Pesto Cipolla Rossa 200g, 12/1

Click here to load reader

 • date post

  30-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  247
 • download

  7

Embed Size (px)

Transcript of Pesto Cipolla Rossa 200g, 12/1

 • 4 progressive | 04: 2012

  UvodnikPROGRESSIVE M A G A Z I N

  | 04: 2012

  Pro gres si ve ma ga zin iz la zi jed nom mje se no i bes pla tan je za cil j nu sku pi nu (tr go vi ne, pro iz voa e, dis tri bu te re, uvoz ni ke i iz voz ni ke ro be i ro ke po tro nje) u Hr vat skoj, Slo ve ni ji i BiH. Iz da va pri dr a va pra vo da odre di cil ja nu sku pi nu i ta te lja. Za lan ke, sli ke i obli ko va nja ob jav lje na u ovom a so pi su sva su pra va pri dra na. Ne do pu te na je ob ja va, pre ra da, re produ ci ra nje, um no a va nje, imi ti ra nje, stav lja nje na elek tro ni ke me di je i dru gi na i ni pre no e nja bez su glas nos ti na klad ni ka. Ru ko pi se, fo to gra fi je i os ta le pri lo ge ne vra a mo.

  Starotrnjanska 23, 10000 ZagrebTel.: + 385 1 4854 429Fax: + 385 1 4854 432 + 385 1 6386 628crier@crier.hrwww.progressive.com.hr

  ISSN 1331-7865

  Marija Kosor, 01 4854 279marija.k@crier.hr

  Marija Sedlar, 01 4854 428marija@crier.hr

  Marina Duvnjak, Diana Gluhak, Dijana Klekar, Kreimir Lipovak, Davorka Lonar, Ana Pulji, Ana imovi, Antonio Zrili, Kristina ili

  Valentina Godler, 01 5391 546 valentina.g@crier.hr

  Danijela Lanovi, 01 4854 278 danijela.l@crier.hr

  Irena ahman, 01 4854 431irena@crier.hr

  Ivana Voloderivana.v@crier.hr

  Gospodarska 9, Sveta Nedelja

  John Whitbreadjohn@crier.co.uk

  UREDNICE

  SURADNICI

  MARKETING/PRODAJA

  VODITELJICA UREDA I NAKLADE

  GRAfIKA UREDNICA

  TISAK

  GROUP MANAGER

  Nezaposlenost

  Marija Sedlar

  Na Hrvatskom zavodu za zapoljavanje gotovo je 340 tisua nezaposlenih taj broj uskoro e se s dolaskom sezone i sezonskih zapoljavanja donekle smanjiti, a ukoliko zaivi Vladina mjera po kojoj bi mladi nakon zavretka fakulteta jednu godinu radili uz simbolinu naknadu od 1600 kuna, broj e, barem prividno, biti jo manji. Svjedoci smo propadanja i zatvaranja velikih tvrtki u kojima stotine radnika svakodnevno ostaje bez posla, a onim malima, koje niti ne dospiju na vijesti i novinske naslovnice nakon zatvaranja, ne znamo ni broj. I za ovu i iduu godinu, u kojoj ulazak Hrvatske u Europsku uniju brie carinska ogranienja, strunjaci predviaju nastavak ekonomske krize, to znai jo mnogo izgubljenih radnih mjesta te smanjenje proizvodnje. A bez proizvodnje, kako je u Intervjuu mjeseca istaknuo i direktor Narodnog trgovakog lanca Martin Evai, teko emo se izvui iz krize.

  Budunost hrvatske trgovine ovisi ne samo o ulasku stranaca na trite i naoj mogunosti da optimiziramo trokove, nego i o percepciji i svijesti domaeg potroaa da, ukoliko ne kupuje domau robu, nema ni domae proizvodnje, ni rasta i razvoja ni izlaska iz krize, poruuje Evai.

  Svjesni su toga i u Labudu, tvrtki koja je upravo u jeku krize poela s ulaganjima, rebrendiranjem svih grupa proizvoda te lansiranjem novih. Kriza je openito osvijestila potroae o vanosti domae proizvodnje koja hrani i nas i nau dravu, poruuju iz Labuda.

  Police trgovakih lanaca otvorene su i ostat e otvorene za strane brendove koje hrvatski potroai ele i kojima su lojalni, ali svi zajedno moramo poticati proizvodnju jer ona osigurava radna mjesta, poveanje kupovne moi te, na kraju, put prema izlasku iz krize.

  CMG MEDIA SOLUTIONS d.o.o.

  POD POVEALOMLJEPILA

  PROGRESSIVE DORUAKVINO

  INTERVJU MJESECAMARTIN EVAI, DIREKTOR NTLA

  EUROMONITOR INTERNATIONALTOP TRENDOVI POTROAA U 2012.

  FINANCIJE I POREZIAKO ZAKON TITI POTROAE, TKO TITI TRGOVCE?

  LJUDSKI RESURSIOD MOTIVIRANOG RADNIKA DO USPJENE TVRTKE

  REPORTAA35 GODINA ZAGREBAKOG MELEMA

  LOGISTIKAPREDNOSTI I ZAMKE OUTSOURCINGA

  PROFILMILICA DAMJANOVI, LABUD

  sadraj

  16

  14 20 34

  22 42

  26 4618

 • progressive | 04:2012 5

  |

  04:20129. PROGRESSIVE KONFERENCIJA12. lipnja 2012. - Business Club Solidum, korpikova 11a, Zagreb

  KUPAC BUDUNOSTI NOVE NAVIKE STAROGA KUPCA

  IMID BRENDA: BORBA ZA POVJERENJE KUPCA

  KAKO VELIKI OSTAJU VELIKI I KAKO OSTVARUJU RAST

  TEHNOLOGIJA U FUNKCIJI POTRONJE

  POSLOVATI U EUROPI: POTROAKE NAVIKE I RAZLIKE

  PSIHOLOGIJA PRODAJE: KOLIKO POZNAJETE KUPCE?

  POTROA NA DRUTVENOJ MREI

  MARKETING MIJENJA PROCESE - ILI ONI NJEGA

  OKRUGLI STOLTRENDOVI, BRENDOVI I RJEENJA...

  PRIJAVE: na e-mail adresu: crier@crier.hr ili na fax: 01/ 4854 432, 01/ 6386 628

  KONTAKT OSOBA:

  Valentina GodlerTel: 01/ 5391-546Mob: 095/ 4391-546E-mail: valentina.g@crier.hr

  Osnovna cijena jedne kotizacije iznosi: 1.450,00 kn + PDV POPUSTI:

  za 2 osobe iz iste tvrtke 5% (na osnovnu cijenu kotizacije) 3 do 5 polaznika iz iste tvrtke 10% (na osnovnu cijenu kotizacije) 10% popusta za raniju prijavu (do 15.05.2012.) *u cijenu jedne kotizacije uraunata su predavanja prema programu organizatora, pauze za kavu, ruak i radni materijali

 • 6 progressive | 04: 2012

  Heraklein 8. Mystery shopping danOsmu godinu zaredom Heraklea je u zagrebakom hotelu Antunovi 15. oujka organizirala Mystery shopping dan pod nazivom Feedback Management Upravljanje povratnim informacijama o kupovnom iskustvu. Ove godine naglasak je stavljen na informacije koje se mogu dobiti od kupaca, odnosno klijenata, na

  nain kako do njih doi te kako njima upravljati u svrhu ostvarivanja poslovnog uspjeha. Na konferenciji je prezentiran i prvi hrvatski koktel koji je predstavio Marin Neki. Nagrada za posveenost kvaliteti usluge za 2011. pripala je INAi.

  AKTUALNO

  Iz zemljeOtvoren Super Konzum u Delnicama

  Trgovaki lanac Konzum otvorio je u Delnicama svoju prvu Super Konzum prodavaonicu u tom gradu kao i na cijelom podruju Gorskog kotara. U povodu otvorenja Konzum je donirao deset raunala osnovnoj koli u Delnicama.Trgovaki centar Super

  Konzum Delnice prostire se na ukupnoj povrini od 3125 m2, a svoje radno mjesto u njemu pronalo je 54 zaposlenika.

  Priznanje HGK Jamnici HGK je dodijelila Jamnici priznanje za sudjelovanje u projektu provedbe upitnika Indeks drutveno odgovornog poslovanja, ime je Jamnica proglaena najboljom kompanijom u kategoriji Velikih tvrtki.

  Konzum najpovoljnijiHrvatski graani smatraju da im u RH Konzum nudi najviu razinu kvalitete kada je rije o maloprodajnim lancima, ali i trgovakim lancima s najpovoljnijim cijenama. Rezultat je ovo istraivanja trita QUDAL DEEPMA agencije GfK u kojem se mjerilo iskustvo i zadovoljstvo graana kvalitetom.

  Agrokor u FoodDrinkEuropeKoncern Agrokor je potpisao pristupni Ugovor s organizacijom FoodDrinkEurope o direktnom lanstvu Agrokora u tom europskom udruenju proizvoaa iz prehrambene industrije. lanstvom e Agrokor aktivno sudjelovati u stvaranju novih stranih investicija, a samim time i novih radnih mjesta.

  Certifikati RALU logisticiRALU logistika Hrvatska dobila je HACCP i ISO 9001:2008 standarde za transport, skladite i distribuciju robe u kontroliranom temperaturnom reimu. RALUove kompanije u Srbiji i Sloveniji dobile su certifikate za djelatnost transporta dok je kompanija u Maarskoj u postupku certificiranja.

  Studenti nagradili HenkelStudentska inicijativa Zlatni indeks nagradila je tvrtku Henkel Croatia najprestinijom nagradom natjecanja: Zlatni indeks Grand Prix u kategoriji mala i srednja privatna poduzea. Nakon prologodinje nagrade Zlatni indeks za Najbolji imid poslodavca prema percepciji studenata, Henkel je ove godine nagraen u ukupno tri kategorije.

  Nediljko Barii direktor sektora Trite RH u Podravci

  Uprava Podravke donijela je odluku o organizacijskoj promjeni u okviru sektora Trite Republike Hrvatske. Tako je za novog direktora sektora Trite RH imenovan

  Nediljko Barii, dosadanji pomonik direktora sektora Trite jugoistone Europe. Ovom odlukom, Nediljko Barii zaduen je za upravljanje najznaajnijim tritem Podravke, odnosno tritem na kojem Podravka ostvaruje najvei prihod od prodaje.

  Mate teti predsjednik Uprave PIK Vrbovca

  Nakon imenovanja Dragana Marinka na novu dunost u Upravni odbor Centra za praenje poslovanja energetskog sektora i investicije Republike Hrvatske, odlukom Nadzornog od

  bora PIK Vrbovca za novog je predsjednika Uprave imenovan Mate teti, dosadanji lan Uprave ove kompanije. Mate teti zavrio je brojne seminare i radionice vezane uz management, prodaju, marketing i financije, a 2008. zavrio je i Executive MBA, Cotrugli Business Academy u Zagrebu.

  'Novo' Staroeko SvijetloNovo vodstvo Pivovare Daruvar na elu s Tomislavom Horvatom zapoinje sezonu predstavljanjem poboljane recepture Staroekog Svijetlog piva u novom ruhu. Najsnaniji proizvod Pivovare Daruvar od sada ima novu etiketu koju, kao i premium proizvode te pivovare poput Crvenog i Zimskog piva, krasi tradicionalni simbol Daruvara i Staroekog piva dral.

  Spar najvie rastao u 2011.Spar/ Interspar zabiljeio je najvei rast trinog udjela (30%), to je postigao privlaenjem novih kupaca (9% poveanje baze kupaca), a novi i stari kupci u odnosu na 2010. troe vie prilikom kupovine i ee idu u kupovinu, pokazuju podaci GfK Panela kuanstava. Zanimljivo je da u situaciji podijeljene lojalnosti Spar svakom pojedinom lancu iz Top 10 uzima vie kupaca nego to oni uzimaju njemu. Kaufland je ostvario rast od 15%, kao i Lidl koji je otvorio 7 novih diskonata, a Kaufland svega jedan hipermarket. Kada je o trinom udjelu rije, godinu su uspjeno zavrili Konzum, Plodine i Diona dok su ostali iz Top 15 trgovaca zabiljeili pad udjela u 2011.

 • progressive | 04:2012 7

  |

  04:2012

  Zagrebake pekarne Klara preuzele tvrtku ker

  Na Glavnoj skuptini drutva Zagrebake pekarne Klara, odranoj 21. oujka, donesena je odluka o pripajanju drutva keri KlaraTrade. Prema ugovoru, tvrtk