Revit Architecture 2015

download Revit Architecture 2015

of 38

Embed Size (px)

description

Revit Architecture 2015

Transcript of Revit Architecture 2015

 • 5/22/2018 Revit Architecture 2015

  1/38

  NI DUNG CHI TIT PHN GING DY

  : Tng quan vB.I.M. v RevitA. Mc chB. Ni dung

  1.1 B.I.M. vi ngnh cng nghip xy dng1.1.1 B.I.M. l g?1.1.2 Ltrnh BIM ca thgii1.1.3 Vng i ca mt cng trnh

  A. Thc hin cc Design ModelsB. Khai thc thng tin ca Design Model

  1.1.4 BIM v Cng nghthng tin1.2 Dn cng trnh vi cng nghthng tin trc BIM

  1.2.1 Mc ch ca thit kxy dng1.2.2 c im ca thit kxy dng

  A. Tnh hthngB. Thay i

  1.2.3 Quy trnh thit kxy dngA. Trc khi c hta Descartes Trc thk16B. Sau khi c hta Descartes Sau thk16

  1.2.4

  Cng nghthng tin vi thit kxy dng

  A. Computer Graphic v Computer VisionB. Thng tin hnh hc v thng tin phi hnh hcC. Thng tin hnh hc dng Raster v Vector

  1.2.5 Cc l lun c bnA. Cng clao ng v trit hcB. Sn phm ca thi iC. Ba nguyn l c bnD. Chuyn giao thng tin

  1.2.6 Lch sca ngnh cng nghthng tin i vi thit kxy dngA. Cng nghth1 (CAD)B. Cng nghth2 (Object CAD)C. Cng nghth3 (Parametric)

  1.3 Gii php ca Autodesk cho B.I.M.1.3.1 Phn mm Revit

 • 5/22/2018 Revit Architecture 2015

  2/38

  A. Lch sB. c imC. Khnng

  1.3.2 Phn mm Navisworks1.3.3 Cng nghBIM 360

  1.4 Lm quen vi Revit1.4.1 Giao din cn bn

  A. Giao din khi ngB. Giao din lm vic trong mi trng ProjectC. Chc nng ca cc thnh phn chyu ca giao din chnh

  1.4.2 Nguyn l sdng giao din chnh1.4.3 iu khin giao din

  A.

  iu khin Ribbon

  B. iu khin PalleteC. Bsung Tool cho Quick Access Tool Bar

  1.4.4 Thc hnhA. Thit kmt Architectural ModelB. Thit kmt Structural ModelC. Thit kmt Domestic Cold Water ModelD. Pht hin xung t (Clashing Detective)

 • 5/22/2018 Revit Architecture 2015

  3/38

  NI DUNG CHI TIT PHN GING DY

  : Revit nhp mnA. Mc chB. Ni dung

  2.1 Nguyn l tchc cc thnh phn trong mt cng trnh2.1.1 Tng quan

  A. Model ElementsB. Annotation ElementsC. View Elements

  2.1.2 Category Family Type - InstanceA. CategoryB. FamilyC. TypeD. InstanceE. Sub Category

  2.1.3 Parameter tn Discipline2.1.4 Template trong mt Project

  A. Project TemplateB.

  Family Template

  C. View Template

  2.1.5 Tchc thng tin phi hnh hcA. Instance PropertyB. Type Properties

  2.2 Mt skin thc v knng c bn2.2.1 Khi nim vLocal v Global2.2.2 Cc phng php la chn

  A. La chn chvi chutB. Vi strgip ca bn phm

  2.2.3 Cc la chn chuyn bitA. La chn mt/nhiu CategoryB. La chn mt Type ca mt Family

  2.2.4 La chn v lu gila chn2.2.5 La chn trong bn thn ca mt thnh phn

 • 5/22/2018 Revit Architecture 2015

  4/38

  2.2.6 Cc cng cto hnh thng sdng2.3 Cc cng cv Parameter cho View Elements

  2.3.1 Drawing Area v View PortA. Switch WindowB. Title CascadeC. Close Hidden

  2.3.2 Detail LevelA. Mc chi titB. Revit vi LOD

  2.3.3 Line StyleA. Line WeightsB. Line PatternsC.

  Line Styles

  D. Object Styles

  2.3.4 View Scale v Thin LinesA. View ScalesB. Thin Lines

  2.3.5 Visual Style2.3.6 Show Hidden Line2.3.7 Shadows2.3.8 Sketchy Lines2.3.9 Crop View2.3.10 View Range

  A. Mt bng snB. Mt ng v mt ct

  2.3.11 Hide Isolate Unhide2.3.12 nh hng ca cp Local v Global trong View Element.2.3.13 Override Graphic in View2.3.14 Visibility/Graphic Overrides...2.3.15 Underlay2.3.16 Zoom - Pan2.3.17 Navigation Bar v View Cub

  A. Navigation BarB. View Cub

  2.4 Cc cng cv Parameter cho Annotation Elements

 • 5/22/2018 Revit Architecture 2015

  5/38

  2.4.1 Text2.4.2 Dimension

  A. Revit vi DimensionB. Thc hnh sdng cng cv cc la chn ghi kch thcC. Measure

  2.5 Cc cng cv Parameter cho Model Elements2.5.1 Ni dung ca Tab tn Modify2.5.2 Phng thc sdng cc cng cca Panel tn Modify

  A. Chn thnh phn trcB. Kch hot cng ctrc

  2.5.3 Khnng ca mi cng cA. MoveB.

  Align

  C. OffsetD. CopyE. MirrorF. RotateG. Trim/ExtendH. ArrayI. ScaleJ. SplitK. Pin UnpinL. Delete

  2.5.4 Mi lin hgia Tab tn Modify v Tab tn Seclect2.6 Cc hnh thc Constraints

  2.6.1 Bng2.6.2 Chng

  A. LockB. Equal

 • 5/22/2018 Revit Architecture 2015

  6/38

  NI DUNG CHI TIT PHN GING DY

  : TO LP PHN BAO CHEA. Mc chB. Ni dung

  3.1 Tng v mt svn lin quan3.1.1 Revit vi tng bao

  A. Vtr ca cng cB. Cc la chn

  3.1.2 Thc hnh thit ktng baoA. Giai on 1: chun bB. Giai on 2: To lp tng

  3.1.3 Revit vi chiu cao tng3.1.4 Thc hnh iu chnh chiu cao tng

  A. Giai on 1: iu chnh cao trnh mc nh ca TemplateB. Giai on 2: to lp cao trnh miC. Giai on 3: iu chnh chiu cao tng

  3.1.5 Mt Type mi ca mt Family vi Revit3.1.6 Thc hnh to lp mt Type tng mi3.1.7 Thc hnh to lp cc tng trong cho cng trnh

  A.

  Giai on 1: to lp hai tng ca hnh lang

  B. Giai on 2: to lp cc tng pha bcC. Giai on 3: to lp cc tng pha namD. Giai on 4: to lp skhc bit vthhin theo Function cho tng

  3.2 Ca v mt svn lin quan3.2.1 Ca vi Revit3.2.2 Tn ca Family v Type3.2.3 Thc hnh lp t ca i

  A. Giai on 1: chun bB. Giai on 2: to lp Type miC. Giai on 3: lp t ca

  3.2.4 Thc hnh lp t ca sA. Giai on 1: chun bB. Giai on 2: lp t cho tng trtC. Giai on 3: lp t cho ton bcng trnh

 • 5/22/2018 Revit Architecture 2015

  7/38

  3.2.5 Tinh chnh ni dung ca Template3.3 Mi v mt svn lin quan

  3.3.1 Thc hnh to lp mi3.3.2 Thot nc mi vi Revit Architecture3.3.3 Thc hnh to lp thot nc mi cho cng trnh

  A. Giai on 1: to lp mt mng thot nc mc nhB. Giai on 2: thit kmt tit dinC. Giai on 3: iu chnh mng thot nc

  3.4 Khi dng cng trnh3.4.1 Phn tch thit k3.4.2 Revit vi hnh dng mt ng ca tng

  A. Giai on 1: chun bB.

  Giai on 2: iu chnh tng ngoi c

  C. Giai on 3: iu chnh cc tng lin quan

  3.4.3 Thc hnh iu chnh 2A. Giai on 1: to lp miB. Giai on 2: iu chnh

  3.4.4 To lp tin snhA. Giai on 1: to lp tngB. Giai on 2: to lp mi phng cho tin snhC. Giai on 3: iu chnh mt ng chnh ca tng tin snh

  3.4.5 Work Plane v Reference PlaneA. ngha v mc ch sdng

  3.4.6 Thc hnh ng dng Reference PlaneA. Giai on 1: to lp cc Reference PlaneB. Giai on 2: iu chnh Profile ca 2 tng cn liC. Giai on 4: hon chnh khi dng

  3.5 Ct trong cng trnh3.5.1 Ct i vi thit kkin trc3.5.2 Ct i vi Revit Architecture3.5.3 Thc hnh to lp ct kin trc

  A. Giai on 1: chun bB. Giai on 2: to lp

  3.6 Hnh chiu phi cnh trong thit kxy dng3.6.1 Cc loi hnh chiu phi cnh

 • 5/22/2018 Revit Architecture 2015

  8/38

  A. Phi cnh ng trc (hnh chiu trc o)B. Phi cnh km (Phi cnh c im t)

  3.6.2 Hnh chiu phi cnh vi Revit3.6.3 Thc hnh

 • 5/22/2018 Revit Architecture 2015

  9/38

  NI DUNG CHI TIT PHN GING DY

  : TO LP KHNG GIAN CHC NNGA. Mc chB. Ni dung

  4.1 To lp hct kt cu4.1.1 Revit vi li ct4.1.2 Thc hnh to lp li ct

  A. Giai on 1: to lp li ctB. Giai on 2: ghi kch thc cho li ct

  4.1.3 Revit vi nh dng n vtnh ton4.1.4 Thc hnh nh dng n vtnh ton

  A. La chn 1: nh dng LocalB. La chn 2: nh dng Global

  4.1.5 Revit vi ct kt cu4.1.6 Thc hnh btr ct kt cu

  A. Giai on 1: chun bFamily ct BTCTB. Giai on 2: btr cho tng 1C. Giai on 3: btr cho cc tng cn liD. Giai on 4: iu chnh ct cho Tng 4E.

  Giai on 5: iu chnh chiu cao ct cho sn vn

  4.1.7 Thc hnh to lp mt View Template

  A. Giai on 1: thay i LocalB. Giai on 2: to lp thay i GlobalC. Giai on 3: thay i GlobalD. Giai on 4: thay i Local

  4.1.8 Thc hnh iu chnh cc khng gian chc nng Tng 1 (trt)4.2 To lp giao thng ng

  4.2.1 Revit vi giao thng ng4.2.2 Thc hnh to lp giao thng ng

  A. Giai on 1: to lp cc RiserB. Giai on 2: to lp cc BoundaryC. Giai on 3: iu chnh tay vnD. Giai on 4: thhin cu thang trn mt bngE. Giai on 5: thhin cu thang trn mt ct

 • 5/22/2018 Revit Architecture 2015

  10/38

  F. Giai on 5: to lp cho cc tng cn li4.3 Lp t thit b

  4.3.1 Revit vi lp t thit b4.3.2 Thc hnh lp t thit bvsinh

  A. Giai on 1: tchc khng gianB. Giai on 2: btr thit bC. Giai on 3: iu chnh gc nhn cho phi cnhD. Giai on 4: ti lp ca sE. Giai on 5: hnh chiu mt bng vi Local v Global

  4.4 To lp nn/sn4.4.1 Thc hnh thnghim4.4.2 Thc hnh to lp nn/sn

  A.

  Giai on 1: to lp nn cho Tng 1 (trt)

  B. Giai on 2: to lp sn cho Tng 2C. Giai on 3: to lp sn cho tng 3 v 4D. Giai on 4: to lp cc khong trng cho cu thang trn nn/sn

  4.5 To lp trn4.5.1 Revit vi trn4.5.2 Thc hnh to lp trn

  A. Giai on 1: to lp trn Tng 1 (trt)B. Giai on 2: iu chnh trn Tng 1 (trt)

  4.6 Phng n thit k(Design Option)4.6.1 Thc hnh to lp 2 phng n ca tng trc E

  A. Giai on 1: to lp khung qun lB. Giai on 2: sp xp thng tin c vo khung qun lC. Giai on 3: to lp thng tin mi trong khung qun lD. Giai on 4: thhin cc phng n

  4.6.2 Thc hnh to lp 2 phng n cho tin snhA. Giai on 1: bsung ni dung ca khung qun lB. Giai on 2: sp xp thng tin c vo khung qun lC. Giai on 3: to lp thng tin mi trong khung qun lD. Giai on 4: thhin cc phng nE. Giai on 5: iu chnh cc thnh phn c lin hvt l

  4.6.3 Thc hnh chn phng n tip tc lm vic

 • 5/22/2018 Revit Architecture 2015

  11/38

  NI DUNG CHI TIT PHN GING DY

  : KIM SOT THIT KA. Mc chB. Ni dung

  5.1 Kim sot quy m thit k5.1.1 Thc hnh trch xut thng tin din tch sn sdng Tng 1 (trt)

  A. Giai on 1: to lp Room cho khng gian u tinB. Giai on 2: to lp Room cho cc khng gian khcC. Giai on 3: to lp Room cho khu vsinhD. Giai on 4: to lp Room cho khng gian giao thng trong nhE. Giai on 6: kim tra

  5.1.2 Kim sot quy m thit k5.1.3 Thc hnh thng k din tch sn sdng Tng 1 (trt)

  A. Giai on 1: to lp bng thng kB. Giai on 2: nh dng bng thng kC. Giai on 3: phn tch sliu

  5.1.4 Thc hnh phn tch bng thng kA. Giai on 1: to lp Key ScheduleB.

  Giai on 2: iu chnh bng thng k

  C. Giai on 4: phn tch c cu din tch

  5.1.5 Thc hnh to lp Room cho tng 2A. Giai on 1: to lp RoomB. Giai on 2: iu chnh bng thng kC. Giai on 3: to lp bng thng k cho tng 2.

  5.1.6 Thc hnh tnh ton din tch sn xy dngA. Giai on 1: cho Tng 1 (trt)B. Giai on 2: cho Tng 2C. Giai on 3: cho hai tng cn liD. Giai on 4: thng k din tch sn xy dng

  5.2 Kim sot khi lng thit k5.2.1 Khi lng tng

  A. Giai on 1: tnh ton khi lngB. Giai on 2: gi trkinh tca tng

 • 5/22/2018 Revit Architecture 2015

  12/38

  5.2.2 Khi lng hon thin nnA. Giai on 1: thnh lp bng n gi vt liu gch lt nnB. Tnh ton gi trkinh t

  5.3 Kim sot Model5.3.1 Vi tr ca ca i

  A. Giai on 1: to lp Door ScheduleB. Giai on 2: vtr ca i

  5.3.2 Kho st Model kim sotA. Section BoxB. Displace ElementsC. Callout 3D View

  5.3.3 Circulation to Use v WalkthroughA.

  Circulation To Use i vi thit kkin trc

  B. Revit Architecture vi Circulation To Use

  5.3.4 Thc hnh to lp mt WalkthroughA. Giai on 1: chun bB. Giai on 2: to lpC. Giai on 3: iu chnhD. Giai on: xem WalkthroughE. Lu trWalkthrough

  5.3.5 Kim sot xung t (Clashing Detection)

 • 5/22/2018 Revit Architecture 2015

  13/38

  NI DUNG CHI TIT PHN GING DY

  : THIT KV QUN L THNG TINA. Mc chB. Ni dung

  6.1 Tng quan6.1.1 Phn loi Family

  A. System FamilyB. In-place FamilyC. Standard Family

  6.1.2 Mi trng lm vicA. Mi trng ProjectB. Mi trng Family Editor

  6.1.3 Phng tin thit kthng tin cho Standard Family.A. Cng cB. Khi qut vtchc ca hp thoi New Family Select Template File

  6.2 Quy trnh thit kmt thng tin6.2.1 Xc nh ni dung thng tin cn thit k6.2.2 To lp khung xng6.2.3 Thit kthng tin phi hnh hc (Parameter)6.2.4

  Thit kthng tin hnh hc (2D v Model)

  6.2.5 Kim tra6.2.6 Thit kthng tin vvt liu6.2.7 Qun l thng tin trong mt Family6.2.8 Qun l mc thhin ca Family trong Project

  6.3 Thc hnh thit kmt Family 2D6.3.1 M tnhim v6.3.2 Thc hnh

  A. Giai on 1: Xc nh ni dung thng tin cn thit kB. Giai on 2: thit kkhung xngC. Giai on 3: thit kthng tin phi hnh hcD. Giai on 4: thit kthng tin hnh hcE. Giai on 5: kim tra

  6.4 Nguyn l thit kthng tin hnh hc dng 3D6.4.1 Nguyn l

 • 5/22/2018 Revit Architecture 2015

  14/38

  6.4.2 Cc phng php hnh thnh khi dng ring lcho Family ModelF. ExtrusionG. BlendH. RevolveI. SweepJ. Swept Blend

  6.5 Thc hnh thit kmt Family 3D6.5.1 Nhim vthit k6.5.2 Thc hnh

  A. Giai on 1: xc nh cc thng tin cn thit kB. Giai on 2: thit kkhung xngC. Giai on 3: thit kthng tin phi hnh hcD.

  Giai on 4: thit kthng tin hnh hc

  E. Giai on 5: kim traF. Giai on 6: to lp Parameter (tham bin) vvt liuG. Giai on 7: thit kmi lin hgia cc Parameter (tham bin)H. Giai on 8: thit kType cho mt Family

  6.6 Nested Family6.6.1 ngha ca Nested Family6.6.2 Thc hnh thit kmt Nested Family

  A. Giai on 1: em mt Family vo mt FamilyB. Giai on 2: iu khin sxut hin ca Nested Family

  6.6.3 Bsung thng tin cho FamilyA. Thit ky tranh cho khungtranhB. em tranh vo khung tranh

  6.7 Revit vi thng tin ca cc phn mm khc6.7.1 TRevit n cc phn mm khc

  C. CAD FormatD. nh dng FBXE. nh dng gbXML

  6.7.2 TAcad n RevitA. Giai on 1: chun bcho AcadB. Giai on 2: chun bcho RevitC. Giai on 3: Revit Model

  6.8 Tchc cu trc ca Project Browser qun l

 • 5/22/2018 Revit Architecture 2015

  15/38

  6.8.1 Nguyn l tchc Project Browser6.8.2 Thc hnh tchc li phn hnh chiu

  A. Giai on 1: to lp Parameter (tham bin) cho hnh chiuB. Giai on 2: Tchc li View ca Project BrowserC. Giai on 3: iu chnh vtr ca hnh chiu trong Project Browser

 • 5/22/2018 Revit Architecture 2015

  16/38

  : THIT KTNG XYA. Mc chB. Ni dung

  8.1 Revit vi tng8.1.1 Family

  A. Basic WallB. Stacked WallC. Curtain Wall

  8.1.2 Architectural Wall v Structural Wall8.1.3 Function v Structure

  A. FunctionB. Structure

  8.1.4

  Chi tit ca mt tng

  8.2 Thc hnh thit kBasic Wall8.2.1 Chc mt Function

  A. Exterior WallB. Interior WallC. Soffit Wall

  8.2.2 Chi tit ca mt tngA. Giai on 1: chun bB. Giai on 2: Global SweepC. Giai on 3: cu to tng vi Global SweepD. Giai on 4: Local Sweep

  8.2.3 Tng c hai FunctionA. Giai on 1: thit kcu to tngB. Giai on 2: iu chnh tngC. Giai on 3: thay i Profile ca tngD. Giai on 4: thit ktng

  8.3 Thc hnh thit kStacked Wall8.3.1 Stacked Wall cho cng trnh

  A. Giai on 1: chun bvt liuB. Giai on 2: thit kBasic WallC. Giai on 2: thit kStacked WallD. Giai on 3: sdngE. Giai on 4: bsung vt liu cho mt Layer

 • 5/22/2018 Revit Architecture 2015

  17/38

  8.3.2 Tam cpA. Giai on 1: thit kProfileB. Giai on 2: thit kBasic WallC. Giai on 3: thit kStacked WallD. Giai on 4: sdng

  8.4 Cc mi lin hvi tng trong cng trnh8.4.1 Tng vi ca8.4.2 Tng vi tng

 • 5/22/2018 Revit Architecture 2015

  18/38

  : THIT KTNG LPA. Mc chB. Ni dung

  9.1 Revit vi tng lp rp9.1.1 Family ca tng lp rp

  A. Curtain GridB. PanelC. Mulion

  9.1.2 Thc hnh thit kCurtain WallA. Lm vic vi GridB. Lm vic vi PanelC. Lm vic vi Mulion

  9.1.3

  Thc hnh xl cc Mulion gc

  A. Chun bB. Thay thMulion gc

  9.1.4 Thc hnh thit kmt Storefront khng c MulionA. Giai on 1: Thit kcc SpiderB. Giai on 3: thit kcc PanelC. Giai on 3: lp rp cho ton bPanelD. Giai on 4: lp rp cho cc cnhE. Giai on 5: lp rp cho cc gc

  9.1.5 Xl gc giao nhauA. Gia 2 Exterior GlazingB. Gia cc Basic Wall

  9.2 Khai thc khnng ca tng lp rp9.2.1 Thit ktng thng gi

  A. Giai on 1: chun bB. Giai on 2: thit kFamilyC. Giai on 3: iu chnh Panel ca Curtain WallD. Giai on 4: iu chnh hnh thc ca Bng gi chnht.

  9.2.2 Thit klam ct nng9.2.3 Thit ktng g9.2.4 Khai thc bn cht ca Curtain Wall thit kcc thnh phn lp li9.2.5 Curtain Wall vi Basic Wall

  9.3 Sdng tng lp rp trong cng trnh

 • 5/22/2018 Revit Architecture 2015

  19/38

  9.3.1 M tnhim vthit k9.3.2 Thit k.

  A. Giai on 1: iu chnh hin trngB. Giai on 2: thit kGridC. Giai on 3: thit kMulionD. Giai on 4: thit kPanel

  9.4 Trang tr mt tng9.4.1 Gn chln tng

  A. Giai on 1: chni trn bmt phngB. Giai on 2: chkhc vo bmt tngC. Giai on 3: chtrn mt cong.

  9.4.2 Sn trang tr mt tng

 • 5/22/2018 Revit Architecture 2015

  20/38

  : THIT KKHUNG BAO CAA. Mc chB. Ni dung

  10.1 Revit vi ca10.1.1 Phn tch

  A. Ca iB. Ca sC. Cc c im tng qut

  10.1.2 Khai thc cc c imA. Th vin ca ca RevitB. Family Template

  10.2 Thit kkhung bao ca i10.2.1

  Phn tch chi tit khung bao ca i

  A. Tit dinB. Kch thc

  10.2.2 Hnh chnhtA. Giai on 1: thit kcc tit dinB. Giai on 2: thit kkhung baoC. Giai on 3: thit klanh tD. Giai on 4: thit knp khung baoE. Giai on 5: thit kkhung bao ca i hnh chnht 1 cnh, 2 cnhF. Phng php sdng khung bao

  10.2.3 Hnh chnht c vm trnA. Giai on 1: hiu chnh OpeningB. Giai on 2: iu chnh khung bao, np khung bao v lanh t

  10.2.4 Khung bao ca i kt hp ca sA. Giai on 1: thit kthng tin phi hnh hcB. Giai on 2: iu chnh thng tin hnh hcC. Giai on 3: bsung thng tin hnh hc

  10.3 Khung bao ca s10.3.1 Dng phng

  A. Giai on 1: phn tchB. Giai on 2: thit kkhung bao

  10.3.2 Dng gcA. Giai on 1: chun b

 • 5/22/2018 Revit Architecture 2015

  21/38

  B. Giai on 2: thit kCut Opening.C. Giai on 5: chun bthit kkhung baoD. Giai on 4: thit kkhung bao

 • 5/22/2018 Revit Architecture 2015

  22/38

  : THIT KCNH CAA. Mc chB. Ni dung

  11.1 Cnh ca11.1.1 Phn tch thng tin hnh hc ca cnh ca11.1.2 Revit vi Family Category v Parameter11.1.3 Thc hnh

  A. Phn tchA. Thit kkhung cnhB. Thit kmt l schC. Thit kModun l schD. Thit kmt cnh ca l schE.

  Phn nh Category

  F. Lp cnh ca svo khung bao

  11.2 Khung bao ca vi Reference Line11.2.1 Bsung thng tin cho khung bao

  A. Giai on 1: thit kmt Ref LineB. Giai on 2: thit kthm mt Reference Line khc

  11.2.2 Lp cnh vo khung baoA. Giai on 1: chun bB. Giai on 2: lp rp

  11.3 Mt svn khi sdng ca trong Design Model

 • 5/22/2018 Revit Architecture 2015

  23/38

  : THIT KMT DI CHNA. Mc chB. Ni dung

  12.1 Chun bkhu t xy dng12.1.1 Revit vi chun bt xy dng

  A. Panel tn Model Site,B. Panel tn Modify Site

  12.1.2 Thc hnhA. Giai on 1: chun bB. Giai on 2: to lpC. Giai on 3: xc nh khu vc ssan lpD. Giai on 4: san lpE.

  Khu t xy dng vi cng trnh c tng hm

  12.2 Nn v Sn

  12.2.1 Revit vi nn v snA. Modify Sub ElementsB. Add PointC. Add Split LineD. Pick SupportsE. Slab Edge

  12.2.2 Thc hnhA. Giai on 1: chun bB. Giai on 2: thit kcu to nnC. Giai on 3: iu chnh thhin sn ca khu vsinhD. Giai on 4: iu chnh cu to sn cho khu vsinhE. Giai on 5: to dc cho sn vsinhF. Giai on 6: to dc cho sn ban cngG. Giai on 7: thit klp t cnh ca sn ban cng

  12.3 Hdm cho sn kt cu12.3.1 Revit vi dm12.3.2 Thc hnh to lp dm trn hnh chiu mt bng Tng 1 (trt)

  A. Giai on 1: chun bB. Giai on 2: btr tngC. Giai on 3: kim sot vic btr cu kin kt cuD. Giai on 4: btr thcng

 • 5/22/2018 Revit Architecture 2015

  24/38

  12.3.3 Thc hnh btr dm trn hnh chiu trn cc mt bng cn liA. Giai on 1: chun bB. Giai on 2: btr cho tng 2C. Giai on 3: btr cho cc tng cn li.

  12.3.4 Thc hnh btr dm cong trn mt ngD. Giai on 1: chun bE. Giai on 2: to lp

  12.4 Cc mi quan hvi mt di chn12.4.1 Sn/nn vi dm

  A. Cao dm vi sn/nnB. iu chnh mi lin hca mt di chn vi dmC. T dm sn

  12.4.2

  Chiu cao ct vi dm v sn

  12.4.3 Nn/sn vi tng12.4.4 Tng vi dm

  A. Tng vi lp t dmB. T dm vi tng xy

 • 5/22/2018 Revit Architecture 2015

  25/38

  : THIT KMT TRN UA. Mc chB. Ni dung

  13.1 Thit kmi c mt mi phng13.1.1 dc ca mi phng13.1.2 Khai thc khnng ca Slop Arrow13.1.3 Ca smi

  A. Giai on 1: thit kmi nhB. Giai on 2: to lp mi lin hC. Giai on 3: ct mi chnh

  13.1.4 Mt mt mi c 2 dcA. Giai on 1: thit kban uB.

  Giai on 2: cc khnng

  13.2 Thit kmi c mt mi cong

  13.2.1 Thc hnh thit kmt mi congA. Giai on 1: chun bB. Giai on 2: thit kmiC. Giai on 3: iu chnh

  13.2.2 Thc hnh phi hp mi cong v mi phng.A. Giai on 1: chun bB. Giai on 2: thit khai mi cong u tinC. Giai on 3: thit khai mi cong cn li

  13.3 Thit kcc thnh phn ca mi13.3.1 Hkt cu mi

  A. Revit vi v koGiai on 1: chun bGiai on 2: btr v koGiai on 3: iu chnh tit din cc thanhGiai on 4: iu chnh cao y ca v koGiai on 5: iu chnh chiu di ca Bottom ChordGiai on 6: iu chnh chiu cao ca v ko

  B. Revit vi hthng x gcu phong li tGiai on 1: chun bGiai on 2: btr hx gGiai on 3: iu chnh vtr

 • 5/22/2018 Revit Architecture 2015

  26/38

  Giai on 4: btr cu phongGiai on 5: iu chnh chiu di ca cc cu phongGiai on 6: to lp hli-t13.3.2 Thit kcc phkin ca mi

  A. Thit kcon ln miGiai on 1: thit kProfileGiai on 2: thit kcon ln mi

  B. Thit kmng xi b tng ct thpGiai on 1: chun bGiai on 2: thit ky ChneauGiai on 3: thit ktng Chneau

  13.4 Thit ktrn13.4.1

  Revit vi thit ktrn

  A. Giai on 1: chun bB. Giai on 2: thit ktng cho trn.

  13.4.2 Thit ktrn khng phng

 • 5/22/2018 Revit Architecture 2015

  27/38

  : THIT KGIAO THNG NGA. Mc chB. Ni dung

  14.1 Revit vi cu thang14.1.1 Skhc bit gia hai cng c.

  A. Qun lB. Family.C. Mc p ng yu cu ca thc t.

  14.1.2 Vi vn cn ch khi thit kcu thangA. Mt sthut ngca cu thangB. Nguyn l thit kca cu thang

  14.2 Thit khnh dng cu thang (Stair Shape)14.2.1

  Thit kcu thang chL c chiu ngh

  A. Vi cng cStair by SkecthB. Vi cng cStair by ComponentC. iu chnh chiu cao thng thy ca cu thang

  14.2.2 Thit kcu thang chL khng c chiu nghA. Thit kvi cng cStair by SkecthB. Thit kvi cng cStair by Component

  14.2.3 Thit kcu thang chU khng c chiu nghA. Stair by SketchB. Stair by Component

  14.2.4 Thit kcu thang chT14.2.5 Thit kcu thang chW14.2.6 iu chnh chiu rng vthang14.2.7 Thit kcu thang trn

  A. Stair by SketchB. Stair by Component

  14.2.8 Phi hp 2 cng c14.3 Thit kcc thnh phn ca cu thang

  14.3.1 Cc Parameter ca mt vthangA. Calculation RulesB. ConstructionC. TreadD. Riser

 • 5/22/2018 Revit Architecture 2015

  28/38

  E. StringerF. Railing

  14.3.2 Thit kmt Run Type cho Stair By Component14.4 Thit kng dc

 • 5/22/2018 Revit Architecture 2015

  29/38

  : THIT KLAN CANA. Mc chB. Ni dung

  15.1 Revit vi lan can tay vn cu thang15.1.1 Cc thut ng15.1.2 Cng c

  A. Cng cv cc la chnB. Qun l

  15.1.3 Thc hnhA. Kho stB. Thit kRailC. Thit kPostD.

  Thit kBaluster dng thanh

  E. Thit kTop RailF. iu chnh mi ni ca Top RailG. Thit kBaluster dng mtH. Railing chc Hand Rail

  15.2 Cc mi quan hvi Railing15.2.1 Cu thang c chiu ti

  A. Stair by SketchB. Stair by Component

  15.2.2 Railing vi Railing

 • 5/22/2018 Revit Architecture 2015

  30/38

  Revit 2015 Architectural Design Modelling

  : VT LIU V M PHNG THC TA. Mc chB. Ni dung

  16.1 Revit vi vt liu16.1.1 Project Materials All16.1.2 Autodesk Material16.1.3 Ba Icon trong hng di ca phn bn phi

  A. Icon thnhtB. Icon thhaiC. Icon thba

  16.1.4 Identity16.1.5 Graphic

  A. ShadingB. Surface PatternC. Cut Pattern

  16.1.6 Physical v Thermal16.2 Revit vi m phng vt liu trong cng trnh xy dng

  16.2.1 nh sng trong thc tA. C chhot ngB. nh sng trc tip v gin tipC. Cc hiu ng

  16.2.2 nh sng vi Revit16.2.3 Revit vi m phng vt liu trong cng trnh xy dng

  A. GenricB. ReflectiveC. TransparencyD. CutoutsE. Self IlluminationF. BumpG. Tint

  16.3 Thit kmt vt liu mi16.3.1 Quy trnh

  A. Qun lB. Asset

  16.3.2 Thc hnhA. Chun bB. Thit kmt vt liu cho nn/snC. Thit kmt vt liu cho mi

 • 5/22/2018 Revit Architecture 2015

  31/38

  Revit 2015 Architectural Design Modelling

  D. Thit kmt vt liu cho tng16.4 M phng thc t

  16.4.1 Revit vi m phng thc tA. Bao cnh cng trnhB. BackgroundC. Cng chtrnghin cu vt liu cng trnh

  16.4.2 M phng thc tvi nh sng tnhinA. Cng cB. Cc la chnC. Nng cao cht lng m phng thc t(Render)D. Thc hnh

  16.4.3 M phng vi nh sng nhn toA. Thit bchiu sngB. Cc Parameter ca thit bchiu sngC. Thc hnh

 • 5/22/2018 Revit Architecture 2015

  32/38

  : LM VIC NHMA. Mc chB. Ni dung

  17.1 Tng quan17.1.1 Mi lin hgia c nhn v nhm17.1.2 Bcc ca cng trnh17.1.3 Qun l vtr ca Project

  A. Survey PointB. Project Base Point

  17.2 Revit vi cng cc tn Link17.2.1 Link Revit vi cc bmn

  A. KhnngB.

  Thc hnh

  17.2.2 Link Revit vi mt bmn

  A. Giai on 1: to lp cc Slave ProjectB. Giai on 2: iu chnh Host ProjectC. Giai on 3: Link vi la chn Auto - Origin to OriginD. Giai on 4: nh li gi trca cao E. Giai on 5: Link vi Auto By Shared Coordinates

  17.3 iu chnh mt smc nh ca phn mm17.3.1 General

  A. NotificationB. Username

  17.3.2 User InterfaceA. Tools and AnalysesB. Keyboard ShortcutC. Double-Click OptionD. Tooltip AssistanceE. Tab Switch Behavior

  17.3.3 GraphicA. ColorB. Temporary Dimension Text Appearance

  17.3.4 File LocationA. Project Template FilesB. Default Path for User Files

 • 5/22/2018 Revit Architecture 2015

  33/38

  C. Default path for Family Template Files17.4 Revit vi cng cc tn Workset

  17.4.1 Cng cv la chnA. WorksetB. ngha ca mt sthut ngv cng c

  17.4.2 Nguyn tc tchc WorksetsA. Architectural ModelB. Structural ModelC. MEP Model

  17.4.3 Quy trnh lm vic vi Workset17.4.4 ng dng ca Workset17.4.5 Thc hnh 1 To lp Worksets

  A.

  Giai on 1: bin Project thnh Workshared Project

  B. Giai on 2: to lp Central FileC. Giai on 3: To lp Local File

  17.4.6 Thc hnh 2- Lm vic c nhnA. Lm vic vi Local File tn Thu NguyenB. Lm vic vi Local File tn Long NguyenC. Lm vic vi Local File tn Thu NguyenD. Lm vic vi Local File tn Long Nguyen

  17.4.7 Thc hnh 3 Lm vic vi cng cBorrowA. Lm vic vi Local File tn Nh lm vic Long NguyenB. Lm vic vi Local File tn Nh lm vic Thien Nguyen

  17.4.8 Thc hnh 4 bin mt Central File trli bnh thng17.4.9 Mt skinh nghim khi sdng Workset

 • 5/22/2018 Revit Architecture 2015

  34/38

  : CNG CKHAI THC THNG TINA. Mc chB. Ni dung

  18.1 Cng ckhai thc thng tin hnh hc18.1.1 Hnh chiu thit k

  A. Mt kch thc ln hn khgiyB. Hai kch thc u ln hn khgiy.

  18.1.2 Hnh chiu nguyn muA. Interior ElevationB. Framing Elevation

  18.1.3 Hnh chiu trch xutA. Cng cB.

  Cc la chn

  18.1.4 Hnh chiu ch gii

  A. Legend ViewB. Drafting View

  18.1.5 ng nt trong hnh chiuA. Revit vi ng ntB. Thc hnh sdng ng nt trong thhin

  18.1.6 Cc cng cbsung thng tin hnh hc cho hnh chiuA. Legend ComponentB. Fill Region v Masking RegionC. InsulationD. Detail ComponentE. Repeating Details

  18.2 Cng ckhai thc thng tin phi hnh hc18.2.1 Thit kTitle Block Khung tn

  A. Giai on 1: chun bB. Giai on 2: to lp ntC. Giai on 3: to lp hnh RasterD. Giai on 4: to lp chE. Giai on 5: to lp phn thay i ca khung tnF. Giai on 6: to lp Revision Schedule

  18.2.2 Sdng Title Block - Khung tnA. Giai on 1: xc nh thng tin chung

 • 5/22/2018 Revit Architecture 2015

  35/38

  B. Giai on 2: thng k cc bn vC. Giai on 3: to lp cc bn vD. Giai on 4: btr thng tin hnh hc 2D vo bn vE. Giai on 5: btr thng tin phi hnh hc vo bn v

  18.2.3 Kch thcA. Cng cB. Linear Dimension StyleC. Spot ElevationD. Slope

 • 5/22/2018 Revit Architecture 2015

  36/38

  : HS CA DESIGN MODELA. Mc chB. Ni dung

  19.1 Tng quan19.1.1 Thng tin hnh hc19.1.2 Thng tin phi hnh hc

  A. UniformatB. MasterformatC. OmniclassD. Hthng ca Vit Nam vi Revit

  19.2 Bn vthit k19.2.1 Sdng mt bng ton b

  A.

  Giai on 1: chun b

  B. Giai on 2: quy nh vt liu snC. Giai on 3: ghi ch vt liu sn trong hnh chiuD. Giai on 4: trnh by ln Title BlockE. Giai on 5: View Title

  19.2.2 Sdng mt ng v mt ct ton bA. Category TagB. iu chnh Category Tag

  19.2.3 Sdng hnh chiu trch xutA. Giai on 1: Wall SectionB. Giai on 2: Detail SectionC. Giai on 3: Thit kmt FamilyD. Giai on 4: Thit kcu to ca mi ngiE. Giai on 5: Chi tit Chneau b tng ct thpF. Giai on 6: Detail Component

  19.2.4 Sdng hnh chiu nguyn muA. Giai on 1: to lp cc hnh chiu mt ngB. Giai on 2: to lp hnh chiu mt bng

  19.2.5 Sdng hnh chiu ch giiA. Legend ComponentB. Drafting View

  19.2.6 Sdng Revision Schedule19.3 Khi lng ca Design Model cho dton

 • 5/22/2018 Revit Architecture 2015

  37/38

 • 5/22/2018 Revit Architecture 2015

  38/38

  : CC MODEL SAU DESIGN MODELA. Mc chB. Ni dung

  20.1 Construction Model20.1.1 Tng quan

  A. V d1: thi cng phn kt cuB. V d2: thi cng tng xy

  20.1.2 Cng cA. PhasesB. Create Parts

  20.1.3 Schedule/Quantities ca Construction ModelA. Cng clin quan n thng tin phi hnh hcB.

  Opening

  A. Khi lng ca tngB. Title & Header ca Schedule

  20.2 Fabication Model20.2.1 Create Assembly

  A. Giai on 1: chun bB. Giai on 2: to lp cc hnh chiuC. Giai on 3: iu chnh

  20.2.2 Drafting View v DetailA. Thit kDetail Item.B. Thit kDetail Component.

  20.3 Mt skinh nghim20.3.1 Vi BIM

  A. t tn Naming ConventionB. Tchc lu tr

  20.3.2 Vi RevitA. TemplateA. System Family TemplateB. Project TemplateC. Transfer Project StandardsD. Shared Parameter