Note de Curs CEDO SS Rvz (1)

Click here to load reader

 • date post

  09-Aug-2015
 • Category

  Documents

 • view

  101
 • download

  31

Embed Size (px)

Transcript of Note de Curs CEDO SS Rvz (1)

Conven ia European a Drepturilor OmuluiNote de curs Selec ie i adaptare de Snejana SULIMA

Bibliografie utilizat: BRSAN, Corneliu, Conven ia europeana a drepturilor omului. Comentariu pe articole. Edi ia 2, Editura C.H. Beck, Bucureti, 2010. CHIRI , Radu, Conven ia european a drepturilor omului. Comentarii i explica ii, edi ia 2, Editura C.H. Beck, Bucureti, 2008. CROITORU, Mirela Stelu a, Dreptul de proprietate n jurispruden a CEDO, Editura Hamangiu, 2010. RENUCCI, JeanFranois, Tratat de drept european al drepturilor omului, Editura Hamangiu, Bucureti 2009. SUDRE, Frdric, Droit europen et international des droits de lhomme, 10e dition revue et augmente, PUF, Paris, 2011. BOGDAN, Drago Sebastian, SELEGEAN, Mihai, Drepturi si libert i fundamentale n jurispruden a Cur ii Europene a Drepturilor Omului, Editura ALL Beck, Bucureti, 2005. POPESCU, Corneliu-Liviu, Drepturile de procedur in jurispruden a Cur ii Europene a Drepturilor Omului (2001-2002), Editura ALL Beck, Bucureti, 2003.

CURS I Considera ii introductive1. Consiliul Europei promotor al protec iei drepturilor omului n Europa 2. CEDO fundament al protec iei drepturilor omului la nivel european

1. Consiliul Europei promotor al protec iei drepturilor omului n Europa Orice membru al Consiliului Europei recunoate principiul preeminen ei dreptului i principiul n virtutea cruia orice persoan plasat sub jurisdic ia sa trebuie s se bucure de drepturile omului i de libert ile fundamentale (art. 3 din Statul Consiliului Europei (CoE)). Obiective ale CoE: Aprarea drepturilor omului, a democra iei pluraliste i a preeminen ei dreptului. 1

-

Favorizarea contientizrii i a punerii n valoare a identit ii culturale a Europei i a diversit ii acesteia. Cutarea unor solu ii comune la problemele societ ilor europene: discriminarea minorit ilor, xenofobia, intoleran a, bioetica i clonajul, terorismul, traficul de fiin e umane, crima organizat i corup ia, criminalitatea cibernetic i violen a mpotriva copiilor.

-

Dezvoltarea stabilit ii democratice n Europa sus innd punerea n aplicare a unor reforme politice, legislative i constitu ionale.

Scop general: realizarea unei uniuni mai strnse ntre membrii si. Re eaua de organe pe care se bazeaz CoE: Creat la 4 mai 1949 la Londra de ctre Guvernele a 10 state : Belgia, Danemarca, Fran a, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Suedia, Regatul Unit al Marii Britanii i al Irlandei de Nord, CoE are la baz urmtoarea re ea de organe: Comitetul de Minitri, organ de decizie, compus din minitrii afacerilor externe ai statelor membre, sau reprezentan ii acestora care au reedin a permanent la Strasbourg. Adunarea parlamentar (APCE), organ de deliberare, membrii cruia sunt desemna i de ctre parlamentarii na ionali. Compus din 318 membri i 318 suplean i. Congresul puterilor locale i regionale, organ consultativ care reprezint colectivit ile teritoriale. Curtea european a drepturilor omului, organ judiciar permanent care garanteaz tuturor persoanelor aflate sub jurisdic ia sa, drepturile nscrise n Conven ia european a drepturilor omului. Comisarul pentru drepturile omului: independent, el are drept func ie promovarea educa iei i sensibilizrii privind drepturile omului i respectarea acestora n statele membre. Conferin a organiza iilor interna ionale nonguvernamentale (OING) (mai mult de 400) cu care dialogheaz CoE i crora le-a acordat statut consultativ. Secretarul General: ales pentru 5 ani de ctre APCE n fruntea Organiza iei, el este responsabil de planificarea strategic, de orientarea programului de activit i i de bugetul CoE. Secretariatul: cuprinde mai mult de 2000 agen i, originari din 47 de state membre ale CoE, care i desfoar activitatea la Strasbourg, dar i n alte birouri localizate n alte orae europene. Potrivit Statutului (art. 1) CoE una dintre voca iile sale esen iale este protec ia drepturilor omului. 2

Aprarea i dezvoltarea drepturilor omului i a libert ilor fundamentale sunt condi ionate de: a) Instituirea unui regim politic democratic func ional b) Elaborarea unei concep ii comune despre drepturile omului c) Vigilen a instan elor, att la nivel na ional, ct i la nivel suprana ional, care au obliga ia de a proteja aceste drepturi. d) Cunoaterea de ctre cet eni a drepturilor lor i a mijloacelor de protec ie a acestora. Prin urmare, drepturile fundamentale nu pot fi protejate eficient dect ntr-un sistem democratic fondat pe pluralismul politic i care are la baz principiul statului de drept. Sistem n care sunt promovate libert ile individuale i libertatea politic, unde preeminen a dreptului este recunoscut. Infrac iunile comise prin nclcarea drepturilor fundamentale pot constitui motiv de suspendare a statului care se face vinovat de aceste nclcri. Aderarea rilor din Europa de Est Odat cu schimbrile intervenite n Europa, prin cderea regimurilor totalitare de tip comunist n rile din Est, Consiliul Europei a ncercat s sus in prin eforturi constante democratizarea acestor state. CoE s-a angajat n consilierea guvernelor nou instalate, la cererea prealabil a acestora, participnd prin exper ii si la elaborarea unor noi legi democratice sau expertiznd noua legisla ie elaborat de exper i na ionali ai acestor state. Azi CoE are 47 state membre: Aderarea statelor postcomuniste la CoE a fost supus condi iei semnrii i ratificrii CEDO i a implicat, de asemenea, implementarea de ctre Guvernele acestora a unor condi ii democratice precum statul de drept i regimul parlamentar veritabil. n acelai timp, lrgirea CoE n beneficiul unor state incapabile s-i respecte angajamentele asumate prin aceast aderare marcheaz scderea standardelor CoE i, ca urmare, aduce atingere credibilit ii sistemului european nsui. Scopuri CoE n domeniul drepturilor omului: Protejarea drepturilor civile i politice, cu ajutorul procedurilor prevzute de CEDO. Protejarea drepturilor sociale i economice prin mecanismul Cartei sociale europene. Protejarea persoanelor private de libertate, prin vizite efectuate de ctre Comitetul european pentru prevenirea torturii i a pedepselor sau tratamentelor inumane sau 3

degradante. Protejarea drepturilor minorit ilor na ionale prin intermediul Conven iei - cadru pentru protec ia minorit ilor na ionale. Ac ionarea n favoarea egalit ii ntre sexe (Comitetul director pentru egalitatea ntre brba i i femei). Lupta mpotriva rasismului, xenofobiei, antisemitismului i intoleran ei prin Comisia european mpotriva rasismului i intoleran ei. ntrirea libert ii de exprimare i de informare n media i a liberei circula ii a ideilor i a informa iilor dincolo de frontiere. Avnd drept fundament legal numeroase conven ii n domeniu, printre care : Conven ia european privind televiziunea transfrontalier (1989, modificat n 1998), Conven ia relativ la informare i la cooperarea legal privind Serviciile informa ionale ale societ ii (2001). Respectarea diversit ii culturale, i, n acelai timp, ncurajarea cooperrii culturale n formele sale multiple, cu ajutorul Conven iei culturale europene (19 decembrie 1954). Activit i conven ionale Conven iile privind drepturile omului constituie un arsenal juridic indivizibil i complementar, care se bazeaz pe un mecanism de control. Conven ia european a drepturilor omului este primul mecanism de punere n aplicare efectiv a drepturilor omului. Teoria dreptului interna ional potrivit creia drepturile omului au un caracter fundamental, plaseaz aceste drepturi deasupra legisla iilor i practicilor statelor suverane.

2. CEDO fundament al protec iei drepturilor omului la nivel europeanMecanism juridic de protec ie Conven ia din 1950 i protocoalele sale adi ionale 1, 4, 6, 7, 12, i 13 (aa cum este amendat de Ptc. 11 i 14) enumer drepturile protejate care pot fi clasificate drept clasice: este vorba despre drepturi individuale (ale crui titular este individul) care are drept obiect esen ial protejarea integrit ii i libert ii persoanei. Inspira ia CEDO este aici identic cu cea a Declara iei Universale a Drepturilor Omului i pleac de la postulatul egalit ii tuturor oamenilor. Spre deosebire de Declara ia universal Conven ia european este un instrument juridic obligatoriu pentru toate statele pr i. Ea nu se mul umete s recunoasc drepturile individuale, ea le transform n categorii juridice i, pentru prima dat n dreptul 4

interna ional, le confer un regim protector. Originalitatea Conven iei europene se regsete mai pu in n lista drepturilor enumerate i, mai ales, n mecanismul institu ional de protec ie instituit, cu sediul la Strasbourg: avnd, la origine, un triplu fundament constituit: - dintr-un organ de anchet i de conciliere (Comisia european a drepturilor omului), - un organ politic de decizie (Consiliul de minitri al CoE) - un organ judiciar de decizie (Curtea European a Drepturilor Omului (CtEDO)). Pct. 11 restructureaz acest mecanism de control i substituie celor trei organe existente un singur organ Curtea. Conven ia european induce intrarea drepturilor omului n dreptul pozitiv i fundamenteaz protec ia european a drepturilor omului oferind indivizilor beneficiul unui control jurisdic ional a respectrii drepturilor lor. mbog it cu mii de hotrri de jurispruden Curtea european a mbog it i a dat via Conven iei, dnd efecte depline drepturilor proclamate de aceasta.

Astfel interpretat i aplicat de Curtea european Conven ia d natere unui drept al Conven iei europene a drepturilor omului care are o dubl surs: CEDO i jurispruden a CtEDO.

5

CEDO- fundament al proteciei drepturilor omului n Europa

Parlamentele i sistemele juridice naionale dispun de un punct de referin solid pentru drepturile omului care le ajut la legiferarea i la interpretarea legii

Statele contractante garanteaz drepturile i libertile individuale ale fiecruia Importana CEDO Pentru prima dat, un tratat internaional privind drepturile Omului este flancat de o curte jurisdic ional care ntrete deciziile

Drepturi gar