Programma Samenleving en Toekomst Programme Société et Avenir Kick-off projets appel...

Click here to load reader

 • date post

  04-Apr-2015
 • Category

  Documents

 • view

  103
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Programma Samenleving en Toekomst Programme Société et Avenir Kick-off projets appel...

 • Page 1
 • Programma Samenleving en Toekomst Programme Socit et Avenir Kick-off projets appel II / projecten oproep II 19 / 02 / 2008
 • Page 2
 • Agenda I.Le programme Het programma II.Appel 2 et slection Oproep 2 en selectie III.Fonctionnement gnral Algemene werking III.1. Comit daccompagnement Begeleidingscomit III.2. Le fonctionnement en rseau Het functioneren van de netwerken III.3. Aperu des documents fournir Lijst van af te leveren documenten IV.La gestion financire Het financieel beheer V. Prsentation des projets de recherche de lappel II Voorstelling van de onderzoeksprojecten van de tweede oproep Programme de recherche Socit et Avenir Kick off 19 / 02 / 2008 Onderzoeksprogramma Samenleving en Toekomst
 • Page 3
 • I. HET PROGRAMMA Onderzoeksprogramma Samenleving en Toekomst ONDERZOEKSPROGRAMMA Samenleving en Toekomst -Goedgekeurd op de Ministerraad van 25 februari 2005; -Omvat twee oproepen; -Beleidsondersteunend onderzoek, gecentreerd op de federale bevoegdheden; -Maximalisering van het wetenschappelijk niveau: -- door de mogelijkheid om netwerken samen te stellen met buitenlandse partners; - het organiseren van een internationaal seminarie bij de aanvang van het project; - door ondersteuning van publicatie in wetenschappelijke tijdschriften.
 • Page 4
 • Programme Socit et Avenir Thmes 1 Democratie in een internationale context Dmocratie dans un contexte international 2 De werking van de instellingen Le fonctionnement des institutions 3 Constitutioneel bestel en justitie Rgime constitutionnel et justice 4 Economie en governance Economie et gouvernance 5 Wetenschap, kennis, nieuwe technologien en Internet Science, connaissances, nouvelles technologies et Internet 6 Ruimtelijke aspecten van de maatschappelijke diversiteit Aspects spatiaux de la diversit sociale 7 Ongelijkheid en sociale uitsluiting Ingalit et exclusion sociale 8 Bijzondere doelgroepen van een beleid van sociale cohesie: vrouwen en ouderen Groupes cibles spcifiques d'une politique de cohsion sociale: femmes et personnes ges 9 Multiculturaliteit en sociale cohesie Multiculturalit et cohsion sociale 10 Arbeidsmarkt, kwaliteit van de arbeid en werkgelegenheid March du travail, qualit du travail et emploi 11 Billijkheid en gezondheid Equit et sant Programma Samenleving en Toekomst Themas
 • Page 5
 • I. HET PROGRAMMA Onderzoeksprogramma Samenleving en Toekomst 1ste stap: ontvankelijkheid van het voorstel 2de stap: evaluatie door panels van buitenlandse experts Themas en # voorstellen Recommended for funding priority levelNot recommended for funding HighestHighAverageLow T1: 72212 T2: 101135 T3: 4112 T4: 51121 T5: 91116 T6: 41111 T7: 413 T8: 7232 T9: 413 T10: 6123 T11: 811213 Totaal: 68101311628
 • Page 6
 • I. HET PROGRAMMA Onderzoeksprogramma Samenleving en Toekomst 1ste stap: ontvankelijkheid van het voorstel 2de stap: evaluatie door panels van buitenlandse experts 3de stap: advies van het programmacomit op basis van een voorstel van Federaal Wetenschapsbeleid 4de stap: contracten na goedkeuring van het voorstel van selectie door de Minister Themas/Thmes Voorstellen/Propositions Stap 1 Etape 1 Stap 2 Etape 2 Stap 3 Etape 3 Stap 4 Etape 4 Democratie in een internationale context Dmocratie dans un contexte internationale 8754 Werking van de instellingen Fonctionnement des institutions 10 52 Constitutioneel bestel en justitie Rgime constitutionnel et justice 4422 Economie & Governance5542
 • Page 7
 • I. HET PROGRAMMA Onderzoeksprogramma Samenleving en Toekomst 1ste stap: ontvankelijkheid van het voorstel 2de stap: evaluatie door panels van buitenlandse experts 3de stap: advies van het programmacomit op basis van een voorstel van Federaal Wetenschapsbeleid 4de stap: contracten na goedkeuring van het voorstel van selectie door de Minister Themas/Thmes Voorstellen/Propositions Stap 1 Etape 1 Stap 2 Etape 2 Stap 3 Etape 3 Stap 4 Etape 4 Wetenschap, kennis, nieuwe technologien en Internet Science, connaissances, nouvelles technologies et Internet 9932 Ruimtelijke aspecten van de maatschappelijke diversiteit Aspects spatiaux de la diversit sociale 4431 Ongelijkheid en sociale uitsluiting Ingalits et exclusion sociale 4411
 • Page 8
 • I. HET PROGRAMMA Onderzoeksprogramma Samenleving en Toekomst 1ste stap: ontvankelijkheid van het voorstel 2de stap: evaluatie door panels van buitenlandse experts 3de stap: advies van het programmacomit op basis van een voorstel van Federaal Wetenschapsbeleid 4de stap: contracten na goedkeuring van het voorstel van selectie door de Minister Themas/Thmes Voorstellen/Propositions Stap 1 Etape 1 Stap 2 Etape 2 Stap 3 Etape 3 Stap 4 Etape 4 Bijzondere doelgroepen: vrouwen en ouderen Groupes spcifiques: femmes et gs 7752 Multiculturaliteit/Multiculturalit5441 Arbeidsmarkt/March du travail6632 Billijkheid en gezondheid/Equit et sant 8852 Totaal/Total70684023
 • Page 9
 • CodeProjet / Project Programma administrateur TA-00- 016 Strategische beleidssteun voor postconflict reconstructie in D.R. Congo/Appui stratgique la dcision pour la reconstruction post-conflict en R.D. du Congo ( RDCO) - T.De Herdt (UA) M. Poncelet (ULg) Th. Trefon (Africa Museum) A. Naji TA-02- 017 Omgaan met traditioneel recht in de context van rechts- en justitile ontwikkelingshulp (na confilct) in Afrika (AFTRALAW) - E. Brems (UGent) Z. Khattabi TA-00- 018 De auditor als evaluator. Internationale evoluties in auditrollen als gevolg van managementhervormingen (AUDEVAL) - G. Bouckaert (KU Leuven) Z. Khattabi TA-00- 019 Etude du systme des mandats dans ladministration fdrale dans une perspective internationale/Het mandaatsysteem in de federale overheid geplaatst in een internationaal perspectief (MANDATE) Ch. De Visscher (UCL) A. Hondeghem (KU Leuven) Z. Khattabi TA-00- 020 Het inschatten van de gevaarlijkheid van georganiseerde criminaliteit (DANGER) T. Vander Beken (UGent) L. Paoli (KU Leuven) L. Van Daele Onderzoeksprogramma Samenleving en Toekomst
 • Page 10
 • CodeProjet / Project Administrateur de programme / Programma- administrateur TA-00- 21A Delinquance juvnile auto-rapporte en Belgique/Selfreported Jeugddelinquentie in Belgi (SRDBEL) D. De Fraene, C. Nagels (ULB) J. Christiaens (VUB) L. Van Daele TA-00- 022 Multi-level Regulering van Nutssectoren: Telecommunicatie en Gas in Belgi/La rgulation multi-niveaux des services de rseaux: les tlcommunications et le gaz en Belgique (REGUNET) K. Verhoest (KU Leuven) D. Aubin (UCL) A. Naji TA-00- 023 Hervorming van het product markt, onderhandeling op de arbeidsmarkt en innovatie van Belgische firmas (REFBARIN) G. Rayp (UGent) J. van der Linden (Federaal Planbureau) A. Naji TA-11- 024 Les logiciels libres et les services publics (OSSPA) P. Desmarez (ULB) Z. Khattabi TA-B9- 025 La fracture numrique au second degr (DD) - G. Valenduc (Fondation Travail-Universit) L. Van Daele
 • Page 11
 • CodeProjet / Project Administrateur de programme / Programma- administrateur TA-00- 026 Croissance conomique et cohsion sociale dans la ville/Economische groei en sociale cohesie in de stad (GROSE) Ch. Vandermotten (ULB) E. Corijn (VUB) M. Freire (L. Van Daele) TA-00- 27A Analyse longitudinale et spatiale des ingalits sociales en Belgique et au Luxembourg/Longitudinale en ruimtelijke analyse van de sociale ongelijkheden in Belgi en Luxemburg (DESTINY) Th. Eggerickx (UCL) Ch. Kesteloot (KU Leuven) M. Freire (Z. Khattabi) TA-03- 028 Impact van evenwichtsoefening arbeid-gezin op loopbaanverschillen tussen mannen en vrouwen in Belgi (MAPO) M.-A. Guerry (VUB) M. Freire (L. Van Daele) TA-01- 029 Naar een verklaring van de loonkloof (WAGEGAP) L. Sels, T. Vandenbrande (KU Leuven) M. Freire (A. Naji) TA-00- 030 Verklarende factoren en dynamieken voor vrouwelijke migratie- en integratieprocessen in Belgi/Facteurs explicatifs et dynamiques des procs de migration fminine et dintgration en Belgique (FEMIGRIN) Ch. Timmerman (UA) M. Martiniello (ULg) J. Wets (KU Leuven) A. Ra (ULB) M. Freire (Z. Kattabi)
 • Page 12
 • CodeProjet / Project Administrateur de programme / Programma- administrateur TA-10- 031A Age des travailleurs et productivit des firmes en Belgique (AGEPROD) V. Vandenberghe (UCL) A. Naji TA-00- 032 De impact van individuen, organisaties en instituties op de lengte van de loopbaan (CARLE) L. Sels, A. Forrier (KU Leuven) D. Mortelmans (UA) A. De Vos (Vlerick Leuven Gent Management School) A. Naji TA-00- 033 Sant et scurit pour un emploi de qualit/Gezondheid en veiligheid voor kwaliteitswerk (WOQUAL) W. DHoore, A. Robert (UCL) L. Braeckman, P. Vlerick (UGent) N. Burnay (FUNDP) L. Van Daele TA-00- 034 Medische beslissingen rond het levenseinde: implicaties voor een public health beleid (ELD POL) L. Deliens, J. Bilsen, R. Deschepper, J. Cohen (VUB) L. Van Daele TA-00- 035 Hindernis of hefboom? De invloed van het Europese sociale beleid op het Belgische gelijkekansenbeleid (EQUALITY) P. Meier (UA) K. Celis (Hogeschool Gent) Z. Khattabi
 • Page 13
 • CodeProjet / Project Administrateur de programme / Programma- administrateur TA-06- 036 Are Europes Welfare States Converging Towards a Unified Social Model? (CONVERGE) I. Marx, B. Cantillon (UA) Z. Khattabi
 • Page 14
 • 1.Composition Proposition de lquipe de recherche + avis de ladministrateur de programme Minimum 12 personnes externes au projet 2.Fonctionnement Au moins deux fois par an Premire et dernire runion la Politique scientifique fdrale Langues de travail: FR et NL Pices pour le comit Programme de Recherche Socit et Avenir III. FONCTIONNEMENT GENERAL III.1. Le Comit daccompagnement
 • Page 15
 • 1.L