Lie celi (éiSs. 4,-»sail mie zieib ‘DI 47.11e. (ft.»
tei
‘eXl %%%%%%%% ....... .........
8
; /%1. ‘‘..0.“00.... \ %\‘‘ %%%%%%%%%%%%%%%% • •
t Lie Sil (:).• 24.1e_9:111 Cal e.›. 46°9 il Cieei (5.tAliM_S•lii
ç:ys 2#;11 ont 4>à ZIA dit vi 433 JI j.. 5%1 kizatj (E) itt..U1
SL.U.31 it1.4131_51 (42 v:11:11 ;te- 5,
• • ........ ... .
. •cs..4 ;JI= -› 41.1.41 (L14
aie CP e:14i crei JS.1 ai )4 yi LeAF Lt‘a citbn Cas", 1-4-à:=- -6
tlSaiq )3E-i risai
L2J4i
iista..11 Z1,4 c.s.,À ka).:211 vtall jedl cil.)91 Ji cjiLi .jekazu- -1
eiti.$11) .3.2:1
cei -saê 43IÀ 2.34,41 U.34 cric tro) Ftli 'LW) ei).14 (31.£ RI -2
'4_41 ‘ei eetà.)....0 114 Lrà. el di <2.$ pt.:41
te÷.° (91v (sali Libtad
j vil as c›.. 412 tttlIn bàs (i) els.J -3
4,53 LisLiz I
.,»-iA.-11 ce:5 _91 -Ob; cei S_44° Zie'444,;Jfra, Us:4 4)14
-4:11,4411 ZIA &\:, te.À ;0_4 ti.)à” JI,* twl.)
Liiitkm 614 Lé (C..e.aULM) C.hemS431 C.»:.+ clài§ ci cc-ai 1:?1 ic:mad 4;1 Gji
C.F CjA • (LI4 .0114) Le' (Sq 4:111 Cfr t .51 si-2_)41
aug, ;;Lin..i.,„).sli (aket,s9 ceisa.0 t).. gel leri—N t:;511.41 Cyc•olS
etlieLSI) tis4411 1:14 t:Y 14...>51 .:),s-N • t-hirldi L++-1 ierigAy
£111 ta43
-ail 'Ili - lei (2.1.gli) ti),1.. ;Sean.. a1,s 1:àj -2
:L1_41 a cet Za›.à,11 Lielsà4 JAS 1.312.1.11 ;L1,111 eln (Zlitia) t „AI clul
üJIS Y; Zlij.111 etin 041.9.41) t Sisfew, 'Âe a:Ve r:J3L.Si ‘LeAll
4ZEISHM. (C.JVil.tP t".1 jtalie ûjs1 4.và..4).eiti (a.41.911.31)•t:Làe j).3..2' I cie, jja
csi fit zeie „kr: — 41:w — i.i.eY1
ûtstsui 44hiet is itel; 2.1.5.311 txt.
,LersH u-sii 1/43.,H apsiteall ai.11,111 )
Thi.11
cUj
1 :UA tei;t».:211
rer, Z1_9à.11 khuaà,11 reaST1 (.)1 j j->e. c‘e11S ea," —2
43,4 dlital (DIS 14 c).5.) «c‘eA necla9 llijj c‘,LAU taS a-Sytall
• Lau _41 -4.,diabll ai ,cs -,,W1 ;4111 )14,
te% -11 lq cte (41-,N) (0/0 5) 111-14 — I
tia Lel%) Jeil cria (%1 p) kitalt3; je 1, kje,..0.1 aie (La-42)11'24:i CL.t.)
• (PaIii c4.11
.re-M c4J 42- c-u tt-Cti z.Ç.Y.'411 tYjes el:MS jejj:)
reJ ) ee-S1 c.1i Licsb 1.45 nee..,,Y ctul" cjà.:, —3
jsz, — j +41 cjpall °tee
L>L1 c. t-A-", (41%1 (.5,AI à-5_4W cy, jà..111 ti13:4.5 JUL.11 j
.ctuStI;Lc jj..11 kU.11114,ei, nars:-.11 2.1)111 j el-JM VA L3Sa Lrào,
LiseLà st6dill c).., 4.31 dila (91 cp (2) j (i ) (:Abi eusT (34.615 v —4
U.).2 ?eià ià5)1 1 :l13a
(>4 a ri5.12• CS.* e jiLls11 11.1_41 ("A» L9S nee: Pkeyt Za.1b Ôt4Itt LIDU Cj4
kaa LtkLit 0,169 41aj Ze4).4 tejil te (e2 et-uiçj kigla éacti
ft •
d
............. ..... ..... \\%%‘,0,
\\\\1,,,4\\\ ;
\ \\% %%%%%%%%%%%% ‘‘‘,
ji 11.624.111 ità3.411 A:4(3.q .:).• tek! clui 4,9.41 te-91 zesk d.4 tylt
.zikl us, (i 4) 31 (7) luAn tssi Ali. a. çrà
J mfi'ili îait.14.11 Z1,0.11 Û.4 Leiv! ;a.:. 265,),1 II} -5
. ci-ut 5:1- c-i1/41 1-5 fig ;1.5-11 4aceJ t4411 cLj uà 114) uk),-
ci9i.4÷,-; cirà 4..52 :45.1-11 ca-z (r.411 Lcel 'kr.* ‘11 'tri) b:14
.41 Les.ç .4 .5 Arl :11_41 kei tiZIJ â1.43,..›4 rea91
re..S/1 j *J.-AS 31, 'Lig-% ats..».31 cki‘e ke.5)411 jje. ;LS cLui
.(s}s.Y1 .11.4 et titi LaLui LA).> ji l„LtS •••.).,...g ,),4 :4;91 j iuke,.4.11
zijJ ee; 4.14.• L.S>1.1 . 1,11 aleitiayi .14 teià_Ai ets.J 4,1 ,).„ ta&)11 Lgia -6
zli;r4 LUI 'Lila cid cj.,U. 64:5,41 ;U...41 lam. L»).:,'
t-6;043 (:)1 4L5.)S2 4104 6:1411)el eltà (:14 (7) .2.441 elL.9 1.4z
ZiLy2a.0 jea jj14:1/4, ùi g Lealkul 4.1‘;1.,yittl j iLçAel itablala
`t. -} _lia Cl. t jacta c:J.4 (%5)
rvile> a+) LU i.14.11
ji.91.a.421 J.:eUt tsiâi
L'Ai. vil iïstritil 1111_41 c,ei 4.Ly.à.11 ceJI c.,1411à, aull Lié es. c.' je,) -6211 &.1/4., -2
CsqUe. c> L.L.4 ‘..e • SI ei.J1 c.:g 4 (g.I ZIA biLA4-1 j za.e. viesu Lei
Lkuji.J 74,u...a i_94.1. Vi icay&YI 0.1,41 La...1.44 Ce
Lel. cf. USAI 4.1..›).Ù. (vo 1 0)
zmat, ki,3 ("à [rie ctall cs1411.6A LL.TI cya. (2) 7, jinl cya re,A -3
. L44 il vis_»11 tei 41à-, lbeetiaa
2+_»..11 vi>tit J.111 14%.1 L,LaLS114 k5,31.6.., *YU
e C
IM M
3 C
M C
S N
N S
S N
II M
A C
IS
" 0 ,
1 0 . 0 0 t 4 0 0 + , 0 s 1
.1 0 0
N ........ ....
44111... Là1.411 ;as vit s (es 14 "cje)/1 catiLls. ("ci -4
()ma LIS4 t' I Ùeà.dil cL.3.;,1 :tg ji•Ssaii tei Js.11 tel el 43.461 e:à
cue.+31 c.,Ismake kellan calxL.M
ùs. 31s-à SUI cf. `ej .à.te
L /LW Ly.k)btàF abü LaUtlea
4.›." (:11.111 cja 1:1) LàL.11 cb. (2) j (1) cAbiill rlSeJ d41.3:. y --5
:411.4 4.1:,..131 Itè tst 4;111 1,ààle:21 11.1.41 tei 14r. j1S; j 4,..à ;‘,9,à11
, Ls.).‘91 kl,j.à11 e 1/401 Ûss ji usà pa., dus
314-1114 1-411.-4 Cealt ,L4itiam ds-U1 leac. eià cat5_, t-tU
021.. ((j.. (14) tal..11 il (7) S.11.4.11 tUsi (3,15 ;),11.s,11 ois Ltd, 41111 Ledili :t4.111
;:t11.11
ILI ris &ta (y,: >11 cjiSe iStrao 4.à ltaU f.:,9J11 e..$1411.11..
Lri2.1., II lis (DU --(:»111 r:J1.41.1a. (). Les.111 eileJ (j.,`"` .41 aS S:1i j :d je
2,41 2L124.7 jai tel IàGli $1.11. -sà11.4. cei 14u.
gtkilà11 lat.1111 'A:441 Dl% Liàa 1£111 Jar itià101I c.411.1. Lls.à.11 1,1.àe
Ji usa itS4.11 Lee§ as. cé/1 ,t_à ire.; Lls.à11 Ils 1AT!
tp1 su, c..31all usai.-121 ci4issals. :Ob c_11+111:-. -7
4DIS àle.11 3(1,:(» ej:%111 I tic és, 441 Lai uei ji
(341.13 aell 01% e.S../S .:sna el 44. 41-411 64b11 4e1A (je»
4.1„).;a111.4.1L ctle 2.11.)11 ùli a.11-+,11 ais ea Lei 1.4 ji514.11 ales11 ,41c
.241\11 141 tas›,1D gel ja Llidî
isuje 411 ;31AI
qs_gil *UA (Il "1-11,»B
• •
1.4. j1371 à1-11 ÙIS 131 Lel ;11_41 a 1:À.,;),1,- Ji
(% 1 0) sy.te ùc 12.33' 1/43.y.all al; ,u-,..›LelY1
I el :5411 ;,11.4.11 (4.9 taLle,w, - 14)1,./111" Lean; -3
\Hl ?‘5Litii tei Luc. j.ei) tia 451 Li...:L“.1 ji L11-.3.,11
01;i14 t 1)&1 41«).) ji ji Lei I 411 ji 4 Ji
;4;1)4.1 Z.4elL., dt.siSal ($.1, jf JI at-, kas. il was.- JI <c1,5-3 _et
Lui 4(;,se zi:»411) a.F.Lan „, tazt.m. <J4. çà„da.
ist0 4:0 z93.6.1( c.411
;11_0 14. ;Lif'1.4411 as' ',Du 'si ;Lut t à:Ut. () (1) Ci! fil! 4.11 3+1;111 ..)1 -4
;11,1a it.tu CL, .:v. 444±4 Lt.u.91 5..‘e
te, i>.£cu LtiA. seu-di csiâ1 ;13_41 vi #31, (ji5 444
0:DA C.4 itti se4tUill kaAlà31 'tttà..31.0 1,41;t324).., dit:3y! L6.1e tià'à vS11 :1;<1,11 C4.1.31 eiej
AUL) ZnYi c;:es 4)4 (14) "ii.11 ji (7). ià1.411 Li?1:%#, ;Lw
ôts isg e :14.01 ab tel teL I ZAUJed. jà (el d:43 .1":3 -5
LeU 1.41.1 Sates4 0.1_0 vi t'Il ëagarui.‘11_93 Lei 4.4. (DS r jlip
Zia Ji :1.411.111 ;Liudai "et c_eitsj• "::41 Qun ti.àc utl..52)11 L4d LI:4y telà
tf.à 4,41 çei bles us= ,c_Aitly
tAui ji
Iss ‘ie An.Aii, Lsa4241 Ù...y Lat.> :es - (DA. Lue -6
L41 s_ta ato zu. Leile 4.A11 Ls.,11 rià•:,-4„ei
e.lsb els.] (),4 ;exil dit yl-A' cei +jie -alf Lack, ueLL13.1 au. 4,11t. jen iDS 4,1.11
caçJi.1.31 L>) e.:»11 (ad. °le! CA (Fi ifi\ &An Lsie SIE 439bal. a°31
(f)iLit tiS.91 ;Let» yite Ô.o egaile5A ;LI)) a eiZi ;42..ydall
.......... .. • •••• ••••••• . %1•N't,,...1N".• .. • .. S.% ...... .................... \SN., • :• •••. g.%\<
C C
IC !O
C IO
M M
J C
ÎN IC
E S
S IO
2,11_411 '111)1114 j» ülS1:644 ",l4latrià e..44. JI cl-u91 —1
;44 vi ei;es.:1 isti. 4(.9_4.91 7,41-9,41 11.1.41 4.à11_, tfilitil Éjà (6)
-çs..)1»1
iltda1 1/4)41 c.e<tt, Ip> Caael 45.14 eql Zaill cl-u91 —2
Slis“ jià C)•1 4121 j jibeit Isalt/Sa 4.41 4,ei De."17 (klillt) ti.),114
plal lasion A13.111 tei ZIF ;dia<
aiy.t.411 JAIS ji 1_43 je..,) 2-431.111 eàdi Ce • 4SL 'Llij cLuell (.0
• .c.5%)i.t111 c:41.4:1 .xp.e t3:411 8,116 es. il eitis11)
C-Itema "Y-C• t's _91 fieliall gye kegi, Sa DA :len clefil —3
#.3; va :UA cei ;ta eas.5 (eLlijeiâ i)imal .L.t.
tiy-11 vkiai
j)-÷3.bail.ii. 2.1_0 4, Lia'. 15 J.1.• j Lei Za.aa, te..1 29S1.4 cja 41.111 cl.al —4
.Z3A 444 t.";°:
14...11 Ais t:y. li,U1 jaill tipi )1.4.11 241,1 ("1 Lllb 4.111 tkfil —• 5
J11 les: r,sie 4.2
tvets U.A11
F114-01 aulaS14
jis.1 aiszà1 >L'y Lei 1,àitsi. :ujJ HL 4+,a3.45a L.1.1 -1
Lem c-i:as (I,- 491 au art---
-;Is z..1).1 41,..,,als us.ei us
Làitil.34 AL9_,D saars' cals u).:(1
‘Le_MI 11,111 Z.2,fral/ euisi j_94.4;‘,11s11 d.11:1 tel
.t.41111 e
1
ws-45 uisl .u.s1 .4-%.14.e ,):,.9i u„aii çri Lya,1111 (j1S 131 (t1,i
• ‘;(111.a11 vi ;4,21 :LmLyAl ru...11 41 „sit' j• là$2. j2r.e. (rell ygl Lui (183) c,,a
‘Le.j>91 kl j-q1 cei la az-1-11 LL‘.J1I JUL
Itie kel cdp÷..11 Ue.1..411 0.1,14.4j4 uk,c18...11 1:k.à.:+11" J9e Lles.ti —2
e.1-el Y»: co3 uk-ti srlgi
•CL.9.4-14.9 (111.1afei I # 14 • 4:jiyilsa#1411.,
PiLtiàs, Utuali iatar,
1173"--11',,bé 1.44;11 •
;Ale l 13:szt .›.4 (21) j (20) j (19) j (18)j (16) à1j4 tigmi --1
ca.a.0 —Jas .d.LAJ. — 141.:14 ‘53.11
;Lb.10 LS:à.. 4:±1jigi... cal el Li AliAlk dit 4..4
.e.AL91 “ut diul
Litst..111jà tri + (6;.,e,S.; 4:111 ejpi b:itt ej.., (1) Liall raSj ek.)11 :-2
cté *iji «11 ,L) 1\-x..u.11 sailr.1411 ;.1 j.111 4ri j•i.=3.;
:Z.Atf,11
Z13.111 cF4 aàeli 2.411à ‘LlitS4.11 eijS5 ejj
la_9,+ (183) le j..÷. ii14.3.1 .A.ur Ji Lut j:,91;t3)111 ,s; (Dis 14. (I.
seue. ;t-)43 ts«):=!:H tic.131 (ei _4- die' eL-0 CJA las"' 'Laça Cuel C)13 (g+
29.y..›.41 aihsll ji 1)4 ;ta ‘bulhi is‘
J'a (>31 jk da? Cgt11, ank•ISCJI b:» tri U4,11 el<Nlil (1). Lsk —3
4.39 trIll • is'aile:WI a-1.4 tsi 4..»;21) ,:ked cre :à ;fil i];ILa (14A
tcyt,11 Ji. 14
16
ej_01.91 Lei ;t5 _91
.Ls_gi‘ Zia dit cei
• ; joie le.91-ue ;44
.cpikate.SZ 3 C:10-1111
LA.11 L.11-111 &lett» .:14 c. (15) 0 (14) ch.i+J- 1.411 elSai _011 u_it, -1
kii-ba? /le JI cej 4risa9 — éSite:14
:13iJi 4.4.1 4.0.iàall actiàzà.) 11 41/2.à 14,4 J...) L5:11
•Le_ASTI
Ltà.•111 J.11à •(„..a)..) JI °là 14.131) j..cu49 Lcas.a. -2
j (14)i (7) à1_,...11 L'y te)! ulz LIS-NU dIL.1 ()SI eksleilf
3.1 cilia ;dit»). Itsf L53.11 ;.1.:à.J. 4i,à33 ttatsai.) 4.% (is)
..412.39i 4,.....24u
teià,91 ISIOI Z.41 4-à rtluti 711,à + 4. •IC., t#311 LSS-111 -3
;t1 jàl ta. Libi :4;.),:a11 Lris,à L31.411 o:à14 C}i (2) (I) CfrPfeilS. cei
;SUI al 0,111 (.0.. 31,..16; Liestal LL4 13;Vs2Lial u_011 (..,4
31111 el- :91 ryL,se sicitst.„. 2«;.}.11 yiï
.,30.à11 aate.111
etràà
S521_, atéLey e» (19) ;,à1.411 ce (2) 'bila et5s1 ea -1
tyi 4.h.u..all ksas. ;Uja te.à 46111 4421
1,3 1
iS e
9 iN
3 M
IJ C
N W
F3 :3
F3 PF
SZ IL
,C oe
.......... %N.\ %%%%%% SS\SNS ...... \\ ..... SNS\sS\S ...... NYNSSN'i\SS S.% %%%%%% \SS \\,.\\\ \SS\ \SN 'op
,L5.à11 cs):+91 L:JI.c.j.L.41Ly àc.I.L11 czeLeAr... I oLuà t.:$ (1) 'U.01 ceic -2
j.1)1,41 IS141-, 24cLeW/1 cas: i;49 riz. cc-L.)4 Lek. 0,14
.d.tt tei 4.2..ssal1 ;46.41 tenu.-4
jee tr.“1111.4.114
caas: a.e.4.11 e.“:411
:49"-alà u...>=»1 'L1;1-5441'3 4.1) • J11 te t-4.3 (Y 71.1y11 Qat Ùlgi ji.YI 240.4 '411 js.51 ;k1i,111
42:U Sal (I
.UtiL ;Ab (y.= ...ski -lai! ri/J.1U te ce; 1-4.4+1. C+4. JI (2
kii41 1+41.4191 atal j,à ale); .J1 cj9i &.4 4.41 L;Se.a> ("I
iisus 1 ma el &liais tai 1.41,s1 C-11.,à4 CeA. ayi1
:4L›.2.1
klià11 14.4)
deLtui 4ijKjiii 433 urte keeril ità*-45.4i (18)j (27)J (16)i (15) 34.0 +j /11.1'4-3
.4.1;33 d4,..1 2%4 jAy telit C>L4 Luei àigUi LLUta.ei cit'LLAM csfi91
141a14. Lau.L. 31:y ATI 444 .%.,1
azydeli ;44i
Cletieell 14:11
JI ;)fil.11 vi 4,1A, eu. j2)71 Leseisll Z1_41 (si 1.4.4
17
41.,S\SSSASS %%%%%%%% S\%\%S\N\N\N %%%%%% \ %%%%%% %%%%% SSNSN‘N ...... N.4\SNSSS\\\10.1\ ,, \\,..\\%%\\S
4-e-A 444 eue-. tskuo" cas:i 4é11
z jtà. zuts sii,A3t 0.0 Lt4 ejS
. C.?S -fr.)-114.4 (CJIS —C.L9-çe 411,3 tiltr• L.J.A4 4.6 ‘te *.,1-À-L-11 —2
Ida ji j_, Lile:1431 :1/41 _41 jai (s)1.91 rdià11 vi 144 — ;Sts:t4
ej jscil ;s1.4.11 ;1_9411 -St i1à).. cal.s; 31A 14 ;45...LU valli 64+4.»; ti-sag;.
. (.1.»111 t'As:11,1 114\Y Sà1-11 cos:i .cusfiçii :UA a sià
asAtil j Ltalyn ;te
ji ziA cs e+.1, usai-il ru 3j
al il ce?..)el uja.)-1 Lià‘a ea.,9 ;pi ic-un Ls...A4a LawaSA
k blib J41 olS il —44 csi jaq CilyàaL,-•
()=, \J kfrall (el kty.:cil Lis»; ,u.)1.9s
(>4 k;VU. (.51 J.Istiat a3u. lett. 4ats.„ti
..5lin
..)a (isa
45. 41.al bit &rai liJiLz, el 4.;31 key.à4," 2i1ià tei Llsail j4 —1
• La. psi.. 4,1 .
zisià.1 c.,e,„.,u cyb cluti Lvs, (). (I) e s Y. —2
°•11WL4 "t3,9 tgi .44 dà.11I• tteso ;lei (34 (6) InLII1 L» (2) 4.1
ktpail QU Lei 403; ji &les: j; ;ILLI4 LDS Zlià11 plaa (j401.4.4J
144 (>4 eis,. Le;11 J'1.5.ts4adl ji (3-,-11 ()A j ‘14.0 &.% kesas...; ctLaà (s):,Y1
(7) ;JUS rIlj 3+1.1 4as.11 c.,. coi ite,n Le;r2di
j kj.jedi *SA ciA (14) U..11 j`l
18
ft
Vil j_41•11 k'.13.111 (je...1a'; ICUP Leidai.44
1-1. jr-e Q1113 te:111 Zée
:LI J,J11 Qt1
eSs is.6à1,4 .4113 c>. k.lià eei, 4.152 i.pM1 t.sé. -2
.141eYI (pi ù.. 4,4221 J4s1( ‘te.1.11
13.4 4 c$SC Liira 641 b:1A
j 4.1_9.). 41,...,2i-il:JI dist; L9.4 eSà141 .14 (:). (1) j.9 -3
eLl (D.,A1.3.11 j ;141.,) Ift.1 ;401 .41t3 j'AeR jakJ
aiej Laàll cr.u, cds iteg :4; J.,a11 Ù1/4 4-tiasalgiJ
ua-1.11 lei Nie ILI J.11' L1.‘111 {sk: t/ty:ai cy, asii.in vi
Eu cri‘.11
u e«,àivi 4.1.1 csi spiLusi 2t.7.11 dut. cei -4
4%.Je..2.273.1i csikra 4.4 stsji
:(2711.A Lea
J-444.11 L.:11p1s!
Z+4214 4m:à tai.. ‘4.545 gYS ()aigle:4 (j4j-gl t'A." ,:erv -1.
>4.-11 j:4,5 )11.111 - 4.4 oà4 eLial (YS :41...):2 Lya) Lei.' ai
111,3.‘311 uk. 44,Si i.);:ki.e (Ji -fjp-sia cart»ra
_44 Ji (>4 cal.; 4542j‘tei 2,1e.d) k.‘.1.u.11 -*“.-11
eL5-4. U11.4 4 Zaj.dà,11 cik,} Lell (»gai eA11
19
• • • • •
• •
ule• (iÀ lb di je. U.CII fieil j 1+1 1A3 14 a 1/.12. AU na . uje ()A —2
"À. jà4.1.411 (34,-VI ci..., J12 ûe idià -0.14 ceth e :caj. La
.74 j .:417.el a 44:111 L.i lam «)>S1t tagrs.,11
.4:91W1 ûjul j.sU 4.1.1.411 ‘:JtstA311- skjI _9=•, refi.? 4,4) da-caià
JAA4 (Sula (DL Seraià aft -1"11 Cx11-*-11 CAA? —3
. j1L3—, j cjeleà „jj.e-e L4 SC, u.ij 4.y
. ;plia 61:0 4i4 j, „Ill cei cl LS4
(;11 LLO i Li>1 (>4 lat. . R e -Met Ci Ci:dee:1.J j Lei. L'ar‘ '."1"11 LOIS' —4
ejj .1-64,,LLII Lstal
4;11 41..».414 I 4)4' jà1.1 :4; - Uàtil 1011 01t4 tSa.I
.014 J'Ill 64. j ..kAtie I D:là el-5S1 U11.4 t .41..»;ctli Ueli .(:) e à 1.4 e:491ZIY DàA
1.4.11 ult St11011.:U Lta LLIA:1 03.4 (1) Uale ary-t-t_,";1
V., 4-%-41 44. 31 tetaifi eike tek'. LL'esn Vit.4_9" debt:1« 4,331 ;t4..$14/ 41.->"
JI 14)11.? a:» Il eitail jetil celasse a t.ecs. ;ctel
0:21,:ty jilm3;1 ‘.4 ji
t•ki Lialg tel j <Lai f.)aliè,91 .4 YI jk.,11. cIA.LUI C1/41$4 e.a:Cuti j
elSsi cei as.Saa 4ri (LL.
:‘,F1-.; *".itz:" elA cb5.>"1-.t.a4i 4:1A (>4 (I) et•S;I _»"IeS LYS ("Li :),,t1 V —2
telti (el j Zela;SI '4)4 ‘3Sply.,,,I :14 (i
Zi_011
te J2/1 (34 jUsll Ji LnI.R.D.Sill :1.411V1 sa.m.9 dy-.31 i,k91.-s. tp4.1
.(5)1,111.ii61411 :LI _41 tei *3 jà11 4.ei ;à1:11,111
20
Lg-là‘c,11 Jtc.5e1 (fi 411 (t
ellUt Lillie ltàs L.12.11 cii5; .0. calait.... it Z.331.41 41/221 k).)411
z6.4.11 ieset.).›, uu:sc,11.:*9.13) tsus LAs,i-4? :1-43 t"‘:11, 1:)! -3
ctici Le...».:NYI Il getli cas .4 „I. tc..>;?
'&1:iâ 4,31 (ei ei jaYI .1.4.1AL,W1 I ,.)..elié»
tUtsY1,1 lad, 2-1.4 c...41.-à 1.4 qlq.biaa.11 614 c.J.Sli -6J14.11 Ûsa (2) klialÎ
.164 kika talate .1.1.b.111 tel uâtd. air â..»..41c2....5kaSt
IattsilkliScahar, 4;1 crie latall ti.14 Cya (2) ive jeue J1_,-%çà1 cs tel? ,),}w.
L5.11 ;lao eter....ajW ji -ai (.5.11 Zik..,1%.10 kid Ûr- &11.3
.1-A U .'411.4-CA kh-AJA ttliJg'‘.Je4Y JI 4LIJ01 JI Les rii-a? (.5-42: •
Law.11
(3.):)Vili :Ltd ji 4.44teitalf izal4f
:Stase' 1,:k14 fità C.)! ikaG1S. Si (1#41.3“q• 1 (el' .5ü
ejj.)eall I ;aelJall ;
J114.. tbel
441 ti4à...y.à11 e.,04£11. c.:41 dtekall tLid+Li keiLLY1 a'es
asimati ts;14.11 iàLel
11.12/
dus4 k)mita,4( tL*, _41 tsAt is4.11 zije ;st. kIlià Le &lis -1
tI34 &il çrà a+jtel c÷.02.3 .111 kigei A.1.0 j.4 114 tkP-11
.j.,›):%111 J.1aLliS (itt ceMS 3,43 ce-LIS
. 21
b:18 elçai Ls4...a:i -2
:aLici31 je 4ilinyi b:ab Liikà et)13 410 ‘,41
4.)-• 4,,si 14 ejàll 4e):€41 ,L*11-,1-11 (:)e. cs..)&1/4» 41,-;=114 3.14. Lei (4+
.ailil 'je :are aàfre 4.13,&.à tti.)11. 4,4 cie...):4
auhe...11 j
(»J.- ja 4> is9 jjw. te.4 4.11ei
Leis.s; .1a3A 49 ts,ye 'iteldâ pielj 4:4 4* . J14 regs? 4.À. J41 a'al j.0 jes
.1•Mb ;LAM ca-%+-ei (P. tlisll aeq uNAL Ji.).4 4=1,14 244.. 40 (si 4eSie 30
: 'Skil efr .4Z 45Lie I cl4i lel J.:41 -2
4)4 àà4 bli+J ie•sa taigha L.4.(1
:tele e-Lei e.+1173 Lei ei ce:di
;AI :tez\I-11 asaal ,à,t 4:à11 1.c.11_41 (*je Ls jLeil SIA 1.4
• .kiLeS eLe) ..)14
% % % %
%. 1