222291331 Training Bien Tan Panasonic

download 222291331 Training Bien Tan Panasonic

of 59

 • date post

  03-Jun-2018
 • Category

  Documents

 • view

  253
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 222291331 Training Bien Tan Panasonic

 • 8/12/2019 222291331 Training Bien Tan Panasonic

  1/59

  Panasonicthe new name for NAIS

  http://www.mew.co.jp/ac/e/index.jsp
 • 8/12/2019 222291331 Training Bien Tan Panasonic

  2/59

  Kch thc tit kim khng gian

  Chc nng cho cc ng dng

  thc tD dng thit lp thng s v vnhnh iu khin

  iu khin theo tc t trc

  Tch hp ng vo xung iu khin(PWM)

  C IM

  Cc dng sn phm Bin tn caPanasonic

  Panasonicthe new name for NAIS

  http://www.mew.co.jp/ac/e/index.jsp
 • 8/12/2019 222291331 Training Bien Tan Panasonic

  3/59

  1 pha 230VAC

  0 2 kW0 4 kW0 75 kW1 5 kW

  3 pha400VAC0 75 kW1 5 kW2 2 kW3 7 kW

  BIN TN VF0

  Panasonicthe new name for NAIS

  Cc dng sn phm Bin tn caPanasonic

  http://www.mew.co.jp/ac/e/index.jsphttp://www.mew.co.jp/ac/e/index.jsphttp://www.mew.co.jp/ac/e/index.jsp
 • 8/12/2019 222291331 Training Bien Tan Panasonic

  4/59

  Cc dng sn phm Bin tn caPanasonic

  Dng VF0

  Panasonicthe new name for NAIS

  C TRNG

  IU KHIN TC CHNH XC BNG PWM

  http://www.mew.co.jp/ac/e/index.jsphttp://www.mew.co.jp/ac/e/index.jsphttp://www.mew.co.jp/ac/e/index.jsp
 • 8/12/2019 222291331 Training Bien Tan Panasonic

  5/59

  Cc dng sn phm Bin tn caPanasonic

  Panasonicthe new name for NAIS

  VF-8Z

  3 pha 400V AC5 5kW7 5kW11kW15kW19kW22kW30kW37kW

  http://www.mew.co.jp/ac/e/index.jsphttp://www.mew.co.jp/ac/e/index.jsp
 • 8/12/2019 222291331 Training Bien Tan Panasonic

  6/59

  Panasonicthe new name for NAIS

  Dy tn rng: 0.2 ~ 400 Hz

  Chc nng tng/gim tc hon ho

  iu chnh p ra

  Hot ng m v n nh tns thp

  Chc nng bo v

  Chc nng khi ng lt qua

  Vn hnh khp knt trc tc

  DC braking

  Tch hp nhiu ng voiu khin

  iu khin chnh ph

  CHC NNG C TRNGVF-8Z

  Cc dng sn phm Bin tn caPanasonic

  http://www.mew.co.jp/ac/e/index.jsphttp://www.mew.co.jp/ac/e/index.jsp
 • 8/12/2019 222291331 Training Bien Tan Panasonic

  7/59Panasonicthe new name for NAIS

  DngVF0 ( 0.2KW1.5KW: vo 1 pha 220VAC, ra 3 pha 220VAC ):iu khin tc n gin ( Bng ti, ng c, bm tc thp. )

  DngVF0 ( 0.75KW3.7KW: vo 3 pha 380VAC, ra 3 pha 380VAC ):iu khin tc cao ( Cc b bnh rng, iu khin v tr c bn. )

  Dng VF-8Z ( 5.5KW37KW: vo 3 pha 380VAC, ra 3 pha 380VAC ):iu khin qu trnh ( Cn trc, my p, thang my, thang cun. )

  Cc dng sn phm Bin tn caPanasonic

  http://www.mew.co.jp/ac/e/index.jsphttp://www.mew.co.jp/ac/e/index.jsphttp://www.mew.co.jp/ac/e/index.jsp
 • 8/12/2019 222291331 Training Bien Tan Panasonic

  8/59

  Cc dng sn phm Bin tn caPanasonic

  Panasonicthe new name for NAIS

  c tnh BFV0 BFV - 8Z

  Cng sut

  in p

  Tn s iuKhin

  phn giiTn s

  PhngPhp iu

  Khin

  Tn s sngmang

  Chc nngBo v

  Cp bo v

  0.2KW1.5KW 0.75KW3.7KW 5.5KW37KW

  Vo 1 pha 220VAC,Ra 3 pha 220VAC.

  Vo 3 pha 380VAC,Ra 3 pha 380VAC.

  Vo 3 pha 380VAC,Ra 3 pha 380VAC.

  0.5Hz250Hz. 0.5Hz250Hz. 0.2Hz400Hz.

  0.01Hz.

  iu rng xungSng sin (iu

  Khin V/F).

  iu rng xungSng sin (iu

  Khin V/F).

  iu rng xungSng sin.

  9 mc ci t: (0.8,1.1, 1.6, 2.5, 5.0, 7.5,10.0, 12.5, 15.0KHz).

  7 mc ci t: (0.8,1.1, 1.6, 2.5, 5.0, 7.5,

  10.0KHz).

  9 mc ci t: (0.8,1.1, 1.6, 2.5, 5.0, 7.5,10.0, 12.5, 15.0KHz).

  Bo v qu dng tc thi; Bo v qu ti; Bo v qu p; Bov thp p; Bo v ni t; Lm mt

  IP20.

  http://www.mew.co.jp/ac/e/index.jsphttp://www.mew.co.jp/ac/e/index.jsphttp://www.mew.co.jp/ac/e/index.jsp
 • 8/12/2019 222291331 Training Bien Tan Panasonic

  9/59

  Cc phm chc nng.

  Phm iu chnh chng trnh

  Bin tr

  Phm chn modeMn hnh hin th chnh

  Phm khi ng

  Phm dng

  Phm tng / gim

  Panasonicthe new name for NAIS

  Giao din thn thin, thao tc vn hnh ngin

  http://www.mew.co.jp/ac/e/index.jsphttp://www.mew.co.jp/ac/e/index.jsp
 • 8/12/2019 222291331 Training Bien Tan Panasonic

  10/59

  Cc phm chc nng.

  Panasonicthe new name for NAIS

  Mn hnh hin th

  Phm khi ng

  Phm dng

  Phm chn ch

  Phm iu chnhchng trnh

  Phm tng ()

  Phm gim ()

  Bin tr

  Hin th tn s, dng, tc , li, d liu ci t chc nng,

  V tham s (gm 3 led 7 on.)

  Phm iu khin chy ti ch.

  Phm dng ti ch.

  Dng thay i tn s ng ra, hin th dng, ci t tnS, ci t hng vng quay v ci t chc nng.

  Dng thay i mn hnh hin th gia tham s v d liumn hnh, v lu d liu .

  Dng tng gi tr ci t cc thng s, s lng thng s.

  Dng gim gi tr ci t cc thng s, s lng thng s.

  Nm iu chnh tn s (khong ci t t 0Hz cho n tn s

  Ln nht.)

  http://www.mew.co.jp/ac/e/index.jsphttp://www.mew.co.jp/ac/e/index.jsp
 • 8/12/2019 222291331 Training Bien Tan Panasonic

  11/59

  S u dy bin tn VF0.

  Bin tr

  4 5 6 7 8 9 10 11

  COM NC NO

  +

  -

  05V

  010V

  +

  -

  420 mA

  200

  Analog

  output0- 5V,hocPWM

  Start/Stop

  Forward/Re

  verse

  SW1 SW2 SW3 C E

  Ch : Bin tr >= 10k, WRelay output: 0.5A, 250VACTransistor output: 50mA, 50VDC

  Open collectoroutput

  C B A 1 2 3

  Panasonicthe new name for NAIS

  http://www.mew.co.jp/ac/e/index.jsphttp://www.mew.co.jp/ac/e/index.jsp
 • 8/12/2019 222291331 Training Bien Tan Panasonic

  12/59

  Chc nng cc ng iu khin.

  Panasonicthe new name for NAIS

  TerminalNo.

  CHC NNG THNG S CI T

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  C

  Kt ni bin tr P09

  Ng vo analog P09

  COM chung (cho 1, 2, 4, n 9)

  Ng ra a chc nng (0 5V, PWM) P58, P59

  Start/Stop P08

  Chy thun/ nghch P08

  Ng vo iu khin a chc nng (SW1) P19, P20, P21

  Ng vo iu khin a chc nng (SW2)Chn ch cho ng vo

  P19, P20, P21P22, P23, P24

  Ng vo iu khin a chc nng (SW3)P19, P20, P21P22, P23, P24

  Ng vo Transistor (C)

  Ng vo Transistor (E)

  Ng ra rle (NO)

  Ng ra rle (NC)

  Ng ra rle (COM)

  P25

  P25

  P26

  P26

  P26

  http://www.mew.co.jp/ac/e/index.jsphttp://www.mew.co.jp/ac/e/index.jsp
 • 8/12/2019 222291331 Training Bien Tan Panasonic

  13/59

  Cc thao tc c bn. Ci t chiu quay thun nghch:

  Power ON Mode Mode d r SET L - F /

  SET000

  Mode

  /

  SET

  L - F

  L - r

  L - F

  Forward

  Reverse

  Forward

  Panasonicthe new name for NAIS

  Key sequence IndicatorDisplay

  example

  Gii thch

  Nhn phm Mode cho n khi hin th dr.Forward: chiu quay thunReverse: chiu quay nghch

  Nhn phm tng gim thay i chiu

  quay ca ng c

  Nhn phm SETgi tr d liu s cnhp vo

  http://www.mew.co.jp/ac/e/index.jsphttp://www.mew.co.jp/ac/e/index.jsp
 • 8/12/2019 222291331 Training Bien Tan Panasonic

  14/59

  Cc thao tc c bn. Cch ci t mt tham s:

  Power ON Mode Mode Mode P 0 1 / SET

  /SETMode0 0 0

  Fref 0 0 0Mode P 0 1

  / P 0 2

  SET 0 5.0

  / 1 0.0

  SET 1 0.0

  P 0 2

  P 0 1

  P 0 2

  0 5.0

  1 0.0

  1 0.0

  P 0 2

  Panasonicthe new name for NAIS

  Key sequence IndicatorDisplayexample Gii thch

  Power ONNhn phm Moden khi hin th P01

  S dng phm tng gim ci t tham s

  Nhn phm SETs tham s la chn sc hin th

  Dng phm tng gim t gi tr d liu

  Nhn phm SETgi tr d liu s cnhp vo

  S tham s s c hin th tr liIn approximately1s

  http://www.mew.co.jp/ac/e/index.jsphttp://www.mew.co.jp/ac/e/index.jsp
 • 8/12/2019 222291331 Training Bien Tan Panasonic

  15/59

  Ci t cc tham s. iu khin ngoi vi start/stop v chy thun/nghch, bin tr ngoi:

  Stop

  Mode

  /

  Set

  /

  Set

  Set

  /

  Set

  Mode

  Nhn phmStopcho bin tn dng. 0 0 0

  P 0 1

  P 0 8

  0

  2

  P 0 9

  0

  2

  P 1 0

  0 0 0

  Nhn phmMode3 ln.

  Nhn phm/ thay i tP01- P08.

  Nhn phmSet.

  Nhn phm/ thay i t0- 2.

  Nhn phmSetv ci t d liu.

  Nhn phmSet.

  Nhn phm/ thay i t0- 2.

  Nhn phmSetv ci t d liu.

  Nhn phmMode.

  Cc bc thay i. Mn hnh chnh.

  Kt ni.

  1

  2

  3

  5

  6

  Bin

  tr

  ON : Start.OFF: Stop.

  ON : Reverse.OFF: Forward.

  Panasonicthe new name for NAIS

  http://www.mew.co.jp/ac/e/index.jsphttp://www.mew.co.jp/ac/e/index.jsp
 • 8/12/2019 222291331 Training Bien Tan Panasonic

  16/59

  Ci t cc tham s.Chc nng v gi tr ci t cc tham s.

  Thi gian tng tc1st( tham s P01 ).

  Ci t thi gian tng tc ca tn s ng ra t 0,5Hz n maximum.

  0.5

  Tn

  s

  ng

  ra.

  (Hz) Tn s ng ra max.

  Thi gian tng tc.

  Dy d liu ci t (giy). 0.04 0.1 to 999

  n v iu chnh (giy). 0.1 (0.1 to 100) 1 (100 to 999)

  Thi gian gim tc 1st( tham s P02 ).

  Ci t thi gian gim tc ca tn s ng ra t maximum n 0.5Hz.

  0.5

  (Hz) Tn s ng ra max.

  T

  n

  s

  ng

  ra.

  Thi gian gim tc.

  Dy d liu ci t (giy). 0.04 0.1 to 999

  n v iu chnh (giy). 0.1 (0.1 to 100) 1 (100 to 999)

  Panasonicthe new name for NAIS

  http://www.mew.co.jp/ac/e/index.jsphttp://www.mew.co.jp/ac/e/index.jsp
 • 8/12/2019 222291331 Training Bien Tan Panasonic

  17/59

  Dy tn s hot ng ( tham s P03. )

  Ci t cc tham s.

  [ 50Hz ] [ 60Hz ] [ Free ]

  Tn s ng ra 50 (Hz).Tn s ng ra 60 (Hz). Tn s ng ra (Hz).

  Tn s ng ra max = 50Hz. Tn s chun = 50Hz.

  Tn s ng ra max = 60Hz. Tn s chun = 60Hz.

  N

  gravoltage(%)

  Ngravoltage(%)

  Ngravoltage(%)

  100

  0

  100

  0

  100

  0

  Tn s chun (P16)

  Tn s ng ra max (P15)

  Panasonicthe new name for NAIS

  Gi tr d

  Liu ci t.

  Tn Ch t