Rotary Contact N°321 09/2010

download Rotary Contact N°321 09/2010

of 19

 • date post

  24-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  252
 • download

  4

Embed Size (px)

description

revue rotary belux 09/2010

Transcript of Rotary Contact N°321 09/2010

 • 1sep t emb re 2010 Nr 321

  Stylelabs bezorgt Rotary BeLux nieuwe website - Hati : une tnacit mise l'preuve - Rotarir-landbouwer Josse Peeters - Le 'Rotaract Grand Lige' sur les bons rails - Patat4kids: aardappel biedt potentieel voor Rotary - Npal : face au handicap, inculquer la tolrance

  n 321 september | septembre 2010 | maandelijks | mensuel | BUILDING COMMUNITIES, BRIDGING CONTINENTS

  Interview Karine Vandenberghe (Amnesty International)

  New Generations Month

 • inhoud sommaire

  n 321 september | septembre 2010 Verschijnt 11 x per jaar / Parat 11 x par an vzw asbl RBS D 1620 D 1630 D 2170 WERELDTENTOONSTELLINGSLAAN 68 AVENUE DE LEXPOSITION UNIVERSELLE

  BRUSSEL 1083 BRUXELLES TEL. 02 420 35 00 FAX 02 420 11 10 e-mail: rotarycontact@rotary.belux.org www.rotary.belux.org

  1SEP T EMBRE 2010 NR 321

  Stylelabs bezorgt Rotary BeLux nieuwe website - Hati : une tnacit mise l'preuve - Rotarir-landbouwer Josse Peeters - Le 'Rotaract Grand Lige' sur les bons rails - Patat4kids: aardappel biedt potentieel voor Rotary - Npal : face au handicap, inculquer la tolrance

  n 321 september | septembre 2010 | maandelijks | mensuel | BUILDING COMMUNITIES, BRIDGING CONTINENTS

  Interview Karine Vandenberghe (Amnesty International)

  New Generations Month

  ROTARY INTERNATIONAL

  4 RI presidents message 5 Boodschap / Message DG 1630 Jean-Marie

  Evers 6 Flash Info 8 Hati: een misleidende veerkracht 9 Hati :

  une tenacit mise lpreuve 10 Nieuwe club moet 25 leden tellen

  11 Il faut tre 25 pour crer un club

  MAGAZINE ROTARY BELGIuM - LuXEMBuRG

  12 Stylelabs bezorgt nieuwe website voor Rotary BeLux 13 Stylelabs fournit un nouveau site

  web au Rotary BeLux 14 Herinneringen aan een regenlandje 15 Chevaleresquement, je

  vous tue 16 Agenda 19 Focus 20 Josse Peeters: Chipsaardappelen bieden familieboerderij

  nieuwe toekomst 22 Le Rotaract Grand Lige sur les bons rails ! 24 Amnesty International:

  bijna 50 jaar op de barricaden voor mensenrechten 26 Npal : face au handicap, inculquer

  la tolrance 28 Boeken Livres 29 ILC en contactclubs CIP et clubs contact

  CLuBS

  30 en volgende 32 et suivantes

  VERANTWOORDELIJKE UITGEVER DITEUR RESPONSABLE Paul Gelders Bovelingenstraat 230, 3870 Heers

  SECRETARIAAT - SECRTARIAT Nicole Troch

  RAAD VAN BESTUUR CONSEIL DADMINISTRATIONVOORZITTER - PRSIDENT Paul Coppens PDG 1620

  EREVOORZITTERS PRSIDENTS HONORAIRES Emiel Sanders PDG 2170 Johan Verhaeghe PDG 1620 Jules De Vleminck PDG 2170

  ONDERVOORZITTER - VICE-PRSIDENT Paul Gelders PDG 1630

  LEDEN RvB - MEMBRES C.A. Frederik Baggen PDG 1630 Dony Calmes PDG 1630 Jos Claerhout PDG 1620 Bruno Morel PDG 1620 Johan De Leeuw DG 1620

  Johan Dexters PDG 2170 Gui Milants PDG 2170 Guido Peleman DG 2170 Alain Van de Poel PDG 2170 Guido Vangansewinkel PDG 1630

  REDACTIERAAD - COMIT DE RDACTION Paul Gelders PDG 1630 Michel Libens, Rc Borgloon-Haspengouw Steven Vermeylen Denis Crepin

  LAY-OUT www.propaganda.be

  Lid van de unie van de uitgevers van de periodieke pers. Overname verboden zonder voorafgaande toestemming. Vanwege strikte eisen naar vorm en inhoud is een nalezing van iedere tekst nood-zakelijk. De redactie behoudt zich het recht voor de nodige veranderingen aan te brengen.

  Membre de lUnion des diteurs de la presse priodique. Reproduction interdite sans autorisation pralable. Les exigences de forme et de contenu imposent une relecture de chaque texte reu. La rdaction se rserve le droit dy apporter les modifications ncessaires.

  Wie een tekst en foto('s) doorstuurt naar de redactie van Rotary Contact, gaat akkoord met de publicatie ervan in ons tijdschrift en op onze website.Toute personne envoyant texte et photo(s) la rdaction de Rotary Contact en accepte la publication dans la revue ainsi que sur notre site internet.

  Cet excellent outil de prsentation de notre organisa-tion est non seulement destin aux nouveaux mem-bres, mais aussi au grand public. Nhsitez pas vous en servir pour vos campagnes dinformation et de rela-tions publiques et pour informer les nouveaux mem-

  bres sur ce quest le Rotary. Vous pouvez commander cette brochure auprs de RBS (tl. 02 420 35 00, e-mail rotarybeluxservices-secretary@rotary.belux.org 50 ex./10 100 ex./18 + TVA et frais de port ventuels).

  En annexe de ce numro, vous trouverez un exemplaire de la version actualise du Rotary de base.

  Dat richt zich in de eerste plaats tot nieuwe Rotarirs, maar het is eveneens een prima PR-middel voor het grote publiek. Het reilen en zeilen binnen Rotary wordt hierin immers overzichtelijk en beknopt uit de doeken gedaan. Als u exemplaren wil bijbestellen,

  kunt u steeds terecht bij RBS (tel. 02 420 35 00, e-mail rotarybeluxservices-secretary@rotary.belux.org 50 ex./ 10 100 ex./ 18 + BTW en eventuele verzendingskosten).

  RBS helpt u Rotary bekend te makenBij dit nummer vindt u de geactualiseerde versie van Rotarys Basisboekje.

  Bijlage: nieuwe editie van Rotarys Basisboekje Avec ce numro : nouvelle dition du Rotary de base

  RBS vous aide faire connatre le Rotary

 • 4 sep t emb er 2010 N 321 5sep t emb re 2010 Nr 321

  ROTARY INTERNATIONAL

  Groter, beter, sterkerDit jaar vieren we bij Rotary een belangrijke verjaardag. De eerste Rotaryclub werd opgericht in 1905 maar de eerste Rotaryconventie vond plaats in augustus 1910. 60 Rotarirs uit zestien clubs waren er aanwezig. Onze geschiedenis als organisatie ging in feite van start op deze conventie, net honderd jaar geleden.Bij het begin van onze tweede eeuw van dienstbaarheid hopen we allemaal dat die even succes-vol wordt als de eerste. Laten we even stilstaan bij de vraag of we daarvoor op de goede weg zijn. Maken we de juiste keuzes? Weten we waar we naartoe willen? Kunnen we, in de woorden van het Amerikaanse volkslied America the Beautiful see beyond the years?Als 100ste RI-voorzitter ben ik ervan overtuigd dat we de goede richting uitgaan. Onze 33.800 clubs zijn onze grootste rijkdom. Ons succes zal de volgende eeuw afhangen van het dynamisme en de levenskracht van onze clubs. Hun sterkte bepaalt ons succes.De raad van bestuur van RI heeft daarom verschillende maatregelen genomen om de clubs vanaf dit jaar beter te ondersteunen. En daarvan is de benoeming van RI-cordinatoren, die de gouverneurs bijstaan om de clubs informatie te bezorgen over de RI-programmas en de gebruiken binnen Rotary (zie RC 318, p. 14).Als we onze clubs beter en sterker maken, zullen ze vanzelf ook groter worden omdat de Rotarirs zelf trotser worden op hun club n omdat potentile leden een beter beeld zullen krijgen van Rotary. Mijn doel is dus om de gouverneurs te helpen, zodat zij hun clubs kunnen helpen op groter, beter en sterker te worden.Dit is een geweldige periode om Rotarir te zijn. Samen kunnen we deze eeuw van dienstbaarheid nog beter maken dan de vorige!

  Meer nieuws van en over Ray Klinginsmith vindt u op www.rotary.org/president.

  Plus Grands, Plus efficaces et Plus audacieuxCette anne reprsente une date importante pour le Rotary. Le premier Rotary club a t cr en 1905 mais la premire convention sest droule en aot 1910, et ce en prsence de 60 Rotariens reprsentant 16 clubs. Notre histoire, en tant quorganisation, a donc vritablement dbut lors de cette manifestation, il y a tout juste cent ans.Au moment o nous entamons notre deuxime sicle de service, nous souhaitons tous quil savre aussi fructueux que le premier. Par consquent, il est opportun de se demander si nous faisons ce quil faut pour russir. Oprons-nous les bons choix ? Possdons-nous une vision claire de notre avenir ? Pouvons-nous, comme le dit lhymne patriotique America the Beautiful, voir au-del des annes ?En tant que 100me prsident du Rotary, je pense que nous allons dans le bon sens. Nos quelque 33.800 clubs sont notre capital le plus prcieux et nos succs futurs dpendront de leur capacit rester dynamiques. Leur force dterminera nos succs.Cest dans cette optique que le conseil dadministration du RI a pris plusieurs dcisions en faveur des clubs, comme par exemple la mise en place de coordinateurs du Rotary, qui pauleront les gouverneurs en fournissant des informations sur les programmes du RI et divers conseils destination des clubs (voir RC 318, p. 14).Je pense sincrement que si nous aidons nos clubs se renforcer, ils poursuivront leur crois-sance. Les membres seront encore plus fiers de leurs ralisations et les prospects mieux sensibiliss nos actions. Mon objectif sera donc daider les gouverneurs aider leurs clubs devenir plus grands, plus efficaces et plus audacieux.Le moment est exaltant : ensemble, nous pouvons faire en sorte que ce nouveau sicle de service soit encore meilleur que le prcdent.

  Actualit de Ray Klinginsmith sur www.rotary.org/president (cliquez sur Franais en bas de page)

  RI presidents message

  Ray KlinginsmithRI-voorzitter - Prsident du RI

  BOODSCHAP VAN DG 1630 MESSAGE Du DG 1630

  Onze jeugd, onze toekomstWat een onverhoopte verrassing! De Wetgevende Vergadering van RI heeft New Generations (de jeugdprogram-mas) erkend als Fifth Avenue of Service. Wat in onze BeLux-districten al enkele decennia als een evidentie geldt, werd eindelijk ook door RI bevestigd: de jeugdprogrammas vormen een volwaardige servicepijler. Voor onze districten zal er bijgevolg weinig veranderen.Wij mogen er trouwens prat op gaan dat wij tot de wereldtop behoren op het vlak van de uitwisselingsprogrammas YEP, HEP en STEP. Dat is te danken aan de dagdagelijkse inzet van de districtverantwoordelijken en YEOs. Zij leveren schitterend werk en verdienen onze dankbaarheid.Rotaract beleeft goede tijden en breidt gestadig uit. Nieuwe clubs worden opgericht dankzij de inzet van Rotary-peterclubs, maar er is nog voldoende ruimte voor