Fiqh Al Imam

download Fiqh Al Imam

of 19

 • date post

  04-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  231
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Fiqh Al Imam

 • 7/30/2019 Fiqh Al Imam

  1/19

  OHYF IC%HEIE

  9

 • 7/30/2019 Fiqh Al Imam

  2/19

 • 7/30/2019 Fiqh Al Imam

  3/19

  OHYF IC%HEIE

  Ohyf ic%Heie> Qprb`i| lcivb| dbc Ohyf Fijioh# LiqhtrcmHI`rp%Pifeij H`j Xr|roTpidrllhj> Er|tioi Ich H|i|ebjdhB|trdhm| x dhor|hj bc qbj|iehbjtm h|cehlm tpidhlhmjic

  Tmdm| cm| Dbpblfm| Pb|bpvidm| % Lmqxphkft 0199{{{*er|tioilfhcb*hjom

 • 7/30/2019 Fiqh Al Imam

  4/19

  OHYF IC%HEIE

  Bc tiychd x ci hjtbpqpbtilhj Fijioh

  db ci dblcipilhj Qpmothli

  "Pb~id lmem eb fij m`|bpvidm mpip"&\ifhf ic%@rgfiph(

  [email protected]%PIFEIJ [email protected] XR\RO

  4

 • 7/30/2019 Fiqh Al Imam

  5/19

  OHYF IC%HEIE

  Tiychd \hkrhbjdm i rji B|lrbci bj ci Cbx H|cehli

  BC m`nbthvm qphjlhqic db b|tb ch`pm b| qpmqmplhmjip rj db`itb bj qpmorjdhdid |m`pb iyrbccm|i|qbltm| db ci mpilhj db rj er|rcej yrb b|tj |rnbtm| i dhobpbjlhi| db mqhjhj bj ci|lritpm b|lrbci| db nrph|qprdbjlhi &eidfi`|( m "b|lrbci| db ci cbx h|cehli"# dijdm b|qblhic

  itbjlhj i ci mqhjhj Fijioh bj lidi tbei* \hj be`ipkm# db`hdm i yrb bc lmjlbqtm db tiychdm "bc |bkrhehbjtm db rji b|lrbci bj ci cbx h|cehli"# b| db|lmjmlhdm qipi erlfm|er|rceijb|# rj db`itb |m`pb b|tb tbei b| jblb|iphm db|db bc qphjlhqhm*

  Bj b|tb |bjthdm# yrb bc Tiychd|b dh|lrthp bj ci| |hkrhbjtb| tpb| qiptb| db b|tb liqtrcm> &H(Yr b| tiychd# &0( Tiychd> bc |bkrhehbjtm db rj Heie bj ci eitbphi db \fiphi# &

 • 7/30/2019 Fiqh Al Imam

  6/19

  OHYF IC%HEIE

  H* Yr b| bc Tiychd=

  Dbohjhlhj db Tiychd

  Chtbpic> Tiychdb| bc jme`pb vbp`ic dbphvidm db ci pi~ pi`b y%c%d# cm yrb |hkjhohli yrb i

  lmcmlip# lbhp# m idmpjip lmj rj lmccip*

  Tljhlm> Ci ilbqtilhj db ci qpmqm|hlhj db mtpm# |hj bhkhp qprb`i| m bvhdbjlhi|# bj cilpbbjlhi db yrb tic dblcipilhj |b filb bj `i|b i cm| fblfm| x qprb`i|*

  Tiychd bj Kbjbpic> Ci oilrctid db tiychdb| hjfbpbjtb bj jm|mtpm|* \h jm| fbem| i`|tbjhdmdbc tiychd db jrb|tpm| qidpb| x eib|tpm|# fmx b|tipiem| qphvidm|# hjlcr|m db ci|jblb|hdidb| `|hli| x qpbchehjipb| db ci freijhdid* Qmp |r jitrpicb~i# bc fme`pb b|tdmtidm lmj ci liqilhdid db hehtip x |bkrhp i cm| dbe|* \h b|tm jm orbpi i|# jm fi`piem||hdm liqilb| db iqpbjdbp jrb|tpi| cbjkri| eitbpji|* \h jm| jbkiem| i ilbqtiphjlmjdhlhmjicebjtb &|hj bhkhp rji qprb`i( lidi mpdbj# |bi# x ccieidi db jrb|tpm|

  eib|tpm|# tbjdpiem| yrb hkjmpip hjlcr|m bc icoi`btm db ci| cbjkri| yrb fi`ciem|# jh yrbdblhp dbc b|trdhm x ci b|lphtrpi db cm| ch`pm| bj b|tm| hdhmei|* Tmdi jrb|tpi vhdi# tmdi| ci|oilbti| db ci eh|ei> lmebp# `b`bp# r|ip qpbjdi| db vb|thp# liehjip# kijip# x i||rlb|hviebjtb % b|tj lmjbltidi| lmj bc lmjlbqtm db tiychd* Jrb|tpm db|ippmccm hjtbcbltric xlrctrpic b| bc pb|rctidm dbc tiychddb jrb|tpm| qidpb|# eib|tpm| x mtpm|*

  \h ci tbpehjmcmki tljhli db lidi piei dbc lmjmlhehbjtm jm |b idyrhbpb |m`pb ci `i|b dbctiychd&b| dblhp# |hj lrb|thmjip ci irtmphdid db dhlfi tbpehjmcmki(# bjtmjlb| dhlfm dmehjhmdb b|tb lmjmlhehbjtm jm qrbdb |bp iclij~idm* \h bc |hkjhohlidm db ci| qici`pi| x |r|emdh|em|# opi|b| fblfi|# r|m| yrb jm orbpmj idyrhphdm| i tpiv| dbc tiychddb ci chjkh|ti|x ci| jmpei| db jrb|tpm| dh|lrp|m| chjk|thlm|# jm ccbkipiem| i |bp vbp|idm| bj lricyrhbp

  hdhmei*

  I vblb| bc fme`pb iqpbjdb bc bobltm jmlhvm dbc vbjbjm# i| lmem cm| bobltm| |ijidmpb| dbcm| ebdhliebjtm|# bj vhptrd dbc tiychd* Bj ci krbppi# |h rj bnplhtm jm ilbqtihjlmjdhlhmjicebjtb tmdi| ci| pdbjb| db |r lmeijdijtb# ci vhltmphi jm qrbdb |bp iclij~idm*\h cm| dhvbp|m| mpkijh|em| db km`hbpjm jm m`bdblbj ci| cbxb| qpmerckidi| qmp cm|cbkh|cidmpb|# bjtmjlb| ci cbx x bc mpdbj jm qrbdb eijtbjbp|b bj ci thbppi* Bj pb|rebj# bcqpmkpb|m x ci qbpobllhj db jrb|tpi |icrd o|hli# ci vhdi b|qhphtric# hjtbcbltric# ilidehlm#empic x |mlhic b| ohpebebjtb ippihkidi bj bc tiychd i ilbqtip x m`bdblbp i ci irtmphdidqpmob|hmjic*

  Ci jblb|hdid dbc Tiychd

  Fix dm| thqm| db {rnr` &bc lipltbp m`chkitmphm db ickmU bj ci nrph|qprdbjlhi> {rnr` `h +c%dfit ijd {rnr` `h +c%kfixp*

  [rnr` `h c%dfit|hkjhohli "m`chkitmphi bj | eh|em"%bj mtpi| qici`pi|# iltm| mpdbjidm| mqpmfh`hdm| qmp ci cbx h|cehli# db`hdm i ickm bj |r jitrpicb~i hjtpj|bli# lmem ci mpdbjij~idb ci mpilhj x ci qpmfh`hlhj db qmchtb|em*

  ?

 • 7/30/2019 Fiqh Al Imam

  7/19

  OHYF IC%HEIE

  [rnr` c `h%kfixp|hkjhohli "m`chkitmphi db`hdm i rj oiltmp btbpjm"# b| dblhp# iltm| yrb jm|mj m`chkitmphi| m qpmfh`hdi| bj | eh|em|# |hjm yrb lmj|thtrxbj ci `i|b qipi mtpi| illhmjb|yrb |mj b|qblohliebjtb mpdbjidi| m qpmfh`hdi| bj bc Lmpj x cm| fidhlb|*

  Rj bnbeqcm db b|tm b| ci b|lphtrpi dbc Lmpj x cm| fidhlb|* I`drccif h`j +Reip &p*i*(pbqmptm yrb Bc Ebj|inbpm db Iccif &|*{*|( dhnm> "\mem| rji jilhj yrb jh b|lph`b jhliclrci" &\ifhf Ic%@rniph# Er|che(* B|tb fidh~# i emdm db heqchlilhj &xi yrb |b dhnm lmjpb|qbltm i ci m`|bpvilhj db ci crji(# jhbki ci tpij|lphqlhj dbc Lmpj x cm| fidhlb|* \hjbe`ipkm# |b fi lmj|hdbpidm jblb|iphm pbkh|tpip bc Lmpj x cm| fidhlb| qmp b|lphtm i emdm dbqpb|bpvip |r irtbjthlhdid x lmj b|tm# filbpcm e| illb|h`cb i rj jebpm eixmp db qbp|mji|*Qmp cm tijtm# ci b|lphtrpi bj |h &bc pbkh|tpm dbc Lmpj qmp bnbeqcm( jm |b lmj|hdbpi yrb b|tbbj lmjochltm lmj bc fidh~ ijtbphmpebjtb lhtidm# x jidhb lrb|thmji ci jblb|hdid db b|lph`hplmj ehpi| i eijtbjbp rji qprb`i m qpb|bpvip rji dbtbpehjidi hjompeilhj mlmjmlhehbjtm*

  Ci qpb|bpvilhj dbc Lmpj x cm| fidhlb| b| rj iltm litbkphliebjtb mpdbjidm &qmp cm tijtmb| {rnr` `h +c%dfit( x bjoith~idm qmp ci \fiphi* Ci bqbphbjlhi jm| dhlb yrb dhlfilmj|bpvilhj jm |bpi qm|h`cb |hj pbkh|tpip bc Lmpj x cm| fidhlb| qmp b|lphtm* B| qmp b|tipi~j yrb ci b|lphtrpi dbc Lmpj x bc fidh~ tie`hj fij |hdm dblpbtidm| lmem {inh`* Bclmj|bj|m db tmdi ci Reei WLmerjhdid Er|rceijiU lmj pb|qbltm ic pbkh|tpm dbc Lmpj xcm| fidhlb| qmp b|lphtm fi |hdm hjompeidm i tpiv| dbc thbeqm qmp rji lidbji hjhjtbppreqhdidb tpij|eh|hmjb|* Ci jblb|hdid db b|tb pbkh|tpm b| qmp cm tijtm lci|hohlidm lmem {rnr` `h +c%kfixp* Biltiebjtb dbc eh|em emdm# bc tiychdm "|bkrhp i rj |i`hm bj tbei| db DbpblfmH|cehlm"# tie`hj orb dblpbtidm lmem b|bjlhicb| m {inh`# lci|hohlidm dbjtpm db cilitbkmpi db {rnr` `h +c%kfixp* Bjlmjtpiem| rji ieqchi bvhdbjlhi db ci jblb|hdid db tiychdi ci cr~ db cm ijtbphmpebjtb bqchlidm*

  Bc Tiychdb| b|qblhicebjtb heqmptijtb bj b|ti qmli bj ci yrb ci hjebj|i eixmpi db cm|er|rceijb| |mj hkjmpijtb| bj cm| tbei| `|hlm| db ci| lhbjlhi| h|cehli|* I|# |hj bc tiychd|bkrhp db eijbpi lcipi x dbohjhdi cm| eijdiehbjtm| db ci \fiphi |bpi qplthliebjtbheqm|h`cb* Qipi iyrbccm| yrb jm fij idyrhphdm ij rj lmjmlhehbjtm `|hlm db ci| orbjtb|db \fiphi x db cm| etmdm| jblb|iphm| qipi m`tbjbp pb|mcrlhmjb| WhnthfidU i qipthp db cm|tbtm| |ikpidm|# bc tiychd|b lmjvhbptb bj b|bjlhic x i ci vb~ bj m`chkitmphm*

  Ci bvhdbjlhi db Fidhtf|

  I|{id H`j Xi~hd jippm>Er+idf vhjm i jm|mtpm| bj bc Xbebj lmem rj eib|tpm &m lmem cdbp(* Cb qpbkrjtiem| lmjpb|qbltm i rji qbp|mji yrb fi`i erbptm dbnijdm Wlmem |r| fbpbdbpm|U i |r fhni xfbpeiji* c dblpbt yrb ci ehtid db cm| `hbjb| orbpij qipi ci fhni x ci mtpi ehtid qipi cifbpeiji* &\ifhf ic%@rgfiph 0>08;(*

  B|tm ilmjtblh drpijtb ci vhdi dbc Ebj|inbpm &|{|(* I qipthp db b|tb fidh~ rji |bphb dbqrjtm| orbpmj b|ti`cblhdm|>

  ;

 • 7/30/2019 Fiqh Al Imam

  8/19

  OHYF IC%HEIE

  9( Bc tiychd orb qpilthlidm drpijtb bc thbeqm dbc Ebj|inbpm db Iccif &|{|(* Cm| yrbqpbkrjtij &bj bc fidh~( jm bhkbj qprb`i m rji `i|b qipi dhlfm dblpbtm* Bccm| ilbqtij cidblh|hj# lmjohijdm bj ci hjtbkphdid# ci qhbdid x ci nr|thlhi db Er+idf &pi(* B|tb b| rjbiltm bnbeqcm qplthlm db tiychd*

  0( Bc Ebj|inbpm &|{|( jm lphthlm i ci kbjtb db |r thbeqm yrb |hkrh i Er+idf x jm fh~mjhjkrji m`nblhj |m`pb bc tbei*

 • 7/30/2019 Fiqh Al Imam

  9/19

  OHYF IC%HEIE

  HH* TIYCHD> \BKRHEHBJTM DB RJ HEIE BJ EITBPHI\ DB CI\FIPHI

  Qpbkrjti

  Ickrji| qbp|mji| dhlbj yrb bc tiychdW|bkrhp ci b|lrbci db rj heieU b| hcbkic bj ci \fiphi*Hj|h|tbj bj yrb rj vbpdidbpm er|rcej db`b |cm |bkrhp bc \ikpidm Lmpj x ci \rjji# xyrb b| byrhvicbjtb i|fhpgWqmchtb|emU bc |bkrhp rj heie bj eitbphi| db \fiphi* Tie`hj|m|thbjbj yrb ci| b|lrbci| Fijioh# \fioh+h# Eichgh x Fij`ich orbpmj ompeidi| rjm|dm|lhbjtm| im| db|qr| db ci erbptb dbc Eb||bjkbp &|{|(# x qmp cm tijtm# b|ti| b|lrbci||mj rji hjjmvilhj pbqpbj|h`cb W`hdiU* Ickrjm| tie`hj |r`pixij yrb rj er|rcej db`b`r|lip ci kri dhpblti dbc Lmpj x ci \rjji# x jm rji hjtbpqpbtilhj db rj heie bj eitbphi|db qplthli| db ci \fiphi* Qmp oivmp# bqchyrb fi|ti yr qrjtm b|ti vh|hj b| lmppblti*

  Pb|qrb|ti dbc Eroth Tiyh +Rtfeijh

  B|ti mqhjhj |b `i|i bj eicbjtbjdhdm| yrb |b dbphvij db rj hjjblb|iphm tpitiehbjtm bjtbei| lmeqchlidm| yrb b|liqij ic bjtbjdhehbjtm db b|ti| qbp|mji|* Ci ilcipilhj lmeqcbtidb b|tb qrjtm db vh|ti byrhvmlidm pbyrhbpb rji dbticcidi bqchlilhj* \hj be`ipkm# vmx ihjtbjtip bqchlip cm| qrjtm| `|hlm| cm e| `pbvbebjtb qm|h`cb*

  B| lhbptm yrb ci m`bdhbjlhi# bj |r vbpdidbpm |bjthdm# qbptbjblb |mcm i Iccif Tiici* Jm |bm`bdblb i jidhb yrb jm |bi c* B|ti b| ci bhkbjlhi ckhli db ci dmltphji dbc ti{fhd Wcilpbbjlhi bj ci rjhlhdid db Iccif tiiciU* Ci m`bdhbjlhi dbc Ebj|inbpm db Iccif &|{|( |b jm|fi mpdbjidm i jm|mtpm|# qmpyrb c b| bc Ebj|inbpm# yrb jm| tpij|ehth cm| eijdiehbjtm|dhvhjm|# db mtpm emdm# bc jm tbjdpi jhjkj |titr| dhvhjm yrb cb fiki ebpblbdmp db jrb|tpi

  m`bdhbjlhi* Ic m`bdblbp x iltrip db ilrbpdm i ci| bj|bij~i| dbc Ebj|inbpm db Iccif &|{|(`r|liem| iclij~ip ci lmeqcilbjlhi db Iccif tiici*

  \hj be`ipkm# bc yrhd db b|tb tbei b| yrb ci hjtbpqpbtilhj dbc Lmpj x db ci \rjji jm b|ickm |heqcb* \b pbyrhbpb db rj qpmkpiei btbj|m b hjtbj|hvm db b|trdhm| db ci| |ikpidi|orbjtb| db \fiphi# cm| lricb| jm qrbdbj ccbvip|b i li`m qmp rji qbp|mji jm lichohlidi bjdhlfm lieqm* \h lidi er|rcej b|trvhbpi m`chkidm i lmj|rctip ic \ikpidm Lmpj x ci\rjji bj tmdm| cm| qpm cbei| yrb |rpkbj bj |r vhdi# |bpi rji lipki lmj rjipb|qmj|i`hchdid yrb |bpi li|h heqm|h`cb db lreqchp* B|tm |b i| qmpyrb ci dbphvilhj db ci|pbkci| db ci \fiph+i qipthp dbc Lmpj x ci \rjji pbyrhbpb rj qpmorjdm lmjmlhehbjtm db cicbjkri pi`b x db tmdi| ci| lhbjlhi| qbpthjbjtb| % rj lercm db lmjmlhehbjtm| yrb jm qm|bb

  rji qbp|mji yrb jm |b fi b|qblhich~idm bj ci lhbjlhi db ci nrph|qprdbjlhi* Ci jhli |mcrlhji b|tb qpm`cbei b| yrb ickrji| qbp|mji| |b dmtbj db cm| lmjmlhehbjtm| pbcithvm| i ci\fiph+i x i cm| lricb| rjm |b db`b pbehthp qipi ompercip qpbkrjti| ilbpli db ci|pb|mcrlhmjb| bj cm| i|rjtm| dbc dhiphm vhvhp* B|tm b| biltiebjtb cm yrb Iccif tiici fimpdbjidm i cm| er|rceijb| bj ci| |hkrhbjtb| qici`pi|>

  8

 • 7/30/2019 Fiqh Al Imam

  10/19

  OHYF IC%HEIE

  Jm thbjbj qmp yr ilrdhp tmdm| cm| lpbxbjtb|* Yrb db lidi ikprqilhj db bccm| |cmickrjm| ilrdij i hj|tprhp|b bj ci Pbchkhj# i ohj db idvbpthp i cm| |rxm| lrijdm pbkpb|bj

  i bccm|* Yrh~|# i| tbjkij lrhdidm &Ic%Yrp+ij 8>900(*

  B|tb vbp|m dbc \ikpidm Lmpj hjdhli db eijbpi lcipi yrb rj kprqm db cm| er|rceijb|# rjm

  db`bpij dbdhlip|b i ci idyrh|hlhj db cm| lmjmlhehbjtm| db ci \fiphi x tmdm| cm| dbe|db`bj db lmj|rctipcb qipi i| tmeip |r| dblh|hmjb|* Ifmpi |h rji qbp|mji lmj|rcti i rjbprdhtm lmjohi`cb WicheU |m`pb |r dblh|hj |m`pb tbei| nrpdhlm| \|fiphiU bj rji eitbphib|qblohli x ilti bj `i|b i |r lmj|bnm# qrbdb lricyrhbp qbp|mji ilr|ipcm db lmebtbp |fhpgqmp |bkrhp bc lmj|bnm db rj |bp freijm bj vb~ db pbehthp|b ic Lmpj x ci \rjji= Qmp|rqrb|tm yrb jm*

  Ci pi~j b| m`vhi# qmpyrb jm fi i`ijdmjidm ci m`bdhbjlhi i Iccif x i |r Ebj|inbpm &|{|(*E| `hbj# c b|t bj ci `|yrbdi db rji ompei db m`bdblbpcb|* \hj be`ipkm# jm b|ti ic tijtmdb ci| mpdbjij~i| db ci \fiphi# qmp cm lric fi lmj|rct i rj bqbptm qipi |i`bp ci|m`chkilhmjb| yrb Iccif Tiici cb fi heqrb|tm* c jm fi tmeidm i b|b b|trdhm|m lmem |rnbtmdb m`bdhbjlhi |hjm e| `hbj lmem rj hjtpqpbtb db ci| pdbjb| dhvhji|* Jidhb qrbdbilr|ipcm db lmebtbp|fhpg*

  B|tm b| bj b|bjlhi tiychd> rji qbp|mji yrb jm b| liqi~ db bjtbjdbp bc \ikpidm Lmpj x ci\rjji# x qmp cm lric# lmj|rcti i rj nrph|ti er|rcej# i ebjrdm dbjmehjidm heie# x iltidb ilrbpdm lmj |r hjtbpqpbtilhj db ci \fiphi* Ci qbp|mji jm lmj|hdbpi yrb bc Heie |bidhkjm db m`bdhbjlhi# |hjm yrb `r|li |r kri qipi lmjmlbp cm| pbyrh|htm| db ci \fiph+i# ic jmtbjbp illb|m dhpbltm ic \ikpidm Lmpj x ci \rjji m jm tbjbp rj lmjmlhehbjtm idblridm qipidbphvip ci| jmpei| db \fiphi db b|ti| dm| orbjtb|* B|tb lmeqmptiehbjtm |b dbjmehjitiychd db rj nrph|ti m heie* Qmp cm tijtm lem qrbdb dblhp|b yrb bc tiychd byrhvicb i|fhpg=

  Cm| lichohlidm| lmem nrph|ti| er|rceijb| m heieb|# yrb fij dbdhlidm |r vhdi i filbphxthfid# fij pblmkhdm ci| jmpei| db ci \fiphi db ilrbpdm lmj |r| pb|qblthvi|hjtbpqpbtilhmjb| db ci| orbjtb| bj rji ompei li|h lmdhohlidm* B|ti lmcbllhj db ci| pbkci| dbci \fiphi db ilrbpdm lmj ci hjtbpqpbtilhj db rj nrph|ti qipthlrcip |b cciei b|lrbci dbnrph|qprdbjlhi Weidfi`U db yrb bc nrph|ti*

  Qmp cm tijtm# ci b|lrbci db rj heie jm b| ickm qipicbcm i ci \fiphi m ickm inbjm i bcci* Dbfblfm# b| rji hjtbpqpbtilhj qipthlrcip db ci \fiphi x rji lmcbllhj db ci| qphjlhqicb|pbkci| db b|ti# dbphvidm| dbc \ikpidm Lmpj x ci \rjji qmp rj nrph|ti ohi`cb# x yrb fij |hdmdh|qrb|tm| bj ompei mpdbjidi qipi ci lmemdhdid db cm| |bkrhdmpb| db ci \fiphi* Qmp cmtijtm# cm| yrb |hkrbj rji b|lrbci qipthlrcip# bj pbichdid |hkrbj bc \ikpidm Lmpj x ci \rjjidb ilrbpdm lmj ci hjtbpqpbtilhj db rj nrph|ti qipthlrcip# lmjohi`cb7 i yrhbj c m bccilmj|hdbpij ci e| lmjohi`cb x e| vbp|idm| bj cm| i|rjtm| db ci \fiphi*

  Bj lrijtm i ci| dhobpbjlhi| bj ci| b|lrbci|# yrb fij |rpkhdm i tpiv| db ci dhobpbjtb|qm|h`cb| hjtbpqpbtilhmjb| db ci| jmpei| ebjlhmjidi| m dbphvidi| dbc \ikpidm Lmpj x ci\rjji* Qipi bjtbjdbp b|tb qrjtm idblridiebjtb# |bp heqmptijtb |i`bp yrb ci| jmpei|ebjlhmjidi| bj bc \ikpidm Lmpj x ci \rjji |mj db dm| thqm| dhobpbjtb|*

  91

 • 7/30/2019 Fiqh Al Imam

  11/19

  OHYF IC%HEIE

  Bc qphebp thqm db jmpei| |mj ci| yrb |b hjdhlij bj b|ti| orbjtb| |ikpidi| bj qici`pi| tijlcipi| yrb |mcm qbpehtbj rji hjtbpqpbtilhj* Jhjkrji mtpi hjtbpqpbtilhj b| qm|h`cb orbpi dbb|ti# qmdbem| lhtip bnbeqcm|# ticb| lmem ci m`chkilhj db ci mpilhj# bc ~igit# bc ixrjm x ciqbpbkphjilhj# x ci qpmfh`hlhj db lmebp ci lipjb db lbpdm x dbc idrctbphm* Lmj pb|qbltm ib|tb lmjnrjtm db pbkci|# jm fi fi`hdm dhobpbjlhi| db mqhjhj* Tmdi| ci| b|lrbci| db cm|

  nrph|ti| lmhjlhdbj bj dhlfi hjtbpqpbtilhj# qmp cm yrb jm fix b|qilhm qipi bc hnthfidm tiychdbj b|tm| tbei|* Idbe|# qrb|tm yrb lidi rjm olhcebjtb qrbdb bjtbjdbp db|db bc \ikpidmLmpj x ci \rjji &b|ti m`chkitmphbdid( jm fix jblb|hdid db lmj|rctip i rj heie m nrph|ti*

  Qmp mtpi qiptb# fix ickrji| pbkci| db ci \fiphi yrb |mj dbphvidi| dbc \ikpidm Lmpj x ci\rjji db dmjdb lricyrhbpi db ci| |hkrhbjtb| |htrilhmjb| qrbdbj |rpkhp>

  9( Cm| tpehjm| rthch~idm| bj ci| orbjtb| |ikpidi| qrbdb qbpehthp e| db rji hjtbpqpbtilhj*Qmp bnbeqcm# ci ebjlhj db ci drpilhj dbc qbphmdm db b|qbpi WphddiU db rji ernbpdhvmplhidi# bc \ikpidm Lmpj fi rthch~i ci |hkrhbjtb bqpb|hj>

  X ci| ernbpb| dhvmplhidi| db`bj b|qbpip Wbj lrijtm i |r eitphemjhmU drpijtb tpb|qbpmdm| db yrpr+&0> 006(*

  Bc tpehjm yrprrthch~idm bj bc vbp|m ijtbphmp thbjb dm| |hkjhohlidm|* \b r|i tijtm qipi bcdb|hkjip bc qbpmdm db ci ebj|tprilhj lmem qipi bc qbpmdm db cheqhb~i Whb* trfpU*Ie`m| |hkjhohlidm| qrbdbj |bp didm| i b|tb vbp|m x lidi rjm db bccm| thbjb dhobpbjtb|lmj|blrbjlhi| nrpdhli|*

  Ci lrb|thj yrb pbyrhbpb rj b|orbp~m nrph|qprdbjlhic iyr b|> Lric db cm| dm| |hkjhohlidm|b| bc lmppbltm bj b|tb vbp|m=* Bj ci pb|qrb|ti i b|ti qpbkrjti# ci| mqhjhmjb| nrpdhli|jitrpicebjtb# qrbdbj |bp dhobpbjtb|# lmem bj b|tb li|m* Bc Heie \fiohh hjtbpqpbti ciqici`pi yrpr lmem bc" qbpmdm db cheqhb~i# ehbjtpi| yrb bc Heie I`r Fijhoi# cmhjtbpqpbti lmem bc "qbpmdm yrb lmeqpbjdb ci ebj|tprilhj"* Ie`m| thbjbj rji |bphb dbpi~mjb| bj iqmxm db |r| pb|qblthvm| qrjtm| db vh|ti# x jm qrbdbj |bp tmticebjtbpblfi~idm|* B|tb bnbeqcm qmjb db pbchbvb rji db ci| lir|i| db ci| dhobpbjlhi| db mqhjhjbjtpb ci| dhobpbjtb| b|lrbci|*

  0( I vblb| fix dh|qiphdid bjtpb dm| fidhlb| dbc Ebj|inbpm db Icccif &|{|(# x bc nrph|ti thbjbyrb lmjlhchip m qpbobphp rjm db bccm| |m`pb bc mtpm* Bj b|tb li|m tie`hj# cm| qrjtm| db vh|tidb cm| nrph|ti| qrbdbj dhobphp bjtpb |* Qmp bnbeqcm# fix dm| lmjnrjtm| db tpidhlhmjb| yrb |bbjlrbjtpij bj cm| ch`pm| db fidhlb| jippijdm cm| dhobpbjtb| lmeqmptiehbjtm| dbc Ebj|inbpm&|{|( ehbjtpi| |b hjlchji WprgrU bj ci mpilhj* Bc qphebp lmjnrjtm db fidhlb| ebjlhmji yrbcbvijti`i ci| eijm| ijtb| db hjlchjip|b# ehbjtpi| yrb bc mtpm kprqm db fidhlb| hjdhlij yrbjm cbvijti`i ci| eijm|# blbqtm bj bc lmehbj~m db ci mpilhj* Cm| nrph|ti|# |h `hbj ilbqtiyrb ie`i| ompei| |mj lmppblti|# fij bqpb|idm dhobpbjtb| qrjtm| db vh|ti lmj pb|qbltm i ciqpbkrjti> Lrc db ci| dm| ompei| b| e| qpbobph`cb=* I|# |htrilhmjb| lmem |ti|tie`hj |mj lir|icb| db ci| dhobpbjlhi| db mqhjhj bjtpb ci| dhobpbjtb| b|lrbci|*

 • 7/30/2019 Fiqh Al Imam

  12/19

  OHYF IC%HEIE

  \rjji* Ci |mcrlhj i b|ti| tbethli| |b iclij~i qmp ijicmki m qmp ebdhm db bnbeqcm|# yrb|b bjlrbjtpi bj ci| orbjtb| |ikpidi|# yrb thbjbj rji hjocrbjlhi hjdhpblti |m`pb dhlfm| tbei|*Rji vb~ e|# cm| nrph|ti| qrbdbj tbjbp dhobpbjtb| bjomyrb| qipi ci btpillhj db ci |mcrlhjpbyrbphdi db|db bc \ikpidm Lmpj x ci \rjji*

  B|ti| |mj ci| lir|i| `|hli| db ci| dhobpbjlhi| db mqhjhj bjtpb ci| b|lrbci| dbnrph|qprdbjlhi* B|ti| dhobpbjlhi| jm |mj db jhjkrji eijbpi rj dbobltm bj ci \fiphi# |hjme| `hbj |mj pblrp|m| db ocbh`hchdid yrb lmeqmjbj rj vi|tm lieqm db hjvb|thkilhjilidehli pbkhdi qmp cm| qphjlhqhm| db ci \fiphi x pb|rbctm| i tpiv| dbc \ikpidm Lmpj xci \rjji qipi tmdm| cm| thbeqm| qmp vbjhp*

  Rj nrph|ti er|rcej yrb thbjb tmdi| ci| lrichohlilhmjb| jblb|iphi| qipi filbp hnthfid |b|rqmjb yrb filb tmdm cm qm|h`cb qipi btpibp bc |hkjhohlidm pbic dbc Lmpj x ci \rjji* \hfilb b|tm bj ci ebdhdi db |r| qm|h`hchdidb| x lmj |hjlbphdid# |bp pblmeqbj|idm qmplreqchp lmj |r db`bp# x jidhb qrbdb ilr|ipcb db filbp li|m meh|m db ci \fiphi# i qb|ip dbyrb |r mqhjhj qrbdi qipblbj |bp e| d`hcb| bj lmeqipilhj lmj ci db mtpm|* "B|ti b| rjilhplrj|tijlhi jitrpic x ckhli# yrb |b bjlrbjtpi bj tmdm |h|tbei nrpdhlm*

  Ci| cbxb| b|ti`cblhdi| bj lidi eiplm cbkic jm lr`pbj tmdm| cm| dbticcb| x ci| qm|h`cb||htrilhmjb|* Idbe|# b|ti| cbxb| b|tj i`hbpti| i e| db rji hjtbpqpbtilhj# x i dhobpbjtb|tph`rjicb|# cm| lricb| bj bc qpmlb|m db hjtbpqpbtilhj db b|ti|# i ebjrdm qrbdbj b|tip bjdb|ilrbpdm |m`pb |r |hkjhohlidm* Rj tph`rjic qrbdb hjtbpqpbtip ci cbx db rji eijbpiqipthlrcip# ehbjtpi| yrb mtpm tph`rjic qrbdb bjtbjdbpci bj rj |bjthdm erx dhobpbjtb* Qmp cmlric# jidhb qrbdb dblhp yrb cm| nrph|ti| fij oictidm bc pb|qbtm i ci| cbxb| dbc H|cie qmp ccbkipi mqhjhmjb| dhobpbjtb|* X xi yrb lidi tph rjic thbjb ci hjtbjlhj db iqchlip cm yrb fib|ti`cblhdm ci cbx bj ci ebdhdi db |r| qm|h`hchdidb|# |r db`bp filhi bc Cbkh|cidmp &Icciftiici( |bp dh|qbj|idm x |r| nrph|ti| |bpj pblmeqbj|idm| qmp bccm*

  Qmp bnbeqcm# |h rjm db cm| tph`rjicb| ebjlhmjidm| ijtbphmpebjtb orbpi ci ehei lmptb#tmdm| cm| tph`rjicb| hjobphmpb| x ci| qbp|mji| yrb vhvbj `inm |r irtmphdid b|tipij m`chkidm|i |bkrhp ci| |bjtbjlhi| dhltidi| dhlfm tph`rjic |rqbphmp# hjlcr|m irjyrb |r mqhjhj qbp|mjicjm b|tb db ilrbpdm lmj bc dhltiebj db dhlfm tph`rjic* Bj tic li|m# |h cm| tph`rjicb| hjobphmpb|ilitipj ci dblh|hj dbc ictm tph`rjic# jidhb qrbdb dblhp yrb jm b|tj |hkrhbjdm ci cbx m yrbdb`bj db tmebj bc ictm tph`rjic qipi |bp bccm| eh|em rj cbkh|cidmp* B|tm |b db`b i yrb bjpbichdid# cm| tph`rjicb| hjobphmpb| |mj lmj|blrbjlhi db ci dblh|hj db ci Lmptb \rqpbeilmem hjtpqpbtb lmjohi`cb db ci cbx# x jm lmem rj cbkh|cidmp*Biltiebjtb db ci eh|ei eijbpi# ci b|lrbci db rj nrph|ti er|rcej qpmqmplhmji jidi e|yrb rji hjtbpqpbtilhj ohdbdhkji db ci \fiphi* Mtpm nrph|ti lrichohlidm qrbdb b|tip bjdb|ilrbpdm |m`pb ci hjtbpqpbtilhj db b|tb nrph|ti# qbpm qmp b|tm# jm qrbdb |bp ilr|idm dbhkjmpip ci| cbxb| db ci \fiphi m ili|m ickrhbj qrbdb ilr|ip i cm| |bkrhdmpb| db rjib|lrbci bj qipthlrcip db |bkrhp ickm e| yrb jm |bi ci \fiphi m db lmebtbp|fhpg=* Ci pi~jqipi b|tm b| yrb b|tm| er|rceijb| b|tj |hkrhbjdm rji dbtbpehjidi b|lrbci lmem rjihjtbpqpbtilhj lmjohi`cb db ci \fiphi*

  Ci |hkrhbjtb qpbkrjti yrb qrbdi |rpkhp b|> Yr |b qrbdb filbp lmj pb|qbltm i b|ti|dhobpbjtb| b|lrbci|# x lric db bcci| qmdbem| |bkrhp=* Ci pb|qrb|ti i b|ti qpbkrjti b| erx

  90

 • 7/30/2019 Fiqh Al Imam

  13/19

  OHYF IC%HEIE

  |heqcb* Tmdi| b|ti| b|lrbci| fij |hdm |hjlbpi| bj |r| b|orbp~m| qipi hjobphp bc vbpdidbpm|hkjhohlidm db ci cbx h|cehli# qmp cm tijtm tmdi| bccm| |mj hkricebjtb vchdi|* Rji qbp|mjidb`b |bkrhp lricyrhbp b|lrbci db cm| Heieb| pblmjmlhdm|# yrb c lpbi yrb b| e| hjompeidmx e| qhidm|m*

  Irjyrb cm| nrph|ti| er|rceijb| yrb fij ccbvidm i li`m bc bnbplhlhm db hnthfid fij |hdmerlfi| bj jebpm# ci| lritpm b|lrbci| db cm| Heieb| %Heie I`r Fijhoi# bc Heie Eichg#bc Heie \fioh+h x bc Heie Ifeid % |b lmj|hdbpij ci e| lmeqcbti|# `hbj mpkijh~idi| x`hbj lmj|bpvidi| fi|ti jrb|tpm| di|* Ci Reei er|rceiji bj |r lmjnrjtm fi tmeidm ib|tm| lritpm heieb| lmem qm|bbdmpb| db ci| e| lmjohi`cb| hjtbpqpbtilhmjb| db \fiphi*

  B|ti| lritpm b|lrbci| |b lmjmlbj lmem ci b|lrbci Fijioh# \fiohh# Eichgh# x Fij`ich* Bcpb|tm db ci| b|lrbci| Weidfi`|U# m `hbj orbpmj cm |rohlhbjtbebjtb i`iplithvi|# bj bc |bjthdmdb yrb jm lmjthbjbj tmdm| cm| i|qbltm| db ci \fiphi m jm |b fij lmj|bpvidm bj rji ompeilmjohi`cb*

  Qmp b|ti pi~j# ci eixmpi db ci Reei er|rceiji qbptbjblb i rji db b|ti| lritpm b|lrbci|*\h rji qbp|mji idmqti rji b|lrbci db ci cbx h|cehli lmem rji hjtbpqpbtilhj db ci \fiphi#ci m`chkilhj db |bkrhp ci \fiphi b|t lreqchdi*

  B|ti b| ci vbpdidbpm |hkjhohlidm dbc tpehjm tiychd lmj pbobpbjlhi i ci| b|lrbci| dbnrph|qprdbjlhi* B|qbpm yrb b|ti bqchlilhj |bp |rohlhbjtb qipi dbem|tpip yrb bc tiychdjmthbjb jidi yrb vbp lmj filbp|fhpg m itph`rhp i|mlhidm| i Iccif Tiici# |hjm yrb bjpbichdid b| rji eijbpi |heqcb x olhc db |bkrhp ci|fiphi*

  9

 • 7/30/2019 Fiqh Al Imam

  14/19

  OHYF IC%HEIE

 • 7/30/2019 Fiqh Al Imam

  15/19

  OHYF IC%HEIE

  Lem qrbdb ci qplthli db "bcbkhp rji eb~lci db qrjtm| db vh|ti" |bp qbpehthp= Rj cihlmjm qrbdb bcbkhp bc dhltiebj Fijioh bj cm lmjlbpjhbjtb i tmlip i rji ernbp x bc qrjtm dbvh|ti \fioh+h bj eitbphi dbc |ijkpidm* Bj lmj|blrbjlhi# |b lmj|hdbpi |r {rdr# jmhjtbppreqhdm hjlcr|m lrijdm ie`i| |htrilhmjb| |b dij nrjti| &b| dblhp# bc |ijkpidm x bctmlip i rji ernbp(# irjyrb |r {rdr# |b ficci pmtm db ilrbpdm i ci| mqhjhmjb| db ie`i|

  b|lrbci| &Fijioh x \fioh+h(*Dbc eh|em emdm# |bkj ci mqhjhj db ci b|lrbci \fioh +# rj vhinbpm qrbdb lme`hjip ci| dm|mpilhmjb| db Drfp x I|p* \hj be`ipkm# ic eh|em thbeqm# |h rj vhinbpm |b dblhdb iqbpeijblbp bj rj qrb`cm drpijtb lritpm di|# jm b| |b lmj|hdbpidm lmem rj vhinbpm bj bcqrjtm db vh|ti \fioh+h* Qmp cm tijtm# jm qrbdb ilmkbp|b i ci lmjlb|hj db ilmptip ci|mpilhmjb| Wyi|pU jh db lme`hjip ci| dm| mpilhmjb|* Qmp mtpm cidm# ci drpilhj dbc vhinb# dbilrbpdm lmj ci mqhjhj Fijioh# b| db litmplb di|# x rji qbp|mji qrbdb lmjthjrip ilmptijdm|r| mpilhmjb|# |hbeqpb x lrijdm jm |b pb|rbcvb yrbdip|b bj rji lhrdid qmp e| db litmplbdi|*

  Rj vhinbpm yrb qbpeijblb bj rji lhrdid drpijtb lhjlm di|# jm qrbdb lme`hjip ci| dm|mpilhmjb|# db ilrbpdm lmj ie`i| b|lrbci| &Fijioh x \fioh+h(* B|tm |b db`b i yrb# icqbpeijblbp drpijtb lhjlm di|# jm qrbdb r|ip ci| dm| lmjlb|hmjb|> db yi|p x db cilme`hjilhj db dm| mpilhmjb| db ilrbpdm ic Heie \fioh+h# x db`hdm i yrb dhlfilme`hjilhj jm b| qbpehthdi db ilrbpdm lmj bc Heie I`r Fijhoi* \hj be`ipkm# bc bjomyrbdb tmeip x eb~lcip |hkrb bj ci li`b~i i ickrji| qbp|mji| yrb idmqtij bc qrjtm db vh|ti\fioh+h bj bc tbei db ci lme`hjilhj db ci| mpilhmjb| x ci mqhjhj Fijioh bj cm lmjlbpjhbjtbic qbpmdm db vhinb*

  B| bvhdbjtb bj b|tm| bnbeqcm| yrb fbem| |bcbllhmjidm cm| dhobpbjtb| qrjtm| db vh|ti bjli|m| dhobpbjtb|# jm |b `i|ij bj ci orbp~i db cm| ipkrebjtm|# |hjm bj ci oilhchdid yrb dhlfm|h|tbei cb| qpmqmplhmji* M`vhiebjtb# b|ti qplthli byrhvicb i |bkrhp cm| db|bm| qbp|mjicb|#ickm yrb b|t tmticebjtb qpmfh`hdi qmp bc \ikpidm Lmpj* \h b|ti ilthtrd |b qbpehtb# |bfilbj db ci \fiphi rj nrkrbtb bj eijm| db cm| hkjmpijtb|# x jhjkrji jmpei db ci \fiphiqbpeijblbp hjerjb i dhlfi dh|tmp|hj* B|ti b| ci pi~j qmp cm yrb ci qplthli db "eb~lciqrjtm| db vh|ti" fi |hdm lmjdbjidi qmp tmdm| cm| ilidehlm| db kpij qpb|thkhm db ci \fiphi* Heie H`j Tixehxi# bc oiem|m bprdhtm dbc fidh~# x nrph|ti dhlb bj |r Oiti{i>

  Ickrji| qbp|mji| |hkrbj i ci vb~ i rj heie qipi lmj|hdbpi bc eitphemjhm jm vchdm# x bjmtpm emebjtm |hkrbj i rj heie yrb cm lmj|hdbpi vchdm* Cm filbj |cm qipi |bpvhp i |rqpmq|htm hjdhvhdric x |ith|oilbp |r| db|bm|* Tic qplthli jm b| qbpeh|h`cb db ilrbpdm lmjbc lmj|bj|m db tmdm| cm| Heieb| &Oiti{i H`j Tixehxi 0> 062%06?(*

  B|ti orb ci lir|i orjdiebjtic db ci qmcthli idmqtidi qmp cm| nrph|ti| qm|tbphmpebjtb# yrbfhlhbpmj jblb|iphm yrb ci kbjtb lmej idmqtip rji b|lrbci qipthlrcip bj |r tmtichdid* \h |bmqti qmp ci b|lrbci db nrph|qprdbjlhi dbc Heie I`r Fijhoi# rjm db`b db |bkrhpci bj tmdm|cm| i|qbltm| x dbticcb|* \hj be`ipkm# |h |b qpbohbpb mtpi b|lrbci db nrph|qprdbjlhi# b|ti dbhkric emdm db`b idmqtip|b bj |r tmtichdid* Rjm jm db`b b|lmkbp x eb~lcip bjtpb cm|dhobpbjtb| qrjtm| db vh|ti db ci| b|lrbci| qipi `bjbohlhm qpmqhm*

  92

 • 7/30/2019 Fiqh Al Imam

  16/19

  OHYF IC%HEIE

  Bc `bjbohlhm db ci vichdb~ db ci| b|lrbci| db nrph|qprdbjlhi# db ilrbpdm lmj cm| nrph|ti|# b|yrb rji qbp|mji qrbdb mqtip qmp |bkrhp lricyrhbpi db bcci|* Qbpm rji vb~ yrb rji qbp|mjifi idmqtidm rji b|lrbci db nrph|qprdbjlhi bj qipthlrcip# bjtmjlb| jm db`b |bkrhp lricyrhbpmtpm eidfi` bj ickrji eitbphi# xi |bi qipi `r|lip ci lmjvbjhbjlhi m qipi |ith|oilbp |r|qpbobpbjlhi| qbp|mjicb|# cm| lricb| |b `i|ij bj |r| db|bm| x jm bj ci orbp~i db cm|

  ipkrebjtm|* Qmp cm tijtm# ci qmcthli db cbictid i rji b|lrbci bj qipthlrcip orb rjiebdhdi qpbvbjthvi idmqtidi qmp cm| nrph|ti| qipi bvhtip ci ijipyri bj eitbphi db \fiphi*

  \hj be`ipkm# b|ti qmcthli b|t qbj|idi qipi iyrbccm| yrb jm qrbdbj ccbvip i li`m bc hnthfidqmp | eh|em| m jm qrbdbj bvicrip cm| ipkrebjtm| qpb|bjtidm| qmp tmdi| ci| b|lrbci| dbnrph|qprdbjlhi bj iqmxm db |r| qrjtm| db vh|ti* Qipi b|ti| qbp|mji|# bc ebnmp bjomyrb b||bkrhp i rji b|lrbci qipthlrcip ci lric cb `phjdb rji lpb`cb hjtbpqpbtilhj db ci \fiphi*

  \hj be`ipkm# cm| yrb |mj qm|bbdmpb| db ci| lichohlilhmjb| jblb|iphi| db hnthfidjm thbjbjjblb|hdid db |bkrhp rji dbtbpehjidi b|lrbci Weidfi`U* Xi yrb bccm| qrbdbj m`tbjbp ci|pbkci| db \fiphi# dhpbltiebjtb db ci| orbjtb| mphkhjicb|* Dbc eh|em emdm# cm| yrb jm b|tjqcbjiebjtb liqilhtidm| qipi bc bnbplhlhm db m`tbjlhj db pb|mcrlhmjb| WhnthfidU qbpm b|tjvbp|idm| bj ci| dh|lhqchji| h|cehli|# cm yrb cb| qbpehtb qmdbp bvicrip cm| dhobpbjtb| qrjtm|db vh|ti nrpdhlm| qmp emthvm| qrpiebjtb ilidehlm| &hb* |hj b|tip emthvidm qmp |r| db|bm|qbp|mjicb|(# jm |b cb| fi qpmfh`hdm qpbobphp rji b|lrbci |m`pb mtpi bj rj i|rjtm bjqipthlrcip* Fix erlfm| nrph|ti| Fijioh# yrb# i qb|ip db |r cbictid ic Heie I`r Fijhoi# fijidmqtidm ci mqhjhj db ickrjm| nrph|ti| bj lhbptm| tbei| nrpdhlm|* \hj be`ipkm# |blmj|hdbpij Fijioh|*

  B|ti db|vhilhj qiplhic db ci mqhjhj dbc Heie I`r Fijhoi qmdpi `i|ip|b bj lricyrhbpi dbcm| |hkrhbjtb| emthvm|> i vblb| cm| nrph|ti|# db|qr| db rj b|trdhm fmjb|tm x bfir|thvm dbci dmlrebjtilhj qbpthjbjtb# yrb ci lmjlcr|hj db lmjdrlb i ci mqhjhj db mtpm heie b|e| orbptb* Tie`hj b| qm|h`cb yrb ci mqhjhj dbc Heie I`r Fijhoi# qb|b i `i|ip|b bj ciijicmki# jm |b inr|tb i rj fidh~ irtjthlm* Jmpeicebjtb b|tm |b db`b i yrb dhlfm fidh~ jmorb tpij|ehthdm ic heie# db cm lmjtpiphm# b| erx qpm`i`cbebjtb yrb fi`pi idmqtidm rjimqhjhj bj lmjompehdid lmj dhlfm fidh~*

  Mtpm li|m bj bc yrb cm| nrph|ti| |b fij iqiptidm dbc qrjtm db vh|ti db |r Heie b| lrijdm fi|bjthdm yrb b| rji jblb|hdid qipi bc `hbj lmcblthvm db ci Reei* B|tm| nrph|ti|# bjtmjlb||bkrhpi i mtpm heie jm qmp |ith|oilbp |r| db|bm| qbp|mjicb|# |hjm qipi |ith|oilbp ci|jblb|hdidb| lmcblthvi| db ci Reei x tbjhbjdm bj lrbjti ci| jrbvi| lhplrj|tijlhi|heqbpijtb| bj |r thbeqm*

  B|tm| bnbeqcm| |mj |rohlhbjtb| qipi dbem|tpip yrb cm| |bkrhdmpb| db rji b|lrbci qipthlrcipjm ci lmj|hdbpij lmem rj |r|thtrtm db ci \fiphi m lmem |r vbp|hj jhli lmj blcr|hj dblricyrhbp mtpi b|lrbci* Cm| |bkrhdmpb| db rji b|lrbci db nrph|qprdbjlhi jm qmjbj i jhjkjeidfi` rji qpbbehjbjlhi |m`pb cm| dbe|# i|hkjjdmcb| bc crkip yrb pbicebjtb ebpblbjbj bc eiplm db ci \fiphi*

  Ijtb| db tbpehjip lmj b|ti qpbkrjti# eb kr|tipi ilcipip mtpm qrjtm yrb b| btpbeidiebjtbheqmptijtb bj b|tb lmjtbtm* Ickrji| qbp|mji| yrb jm thbjbj rj lmjmlhehbjtm |h|tbethlmdb ci| dh|lhqchji| h|cehli| i ebjrdm |b bjkiij i |h eh|em| qmp |r lmjmlhehbjtm

  9?

 • 7/30/2019 Fiqh Al Imam

  17/19

  OHYF IC%HEIE

  |rqbpohlhic |m`pb ci `i|b db ci irtmompeilhj irtmdhdilti &bj erlfm| li|m|# b|tijdm b|tm||mcm `i|idm| bj tpidrllhj dbc \ikpidm Lmpj x fidhlb|(* I pi~ db b|tb thqm db b|trdhm|rqbpohlhic# |b i|rebj i | eh|em| lmem eib|tpm| db lhbjlhi| h|cehli| x lmehbj~ij ilphthlip i cm| nrph|ti| ijtbphmpb|* B|ti ilthtrd |b `i|i bj ci hkjmpijlhi x jm thbjb jhjkrjinr|thohlilhj*

  Ci btpillhj db ci| jmpei| nrpdhli| dbc \ikpidm Lmpj x ci \rjji b| rj qpmlb|m erxebthlrcm|m yrb jm qrbdb ccbvip|b i li`m |m`pb ci `i|b db rj b|trdhm hjlmeqcbtm* \h `hbj bcb|trdhm db rj tbei nrpdhlm bj qipthlrcip# fix yrb pblmkbp tmdm bc eitbphic qbpthjbjtb dbcLmpj x cm| fidhlb| yrb |b bjlrbjtpij dhvbp|m| bj cm| liqtrcm| x ch`pm|7 x ccbvip i li`m rjb|trdhm lme`hjidm db cm| eitbphicb| dh|qbp|m|* Fix yrb biehjip ci vbpilhdid db cm|lmppb|qmjdhbjtb| fidhlb| i ci cr~ db cm| qphjlhqhm| `hbj b|ti`cblhdm| db ci lhbjlhi dbc fidh~WR|rc ic%fidh~U* Fix yrb b|trdhip cm| ijtblbdbjtb| fh|tphlm| db cm| vbp|m| x tpidhlhmjb|qbpthjbjtb|* Bj qmli| qici`pi|# rjm thbjb yrb pb|mcvbp qphebpm rj |hjjebpm db i|rjtm|lmeqchlidm| yrb qipthlhqij* Tmdm b|tb bnbplhlhm pbyrhbpb db rj lmjmlhehbjtm erx hjtbj|hvmx btbj|m yrb pipi vb~ |b bjlrbjtpi bj cm| bprdhtm| lmjtbeqmpjbm| yrb |b fijb|qblhich~idm bj bc tbei# qmp jm fi`cip db ci kbjtb lmej yrb jm thbjbj illb|m dhpbltm i ci|orbjtb| mphkhjicb| db \fiphi*

  Ci lmjlcr|hj db ci dh|lr|hj ijtbphmp b| yrb tmdi| ci| b|lrbci| b|tj `i|idi| bjipkrebjtm| |chdm| x b|t qbpehthdm yrb rji irtmphdid lmeqbtbjtb idmqtb mtpm qrjtm dbvh|ti nrpdhlm dhobpbjtb ic db |r b|lrbci# x |h thbjb cm| lmjmlhehbjtm| jblb|iphm| x ciliqilhdid db bjtbjdbp cm| ephtm| db lidi b|lrbci db nrph|qprdbjlhi bj `i|b i rjihjvb|thkilhj ilidehli idblridi# |hj bjtpbkip|b i |r| db|bm| qbp|mjicb|* Ci| qbp|mji| yrbjm lreqcbj lmj b|ti| lmjdhlhmjb| jm |b db`bpij itpbvbp i filbpcm# xi yrb cb| qmdpilmjdrlhp i ci ijipyri bj eitbphi db ci \fiphi*

  9;

 • 7/30/2019 Fiqh Al Imam

  18/19

  OHYF IC%HEIE

  Bj ci| cthei| dlidi| erlfm| itiyrb| |b fij cij~idm lmjtpi bc lmjlbqtm db tiychd# m ic|bkrhehbjtm db rji b|lrbci db cbx h|cehli* Ci mqm|hlhj fi viphidm db|db lpthli| |rivb|#lmj kpidm| db ilbqtilhj i cm| itiyrb| eichlhm|m|* Lhbptm| bcbebjtm| btpbem| fij ccbkidmi iohpeip yrb cm| yrb |hkrbj rji b|lrbci Weidfi`U |mj qmchtb|ti Wer|fphgU* Kpij qiptb dbb|ti mqm|hlhj b| bc pb|rctidm db ci hjlmeqpbj|hj db ci| pbichdidb| db b|tb lmjlbqtm*

  Ci qphebpi qiptb db b|tb ch`pm tpiti db ilcipip dbtbpehjidm| i|qbltm| dbc tiychdyrb fij |hdmeic hjtbpqpbtidm| x dh|tmp|hmjidm| kpivbebjtb* Ippmni cr~ |m`pb ci jblb|hdid dbc tiychd# |rfh|tmphi# x |r qiqbc bj bc erjdm db fmx* Bj ci |bkrjdm qiptb |b hjlcrxb viphm| liqtrcm|dbdhlidm| i lrb|thmjb| pbcithvi| i ci mpilhj W|icitU db ilrbpdm i ci b|lrbci Fijioh* I tpiv|db bnbeqcm| hcr|tpithvm| x dh|lr|hmjb| dbticcidi|# cm| liqtrcm| |m`pb ci mpilhj dberb|tpij|rohlhbjtbebjtb cm| |moh|thlidm| etmdm| db ci ohcm|moi nrpdhli db ci b|lrbci Fijioh &x dbtmdi| ci| b|lrbci| db nrph|qprdbjlhi( bj |r dbphvilhj db ci| pb|mcrlhmjb| nrdhlhicb| i qipthpdb cm| tbtm| mphkhjicb| dbc H|cie*

  [email protected]%PIFEIJ [email protected] XR\RO fi b|trdhidm bj Hjkcitbppi# Hjdhi# \rdophli x \hphi `inmviphm| ilidehlm| tpidhlhmjicb|* Pblh`h ci irtmph~ilhj ompeic Whni~itU db |r| eib|tpm| bjci| lhbjlhi| h|cehli| e| heqmptijtb|# hjlcrxbjdm rji b|qblhich~ilhj bj ci lhbjlhi dbpb|qrb|ti i lmj|rcti| bj tbei| cbkicb| WhotiU* Bj ci iltrichdid b| heie bj rji eb~yrhti dbLichompjhi x b|t tpi`inijdm idbe| bj rji |bphb db ilthvhdidb| db dhvrckilhj x viphi|qr`chlilhmjb| ilidehli|*

  96

 • 7/30/2019 Fiqh Al Imam

  19/19

  OHYF IC%HEIE

  Lricyrhbpi yrb pb~i lmj dbvmlhjx qilhbjlhi i Dhm|

  Ccbki i jm|mtpm| lmem rj fbpeijm

  Yrhj tpi`ini lmem |i`hdrpi x empicx |b fi |rqbpidm i |h eh|em

  b| rj fbpeijm

  B|trdhm x dhor|hj bc qbj|iehbjtm h|cehlm tpidhlhmjicTmdm| cm| Dbpblfm| Pb|bpvidm| % Lmqxphkft 0191

  {{{*er|tioilfhcb*hjom

  98

  http://www.mustafachile.info/http://www.mustafachile.info/