Data Information Sheet - masterfluidsolutions.com

Click here to load reader

 • date post

  31-Oct-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Data Information Sheet - masterfluidsolutions.com

Data Information SheetTRIM™ SC639 Du Bán Tng Hp a Dng
TRIM SC639 là Du lng cô c bán tng hp a dng dành cho các hot ng ct và mài, mang n s cân bng tuyt vi gia tính nng làm mát và bôi trn. SC639 có c tính chng n mòn rt hiu qu cho c kim loi có st và không có st, và có th c s dng cho nhiu dng hot ng tin và mài tc cao. SC639 li mt lp mng cn du có th hòa tan trong nc, tng cng bo v thêm cho các b phn công c máy, ng thi gi sch cho máy.
Cht Lng Bán Tng Hp Các gii pháp t phá:
Các cht lng bán tng hp TRIM®
có các tính nng làm lnh và bôi trn ca hóa cht tng hp mà không có nhiu thành phn du nh cht nh tng. c thit k vn hành SFPM cao hn, các cht bán tng hp t hiu qu tt trong nhiu quy trình vn hành, trong ó bao gm phay mt u, tin ct, mài, tin ren, và khoan — tùy thuc vào sn phm c th.
Các cht bán tng hp tng thích vi thép hp kim, thép công c, gang, hp kim ng, cng nh nha và các cht tng hp. Vi t l hao ht ít hn, các cht bán tng hp s dng ít vt liu hn — qua ó giúp gim chi phí.
Các cht tng hp TRIM® có tính nng làm lnh và bôi trn ca mt cht tng hp mà không có lng du cao nh cht nh tng.
La chn SC639: Có c tính bôi trn tuyt vi, phù hp vi nhiu ng dng gia công khác nhau Có c tính chng g và chng n mòn xut sc i vi các loi hp kim có st và không có st, ngn nga các vn nhung các mnh gang trong khi gia công Gi cho máy sch s và li mt lp màng Du lng mm d dàng làm sch và gim bt công vic bo dng máy Tui th b hng du kéo dài và lng tiêu th Du làm mát thp, giúp gim chi phí cho ngi s dng Ít to mùi và hi sng, giúp mang li mt môi trng làm vic an toàn Có th chu c nc có nhiu khoáng, ti ti a 40 gren D dàng tái ch hoc thi b bng các phng pháp và phng tin thông thng
SC639 chuyên dành cho: Các ng dng — chng n mòn, xoay tc cao Kim loi — các kim loi không thm nc, gang, hp kim ng, hp kim nhôm, kim loi thm nc, thép, và thép không g Các ngành công nghip — ngành tng hp và sn xut theo công on SC639 không có — a-mô-ni-c, ba-ri, biôxit, các cht ph gia EP có sun-fua, các hp cht phê-non, DEA, ng, EDTA, hóa cht alkylphenol ethoxylates, km, kêrôsin, kim loi nng, nitrat, nitride, nitrit, NPEs, phê-non, sun-fua hot tính, và triazine
TRIM™ SC639 Du Bán Tng Hp a Dng
Quy nh Hng dn v ng dng Phù hp vi xng gia công tng hp trong trng hp các loi du có th hòa tan có th bc khói hoc không làm mát thích hp khi có các lô vt liu cn ct nhiu. Trong trng hp s dng kim loi hn hp, kim soát nng là vô cùng quan trng chng li các hiu ng n mòn mnh. Các mc nng 7.0% tr lên giúp ti u hóa tui th b hng du và chng n mòn. Không khuyn cáo s dng trên các kim loi rt d phn ng nh ma-giê và zirconium. Thi gian lu tr lâu hoc nhit cao có th khin cho Du cô c có màu m hn trong khi s dng, tuy nhiên iu này s không nh hng n hiu sut ct và mài ca sn phm. bit thêm thông tin v ng dng sn phm, bao gm c ti u hóa hiu sut hot ng, vui lòng liên h vi Nhà Phân Phi Chính Thc ca Master Fluid Solutions a phng ca bn ti https://www.2trim.us/distributors.php, Qun Lý Bán Hàng Khu Vc ca bn, hoc gi ng Dây Tr Giúp K Thut ca chúng tôi ti s 1-800-537-3365.
Các c im Vt lý D liu Thông thng Màu sc (Cô c) Vang nhat ên vang
âm. Màu sc (Dung dch S dng) nh tng trng Mùi (Cô c) Nh. Dng (Cô c) Cht lng im phát sáng (Cô c) (ASTM D93-08) > 99°C pH (mc Cô c) 9,6 - 10,6 pH (Mc Hot ng Thông thng) 9,1 - 10,1 H s o chit xut ca cht làm lnh 1,4
Các Mc nng Gia công Kim loi Khuyn cáo Hng nh 4,0% - 6,5% Hng trung 6,5% - 8,5% Hng nng 8,5% - 10,0% Mc Nng Thit k 4,0% - 10,0%
Nng tính theo % Brix
10,0
8,5
7,0
5,5
4,0
% N
Mc khúc x
% Nng = Kt qu o khúc x x H s khúc x H S Máy o Khúc X Cht Làm Lnh % Brix = 1,4
Sc khe và An toàn SXem SDS cp nht nht ti
TRIM™ SC639 Du Bán Tng Hp a Dng
Hng dn Pha trn Nng s dng khuyn cáo trong nc: 4,0% - 10,0%. giúp bo m gii pháp hiu qu nht có th, thêm lng cht cô c quy nh vào lng nc quy nh (không bao gi làm ngc li) và khuy trn u. S dng cht làm lnh pha sn làm cht lng np bù nâng cao hiu sut ca cht làm lnh và gim s ln mua cht làm lnh. Cht lng np bù mà bn la chn s cân bng t l nc bay hi vi t l tiêu hao cht làm lnh. S dng Công C Tính Toán Np Bù Cht Làm Lnh ca chúng tôi tìm t l thích hp nht cho máy ca bn: apps.masterfluidsolutions.com/makeup/. S dng nc không có khoáng cht ci thin tui th b hng du và chng n mòn, ng thi gim t l tiêu hao và s dng cht cô c.
Thông tin t hàng thùng nh c 20 lít thùng c 204 lít TRIM™ SC639 | ©2021 Master Fluid Solutions® | 2021-10-31
Thông tin thêm S dng Master STAGES™ Whamex XT™ cho công on chun b nhanh chóng và k lng trc khi làm sch công c máy và h thng cht làm lnh. Trc khi s dng bt k kim loi hay ng dng nào không c khuyn cáo c th, bn nên nh Master Fluid Solutions t vn. Không nên pha ln sn phm này vi các cht lng gia công kim loi hoc các cht ph gia cho cht lng gia công kim loi khác, tr khi c Master Fluid Solutins khuyn cáo, vì làm nh vy có th gim hiu sut, nh hng xu n sc khe, hoc gây h hng công c máy và các b phn. Nu xy ra tình trng nhim bn, vui lòng liên h vi Master Fluid Solutions c t vn cách x lý. TRIM® là nhãn hiu cu chng ca Master Chemical Corporation, tên hot ng kinh doanh là Master Fluid Solutions. Master STAGES™ và Whamex XT™ là nhãn hiu ca Master Chemical Corporation, tên hot ng kinh doanh là Master Fluid Solutions. Thông tin trong tài liu này c cung cp mt cách thin chí và c coi là cp nht nht tính n ngày xut bn và áp dng cho công thc sn xut mi nht. Vì các iu kin s dng vt ngoài kh nng kim soát ca chúng tôi, nên chúng tôi không a ra bt k s bo m, xác nhn, hay cam oan nào, cho dù là rõ ràng hay ng ý. Vui lòng liên h vi Master Fluid Solutions bit thêm thông tin. có phiên bn cp nht mi nht ca tài liu này, vui lòng truy cp ng liên kt URL sau ây:
https://2trim.us/di/?i=vn_vi_SC639
17th Floor, VCCI Tower, 9 Dao Duy Anh Street, Phuong Mai Ward, Dong Da District Hanoi City, Vietnam +84 24-3512-3436
[email protected]
masterfluidsolutions.com/vn/vi/