Turqualitysunumu 140528074733-phpapp01

download Turqualitysunumu 140528074733-phpapp01

of 45

 • date post

  12-Feb-2017
 • Category

  Documents

 • view

  170
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Turqualitysunumu 140528074733-phpapp01

 • Turquality

  ve Marka Destek Program

 • Turquality Program

  Dnyann lk ve Tek Devlet Destekli Marka Gelitirme Programdr.

  Programn amac, dnya markas olabilecek Trk Markalarn oluturmaktr.

  Rekabet avantaj olan rn gruplarna ynelik retim, pazarlama, sat, sat sonras hizmetleri ieren, bu sreleri gelitirmeyi hedefleyen ve firmalar kresel rekabete hazrlayan bir destek programdr.

  Bu projede Firmalardan beklenen;

  Organizasyonel mkemmellik dzeyi

  Yksek markalama potansiyelleridir

  Turquality program kapsamnda 93 Trk firmas, 105 markayla dnyadaki krize ramen "en iyiler " kulbne girmeyi baard

 • Turquality Program

  Programn Hedefleri Nelerdir?

  Marka potansiyeli olan firmalara global bir marka olma yolunda

  finansal kaynak salamak.

  Global Trk markalar yaratabilmek iin firmalarn ve markalarnn

  geliimlerine ynelik strateji, operasyon, organizasyon ve teknoloji

  danmanl almalar ile destek olmak.

  Program kapsamnda bulunan firmalarn ynetim birimlerine ynelik

  eitim destei vermek.

  Yurtdnda olumlu Trk mal imajnn oluturulmas ve tutundurulmas

  iin iletiim ve tantm faaliyetlerinde bulunmak.

  Trk firmalarnn marka bilincini artrmak.

  Trk firmalarnn pazar bilgisi dahilinde aksiyon alabilmeleri iin

  istihbarat destei salamak.

  Seilmi Trk markalar iin bir inkbatr ve katalizr olmak.

 • Programn Amac

  Ulusal ve Uluslararas Rekabet Gcnn Sreklilii

  Turquality veya marka almalar ile irketin i srelerini

  verimliletirerek rekabet avantaj salamak.

  Faydalanlacak desteklerle rekabet gcnn srekliliini salamak.

  Srelerin yiletirilmesi Yoluyla Salanan Fayda

  Maliyetleri drmek.

  Hzl cevap verilmesini salamak.

  Rakiplere gre farkllamak.

  irketin kurumsallamasn salamak

  Turquality Program, Markalar Operasyonel Mkemmellie ulatracak bir metoddur

 • Programn Kapsam

  Marka/markalarn geliimlerine ynelik strateji, operasyon, organizasyon ve teknoloji almalarna destek olmak.

  Ynetim birimlerine ynelik eitim destei vermek suretiyle insan kaynaklarn glendirmek, marka potansiyelini ve bilincini artrmak.

  letmeyi srekli analiz ederek, kaynaklarn etkin ve verimli tahsis edilmesini salamak.

  Firmalarn Marka/Markalarn Turquality veya Marka Tevik ve

  Desteklerinden faydalandrmak,

  TURQUALITY Programnn odanda, klasik ihracat desteklerinden farkl olarak salt ihracat artrmak yerine firmalarn markalama hedeflerine katkda bulunmak yer alyor.

 • Programn Hedefleri

  Marka potansiyeli olan firmalara global bir marka olma yolunda finansal kaynak salamak suretiyle, markalamasn hzlandrmak.

  Global Trk markalar yaratabilmek iin firmalarn ve markalarnn geliimlerine ynelik strateji, operasyon, organizasyon ve teknoloji danmanl almalar ile destek olmak.

  Program kapsamnda bulunan firmalarn ynetim birimlerine ynelik eitim destei vermek suretiyle toplam insan kaynaklarn glendirmek.

  letiim ve tantm faaliyetleri ile yurtdnda olumlu Trk mal imajnn oluturulmas ve tutundurulmasn salamak.

  Turquality hracatta Yksek Katma Deerin Anahtar

 • Turquality

  Turquality Vizyonu

  Turquality10 ylda 10 dnya markas yaratmak vizyonuyla;

  Sadece parasal bir destek olmaktan te, global marka olma Potansiyeline sahip Trk markalarn her aamada gelitirmek ve desteklemek.

  Turquality Misyonu

  Kresel Trk markalarndan yurtiinde lokomotif oluturmak

  irketlerin marka gc ve kurumsal altyapsn glendirmek

  Yurtiinde marka bilinci ve farkndal yaratmak

 • Turquality

  nin artlar

  Marka Tescil Belgesi

  Yurtii tescil belgesi sahibi olmak.

  Yurtd Hedef Pazar lkelerinden en az birinde tescil sahibi olmak.

  hracat Zorunluluu

  Yaklak 2 Milyon USD aras ihracat hacmine sahip olmak.

  Mkemmel Ynetim Modeli

  Turquality olgunluk seviyesinde 4.seviyede olmak.

 • Program Aamalar Nelerdir ?

  www.turquality.com sitesi zerinden n yeterlilik anketi doldurulur.

  Bu aamada kurumsal yaps st dzeyde olan firmalar belirlenmeye allr.

  85 ve zeri puan alndnda har denerek resmi bavuru yaplr.

  5 Ayr denetim firmas tarafndan yaplan denetim/inceleme neticesinde:

  3-3,5 puan alnmas durumunda marka destek programna,

  3,5-4 puan alndnda Turquality destek programna kabul edilir.

  Stratejik i plan hazrlanarak Ekonomi Bakanlna sunulur ve destek alnmaya balanlr.

  Kurumsal olarak yeterlilik sorunu yaayabilecek firmalarn ynetim danmanl alarak belirli bir sre iinde bu programa hazrlanmas tavsiye edilir.

  http://www.turquality.com/http://www.turquality.com/http://www.turquality.com/http://www.turquality.com/http://www.turquality.com/

 • Program Aamalar Nelerdir ?

  Programa kabul edilen firmalar iin iki temel destek program bulunmaktadr.

  Marka Destek Program

  Turquality Destek Program

  Marka destek program 4 yl, Turquality 5 +5 yl srelidir. Firmalar

  yalnz birisinden yararlanabilir.

 • 1. Seviye Marka Destek

  Program

  2. Seviye Turquality

  Destek Program

  POTANSYEL ULUSLARARASI

  MARKALAR

  ULUSLARARASI MARKALAR

  Turquality ALACAK MARKA

  4 YIL

  5 + 5 YIL

  Program Aamalar Nelerdir ?

 • 1. Aama: Turquality veya Marka Olgunluk Seviyesinin Analizi

  2. Aama: Belirlenen Seviyelere Gre Plan ve alma Takviminin Hazrlanmas

  3. Aama: Plan ve alma Takvimi erevesinde Olgunluk Seviyelerinin Turquality Seviyesine karlmas

  Turquality Hazrlk almas

 • nceleme Balklar Nelerdir?

  Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Ynetimi,

  Marka Ynetimi,

  Marka Performans,

  Tedarik Zinciri Ynetimi

  Pazarlama - Mteri ve Ticaret Ynetimi,

  rn Tasarm/Aratrma ve Gelitirme,

  Finansal Performans,

  Organizasyonel Yap ve nsan Kaynaklar Ynetimi,

  Kurumsal Ynetim,

  Bilgi Sistemleri Ynetimi

  nceleme sonucunda yeterli bulunan firmalar destek programlarndan birine kabul edilir.

 • 1. Seviye Firmann belirlenen performans unsurunda, yeterli yetkinlii sahip olmadn veya zayf olduunu gstermektedir.

  2. Seviye Firmann belirlenen performans unsurunda yetkinliklerinin olumaya baladn, ancak eksik ynlerinin ar bastn gstermektedir.

  3. Seviye Firmann belirlenen performans unsurunda iyi dzeyde olduunu, ancak en iyi uygulamalar ile kyaslandnda gelitirilmesi gereken nemli noktalarn olduunu gstermektedir.

  4. Seviye Firmann belirlenen performans unsurunda yetkinliinin olduka iyi bir dzeyde olduunu ve spesifik iyiletirmeler ile ok nemli rekabet avantaj elde edeceini gstermektedir.

  Turquality Seviyeleri

 • 1. SEVYE 2. SEVYE 3. SEVYE 4. SEVYE

  MARKA

  PERFORMANSI

  FNANSAL

  PERFORMASN

  STRATEJK

  PLANLAMA

  MARKA

  YNETM

  YEN RN GELTRME

  PAZARLAMA, MTER,

  TCARET YNETM

  TEDARK ZNCR

  YNETM

  NSAN

  KAYNAKLARI

  KURUMSAL

  YNETM

  BLG SSTEMLER

  Turquality Seviyeleri

 • Pro

  je P

  lan

  Mevcut Durum Analizi

  (Sre: 4-6 Hafta)

  10 Temel Turquality Kriterine Gre irketin Mevcut Yeterlilii sorgulanacak, organizasyonun fotoraf ekilecektir.

  Kriter Baznda Yetkinlik Gelitirme Sreci

  (Sre: 5-8 Ay)

  Tm planlarn tamamlanmas

  Sre ve prosedrlerdeki eksiklerin tamamlanmas

  Kurumsal performans verilerinin toplanmas

  Markann yurt d sat ve konumlanma stratejilerinin incelenmesi ve gelitirilmesi

  D Denetime Hazrlk

  (Sre: 2-4 Hafta)

  Denetim ncesi son kontrollerin yaplmas, srelerde ilgili personelin hazrlanmas ve denetim srecince destek verilmesi

 • Turquality Beklentileri

  TURQUALITY KAZANIMLARI

  TURQUALITY

  Trkiyeden Yeni Dnya Markalar karmak,

  Global Pazar Vizyonlu firma ve markalarnn desteklenmesi,

  Potansiyel Markalar Devlet Destei ile global pazarlarda kollamak,

  Destek kapsamndaki Markalara hzl destek vermek,

  Trkiyenin Devlet olarak Markalarna sahip ktn gstermesi,

  Yksek younluklu Rekabetlerin yaand Global Pazarlarda Trk rnlerine sahip klmas,

  RKET BEKLENTLER

  RKET BEKLENTLER

  Sat Hacmi ve Performansnn Arttrlmas,

  Verimlilik ve Karlln arttrlmas,

  Yurt d pazarlara alma ve yeni mteriler yaratma,

  Yurt d organizasyon ve tekilatlanma,

  Tantm Destei,

  AR-GEnin Desteklenmesi,

  rnde Karlln Gelitirilmesi,

  Markaya Devlet Destei ile sahip klmas,

  Teviklerden istifade srecinin basitletirilmesi,

 • Destek Oranlar ve Limitleri Gerekli dokmanlar salayarak bavuran, TURQUALITY Program ynetim danmanl firmas tarafndan n

  deerlendirmesi yaplan ve Ekonomi Bakanlnca TURQUALITY Destekleri almas kararlatrlan firmalarn, ilgili markalarna ilikin aadaki harcamalar desteklenir.

  Destek Tr Destek Oran

  Destek Limiti Sre/Adet Faydalanc

  Patent, faydal model ve endstriyel tasarm tescili

  50%

  limitsiz 5 yl+5

  Destek kapsamna

  alnan markaya ilikin irket

  Tantm, reklam ve pazarlama limitsiz 5 yl+5

  Ofis/depo/lokanta/kafe kira limitsiz 5 yl+5

  Maaza kira limitsiz

  5 yl+5 Ayn anda azami 50 maaza iin

  Ofis/depo/lokanta/kafe temel kurulum giderleri 200.000 USD/birim 5 yl+5

  Maaza temel kurulum giderleri 200.000 USD / maaza

  5 yl+5 Ayn anda azami 50 maaza iin

  Reyon kira limitsiz 5 yl+5

  Showroom kira/dekorasyon limitsiz 5 yl+5

  Sertifikasyon limitsiz 5 yl+5

  Franchise dekorasyon 100.000 USD / maaza

  2 yl Toplam azami 100 maaza iin

  Franchise kira 200.000 USD / m