LYCÉE THÉOLOGIQUE ORTHODOXE Baia Mare etARPFprésentent.

of 34 /34
LYCÉE THÉOLOGIQUE ORTHODOXE Baia Mare et et ARPF ARPF présentent présentent

Embed Size (px)

Transcript of LYCÉE THÉOLOGIQUE ORTHODOXE Baia Mare etARPFprésentent.

Page 1: LYCÉE THÉOLOGIQUE ORTHODOXE Baia Mare etARPFprésentent.

LYCÉE THÉOLOGIQUE ORTHODOXE

Baia Mareetet

ARPFARPFprésententprésentent

Page 2: LYCÉE THÉOLOGIQUE ORTHODOXE Baia Mare etARPFprésentent.

Poèmes de la

francophonie

20082008

Page 3: LYCÉE THÉOLOGIQUE ORTHODOXE Baia Mare etARPFprésentent.

« Francophonie c’est l’amitié par la communication »

Page 4: LYCÉE THÉOLOGIQUE ORTHODOXE Baia Mare etARPFprésentent.

TRADUCTIONS

Page 5: LYCÉE THÉOLOGIQUE ORTHODOXE Baia Mare etARPFprésentent.

« Je n’est pas un autre » « EU nu înseamnă altul »  Samir MARZOUKI (Tunisie)

Je n’est pas un autreJe n’est pas un autre

Ma soupe est pleine de cheveuxMa soupe est pleine de cheveuxMa vie regorge de chagrinMa vie regorge de chagrinJe n’ai jamais ce que je veuxJe n’ai jamais ce que je veuxCar je ai pas le pied marinCar je ai pas le pied marin

J’écris des versJ’écris des versTout de traversTout de traversQue j’arroseQue j’arroseD’eau de roseD’eau de rose

Ma soupe est pleine de cheveuxMa soupe est pleine de cheveuxMa vie regorge de catinsMa vie regorge de catinsMa peine vaut ce qu’elle vautMa peine vaut ce qu’elle vautPeine de roi et de pantinPeine de roi et de pantin

Je dis des motsJe dis des motsBêtes normauxBêtes normauxQue je grime Que je grime Par des rimesPar des rimes

EUEU nu înseamnă altul nu înseamnă altul

Supa mea este plinSupa mea este plinăă de p de păărrViaViaţţa mea privea mea priveşşte spre te spre

schimbareschimbareEu nu am niciodatEu nu am niciodatăă ce vreau ce vreauPentru cPentru căă nu am m nu am mââini ini şşi picioarei picioare   Eu scriu versuriEu scriu versuri

Mereu de-aiureaMereu de-aiureaCâCând nd le stropescle stropescApă de rose folosescApă de rose folosesc

  Supa mea este plinSupa mea este plinăă de p de păărrViaViaţţa mea privea mea priveşşte spre te spre

sstrâmbaretrâmbareDorinDorinţţa mea vrea ce a mea vrea ce eea vreaa vreaDorinDorinţţa de a vedea a de a vedea şşi de a plecai de a pleca   Eu spun cuvinteEu spun cuvinte

Prostii normaleProstii normaleFarFarăă rime rimeŞŞi cu rimei cu rime    Bondre VladBondre Vlad - -X BX B

LLycée Théologique Orthodoxe, Baia Mareycée Théologique Orthodoxe, Baia Mare

Page 6: LYCÉE THÉOLOGIQUE ORTHODOXE Baia Mare etARPFprésentent.

« Souvenir » « Amintire » de Jean- Baptiste Mutubaruka ( Rwanda)

SouvenirSouvenir  

Souviens-toi de la douceur du soirSouviens-toi de la douceur du soirauprès d’une fontaineauprès d’une fontainede la danse de l’herbe qui pliede la danse de l’herbe qui pliesous le vent, de l’eau qui coulesous le vent, de l’eau qui couleau fond de la valée.au fond de la valée.Souviens-toi, souviens-toi de la course Souviens-toi, souviens-toi de la course

follefolledans les plaines sèches, brûlées par la dans les plaines sèches, brûlées par la

flamme flamme quand la forêt se pulvérise.quand la forêt se pulvérise.Souviens-toi de tes premiers jours Souviens-toi de tes premiers jours

d’écoled’écolede l’alphabet rebellede l’alphabet rebellede la suite de nombre des divisions de la suite de nombre des divisions

multiplesmultiplesdans la poussière malléable.dans la poussière malléable.Souviens-toi de la tendresse maternelleSouviens-toi de la tendresse maternelleDes mains de ta mère modelant ton Des mains de ta mère modelant ton

visagevisageLes nerfs tendus par les rayons durs du Les nerfs tendus par les rayons durs du

soleil caniculesoleil caniculeTrésor sans prix, inégalable, mère.Trésor sans prix, inégalable, mère.

AMINTIRAMINTIREE  

AminteAminteşşte-te-ţţi de dansul seriii de dansul seriiîîn preajma unei fn preajma unei fâântntââni de dansul ierbii ni de dansul ierbii

care se-ncocare se-nconnvoaievoaiesub vsub vâântul apei care curgentul apei care curgeîîn adn adââncul vncul văăiiiiAminteAminteşşte-te-ţţi, amintei, aminteşştete-ţ-ţi de cursa i de cursa

ffăăcutcutăăpe pe şşesurile aspre, arse de flesurile aspre, arse de flăăccăăririatunci patunci păădurea s-a pulverizatdurea s-a pulverizatAminteAminteşşte-te-ţţi de primele tale zile de i de primele tale zile de

şşcoalcoalăăde alfabetul rebelde alfabetul rebelde succesiunea numerelor,de de succesiunea numerelor,de

diviziunile multiple diviziunile multiple îîn praful n praful bolnbolnăăviciosvicios

AminteAminteşşte-te-ţţi de tandrei de tandreţţea matinalea matinalăăde mde mââinile mamei tale care-ti modelau inile mamei tale care-ti modelau

fafaţţa a nervii nervii îîncordancordaţţi de razele dure ale i de razele dure ale

soareluisoarelui canicularcanicularcomoara, farcomoara, farăă pre preţţ inegalabila mama. inegalabila mama.  

GRIJAC MIHAELA, CONDRAT GABRIELAGRIJAC MIHAELA, CONDRAT GABRIELA

XI-AXI-A, , Lycée « Regele Ferdinand » Lycée « Regele Ferdinand » Sighetu-MarmaţieiSighetu-Marmaţiei

Page 7: LYCÉE THÉOLOGIQUE ORTHODOXE Baia Mare etARPFprésentent.

« Souvenir » « Amintire » de Jean- Baptiste Mutubaruka ( Rwanda)

SouvenirSouvenir  

Souviens-toi de la douceur du soirSouviens-toi de la douceur du soirauprès d’une fontaineauprès d’une fontainede la danse de l’herbe qui pliede la danse de l’herbe qui pliesous le vent, de l’eau qui coulesous le vent, de l’eau qui couleau fond de la valée.au fond de la valée.Souviens-toi, souviens-toi de la course Souviens-toi, souviens-toi de la course

follefolledans les plaines sèches, brûlées par la dans les plaines sèches, brûlées par la

flamme flamme quand la forêt se pulvérise.quand la forêt se pulvérise.Souviens-toi de tes premiers jours Souviens-toi de tes premiers jours

d’écoled’écolede l’alphabet rebellede l’alphabet rebellede la suite de nombre des divisions de la suite de nombre des divisions

multiplesmultiplesdans la poussière malléable.dans la poussière malléable.Souviens-toi de la tendresse maternelleSouviens-toi de la tendresse maternelleDes mains de ta mère modelant ton Des mains de ta mère modelant ton

visagevisageLes nerfs tendus par les rayons durs du Les nerfs tendus par les rayons durs du

soleil caniculesoleil caniculeTrésor sans prix, inégalable, mère.Trésor sans prix, inégalable, mère.

AmintireAmintire  

Aminteşte-ţi de dulceaţa serii,Aminteşte-ţi de dulceaţa serii,In apropierea fântâniiIn apropierea fântânii

Dansul aplecat al ierbiiDansul aplecat al ierbiiSub vânt şi curgerea apeiSub vânt şi curgerea apeiPe fundul adânc al văii. Pe fundul adânc al văii. 

Aminteşte-ţi, aminteşte-ţi fuga Aminteşte-ţi, aminteşte-ţi fuga nebunănebună

Pe câmpia uscată, arsă de flăcăriPe câmpia uscată, arsă de flăcăriCând pădurea era înceţoşatăCând pădurea era înceţoşată

De vipia blestemată.De vipia blestemată.Aminteşte-ţi primele zile ale şcoliiAminteşte-ţi primele zile ale şcolii

De alfabetul rebelDe alfabetul rebelSuccesiunea divizorilor multipliiSuccesiunea divizorilor multiplii

De praful mişel. De praful mişel. Aminteşte-ţi de tandreţea maternăAminteşte-ţi de tandreţea maternă

De mâinile mamei mângâindu-ţi faţaDe mâinile mamei mângâindu-ţi faţaNervii atinşi de razele soarelui de Nervii atinşi de razele soarelui de

varăvarăTezaur făr’ de preţ incomparabil, Tezaur făr’ de preţ incomparabil,

mamamama..La XII - ALa XII - A

LLycée Théologique Orthodoxe, Baia Mareycée Théologique Orthodoxe, Baia Mare

Page 8: LYCÉE THÉOLOGIQUE ORTHODOXE Baia Mare etARPFprésentent.

« Je n’est pas un autre » « EU nu înseamnă altul »  Samir MARZOUKI (Tunisie)

Je n’est pas un autreJe n’est pas un autre

Ma soupe est pleine de cheveuxMa soupe est pleine de cheveuxMa vie regorge de chagrinMa vie regorge de chagrinJe n’ai jamais ce que je veuxJe n’ai jamais ce que je veuxCar je ai pas le pied marinCar je ai pas le pied marin

J’écris des versJ’écris des versTout de traversTout de traversQue j’arroseQue j’arroseD’eau de roseD’eau de rose

Ma soupe est pleine de cheveuxMa soupe est pleine de cheveuxMa vie regorge de catinsMa vie regorge de catinsMa peine vaut ce qu’elle vautMa peine vaut ce qu’elle vautPeine de roi et de pantinPeine de roi et de pantin

Je dis des motsJe dis des motsBêtes normauxBêtes normauxQue je grime Que je grime Par des rimesPar des rimes

      Eu nu sunt altulEu nu sunt altul

        Supa mea este plină de părSupa mea este plină de păr    Viaţa mea e plină de tristeţe    Viaţa mea e plină de tristeţe    Niciodată n-am ce vreau    Niciodată n-am ce vreau    Pentru că nu sunt pe val.    Pentru că nu sunt pe val.                  Eu scriu versuri                  Eu scriu versuri                  Anapoda                  Anapoda                  Pe care le stropesc                  Pe care le stropesc                  Cu parfum domnesc                  Cu parfum domnesc    Supa mea este plină de păr    Supa mea este plină de păr    Viaţa mea e prea zăludă    Viaţa mea e prea zăludă    Durerea mea vrea ce vrea    Durerea mea vrea ce vrea    Durerea de rege şi de slugă    Durerea de rege şi de slugă                   Eu spun cuvinte                   Eu spun cuvinte                   Prosteşti                   Prosteşti                   Pe care le ascund                   Pe care le ascund                   In poveşti.                   In poveşti. Iustinian Pop , Florin Gorgan, XI-B

Lycée Théologique Orthodoxe, Baia Mare

Page 9: LYCÉE THÉOLOGIQUE ORTHODOXE Baia Mare etARPFprésentent.

« Souvenir » « Amintire » de Jean- Baptiste Mutubaruka ( Rwanda)

SouvenirSouvenir  

Souviens-toi de la douceur du soirSouviens-toi de la douceur du soirauprès d’une fontaineauprès d’une fontainede la danse de l’herbe qui pliede la danse de l’herbe qui pliesous le vent, de l’eau qui coulesous le vent, de l’eau qui couleau fond de la valée.au fond de la valée.Souviens-toi, souviens-toi de la course Souviens-toi, souviens-toi de la course

follefolledans les plaines sèches, brûlées par la dans les plaines sèches, brûlées par la

flamme flamme quand la forêt se pulvérise.quand la forêt se pulvérise.Souviens-toi de tes premiers jours Souviens-toi de tes premiers jours

d’écoled’écolede l’alphabet rebellede l’alphabet rebellede la suite de nombre des divisions de la suite de nombre des divisions

multiplesmultiplesdans la poussière malléable.dans la poussière malléable.Souviens-toi de la tendresse maternelleSouviens-toi de la tendresse maternelleDes mains de ta mère modelant ton Des mains de ta mère modelant ton

visagevisageLes nerfs tendus par les rayons durs du Les nerfs tendus par les rayons durs du

soleil caniculesoleil caniculeTrésor sans prix, inégalable, mère.Trésor sans prix, inégalable, mère.

Aminteste-tiAminteste-ti

Amintemte-Amintemte-ţţi de bli de blâândeţea seriindeţea seriipetrecutpetrecutăă l lâângă fngă fâântntâânănăde valsul ierbiide valsul ierbiisub adierea vsub adierea vâântuluintuluide apa care curgede apa care curgeîîn adn adââncurile vncurile văăii.ii.AminteAminteşşte-ţi, amintete-ţi, aminteşşte-ţi de te-ţi de

zburdălniciilezburdălniciilepe aridele cpe aridele cââmpii aprinse de razele mpii aprinse de razele

soareluisoareluiccâând pădurea arde.nd pădurea arde.AminteAminteşşte-ţi de primele zile de şcoalăte-ţi de primele zile de şcoalăde alfabetul rebelde alfabetul rebelde scara numerelor impărţirilor multiplede scara numerelor impărţirilor multipleîîn praful mişcător.n praful mişcător.AminteAminteşşte-ţi de tandreţea maternă te-ţi de tandreţea maternă de mde mââinile mamei minile mamei mâângngââindu-indu-ţţi faţai faţacu nervii cu nervii îîntinşi sub canicula ntinşi sub canicula

neiertătoareneiertătoarecomoară nepreţuită, inegalabilă, mamacomoară nepreţuită, inegalabilă, mama.. Clasa X-a GClasa X-a G

Colegiul Nationa l”Gh. Sincai” Baia Colegiul Nationa l”Gh. Sincai” Baia MareMare

Page 10: LYCÉE THÉOLOGIQUE ORTHODOXE Baia Mare etARPFprésentent.

ALPHABET DE LA FRANCOPHONIE

Page 11: LYCÉE THÉOLOGIQUE ORTHODOXE Baia Mare etARPFprésentent.

Alphabet de la francophonieAlphabet de la francophonie

A comme mon amour pour le françaisB comme la beauté des chansons de BrelC comme comprendreD comme le désir de vous connaîtreE comme ÉGALITÉF comme FRATERNITÉG comme générosité H comme l’histoire du monde francophoneI comme illusoireJ comme Jura K comme le kiosque du jardin des grands-parents où j’ai fait la connaissance de Jean ValjeanL comme LIBERTÉ ou comme LiègeM comme modernité

Page 12: LYCÉE THÉOLOGIQUE ORTHODOXE Baia Mare etARPFprésentent.

N comme négritude O comme originalité P comme paix Q comme la quiétude d’une soirée musicale au mois de juin R comme l’Île de la Réunion S comme les Salons littéraires T comme trésor de la langue française U comme l’unité des Francophones V comme Versailles W comme Wallonie Z comme le zéphyr d’une soirée d’été sur la Côte d’Azur Y comme un yacht sur la mer bleue de la francophonie (où nous invitons tous afin de se connaître et de voyager… virtuellement)  XII-ème F Colegiul National  « Radu Negru » Fagaras

Page 13: LYCÉE THÉOLOGIQUE ORTHODOXE Baia Mare etARPFprésentent.

A - Amour sacré de la PatrieB - Bonheur C - Célébrer la FrancophonieD - Diversité culturelleE - Ensembles des États et gouvernements de la FrancophonieF - FrancophonieH- HumanitéI -  InternationaleJ - Journée Internationale de la FrancophonieL – Liberté de l'ensemble  des  pays  et des  locuteurs  qui parlent  le   français M - Mars 2008N - Notre vocation O - Occasion de réaffirmer ces convictionsP - ProtégerR - Responsabilité de protégerT - Tout ceux qui partagent notre langueQ - Qui nous rassemble et qui nous unitV - Vocation profonde U - Universelle

Corjuc Cristina , XI D, Lycée « Regele Ferdinand », Sighetu-Marmatiei

Page 14: LYCÉE THÉOLOGIQUE ORTHODOXE Baia Mare etARPFprésentent.

A comme Amitié francophone,B comme Bonheur de s`entendre,C comme Cordialité entre les peuples francophones,D comme Dior, couturier français,E comme Elégance de la langue française,F comme Fierté d`appartenir au monde francophone,G comme Goût du fromage français,H comme Hymne de la Francophonie, I comme Innocence des coeurs purs,J comme Journée Internationale de la Francophonie,K comme Kangourou linguiste,L comme Louvre, ancienne résidence royale, à présent musée à Paris

Page 15: LYCÉE THÉOLOGIQUE ORTHODOXE Baia Mare etARPFprésentent.

M comme Manger des plats traditionnels français,N comme Nécessité de savoir du moins une langue étrangère,O comme Originalité des poèmes francophones,P comme Paris, capitale de la France,Q comme Québec, province francophone de l`est du Canada,R comme Reconnaissance, un sentiment profond,S comme Style propre de la mode française,T comme Tour Eiffel, le symbole de la capitale Paris,U comme Univers francophone des cinq continents,V comme Victor Hugo, écrivain français,W comme Wallon, citoyen belge; dialecte français parlé en Belgique,X comme Xylophone, instrument de musique,Y comme Yacht, navire de plaisance au long de la Côte d`Azur,Z comme Zaïre, État francophone d`Afrique.

Classe: IX-e

Lycée National “ Gh. Sincai” Baia Mare

Page 16: LYCÉE THÉOLOGIQUE ORTHODOXE Baia Mare etARPFprésentent.

A comme Amitié francophoneB comme Bonheur de s’entendreC comme Communiquer en françaisD comme Discuter entre des amisE comme Éducation pour tousF comme Frères sans frontièresG comme Guide pour des visiteursH comme Heureux de faire connaissance I comme Indépendants depuis des sièclesJ comme Jeux d’enfantsK comme Kilomètre, la seule chose qui nous sépareL comme Logiciel d’ordinateurM comme Mère bien-aiméeN comme Nounours, mon peluche d’enfanceO comme Ouvert pour tout le mondeP comme Pommes fritesQ comme Querelle sans rancune entre des amisR comme Randonnées dans les montagnesS comme Sommet de la FrancophonieT comme Téléphone sans filU comme Un bon livreV comme Voyage autour du mondeX comme Xavier, mon copainY comme Yannick, le joueur de tennisZ comme Zoulous de l’Afrique du Sud

HALGA VLAD ROMAN Classe : XI-e A Lycée National “ Gh. Sincai” Baia Mare

Page 17: LYCÉE THÉOLOGIQUE ORTHODOXE Baia Mare etARPFprésentent.

LOGORALLYES

Page 18: LYCÉE THÉOLOGIQUE ORTHODOXE Baia Mare etARPFprésentent.

Petit poème en prose sur la

Francophonie Depuis la nuit de temps, la France a été parmi les plus puissantes forces de l`Europe. La France représente, de loin, un pays dont la langue est indiciblement mélodieuse, dont les habitants aiment avec la plus grande passion et dont les gens sont les plus romantiques du monde. Les paysages inégalables, la variété de fromages, les vins parfumés et la cuisine française, sont seulement quelques–unes des caractéristiques définitoires pour ce pays unique. Au fil des années, la France, le berceau du peuple français, a déployé ses branches et ses tiges, tel un rhizome, sur d`autres pays de tous les continents. De plus en plus, d`autres et d`autres pays rejoignent les pays francophones, en soulevant une passerelle de communication entre eux. Une fois par année on célèbre cette liaison : le 20 Mars. Chaque année, comme tous les 20 Mars, depuis 1990, les francophones de tous les continents célèbrent la Journée Internationale de la Francophonie; les peuples, les visages jubilatoires, se rencontrent pour fêter ce phénomène unique, sous de diverses manifestations : ils s`attablent aux cercles linguistiques, aux conférences et, avec beaucoup de tact, de politesse, font de longues palabres concernant les problèmes qui les lient, sur ce qu` ils ont en commun, sur leurs réalisations durant l`année qui s`est écoulée depuis la célébration dernière. Car la langue c` est un instrument qui permet aux rencontres de déboucher sur un dialogue, un enrichissement réciproque et non un affrontement. C`est pourquoi je considère que le mot « apprivoiser » va très bien dans ce contexte : on doit être généreux, bons, compréhensibles les uns avec les autres, sans aucun orgueil de suprématie. C`est le jour où tous les peuples francophones doivent se donner la main , à côté de la France, qui est la boussole de toute manifestation : c`est le point de depart de la Francophonie, c`est toujours elle qui nous montre la bonne direction, elle nous aide à trouver le bon chemin dans la grande famille des pays francophones. Cette boussole nous aide à ne jamais nous égarer, nous aide à trouver des renseignements sur notre identité. Moi, je suis très fière d` appartenir à un pays francophone. Et toi ? Roman Deiana, IX-e F, Lycée National «  Gh. Sincai » Baia Mare

Page 19: LYCÉE THÉOLOGIQUE ORTHODOXE Baia Mare etARPFprésentent.

Le Départ

Elle est partie dans un pays éloignéPour ne plus voir son visageIl a choisi d’y rester, quel lâche.La boussole de l’âme lui a dit:Les gens d’ici n’ont pas de tactIl est évident qu’il y est de l’appâtMais ils se cachent dans un rhizomeEt ils prétendent être bi-zone.Pas de temps pour palabreLa passerelle l’a transporté serviableAu pays de son coeur, autrefois jubilatoirePas du tout apprivoisé, méritoire.Maintenant il voudrait s’attabler pour réfléchir,A toi, a moi, aux gens qui veulent réussir.  

CEZARA MICLEA LYCÉE THÉORIQUE ¨C. A.ROSETTI¨ - BUCAREST  

 

Page 20: LYCÉE THÉOLOGIQUE ORTHODOXE Baia Mare etARPFprésentent.

ACROSTICHES

Page 21: LYCÉE THÉOLOGIQUE ORTHODOXE Baia Mare etARPFprésentent.

Fraternité

Fraternité des nations! Regarde, tu es comme un enfant : Avec caprices, malentendus… Ni paix, ni calme je n’ai pas vu. Corrige-toi, monde désorienté! Orphelins souffrants sont désolés ! Peux-tu voir, peux tu sentir ? Honneur je te demande ! Je veux sourire… On veut réaliser la paix, Nous voulons être libérés. Irons-nous jusqu’au bout du monde : Entends, on veut changer le fond !

Lugojan Victor, XI D

Lycée « Regele Ferdinand », Sighetu-Marmatiei

Page 22: LYCÉE THÉOLOGIQUE ORTHODOXE Baia Mare etARPFprésentent.

Démocratie

Responsabilité du monde

Et de chacun

Soyons toujours ouverts !

Pour l’Autre et pour Tous

Encourageons la liberté

Confiance, égalité !

Trois mots à ne pas oublier.

La XI-e ALLycée Théologique Orthodoxe, Baia ycée Théologique Orthodoxe, Baia

MareMare

Page 23: LYCÉE THÉOLOGIQUE ORTHODOXE Baia Mare etARPFprésentent.

CALLIGRAMMES

Page 24: LYCÉE THÉOLOGIQUE ORTHODOXE Baia Mare etARPFprésentent.

FrancophonieAmitié, langue

Vivez ! Parlez ! Comprenez!Sensible, intuitive, constructive et

volontaire !Phénomène politique, social,

géographique et culturel.UNERÉALITÉÀ NEPASOUBLIER

   Bondre VladBondre Vlad - -X BX BLLycée Théologique Orthodoxe, Baia Mareycée Théologique Orthodoxe, Baia Mare

Page 25: LYCÉE THÉOLOGIQUE ORTHODOXE Baia Mare etARPFprésentent.

Herţeg Ionel, Gulin Marian, Mureşan Sergiu

LLycée Théologique Orthodoxe, Baia Mareycée Théologique Orthodoxe, Baia Mare

Page 26: LYCÉE THÉOLOGIQUE ORTHODOXE Baia Mare etARPFprésentent.

ANAGRAMMES

Page 27: LYCÉE THÉOLOGIQUE ORTHODOXE Baia Mare etARPFprésentent.

ANAGRAMMESdes noms propres des élèves

   

1. Cornelia = Caroline (nom propre) 2. Marie = aimer (verbe à l`infinitif ) maire (nom commun) marié (participe passé du verbe “(se) marier”) 3. Cristine = inscrite (participe passé du verbe “inscrire”) 4. Laure = Aurel (nom propre) 5. Nicolète = éléction (nom commun) 6. Crina = rinça (verbe “rincer” au passé simple) 7. Dana = Anda (nom propre) 8. Mirela = Elmira (nom propre) 9. Claudia = acidula (verbe “aciduler” au passé simple)10. Catalin = lançait (verbe “lancer” à l`imparfait)11. Manuelle = mal lunée (expression)12. Roland = Arnold (nom propre)13. Dan = AND14. Lavinie = vilaine (nom commun)15. Vasile = valise (nom commun) salive (nom commun)16. Georgiane = engorgeai (verbe “engorger” au passé simple)17. Gabriel = riblage (nom commun)

Page 28: LYCÉE THÉOLOGIQUE ORTHODOXE Baia Mare etARPFprésentent.

18. Deiana = naïade (nom commun)19.Radu = dura (verbe “durer” au passé simple)20. Lucie = celui (pronom démonstratif)21. Delia = idéal (nom commun) laide (adjectif féminin) délai (nom commun)22. Gina = gain (nom commun)23. Traian = naîtra (verbe “naître” au futur) Tirana (nom propre, capitale de l`Albanie) traîna (verbe “traîner” au passé simple)24. Nora = Oran (nom propre, ville en Algérie)25.. Remus = mûres (nom commun) meurs (verbe “mourir” au présent) muser (verbe)26. Tudor = tordu (verbe “tordre” au participe passé)27. Marcel = calmer (verbe à l`infinitif) clamer (verbe à l`infinitif)28. Andrei = dînera (verbe “dîner” au futur ) Adrien (nom propre)  Classes: X-e G, XI-e E, Lycee National” Gh. Sincai” Baia Mare

Page 29: LYCÉE THÉOLOGIQUE ORTHODOXE Baia Mare etARPFprésentent.

QUINTETQUINTET

Page 30: LYCÉE THÉOLOGIQUE ORTHODOXE Baia Mare etARPFprésentent.

FRANCOPHONIE BONHEUR   AMOURUTILISER  CELEBRER  PARLERLA FRANCOPHONIE AU COEUR COMMUNICATION

Corjuc Cristina, XI D, Lycée « Regele Ferdinand », Sighetu-Marmatiei

Page 31: LYCÉE THÉOLOGIQUE ORTHODOXE Baia Mare etARPFprésentent.

FraternitéBelle égalitéAimant, donnant, partageantOn apprend ta complexitéAmitié.

la XII-BLycée Théologique Orthodoxe, Baia Mare

Page 32: LYCÉE THÉOLOGIQUE ORTHODOXE Baia Mare etARPFprésentent.

Amour,Sincérité permanenteDisant, prouvant, croyant,Pour obtenir un jourLa tendresse douce et passionnante

la XI-ALycée Théologique Orthodoxe, Baia Mare

Page 33: LYCÉE THÉOLOGIQUE ORTHODOXE Baia Mare etARPFprésentent.

    Amitié    Vraie amitié    Confiant, Aimant, Respectant    L'ami un frère    Que l'on connaît difficilement.

Iustinian Pop , Florin Gorgan, XI-B

Lycée Théologique Orthodoxe, Baia Mare

Page 34: LYCÉE THÉOLOGIQUE ORTHODOXE Baia Mare etARPFprésentent.

Responsables de cette belle aventure francophone:

Maria PascaMaria Pasca – – Lycée Théologique OrthodoxeLycée Théologique Orthodoxe Baia Mare Baia Mare

Cornelia DumbravaCornelia Dumbrava – – Lycée National « Gh. Sincai » Lycée National « Gh. Sincai » Baia Mare Baia Mare

Bianca BentoiuBianca Bentoiu - - Lycée Théorique « C. A. Rossetti » Lycée Théorique « C. A. Rossetti » Bucarest Bucarest

Raluca IonescuRaluca Ionescu - - Lycée National « Radu Negru » Lycée National « Radu Negru » Fagaras Fagaras

Gelu MarianGelu Marian - - Lycée « Regele FerdinanLycée « Regele Ferdinandd » » Sighetu-MaSighetu-Marrmatieimatiei