POCU - Calendar Lansari

6
8/19/2019 POCU - Calendar Lansari http://slidepdf.com/reader/full/pocu-calendar-lansari 1/6

Transcript of POCU - Calendar Lansari

Page 1: POCU - Calendar Lansari

8/19/2019 POCU - Calendar Lansari

http://slidepdf.com/reader/full/pocu-calendar-lansari 1/6

Page 2: POCU - Calendar Lansari

8/19/2019 POCU - Calendar Lansari

http://slidepdf.com/reader/full/pocu-calendar-lansari 2/6

Page 3: POCU - Calendar Lansari

8/19/2019 POCU - Calendar Lansari

http://slidepdf.com/reader/full/pocu-calendar-lansari 3/6

Page 4: POCU - Calendar Lansari

8/19/2019 POCU - Calendar Lansari

http://slidepdf.com/reader/full/pocu-calendar-lansari 4/6

Anexa 1

Axaprioritară

Prioritate de investițiiTip apel conform POCU

ansare 2016

!r" #escrierea priorității de investiții Alocare U$#ata estimată de

lansareTip apel Alocare per apel

 

rural și orașe cu p&nă la -. locuitori ctom$rie 2016  

Competitiv (dedicat *@C;!?comunităi"or a"e căror strate#ii de

de<vo"tare "oca"ă au 4ost apro$ate)5  proiectele acceptate la finanțare

sunt pac0ete de proiecte 1/!21/*3 

 

Aprox. 100 mi"ioaneeuro

 Competitiv &artie/ apri"ie 2016(dra4t #id)

5 ansareaape"uri"or se varea"i<a %n

comp"ementaritatecu intervenii"e4inanate din 7:după apro$areastrate#ii"or dede<vo"tare "oca"ă

!ural și orașe cu p&nă la -. locuitori

 Competitiv (dedicat *@C;!?comunităi"or a"e căror strate#ii dede<vo"tare "oca"ă au 4ost apro$atede A& 7:)

  Aprox. 9- mi"ioane euro

AP 6

>"ii %ntegrarea pe piața forței de muncă a tinerilor !$$Ts(tineri care nu au un loc de muncă, nu urmează un

 program de educație sau formare) inclusiv prinimplementarea *aranției pentru Tineri  – măsuri derentoarcere la sistemul de educație 9 a doua ,ansă 

10,.000.000  Competitiv &artie 2016  Competitiv   Aprox. -0 mi"ioane euro

10"i aci"itarea accesu"ui necondiionat "a toate 4orme"e deeducație timpurie' nvățăm-nt primar ,i secundar ,i' pecale de consecință' reducerea părăsirii timpurii a ,colii (asi#urarea oportunităi"or de participare "a educaiatimpurie pro#rame de tip a doua ansă diversi4icareao4erte"or educaiona"e 4ormare persona" didacticuti"i<area so"uii"or di#ita"e %n procesu" de predare %nvăare etc.).

--'.981.38-  &ecanism competitiv

 

&ecanism noncompetitiv

 

c7eme de grant gloal (ex. %ndomeniu" re4ormăriicurricu"umu"ui naiona")

&artie 2016  

on – competitiv (cadru instituiona"cree D competene persona"didactic)

 

Aprox. 21 mi"ioane euro

&artie 2016  Competitiv (#rădinie)   Aprox. 30 mi"ioane euro

&artie 2016  Competitiv (:educerea părăsiriitimpurii a co"ii D competenepersona" didactic)

  Aprox. 66 mi"ioane euro

&artie 2016  

Competitiv (a doua ansăcompetene persona" didactic)

 

Aprox. 69 mi"ioane euro

&artie 2016  on competitiv (o4erteeducaiona"eD competene persona"didactic)

  c7eme de grant gloal (ex. %n domeniu"re4ormării curricu"umu"ui naiona")

  Aprox. 21 mi"ioane euro

Page 5: POCU - Calendar Lansari

8/19/2019 POCU - Calendar Lansari

http://slidepdf.com/reader/full/pocu-calendar-lansari 5/6

Page 6: POCU - Calendar Lansari

8/19/2019 POCU - Calendar Lansari

http://slidepdf.com/reader/full/pocu-calendar-lansari 6/6

Anexa 1

6

Axaprioritară

Prioritate de investițiiTip apel conform POCU

ansare 2016

!r" #escrierea priorității de investiții Alocare U$#ata estimată de

lansareTip apel Alocare per apel

u"ie 216  

&ecanism competitiv ( nvățare la loculde muncă / studenți)

 

c7eme de grant gloal (e#. îndomeniul acordării de burse sau

 pentru consolidarea capacității

 furnizorilor de educație și formare

 profesională etc) 

5 mplementarea operațiunilor se va

realiza doar după îndeplinirea

condiționalității e#%ante 4.6. 

 

Aprox. 20 mi"ioane euro