RURأپLNأچ SOCIOLOGIE ،lnأ­ sociologie - 3. seminأ،إ™.pdfآ  RURأپLNأچ SOCIOLOGIE Po...

download RURأپLNأچ SOCIOLOGIE ،lnأ­ sociologie - 3. seminأ،إ™.pdfآ  RURأپLNأچ SOCIOLOGIE Po vzniku ؤŒeskoslovenska

of 43

 • date post

  06-Mar-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of RURأپLNأچ SOCIOLOGIE ،lnأ­ sociologie - 3. seminأ،إ™.pdfآ  RURأپLNأچ SOCIOLOGIE Po...

 • RURÁLNÍ SOCIOLOGIE

  3. cvičení – Společenský život vesnice

  Letní semestr 2014/2015

  PEF ČZU

  Doktorand: Ing. Jakub Petr

  E-mail: petr@pef.czu.cz

  Kancelář: PEF/E229

  Konzultační hodiny: Po 13:00 - 14:30

  St 13:00 – 14:30

  mailto:petr@pef.czu.cz mailto:petr@pef.czu.cz mailto:petr@pef.czu.cz

 • RURÁLNÍ SOCIOLOGIE

   Životní rytmus a řád udávaly na předindustriální

  vesnici zemědělské práce a křesťanský liturgický

  kalendář

   S hospodářským rokem a snahou zajistit úrodu byla

  spojena řada iracionálních představ a výročních rituálů,

  jejichž věrská složka postupně ustupuje do pozadí a

  mizí s obecným civilizačním vývojem a s modernizací

  života

   Dominují ekonomické, integrační a zábavní funkce

   Zanikající tradiční formy společenského života v druhé

  polovině 19. st. nahrazují nové aktivity, vážící se na

  činnost spolků či politických stran

  Společenský život vesnice

 • RURÁLNÍ SOCIOLOGIE

   Po vzniku Československa k nim přistupují oslavy

  ideově motivované jubilejními daty vzniku

  samostatného státu a významných osobností národních

  dějin

   K podstatným změnám dochází po únoru 1948 s

  nástupem vlády jedné politické strany, centrálně řízené

  ekonomiky a jednotné státní kulturní politiky

   Zvýraznění funkce politicky motivovaných oslav a

  svátků, na vesnici se vedle lokálních tradic formuje

  společenský život v návaznosti na aktivity

  konsolidovaných jednotných zemědělských družstev

  Společenský život vesnice

 • RURÁLNÍ SOCIOLOGIE

   Kolektivizace znamenala zásadní změnu způsobu

  života a kultury na vesnici, počátek nové hierarchie

  hodnot, jiné vzory společenských vztahů a odlišné

  životní strategie

   Po listopadu 1989 se změnou politických poměrů se

  společenský život na vesnici opět transformuje

   Dochází k revitalizaci některých starších tradic,

  vážících se na oblast náboženského života a tradiční

  agrární kultury

   Na venkov se dostávají projevy soudobé masové

  kultury globalizovaného světa

  Společenský život vesnice

 • RURÁLNÍ SOCIOLOGIE

   Současný společenský život vesnice představuje

  různorodé ritualizované chování vyrůstajícího ze

  starých agrárních tradic, křesťanské víry, sekulárních

  občanských projevů industriální civilizace a z

  fenoménů moderního globalizovaného světa

   Vedle církevního kalendáře hrály v minulosti důležitou

  roli v životě venkova zemědělské práce, které se

  cyklicky opakovaly

   Se společenskými změnami význam zemědělské práce

  v životě většiny vesnických obyvatel mizí (některé

  rituály po transformaci přežívají, protože plní

  integrační role)

  Agrární tradice a jejich postmoderní transformace

 • RURÁLNÍ SOCIOLOGIE

   Masopust a jeho poslední dny, ostatcích, fašanku,

  končinách spojených s průvody masek po vesnici

   Vývoji masopustních obchůzek byla věnována obsáhlá

  literatura

   Kontinuita obchůzek je různá

   V některých lokalitách si rituál uchovává konstantní

  podobu z hlediska skladby masek, použitých rekvizit,

  tanečních projevů i dramaturgie, ale většinou nabyl

  nezávazně bujarého karnevalového charakteru

  Agrární tradice a jejich postmoderní transformace

 • RURÁLNÍ SOCIOLOGIE

   Modernizace rituálu se projevila v přesunu obchůzek z

  pracovních dnů na dny pracovního volna

  (sobota a neděle) v organizačním zajištění některou ze

  společenských organizací, nejčastěji hasičů či sportovců

  a v aktualizaci masek, které jsou inspirovány soudobým

  společenským děním, politickými skandály či běžícími

  televizními seriály

   Signálem změn je také věk nositelů, neboť aktivními

  účastníky masopustních průvodů se stávají děti

   Setkání s „maškarádami“ se odbývá před domem,

  případně ve vstupních dveřích, oproti starší praxi kdy

  účastníci průvodu „hospodařili“ ve světnici, v komoře

  nebo jinde po usedlosti

  Agrární tradice a jejich postmoderní transformace

 • RURÁLNÍ SOCIOLOGIE

   Masopustní obchůzka náleží k nejživějším tradičním

  projevům současné kultury včetně přetrvávajících

  lokálních diferenciačních znaků

   Náleží k nim udržované „pochovávání basy“ jako

  symbolu konce veselé zábavy a muzik celého masopustu

   Rituál, který paroduje pohřební obřad, je spojen s

  humorně satirickým projevem ventilujícím komunální i

  celostátní společenské a politické problémy

   Celé masopustní období bylo obdobím nevázaného

  veselí, maskování, změny identity a „světa na ruby“

   S rozvojem spolkového života se pořádaly v této době

  plesy a bály (např. maškarní plesy)

  Agrární tradice a jejich postmoderní transformace

 • RURÁLNÍ SOCIOLOGIE

   Masopustní veselí končilo na agrární vesnici

  „Škaredou středou“ a udělením tzv. popelce

   V následující době 40 denního předvelikonočního postu

  se muziky ani jiné zábavy už nekonaly

   Se ztrátou vlivu církve a „ateizací společnosti“ dnes

  plesy nerušeně pokračují i v postní době, místy

  proběhne v postu i masopustní průvod, protože ho

  pořadatelé nestačili z nějakého důvodu zorganizovat v

  tradičním termínu

  Agrární tradice a jejich postmoderní transformace

 • RURÁLNÍ SOCIOLOGIE  Masopustní obchůzka – Obec Vortová  Zdroj obrázku: http://www.hlinsko.cz/mesto/cestovni-ruch-turistika-pamatky/hlinecko

  http://www.hlinsko.cz/mesto/cestovni-ruch-turistika-pamatky/hlinecko http://www.hlinsko.cz/mesto/cestovni-ruch-turistika-pamatky/hlinecko http://www.hlinsko.cz/mesto/cestovni-ruch-turistika-pamatky/hlinecko http://www.hlinsko.cz/mesto/cestovni-ruch-turistika-pamatky/hlinecko http://www.hlinsko.cz/mesto/cestovni-ruch-turistika-pamatky/hlinecko http://www.hlinsko.cz/mesto/cestovni-ruch-turistika-pamatky/hlinecko http://www.hlinsko.cz/mesto/cestovni-ruch-turistika-pamatky/hlinecko http://www.hlinsko.cz/mesto/cestovni-ruch-turistika-pamatky/hlinecko http://www.hlinsko.cz/mesto/cestovni-ruch-turistika-pamatky/hlinecko http://www.hlinsko.cz/mesto/cestovni-ruch-turistika-pamatky/hlinecko http://www.hlinsko.cz/mesto/cestovni-ruch-turistika-pamatky/hlinecko http://www.hlinsko.cz/mesto/cestovni-ruch-turistika-pamatky/hlinecko http://www.hlinsko.cz/mesto/cestovni-ruch-turistika-pamatky/hlinecko http://www.hlinsko.cz/mesto/cestovni-ruch-turistika-pamatky/hlinecko

 • RURÁLNÍ SOCIOLOGIE  Masopustní obchůzka maškar - soubor Světlovan z

  Bojkovic a „Pochovávání basy“  Zdroj obrázku: http://www.nulk.cz/files/akce/2013/fasank/DSC_0411.jpg

 • RURÁLNÍ SOCIOLOGIE

   Neobyčejně důležité období z výročního cyklu bylo období kolem jarní rovnodennosti, protože časově korespondovalo se začátkem hospodářského roku

   Četné rituály měly zajistit zdar konané práci a ochránit její výsledky před případným poškozením či zničením

   Symbolickým aktem byly rituály spojené s poslední postní nedělí Smrtnou a následující Květnou nedělí, která uvádí velikonoční čas

   Personifikace zimy do postavy smrti, smrtky, smrtolenky, mařeny a zelený stromek jako atribut nového léta mají ještě předkřesťanský původ

   I když církev ve středověku vynášení smrti zakazovala jako pohanský zvyk, nepodařilo se jí ho z tradice vymýtit

  Agrární tradice a jejich postmoderní transformace

 • RURÁLNÍ SOCIOLOGIE

   Přinášení nového léta – „Létečka“, chození s borkem,

  jedličkou – ztrácí kolektivní formu, individualizuje se a

  pojí jen s návštěvou rodiny a příbuzných

   Nositeli jsou skupiny, nejčastěji organizované v rámci

  folklorního souboru nebo školního zařízení, které

  uvedené zvyky dramatizují pro scénické předvádění

  nebo je realizují v reálném prostředí a čase původní

  tradice

   Pálení čarodejnic (Noc čarodejnic či Valpuržina noc)

  v noci z 30. dubna na 1.května

  Agrární tradice a jejich postmoderní transformace

 • RURÁLNÍ SOCIOLOGIE  Folklorní soubor Leluja a přinesení „Létečka“  Zdroj obrázku: http://leluja.cz/index.php/cs/fotogalerie/category/51-letecko

 • RURÁLNÍ SOCIOLOGIE  Pálení čarodejnic  Zdroj obrázku: http://www.cssd.cz/