GGGGGG · G GG G L e o p a r d - b o r d e t GG G G Trønder - bordet G G Humlebolet GG G Visjonær...

9

Transcript of GGGGGG · G GG G L e o p a r d - b o r d e t GG G G Trønder - bordet G G Humlebolet GG G Visjonær...

Page 1: GGGGGG · G GG G L e o p a r d - b o r d e t GG G G Trønder - bordet G G Humlebolet GG G Visjonær - bordet Foto: HPM 2018. Foto av HPM (t.v.) 2018.
Page 2: GGGGGG · G GG G L e o p a r d - b o r d e t GG G G Trønder - bordet G G Humlebolet GG G Visjonær - bordet Foto: HPM 2018. Foto av HPM (t.v.) 2018.
Page 3: GGGGGG · G GG G L e o p a r d - b o r d e t GG G G Trønder - bordet G G Humlebolet GG G Visjonær - bordet Foto: HPM 2018. Foto av HPM (t.v.) 2018.
Page 4: GGGGGG · G GG G L e o p a r d - b o r d e t GG G G Trønder - bordet G G Humlebolet GG G Visjonær - bordet Foto: HPM 2018. Foto av HPM (t.v.) 2018.

G G G G GG

P r e s i d e n t - b o r d e t

G G G G GG

M o n t e b e l l o - b o r d e t

G G G G GG

O p t i m i s t - b o r d e t

G G G G GG

Ø s t f o l d - b o r d e t

Foto: HPM 2018.

Page 5: GGGGGG · G GG G L e o p a r d - b o r d e t GG G G Trønder - bordet G G Humlebolet GG G Visjonær - bordet Foto: HPM 2018. Foto av HPM (t.v.) 2018.

Øvrige embedsmenn som har plikter under avvikling av gildet 2019

2019

Gildets Underholdningssjef Odd Børre SørensenGildets Prokurator Dag RobertsenGildets Registrator Kjell HelsingengGildets Herold Joe R. SvellandGildets Fanebærer Arne GyttrupGildets Prologør Tor Ole KjellevandGildets Trubadur Eirik StedjeGildets Fotograf Hans Petter MadsenGildets Grafisk Designer Henning LønnGildets Webmaster John I. WahlGildets Redaktør for Facebook Arvid Brandmo

Purpur rødt skulderbånd med hatt for embetsmenn og bordsjefer ble tatt i bruk fra ca 2012. Bordsjefer og embetsmenn som er riddere skal også bære ridderkorset.Bordsjefer som er riddere og kommandører skal bære grønt skulderbånd med frynser.

Page 6: GGGGGG · G GG G L e o p a r d - b o r d e t GG G G Trønder - bordet G G Humlebolet GG G Visjonær - bordet Foto: HPM 2018. Foto av HPM (t.v.) 2018.

G G G G GG

L e o p a r d - b o r d e t

G G G G GG

T r ø n d e r - b o r d e t

G G G G GG

H u m l e b o l e t

G G G G GG

V i s j o n æ r - b o r d e t

Foto: HPM 2018. Foto av HPM (t.v.) 2018.

Page 7: GGGGGG · G GG G L e o p a r d - b o r d e t GG G G Trønder - bordet G G Humlebolet GG G Visjonær - bordet Foto: HPM 2018. Foto av HPM (t.v.) 2018.

G G G G GG

F r i d t j o f - b o r d e t

G G G G GG

S t e l l a P o l a r i s

G G G G GG

S ø i l e n e - b o r d e t

G G G G GG

S t e d j e - b o r d e t

Foto: HPM 2018.

Page 8: GGGGGG · G GG G L e o p a r d - b o r d e t GG G G Trønder - bordet G G Humlebolet GG G Visjonær - bordet Foto: HPM 2018. Foto av HPM (t.v.) 2018.

G G G G GG

R o s e - b o r d e t

G G G G GG

L i e r - b o r d e t

G G G G GG

B r a n d m o - b o r d e t

Foto: HPM 2018.Foto: HPM 2018.

Page 9: GGGGGG · G GG G L e o p a r d - b o r d e t GG G G Trønder - bordet G G Humlebolet GG G Visjonær - bordet Foto: HPM 2018. Foto av HPM (t.v.) 2018.

Noen av prydelsene som benyttes underGlade Gale Galla Gutters Gourmet Gilde

Glade Gale Galla Gutter:Røde halsbånd med Galla-hatt.

Ridderkorset, med kjetting frem til vi gikk over til Rødt halsbånd med gullkant – fra 2016.

Riddere og kommandører av Galla-orden:Gildets ridderkors med rødt halsbånd med gullkant.Grønt skulderbånd med frynser.

Riddere og kommandører av Galla-orden og innehavere av Kong Karl den glades orden:Gildets ridderkors med rødt halsbånd med gullkant.Skulderbånd i purpur med frynser, gullfrynser til presidenten, sølv til de øvrige.

Gildets krasjan bæres på jakke/kjole.Krasjan bæres av de som har Kong Karl den glades orden. Ridderkorset opphengt

i gullbånd bæres av våre Æresmedlemmer.