SESKOn alueelta julkaistut SFS-STANDARDIT 2019 ... analogue and digital signal transmission -...

download SESKOn alueelta julkaistut SFS-STANDARDIT 2019 ... analogue and digital signal transmission - Outdoor

of 28

 • date post

  09-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  12
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of SESKOn alueelta julkaistut SFS-STANDARDIT 2019 ... analogue and digital signal transmission -...

 • SISÄLTÖ

  Johdanto

  Suomalaiset SFS-standardit ja suomenkielisinä julkaistut SFS-EN-standardit

  Englanninkielisinä julkaistut SFS-standardit

  SFS-käsikirjat

  Kaaviot IEC-, EN- ja SFS-EN-standardien valmistelu (rinnakkaismenettely), EN- ja SFS-standardien valmistelu (ilman rinnakkaismenettelyä), SFS-standardien valmistelu

  5

  6

  28

  2

  SESKOn alueelta julkaistut

  SFS-STANDARDIT 2019

  www.sesko.fi

 • SESKOn alueelta julkaistut SFS-standardit 2019

  2

 • SESKOn alueelta julkaistut SFS-standardit 2019

  3

  Johdanto

  Kansallisista SFS-standardeista on suurin osa SFS-EN-standardeja, sillä EN-standardit on saatettava identtisiksi SFS-EN-standardeiksi. Suunnilleen 85 % sähköalan EN-standardeista perustuu IEC-standardeihin ja tarvittaessa niitä on täydennetty yhteiseurooppalaisilla muutoksilla. IEC-standardeja ja muita IEC- julkaisuja on voimassa noin 7700 kpl.

  IEC:n ja CENELECin Frankfurtin sopimuksen mukaisesti rinnakkaismenettelyllä valmisteltujen EN- standardien tunnuksissa on sovellettu vuoden 2018 alusta lähtien seuraavaa:

  • IEC-standardien kanssa identtisten eurooppalaisten CENELEC-standardien tunnukset ovat muotoa EN IEC 6xxxx.

  • Jos IEC-standardeihin perustuviin eurooppalaisiin standardeihin tarvitaan yhteiseurooppalaisia muutoksia, niin ne esitetään muutososissa, jotka numeroidaan A11 (EN IEC 6xxxx/A11).

  Jos IEC ei ole kiinnostunut laatimaan kansainvälistä standardia tietyltä alueelta, niin CENELEC laatii tällöin puhtaasti eurooppalaisen EN-standardin (home grown), joka julkaistaan tunnuksin EN 5xxxx. Näitä standardeja on noin 15 % kaikista eurooppalaisista julkaisuista. Lisäksi CENELEC laatii HD- harmonisointiasiakirjoja, kun ei ole mahdollista tehdä EN-standardia esimerkiksi kansallisten käytäntöjen vuoksi. HD-harmonisointiasiakirjaa ei ole pakko vahvistaa kansalliseksi standardiksi, mutta siitä voidaan vahvistaa osia suomalaiseksi standardiksi sisältöä muuttamatta. Näin on tehty esimerkiksi suomalaisia energiakaapeli- ja varokestandardeja.

  Kansallisia SFS-standardeja laaditaan enää hyvin harvoin ja niitä tehdään lähinnä sanastoista, sähköasennuksista, energiakaapeleista, varokkeista ja eräistä muista vastaavista aiheista, joissa eri mailla on erilaisia käytäntöjä. Tällöinkin SFS-standardin esikuvana on joko IEC-standardi tai HD- harmonisointiasiakirja.

 • SESKOn alueelta julkaistut SFS-standardit 2019

  4

  Kaikki sähköalan eurooppalaiset EN-standardit julkaistaan englanninkielisinä SFS-EN-standardeina tai SFS- EN IEC -standardeina. Osa standardeista käännetään myöhemmin ja yleensä tämä standardi sisältää myös alkuperäisen englanninkielisen tekstin. Tällainen standardi ei kumoa aiemmin julkaistua englanninkielistä SFS-EN- tai SFS-EN IEC -standardia. Näin ollen eräistä SFS-EN-standardeista on olemassa sekä englanninkielinen versio että kaksikielinen versio, joka sisältää myös suomenkielisen käännöksen.

  Tiedot kaikista SFS-, SFS-EN-, SFS-EN IEC- ja IEC-standardeista sekä SFS-käsikirjoista löytyvät SFS-kaupasta https://sales.sfs.fi/ ja niitä voi tilata Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n myyntipalvelusta. IEC:n verkkokaupasta voi hankkia suoraan yksittäisiä IEC-standardeja ja standardikokoelmia. SESKO neuvoo suomalaisia sähköalan standardien käytössä (asiakaspalvelu@sesko.fi, p. 050 571 6048).

  https://sales.sfs.fi/ mailto:asiakaspalvelu@sesko.fi

 • SESKOn alueelta julkaistut SFS-standardit 2019

  5

  Suomalaiset SFS-standardit ja suomenkielisinä julkaistut SFS-EN-standardit

  SFS 5490:2019 Pienjännitevarokkeet. Ammattikäyttöön tarkoitettujen varokkeiden lisävaatimukset (pääasiassa teollisuuskäytön varokkeet) kahvavarokkeet)

  SFS 5855:2019 Pienjännitevarokkeet. Maallikoiden käyttöön tarkoitettujen varokkeiden lisävaatimukset (pääasiassa kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut varokkeet). D-tyypin varokkeet

  SFS 5825:2019 Sähkölaitteiston varmennustarkastus

  SFS 7502:2019 Ajoneuvojen sähkölaitteiden liittämiseen sähköverkkoon tarkoitetut kytkentätarvikkeet

  SFS-EN 50174-2:2018 Tietotekniikka. Kaapeloinnin asentaminen. Osa 2: Asennuksen suunnittelu ja asennuskäytännöt rakennusten sisätiloissa

  SFS-EN 50518:2019 Valvonta- ja hälytyskeskus

  SFS-EN IEC 60079-0:2019 Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 0: Laitteet. Yleiset vaatimukset

  SFS-EN IEC 60376:2018 Vaatimukset sähkölaitteissa käytettävälle teknisille rikkiheksafluoridille (SF6) ja SF6- seoskaasuissa käytettäville lisäkaasuille

  SFS-EN 60529:1992 + A1:2000 + A2:2013 + AC:2019 Sähkölaitteiden kotelointiluokat (IP-koodi)

  SFS-EN 61010-1:2011/A1:2019 Sähköisten mittaus-, ohjaus- ja laboratoriolaitteiden turvallisuus. Osa 1: Yleiset vaatimukset

  SFS-EN IEC 62485-1:2018 Akkujen ja akkuasennusten turvallisuusvaatimukset. Osa 1: Yleiset vaatimukset

  SFS-EN IEC 63000 Tekniset asiakirjat, joita tarvitaan sähkö- ja elektroniikkatuotteiden arviointiin koskien vaarallisten aineiden käytön rajoittamista

  SFS-EN ISO/IEC 13273-1:2016 Energiatehokkuus ja uusiutuvat energialähteet. Yleinen kansainvälinen terminologia. Osa 1: Energiatehokkuus

  SFS-EN ISO/IEC 13273-2:2016 Energiatehokkuus ja uusiutuvat energialähteet. Yleinen kansainvälinen terminologia. Osa 2: Uusiutuvat energialähteet

  SFS-IEC 60050-171:2019 Sähkötekninen sanasto (IEV). Osa 171: Digitaalitekniikka. Peruskäsitteet

  SFS-IEC 60050-300:2019 Sähkötekninen sanasto (IEV). Osa 300: Sähkö- ja elektroniikkamittaustekniikka ja mittauslaitteet

 • SESKOn alueelta julkaistut SFS-standardit 2019

  6

  Englanninkielisinä julkaistut SFS-EN-standardit ja SFS-EN IEC-standardit

  HUOM. Standardit luetellaan numeronmukaisessa järjestyksessä, koska nykyisin IEC-standardeihin perustuvien EN- ja SFS-EN-standardien tunnuksiin sisältyy myös ”IEC” lukuun ottamatta sellaisia tapauksia, joissa muutososa liittyy ennen vuotta 2018 julkaistuihin standardeihin tai muita erikoistapauksia.

  SFS-EN ISO 11551:2019:en Optics and photonics. Lasers and laser-related equipment. Test method for absorptance of optical laser components (ISO 11551:2019)

  SFS-EN 13032-4:2015 + A1:2019:en Light and lighting. Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires. Part 4: LED lamps, modules and luminaires

  SFS-EN ISO 14880-1:2019:en Optics and photonics. Microlens arrays. Part 1: Vocabulary

  SFS-EN IEC 31010:2019:en Risk management - Risk assessment techniques

  SFS-EN 50041:2019:en Low-voltage switchgear and controlgear - Control switches - Position switches 42,5 x 80 - Dimensions and characteristics

  SFS-EN 50047:2019:en Low-voltage switchgear and controlgear - Control switches - Position switches 30 × 55 - Dimensions and characteristics

  SFS-EN 50104:2019:en Electrical equipment for the detection and measurement of oxygen - Performance requirements and test methods

  SFS-EN 50117-1:2019:en Coaxial cables - Part 1: Generic specification

  SFS-EN 50117-9-1:2019:en Coaxial cables - Part 9-1: Sectional specification for coaxial cables for analogue and digital signal transmission - Indoor drop cables for systems operating at 5 MHz - 1 000 MHz

  SFS-EN 50117-9-2:2019:en Coaxial cables - Part 9-2: Sectional specification for coaxial cables for analogue and digital signal transmission - Indoor drop cables for systems operating at 5 MHz - 3 000 MHz

  SFS-EN 50117-9-3:2019:en Coaxial cables - Part 9-3: Sectional specification for coaxial cables for analogue and digital signal transmission - Indoor drop cables for systems operating at 5 MHz - 6 000 MHz

  SFS-EN 50117-10-1:2019:en Coaxial cables - Part 10-1: Sectional specification for coaxial cables for analogue and digital signal transmission - Outdoor drop cables for systems operating at 5 MHz - 1 000 MHz

  SFS-EN 50117-10-2:2019:en Coaxial cables - Part 10-2: Sectional specification for coaxial cables for analogue and digital signal transmission - Outdoor drop cables for systems operating at 5 MHz - 3 000 MHz

  SFS-EN 50117-11-1:2019:en Coaxial cables - Part 11-1: Sectional specification for coaxial cables for analogue and digital signal transmission - Distribution and trunk cables for systems operating at 5 MHz - 1 000 MHz

  SFS-EN 50117-11-2:2019:en Coaxial cables - Part 11-2: Sectional specification for coaxial cables for analogue and digital signal transmission - Distribution and trunk cables for systems operating at 5 MHz - 2 000 MHz

  SFS-EN 50121-3-1:2017/A1:2019:en Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 3-1: Rolling stock - Train and complete vehicle

  SFS-EN 50121-3-2:2017/A1:2019:en Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 3-2: Rolling stock - Apparatus

 • SESKOn alueelta julkaistut SFS-standardit 2019

  7

  SFS-EN 50121-4:2017/A1:2019:en Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 4: Emission and immunity of the signalling and telecommunications apparatus

  SFS-EN 50121-5:2017/A1:2019:en Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 5: Emission and immunity of fixed power supply installations and apparatus

  SFS-EN 50131-4:2019:en Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 4: Warning devices

  SFS-EN 50131-8:2019:en Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 8: Security f