Note de Curs CEDO SS Rvz (1)

of 161 /161
1 Convenţia Europeană a Drepturilor Omului Note de curs Selecţie şi adaptare de Snejana SULIMA Bibliografie utilizată: BÎRSAN, Corneliu, Convenţia europeana a drepturilor omului. Comentariu pe articole. Ediţia 2, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2010. CHIRIŢĂ, Radu, Convenţia europeană a drepturilor omului. Comentarii şi explicaţii, ediţia 2, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008. CROITORU, Mirela Steluţa, Dreptul de proprietate în jurisprudenţa CEDO, Editura Hamangiu, 2010. RENUCCI, Jean- François, Tratat de drept european al drepturilor omului, Editura Hamangiu, Bucureşti 2009. SUDRE, Frédéric, Droit européen et international des droits de l’homme, 10 e édition revue et augmentée, PUF, Paris, 2011. BOGDAN, Dragoş Sebastian, SELEGEAN, Mihai, Drepturi si libertăţi fundamentale în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, Editura ALL Beck, Bucureşti, 2005. POPESCU, Corneliu-Liviu, Drepturile de procedură in jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (2001-2002), Editura ALL Beck, Bucureşti, 2003. CURS I – Consideraţii introductive 1. Consiliul Europei – promotor al protecţiei drepturilor omului în Europa 2. CEDO – fundament al protecţiei drepturilor omului la nivel european 1. Consiliul Europei – promotor al protecţiei drepturilor omului în Europa Orice membru al Consiliului Europei recunoaşte principiul preeminenţei dreptului şi principiul în virtutea căruia orice persoană plasată sub jurisdicţia sa trebuie să se bucure de drepturile omului şi de libertăţile fundamentale” (art. 3 din Statul Consiliului Europei (CoE)). Obiective ale CoE: - Apărarea drepturilor omului, a democraţiei pluraliste şi a preeminenţei dreptului.

Embed Size (px)

Transcript of Note de Curs CEDO SS Rvz (1)

Conven ia European a Drepturilor OmuluiNote de curs Selec ie i adaptare de Snejana SULIMA

Bibliografie utilizat: BRSAN, Corneliu, Conven ia europeana a drepturilor omului. Comentariu pe articole. Edi ia 2, Editura C.H. Beck, Bucureti, 2010. CHIRI , Radu, Conven ia european a drepturilor omului. Comentarii i explica ii, edi ia 2, Editura C.H. Beck, Bucureti, 2008. CROITORU, Mirela Stelu a, Dreptul de proprietate n jurispruden a CEDO, Editura Hamangiu, 2010. RENUCCI, JeanFranois, Tratat de drept european al drepturilor omului, Editura Hamangiu, Bucureti 2009. SUDRE, Frdric, Droit europen et international des droits de lhomme, 10e dition revue et augmente, PUF, Paris, 2011. BOGDAN, Drago Sebastian, SELEGEAN, Mihai, Drepturi si libert i fundamentale n jurispruden a Cur ii Europene a Drepturilor Omului, Editura ALL Beck, Bucureti, 2005. POPESCU, Corneliu-Liviu, Drepturile de procedur in jurispruden a Cur ii Europene a Drepturilor Omului (2001-2002), Editura ALL Beck, Bucureti, 2003.

CURS I Considera ii introductive1. Consiliul Europei promotor al protec iei drepturilor omului n Europa 2. CEDO fundament al protec iei drepturilor omului la nivel european

1. Consiliul Europei promotor al protec iei drepturilor omului n Europa Orice membru al Consiliului Europei recunoate principiul preeminen ei dreptului i principiul n virtutea cruia orice persoan plasat sub jurisdic ia sa trebuie s se bucure de drepturile omului i de libert ile fundamentale (art. 3 din Statul Consiliului Europei (CoE)). Obiective ale CoE: Aprarea drepturilor omului, a democra iei pluraliste i a preeminen ei dreptului. 1

-

Favorizarea contientizrii i a punerii n valoare a identit ii culturale a Europei i a diversit ii acesteia. Cutarea unor solu ii comune la problemele societ ilor europene: discriminarea minorit ilor, xenofobia, intoleran a, bioetica i clonajul, terorismul, traficul de fiin e umane, crima organizat i corup ia, criminalitatea cibernetic i violen a mpotriva copiilor.

-

Dezvoltarea stabilit ii democratice n Europa sus innd punerea n aplicare a unor reforme politice, legislative i constitu ionale.

Scop general: realizarea unei uniuni mai strnse ntre membrii si. Re eaua de organe pe care se bazeaz CoE: Creat la 4 mai 1949 la Londra de ctre Guvernele a 10 state : Belgia, Danemarca, Fran a, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Suedia, Regatul Unit al Marii Britanii i al Irlandei de Nord, CoE are la baz urmtoarea re ea de organe: Comitetul de Minitri, organ de decizie, compus din minitrii afacerilor externe ai statelor membre, sau reprezentan ii acestora care au reedin a permanent la Strasbourg. Adunarea parlamentar (APCE), organ de deliberare, membrii cruia sunt desemna i de ctre parlamentarii na ionali. Compus din 318 membri i 318 suplean i. Congresul puterilor locale i regionale, organ consultativ care reprezint colectivit ile teritoriale. Curtea european a drepturilor omului, organ judiciar permanent care garanteaz tuturor persoanelor aflate sub jurisdic ia sa, drepturile nscrise n Conven ia european a drepturilor omului. Comisarul pentru drepturile omului: independent, el are drept func ie promovarea educa iei i sensibilizrii privind drepturile omului i respectarea acestora n statele membre. Conferin a organiza iilor interna ionale nonguvernamentale (OING) (mai mult de 400) cu care dialogheaz CoE i crora le-a acordat statut consultativ. Secretarul General: ales pentru 5 ani de ctre APCE n fruntea Organiza iei, el este responsabil de planificarea strategic, de orientarea programului de activit i i de bugetul CoE. Secretariatul: cuprinde mai mult de 2000 agen i, originari din 47 de state membre ale CoE, care i desfoar activitatea la Strasbourg, dar i n alte birouri localizate n alte orae europene. Potrivit Statutului (art. 1) CoE una dintre voca iile sale esen iale este protec ia drepturilor omului. 2

Aprarea i dezvoltarea drepturilor omului i a libert ilor fundamentale sunt condi ionate de: a) Instituirea unui regim politic democratic func ional b) Elaborarea unei concep ii comune despre drepturile omului c) Vigilen a instan elor, att la nivel na ional, ct i la nivel suprana ional, care au obliga ia de a proteja aceste drepturi. d) Cunoaterea de ctre cet eni a drepturilor lor i a mijloacelor de protec ie a acestora. Prin urmare, drepturile fundamentale nu pot fi protejate eficient dect ntr-un sistem democratic fondat pe pluralismul politic i care are la baz principiul statului de drept. Sistem n care sunt promovate libert ile individuale i libertatea politic, unde preeminen a dreptului este recunoscut. Infrac iunile comise prin nclcarea drepturilor fundamentale pot constitui motiv de suspendare a statului care se face vinovat de aceste nclcri. Aderarea rilor din Europa de Est Odat cu schimbrile intervenite n Europa, prin cderea regimurilor totalitare de tip comunist n rile din Est, Consiliul Europei a ncercat s sus in prin eforturi constante democratizarea acestor state. CoE s-a angajat n consilierea guvernelor nou instalate, la cererea prealabil a acestora, participnd prin exper ii si la elaborarea unor noi legi democratice sau expertiznd noua legisla ie elaborat de exper i na ionali ai acestor state. Azi CoE are 47 state membre: Aderarea statelor postcomuniste la CoE a fost supus condi iei semnrii i ratificrii CEDO i a implicat, de asemenea, implementarea de ctre Guvernele acestora a unor condi ii democratice precum statul de drept i regimul parlamentar veritabil. n acelai timp, lrgirea CoE n beneficiul unor state incapabile s-i respecte angajamentele asumate prin aceast aderare marcheaz scderea standardelor CoE i, ca urmare, aduce atingere credibilit ii sistemului european nsui. Scopuri CoE n domeniul drepturilor omului: Protejarea drepturilor civile i politice, cu ajutorul procedurilor prevzute de CEDO. Protejarea drepturilor sociale i economice prin mecanismul Cartei sociale europene. Protejarea persoanelor private de libertate, prin vizite efectuate de ctre Comitetul european pentru prevenirea torturii i a pedepselor sau tratamentelor inumane sau 3

degradante. Protejarea drepturilor minorit ilor na ionale prin intermediul Conven iei - cadru pentru protec ia minorit ilor na ionale. Ac ionarea n favoarea egalit ii ntre sexe (Comitetul director pentru egalitatea ntre brba i i femei). Lupta mpotriva rasismului, xenofobiei, antisemitismului i intoleran ei prin Comisia european mpotriva rasismului i intoleran ei. ntrirea libert ii de exprimare i de informare n media i a liberei circula ii a ideilor i a informa iilor dincolo de frontiere. Avnd drept fundament legal numeroase conven ii n domeniu, printre care : Conven ia european privind televiziunea transfrontalier (1989, modificat n 1998), Conven ia relativ la informare i la cooperarea legal privind Serviciile informa ionale ale societ ii (2001). Respectarea diversit ii culturale, i, n acelai timp, ncurajarea cooperrii culturale n formele sale multiple, cu ajutorul Conven iei culturale europene (19 decembrie 1954). Activit i conven ionale Conven iile privind drepturile omului constituie un arsenal juridic indivizibil i complementar, care se bazeaz pe un mecanism de control. Conven ia european a drepturilor omului este primul mecanism de punere n aplicare efectiv a drepturilor omului. Teoria dreptului interna ional potrivit creia drepturile omului au un caracter fundamental, plaseaz aceste drepturi deasupra legisla iilor i practicilor statelor suverane.

2. CEDO fundament al protec iei drepturilor omului la nivel europeanMecanism juridic de protec ie Conven ia din 1950 i protocoalele sale adi ionale 1, 4, 6, 7, 12, i 13 (aa cum este amendat de Ptc. 11 i 14) enumer drepturile protejate care pot fi clasificate drept clasice: este vorba despre drepturi individuale (ale crui titular este individul) care are drept obiect esen ial protejarea integrit ii i libert ii persoanei. Inspira ia CEDO este aici identic cu cea a Declara iei Universale a Drepturilor Omului i pleac de la postulatul egalit ii tuturor oamenilor. Spre deosebire de Declara ia universal Conven ia european este un instrument juridic obligatoriu pentru toate statele pr i. Ea nu se mul umete s recunoasc drepturile individuale, ea le transform n categorii juridice i, pentru prima dat n dreptul 4

interna ional, le confer un regim protector. Originalitatea Conven iei europene se regsete mai pu in n lista drepturilor enumerate i, mai ales, n mecanismul institu ional de protec ie instituit, cu sediul la Strasbourg: avnd, la origine, un triplu fundament constituit: - dintr-un organ de anchet i de conciliere (Comisia european a drepturilor omului), - un organ politic de decizie (Consiliul de minitri al CoE) - un organ judiciar de decizie (Curtea European a Drepturilor Omului (CtEDO)). Pct. 11 restructureaz acest mecanism de control i substituie celor trei organe existente un singur organ Curtea. Conven ia european induce intrarea drepturilor omului n dreptul pozitiv i fundamenteaz protec ia european a drepturilor omului oferind indivizilor beneficiul unui control jurisdic ional a respectrii drepturilor lor. mbog it cu mii de hotrri de jurispruden Curtea european a mbog it i a dat via Conven iei, dnd efecte depline drepturilor proclamate de aceasta.

Astfel interpretat i aplicat de Curtea european Conven ia d natere unui drept al Conven iei europene a drepturilor omului care are o dubl surs: CEDO i jurispruden a CtEDO.

5

CEDO- fundament al proteciei drepturilor omului n Europa

Parlamentele i sistemele juridice naionale dispun de un punct de referin solid pentru drepturile omului care le ajut la legiferarea i la interpretarea legii

Statele contractante garanteaz drepturile i libertile individuale ale fiecruia Importana CEDO Pentru prima dat, un tratat internaional privind drepturile Omului este flancat de o curte jurisdic ional care ntrete deciziile

Drepturi garantate de CEDO dreptul la via (art. 2) articol ce protejeaz individul mpotriva mor ii provocate n mod arbitrar. n 1986, protocolul 6 abolete pedeapsa cu moartea n timp de pace. Ptc. 13 vine ulterior s aboleasc pedeapsa cu moartea n orice circumstan e. Dreptul la libertate i siguran (art. 5) garanteaz libertatea fizic a persoanei protejndo, mai ales, mpotriva arestrilor i deten iilor arbitrare, recunoscndu-i unele drepturi procedurale fundamentale. El a fost completat prin art. 1 din Ptc. 4 care consacr interdic ia ncarcerrii pentru datorii. Dreptul la un proces echitabil n materie civil i penal (art. 6), drept completat prin art. 13, care consacr dreptul la un recurs efectiv n fa a unei instan e na ionale ntr-un termen rezonabil, nclcrile acestui termen fiind cel mai des invocat de ctre reclaman i. No iunea de proces echitabil este completat de principiul neretroactivit ii legilor penale (art. 7), dreptul la un dublu grad de jurisdic ie n materie penal, dreptul la indemnizare n caz de eroare judiciar, dreptul de a nu fi judecat sau pedepsit de dou ori pentru aceeai infrac iune (art. 2, 3 i 4 din Protocolul nr. 7). Dreptul la respectarea vie ii private i de familie, a domiciliului i a coresponden ei (art. 8), la care se poate ralia dreptul individului de a se cstori i de a forma o familie (art. 12). Egalitatea drepturilor de responsabilitate a so ilor n timpul cstoriei i la desfacerea acesteia (art. 5 din Ptc. Nr. 7) 6

Dreptul la libertatea expresiei, con innd i libertatea presei (art. 10). Exigen ele acestui drept, cu caracter fundamental, decurg logic din art. 9 (dreptul la libertatea gndirii, contiin ei i religiei).

Dreptul la libertatea de reuniune i de asociere (art. 11) Dreptul individului la respectarea bunurilor sale (art. 1 din Pct. adi ional) Dreptul la instruire (art. 2 din Prc. adi ional) Dreptul la alegeri libere (art. 3 din Ptc. adi ional)

Interdic iile Tortura i pedepsele sau tratamentele inumane sau degradante (art. 3) Sclavagismul, servitutea i munca for at sau obligatorie (art. 4) Discriminrile n beneficierea de drepturile i libert ile garantate de Conven ie (art. 14) completat prin Ptc. 12 care generalizeaz interdic ia discriminrii raportnd-o la orice drept. Expulzarea sau respingerea de ctre un stat a propriilor si resortisan i i expulzarea colectiv a strinilor (art. 3 i 4 din Pct. nr. 4) Garan iile procedurale sunt de asemenea recunoscute strinilor amenin a i de a fi expulza i dintr-un stat (art. 1 din Ptc. nr.7) Mecanismul protec iei Conven ia este un instrument juridic combinat cu un organ de control : Curtea European a Drepturilor Omului. Curtea nu poate ac iona din propria ini iativ, ci doar la cererea unui particular (un grup de indivizi sau o ONG) cererea individual sau a statelor pr i la Conven iei cerere interstatal. Curtea opereaz independent de jurisdic iile Statelor pr i la Conven ie, pentru care aceasta nu reprezint un tribunal de ultim instan , ci o jurisdic ie care interpreteaz dreptul sau practica intern contestat exclusiv din punct de vedere al compatibilit ii sale cu Conven ia. Ea verific dac, n circumstan ele cauzei, au fost sau ni nclcate dispozi iile Conven iei. Statele au obliga ia s se conformeze hotrrilor sale. Acest mecanism este n evolu ie constant i Conven ia trage o mare parte a vitalit ii sale din interpretarea sa de ctre curte. Transformarea sistemului De la intrarea n vigoare a Conven iei, numrul pr ilor contractante aproape s-a triplat. 7

Ceea ce a dus la necesitatea reducerii numrului de afaceri pendinte i a duratei procedurilor. Ra ionalizarea necesar a dispozitivului trebuia plasat n perspectiva men inerii a naltului nivel a protec iei i a unei mai bune accesibilit i a individului la mecanism. Procedura acestei transformri este descris n protocolul nr. 11 n vigoare de la 1 noiembrie 1998. Astfel amendat Conven ia instaureaz o nou Curte permanent, nscut din fuziunea a dou organe de control originale, fosta Comisie i Curtea. Dreptul de recurs individual este din acel moment automat, iar jurisdic ia Cur ii obligatorie pentru toate statele contractante. Comitetul de Minitri i pstreaz rolul su de control al executrii hotrrilor Cur ii, dar nu mai are competen a pe care o avea n unele circumstan e de a se pronun a pe fondul cererilor individuale. Statului condamnat i incumb s ia msurile necesare pentru remedierea consecin elor nclcrii pentru care a fost recunoscut vinovat. Dac dreptul intern nu permite tergerea total a consecin elor nclcrii, Curtea l poate condamna la plata unei indemniza ii financiare n favoarea pr ii lezate. Pentru a evita apari ia unor noi nclcri a Conven iei i consecin ele acesteia Statul este n general chemat s-i modifice legisla ia i practicile sale pentru a garanta n viitor respectarea dreptului n cauz. n acest caz, hotrrea Cur ii are efecte generale care depesc cauza ini ial. Astfel, jurispruden a Cur ii, prin continuitatea i coeren a sa, exercit efecte preventive, descurajnd autorit ile na ionale, puse n fa a perspectivei sanc iunilor interna ionale, s ac ioneze mpotriva dispozi iilor Conven iei. Pe lng dimensiunea normativ, CEDO are i o dimensiune institu ional, care se raporteaz la func ionarea CtEDO.

8

Mecanism de control al CEDOCEDO Stat vs Stat Art. 33 CtEDO Decizia de admisibilitate Art. 29 i 35 Stabilirea faptelor. Tentativ de reglementare amiabil (art. 38, 39) Individ vs Stat Art. 34

Hotrrea CtEDO Comitetul de Minitri controleaz executarea hotrrii Curii (art. 46(2)

Posibilitatea denun rii CEDO Posibilitatea denun rii este reglementat de art. 58 al. 1 CEDO i ea poate fi exercitat numai cu respectarea condi iei de respectare a unui termen de 5 ani de la data intrrii n vigoare a Conven iei n statul n chestiune i nu nainte de expirarea termenului de 6 luni de preaviz dat de acelai stat. Preavizul va fi adresat sub forma unei notificri scrise adresat secretarului general al CoE, acesta din urm avnd obliga ia de a informa despre aceasta celelalte pr i contractante. Al. 2 din acelai articol precizeaz c aceast denun are nu poate avea ca efect s dezlege partea contractant interesat de obliga iile con inute n prezenta conven ie n ceea ce privete orice fapt care, putnd constitui o nclcare a acestor obliga ii, ar fi fost comis de ea anterior datei la care denun area are efect. Sub aceeai rezerv, va nceta de a mai fi parte la Conven ia european orice parte contractant care ar nceta de a mai fi parte a CoE. Prin urmare, dei denun area este posibil, aceast decizie ar fi cu siguran foarte dificil din punct de vedere moral i mai ales politic, avnd n vedere natura Conven iei europene, tratat de protejare a drepturilor fundamentale.

9

CURS II - Principii generale de interpretare a CEDOCompeten a Cur ii acoper toate problemele privind interpretarea i aplicarea conven iei i a protocoalelor sale, care i sunt supuse n condi iile prevzute de art. 33, 34, 46 i 47 (art. 32, al. 1 CEDO). Reguli aplicabile: regulile generale de interpretare a tratatelor definite de art. 31-32 din Conven ia de la Viena (Golder c/ Regatul Unit, 21 februarie 1975). Curtea a dezvoltat de asemenea principii i metode de interpretare originale. Rol pozitiv al Cur ii: tendin a constant de lrgire a drepturilor garantate n primele alineate i respingerea corelativ a excep iilor admise uneori n alineatele doi. O serie de concepte dezvoltate de CtEDO amplific protec ie Conven iei n timp ce alte interpretri moderatoare echilibreaz interesul individual n raport cu cel general (Margunaud, 2008). I Concepte amplificatoare 1. Interpretare progresist : Obiectivele principale ale Cur ii in de protec ia unor concepte efective i nu a unor drepturi teoretice i iluzorii (Airey c/ Irlanda, 9 octombrie 1979). 2. Interpretare evolutiv : CEDO trebuie interpretat ntotdeauna n lumina condi iilor prezente (Marckx c/ Belgia, 1979; Airey c/ Irlanda, 1979), inndu-se cont de evolu ia societ ilor statelor pr i. 1. Interpretarea progresist Pentru o interpretare progresist CtEDO se sprijin pe o serie de principii precum: 1) preeminen a dreptului 2) autonomia termenilor conven ionali 3) combinarea art. 14 cu alte articole 4) obliga iile pozitive ale statelor 5) interpretarea restrns a restric iilor 6) speran a legitim 7) autonomia personal 1) Preeminen a dreptului Unul dintre elementele patrimoniului constitu ional comun statelor membre ale Consiliului Europei inclus de asemenea i n cuprinsul CEDO (Golder c/ Regatul Unit; Engel et al. c/ Olanda ).

10

Folosit n scopul limitrii interven iilor arbitrare din partea autorit ilor statului n detrimentul unor drepturi ale individului garantate de CEDO (Silver et al. c/ Regatul Unit; Malone c/ Regatul Unit; Zielinski et. al. c/ Fran a). 2) Autonomia termenilor Conven iei Atribuirea unor semnifica ii proprii conceptelor conven ionale, diferite de interpretrile na ionale. Termeni precum: victim, parte lezat, contestare, condamnare, deten ie, privare de libertate, alienat, vagabond, magistrat, tribunal .a. beneficiaz de interpretri proprii elaborate de Curte. Ex.: termenul de lege - se poate raporta la o regul, eventual, jurispruden ial, suficient de accesibil i precis pentru a putea orienta conduita cet eanului (Sunday Times c/ Regatul Unit, 26 aprilie 1979). 3) Lectura articolelor CEDO prin prisma interdic iei discriminrii Art. 14 CEDO interzice aplicarea unui tratament discriminator indivizilor n func ie sex, ras, culoare, limb, religie, opiniile politice sau orice alte opinii, origine na ional sau social, apartenen a la o minoritate na ional, avere, natere sau orice alt situa ie distinctiv sau particular. Principiul nediscriminrii se raporteaz la drepturile i libert ile protejate expres de CEDO. Chiar dac art. 14 nu poate fi aplicat independent, Curtea de la Strasbourg a tiut s-i lrgeasc autonomia de aplicare penaliznd situa ii care prin ele nsele nu ar fi constituit nclcri ale unui drept garantat ci numai prin raportare la caracterul discriminatoriu al comportamentului extinznd astfel protec ia CEDO. Articolul 14 a devenit astfel catalizator al unui mecanism amplificator de protec ie (Cauza lingvistic belgian, 23 iulie 1968, Marckx c/ Belgia; Mazurek c/ Fran a; Hofmann c/ Germania; Salgueiro c/ Portugaliea; E.B. c/ Fran a). Art. 14 servete i la condamnarea statelor care nu se strduiesc s aplice un tratament diferit persoanelor aflate n situa ii sensibil diferite (Thlimmenos c. Grecia). Prin Ptc. 14 Principiul nediscriminrii capt o autonomie total prin raportare la orice drept chiar dac acesta nu este cuprins n protec ia explicit a CEDO. Doar 18 state membre ale CoE au ratificat pn n prezent acest Ptc. Romnia la 17 iulie 2006 vig. 1 noiembrie 2006. Fran a, de exemplu nici nu l-a semnat, iar Germania nu l-a ratificat, precum nici Rusia sau Turcia.

11

4) Obliga iile pozitive Concept utilizat de CtEDO n foarte multe dintre hotrrile sale pentru justificarea condamnrii pasivit ii statelor n diverse situa ii. O protec ie eficient presupune de multe ori o reac ie activ a statelor prin luarea unor msuri necesare n limitele prerogativelor lor. Descoperit odat cu cauza lingvistic belgian (1968), no iunea a fost utilizat pentru a concretiza acele drepturi garantate de CEDO a cror con inut era imprecis. n ultimul timp, se afirm tot mai puternic principiul conform cruia CEDO trebuie s fie respectat i ntre particulari prin mijlocirea statului. Responsabilitatea interna ional a statului poate fi atrasa astfel de nendeplinirea obliga iilor pozitive prin raportare i la rela iile ntre particulari, prin efectul orizontal. Dreptul la un proces echitabil a fost mbog it cu obliga iile pentru stat: de a garanta justi iabililor un drept efectiv de acces la justi ie (Airey c/ Irlanda), de a verifica dac un avocat desemnat din oficiu i ndeplinete convenabil misiunea (Artico c/ Italia); de a informa acuzatul ct mai repede posibil despre natura i cauza acuza iei care i se aduce (Barbera et al. c/ Spania). Dreptul la respectarea vie ii private i de familie, a domiciliului i a coresponden ei (art. 8) a fost amplificat considerabil de obliga ii pozitive care tind sa-l fac mai efectiv. Printre numeroasele decizii care au participat la aceast evolu ie, dou sunt cele mai remarcabile: Marckx c/ Belgia potrivit creia statul are obliga ia de ac iona pentru a permite dezvoltarea normal a rela iilor ntre prin i i copii; Lopez Ostra c/ Sania care pune n sarcina statului msurile pozitive necesare pentru ca dreptul la respectarea domiciliului s nu devin ineficace din cauza unor emana ii periculoase a unei ntreprinderi poluante. 5) Interpretarea restrns a restric iilor Principiul interpretrii restrnse a limitrilor admise n alineatele doi ale unor articole din CEDO s-a afirmat odat cu pronun area hotrrii Klass et al. c/ Germaniei (1978). Judectorul european a justificat interpretarea strict a art. 8, al. 2 pornind de la ideea potrivit creia puterea de a supraveghea n secret cet enii nu este tolerabil de ctre CEDO dect n msura strict necesar pentru aprarea institu iilor democratice.

12

Acelai principiu a fost aplicat n hot. Barthold c/ Germaniei (1985) cu privire la articolul 10, al. 2 care prevede restric ii la libertatea expresiei. Art. 18 precizeaz c restric iile la drepturile i libert ile garantate nu pot fi aplicate ntr-un alt scop dect acel pentru care le-a admis CEDO. (Gusinskiy c/Rusia, 2004). 6) Speran a legitim Utilizat pentru prima dat n hot. Pine Valley et al. c/ Irlanda (1991), no iunea de speran legitim, distinct de cea de ncredere legitim, a avut drept func ie justificarea extinderii no iunii de bunuri n sensul CEDO. Astfel, s-a afirmat c o crean virtual poate constitui obiect al protec iei dac interesatul are, cel pu in, o speran legitim s o vad concretizat. Ulterior, hot. Marii Camere Kopecky c. Slovacia (2004) a supus speran a legitim criteriului strict al existen ei unei baze suficiente n dreptul intern, ceea ce a dus la apari ia unor interpretri inedite ale art. 6 care garanteaz dreptul la un proces echitabil (Anagnostopoulos c/ Grecia garantarea dreptului la un tribunal n mod efectiv i nu iluzoriu) i a art. 8 extins la protec ia dreptului la imagine (Van Hannover c/ Germania, 2004). 7) Autonomia personal ncepnd cu hot. Pretty c/ Regatul Unit (2002) referitoare la suicidul asistat, Curtea consider c no iunea de autonomie personal reflect un principiu important care extinde interpretarea art. 8, la dreptul de a dispune de corpul su (K.A. i A.D. c/ Belgia, 2005). Cu timpul, acest concept individualist a fost mobilizat pentru a crete ntinderea altor articole ale Conven iei : art. 11 prin hot. Sorensen i Rasmussen c/ Danemarca (2006) privind afilierea for at la un sindicat, art. 5, al. 1 hot. Chtoukatourov c/ Rusia (2008) privind procedura plasrii n regim de incapacitate. art. 9, dreptul de a nu avea o religie, Lautsi c/ Italia (2010).

2. Interpretarea evolutiv Interpretarea CEDO nu poate fi fix, ea va evolua n func ie de evolu ia societ ii, a tiin ei precum i a dreptului. Implic rsturnrile de jurispruden admise pentru prima dat n hot. Cossey c/ Regatului Unit (1990), Curtea afirmnd c nu se consider legat de deciziile sale anterioare.

13

Evolu ia unei serii de factori poate la rndul ei s produc evolu ia interpretrilor date de Curte. Instan a european ine cont de schimbrile de obiceiuri sau de mentalit i, de progresele tehnice i medicale i de transformrile sociale revelate prin muta ii juridice.

Curtea a avut o reticen constant n aplicarea interpretrii evolutive, chiar dac se declara deschis acestei concep ii. Ea pronun a hotrri care marcau o evolu ie semnificativ a jurispruden ei sale (de ex. hot. Huber c. Elve iei, 1990 privind interpretarea art. 5, al. 3 (competen a magistratului pe parcursul procedurilor), sau hot. Soering c/ Regatul Unit, 1989 privind aplicarea art. 3, (culoarul mor ii = tortur)).

Aplicarea principiului n lumina condi iilor de azi a condus Curtea spre o interpretare diferit de cea dat anterior (n materie de transsexualitate de ex., B. c/ Fran a, 1992).

Rsturnri de jurispruden Metoda interpretrii evolutive a fost aplicat mai nti n hot. Sigurdur A. Sigurjonsson c/ Islanda, 1993, prin care Curtea a admis c art. 11 consacr de asemenea un drept de asociere negativ, drept pe care refuzase s l pronun e deliberat cu cteva luni mai nainte (hot. Sibson c/ Regatul Unit, 1993). De la 1 noiembrie 1998, noua Curte nu a ezitat s afirme explicit c, dac interesul securit ii juridice, a previzibilit ii i egalitatea n fa a legii o mpiedic s se distan eze de precedentele sale fr un motiv valabil, ea trebuie totui s in cont de evolu ia situa iei n statele contractante pentru a ajunge la un consens. Alte cauze pentru rsturnri de jurispruden Cele care nu sunt ghidate de factori de evolu ie, ci rspund mai degrab, unor exigen e de coeren . Cauze relevante: Pellegrin c/ Fran a, 1999 privind aplicabilitatea art. 6, al. 1, litigiilor privind func ionarii i agen ii statului, corectat de hot. Marii Camere Vilho Eskelinen .a. c/ Finlanda, 2007, care modific criteriul ce permite determinarea aplicabilit ii art. 6, al. 1 agen ilor publici. Kudla c/ Polonia, 2000, referitor la interpretarea art. 13 prin prisma termenului rezonabil. Perez c/ Fran a din 12 februarie 2004 care precizeaz condi iile de aplicabilitate a art. 6 la constituirea pr ii civile.

14

II Concepte moderatoare Pe lng conceptele amplificatoare, protectoare pentru individ, Curtea a dezvoltat prin jurispruden a sa i nite concepte moderatoare care autorizeaz unele limitri a drepturilor protejate n CEDO. Crea ie a Cur ii cum sunt marja na ional de apreciere i principiul propor ionalit ii sau dispozi ii ale CEDO, evocate cel mai frecvent n alineatele doi ale articolelor, dar i de art. 15 care se refer la derogrile n caz de urgen , sau de art. 17, care sprijinindu-se pe no iunea de abuz de drept, mpiedic pe cei a cror obiectiv este distrugerea drepturilor sau libert ilor garantate de textul Conven iei de a se folosi de acesta. 1. Marja na ional de apreciere Curtea recunoate c legislatorii na ionali i jurisdic iile interne dispun de o marj de apreciere n materia aplicrii Conven iei (Handyside c/ Regatul Unit, 1976). Concept ataat principiului subsidiarit ii. Respectarea CEDO trebuie s fie asigurat, mai nti, prin mijloacele juridice interne, fiecare stat trebuie s dispun de o libertate n alegerea msurilor pentru aplicarea concret a Conven iei. No iunea prezint avantajul de a permite ncercarea concilierii exigen elor construc iei europene cu aprarea pluralismului juridic. Introduce o suple e necesar n punerea n aplicare a CEDO favoriznd adaptarea sa la realit ile economice, culturale, juridice i sociale adesea foarte diferite de la o ar la alta. ntinderea marjei de apreciere variaz n func ie de circumstan e, domenii i context fiind astfel n evolu ie constant (Rasmussen c/ Danemarca, 1984). n unele domenii este relativ mai larg, n altele ea este mult mai restrns. Statele beneficiaz de o marj de apreciere larg n domeniile n care nu exist consens european: n materie de securitate na ional mai ales pentru aplicarea art. 15 (Lawless c/ Irlanda, 1961). n domeniul moralei, (Open Door i Dublin Well Woman c/ Irlanda, 1992) , n materie de proprietate (James c/ Regatul Unit, 1986) n domeniul electoral (Matthews c/ Regatul Unit, 1999).

Marja de apreciere a statelor pare foarte larg atunci cnd acestea sunt inute s ndeplineasc o obliga ie pozitiv.

15

ncepnd cu hot. Abdulaziz, Cabales i Balkandali c/ Regatul Unit, 1985, obliga iile pozitive au fost supuse aceluiai regim ca i celelalte obliga ii, cu precizarea c n privin a lor statele beneficiaz de o marj larg de apreciere. Ulterior, pornind de la hot. Powell i Rayner c/ Regatul Unit, 1990, marja nu mai este larg ci una cert. Marja este redus de la intrarea n vigoare a Conven iei europene pentru prevenirea torturii din 25 noiembrie 1987, atunci cnd obliga ia pozitiv se refer la garantarea integrit ii fizice a persoanelor arestate sau de inute. Marja de apreciere este redus atunci cnd exist un consens, o identitate de vedere a statelor pr i. Domenii: protec ia autorit ii judiciare (Sunday Times c/ Regatul Unit, 1979). intimitatea vie ii private n care nu pot exista ingerin e dect pentru cauze deosebit de grave (Dudgeon c/ Regatul Unit, 1981, dreptul de a avea rela ii homosexuale ntre adul i) sau o necesitate social imperioas (Nasri c/ Fran a, 1995, cenzureaz expulzarea unui surdo mut care trise n Fran a de la vrsta de 4 ani). libertatea expresiei (Schwabe c/ Austria, 1992). n acest domeniu se observa, de curnd, o amorsare a tendin ei de extindere a marjei de apreciere n hot. Prager i Oberschlick c/ Austria din 26 aprilie 1995. 2. Principiul propor ionalit ii Este unul dintre principiile generale de drept avnd consecin e importante att pentru edificarea Europei comunitare ct i pentru dezvoltarea Europei drepturilor omului. Este un principiu de ordin calitativ traducnd o cerin de adecvare ntre un obiectiv, ipotetic legitim, i mijloacele puse n aplicare pentru a atinge obiectivul. Permite verificarea ca mijloacele utilizate pentru a realiza un scop legitim s nu fie exagerate. Se refer la asigurarea unui echilibru ntre scop i mijloacele folosite pentru atingerea acestuia (nu se sparge o alun (scopul legitim) cu un baros (mijloc exagerat)). n jurispruden a Cur ii acest principiu se traduce prin gsirea justului echilibru ntre interesul general i interesele individului (cauza lingvistic belgian). Propor ionalitatea a fost implicit (Lawless c/ Irlanda, 1 iulie 1961) sau explicit (Brannigan i McBride c/ Regatul Unit, 1993) utilizat pentru a controla restric iile la obliga iile ordinare admise de art. 15 (derogarea n caz de stare de urgen ) n circumstan e excep ionale precum rzboiul sau alte pericole care amenin via a na iunii. 16

Conceptul de propor ionalitate este astfel utilizat pentru a controla punerea n aplicare a alineatelor doi din articolele 8, 9, 10 i 11 ale Conven iei i a al. 3 din art. 2 al Ptc. 4 care autorizeaz restric ii prevzute de lege i necesare ntr-o societate democratic (Handyside c/ Regatul Unit, 1976, Olsson c/ Suedia, 1988) i pentru a mpiedica statele s ating prin mijloace prea brutale obiectivele legitime:

-

de securitate na ional, de men inere a ordinii publice, de protec ie a snt ii i moralei.

CURS III - Drepturi cu caracter primordial pentru persoane, protejate de CEDO

Dreptul la via Art. 2 CEDOCalificare Drept primar Inspira ie: DUDO, art. 3 Parte din nucleul dur al CEDO Unul dintre elementele fundamentale ale patrimoniului comun al statelor membre Drept suprem i atribut inalienabil al fiin ei umane Protec ia eficient a dreptului la via este condi ie esen ial pentru exercitarea tuturor celorlalte drepturi.

Respectare absolut Dreptul la via al oricrei persoane este protejat prin lege (art. 2, al.1) Cf. jurispruden ei CEDO statele au datoria primordial de a garanta dreptul la via prin instituirea unei legisla ii penale concrete care s descurajeze atingerile aduse persoanei i care s se sprijine pe un mecanism de aplicare conceput pentru prevenirea, reprimarea i sanc ionarea nclcrilor. Kilic c. Turcia Mahmut Kaya c. Turcia 17

Dreptul la via valoare fundamental a societ ii McCann c. Regatul Unit Valoare suprem pe scara drepturilor omului pe plan interna ional Streletz, Kessler i Krenz c. Germania Preeminen n raport cu alte drepturi Pretty c. Regatul Unit

Obliga ia negativ a statului S se ab in de la atingerea dreptului la via Moartea nu poate fi provocat nimnui cu inten ie Uciderea din culp Ini ial Comisia a apreciat c uciderea din culp nu ncalc art. 2 X c. Belgia (1969) n urma unor critici, ea i-a nuan at pozi ia: limitndu-se la controlul legalit ii utilizrii for ei, fr a cerceta inten ia persoanei n cauz Stewart c. Regatul Unit (1984) Curtea admite posibilitatea de angajare a responsabilit ii statului n caz de ucidere din culp Ilhan c. Turcia (2000) Obliga iile pozitive ale statului S ia msurile necesare pentru protejarea vie ii Naddaf c. RFG L.C.B. c. Regatul Unit Osman c. Regatul Unit Demiray c. Turcia Keenan c. Regatul Unit n cazul problemelor de sntate public s-i asume anumite precau ii Association X c. Regatul Unit X c. Irlanda X c. Austria Cipru c. Turciei Khokhlich c. Ucraina 18

McGlinchey c. Regatul Unit Henaf c. Fran a Tarariyeva c. Fran a n cazul problemelor de securitate autorit ile trebuie s intervin activ pentru a garanta efectivitatea dreptului la via W c. Regatul Unit Statul trebuie : S implementeze o legisla ie eficace, care s califice ca infrac iuni omuciderile voluntare comise de particulari sau de agen i ai statului ac ionnd n afara puterilor lor oficiale neryildiz c. Turcia S instituie un cadru legal aplicabil n spitale sau s instaureze un sistem eficient care s permit stabilirea cauzei decesului persoanelor plasate sub responsabilitatea profesionitilor snt ii Calvelli i Ciglio c. Italia S instituie un sistem efectiv de supraveghere a poli iei n cazul ac iunii acesteia n raport cu persoanele re inute Tas c. Fran a Ancheta la care conduce recurgerea la for cauzatoare de moarte din partea agen ilor statului Trebuie s fie: Eficient Complet Impar ial Cu scopul de a: Clarifica situa ia Identifica eventualii responsabili McCann c. Regatul Unit Cipru c. Turcia Cicek c. Turcia High Jordan c. Regatul Unit Natchova i al ii c. Bulgaria Akkum i al ii c. Turcia

19

Lipsa anchetei constituie n sine o violare a art. 2. Kaya c. Turcia Ognyanova i Tchoban c. Bulgaria Scavuzzo-Hager c. Elve ia Ataman c. Turcia Byrzykowski c. Polonia Bazorkina c. Rusia Estamirov c. Rusia Luluyev c. Rusia Anter i al ii c. Turcia Criteriile efectivit ii anchetei: Independen a anchetatorilor n raport cu agen ii statului implica i n evenimente Glec c. Turcia, Ugur c. Turcia, McShane c. Regatul Unit, Slimani c. Fran a, Rivas c. Fran a Ancheta trebuie s permit s se determine dac for a folosit a fost sau nu justificat Avsar c. Turcia Gl c. Turcia Ancheta trebuie s fie rapid, desfurat n timp util, ns, pentru a fi i eficace, nu trebuie s fie de o durat foarte redus : Kilic c. Turcia Cakici c. Turcia Ertak c. Turcia Jordan c. Regatul Unit Khachiev i al ii c. Rusia Tas c. Fran a Controlul public al anchetei i al rezultatelor acesteia trebuie s fie satisfctor pentru a garanta rspunderea celor responsabili. neryildiz c. Turcia Apropia ii victimei trebuie s aib posibilitatea de a participa la procesul de investiga ie, pentru a proteja n mod eficient interesele lor legitime. Shanagan c. Regatul Unit 20

Kelly i al ii c. Regatul Unit Chiar dac art. 2 privete activit ile statului de natur s pun n pericol via a persoanelor, din con inutul lui nu se poate deduce o obliga ie pozitiv a statului de a mpiedica orice violen poten ial, povara astfel impus statului ar deveni excesiv i insurmontabil. Tanribilir c. Turcia X c. Regatul Unit X c. Irlanda X c. Irlanda i Regatul Unit Osman c. Regatul Unit Protec ia vie ii specific unor categorii de persoane De inu ii Specificitatea reiese din faptul c de inu ii se afl complet sub controlul autorit ilor care au obliga ia de a-i proteja. Slimani c. Fran a Rivas c. Fran a Autorit ile trebuie s ac ioneze din oficiu n momentul n care cauza le este supus aten iei, fr a fi necesar o plngere prealabil din partea rudelor. Rudele trebuie implicate n procedur astfel nct s i poat proteja interesele legitime (ex. Fran a permite rudelor s se constituie parte civil cu titlu incident ntr-o anchet de acest fel). McKerr c. Regatul Unit Slimani c. Fran a Expulzarea cu risc de execu ie capital Cf. jurispruden ei relativ recente (2005) exist o nclcare a art. 2 atunci cnd expulzarea intervine n pofida unui risc confirmat de a muri. Bader i al ii c. Suedia Hussun i al ii c. Italia Nu va exista nclcare a art. 2 atunci cnd statul ctre care se face expulzarea nu a abolit pedeapsa capital, dac sunt oferite garan ii guvernamentale privind excluderea pedepsei cu moartea. Salem c. Portugalia Zoub Saoudi c. Spania 21

Dispari iile for ate Curtea a conchis c dispari ia persoanelor de inute, constituie o nclcare a art. 2 , mai ales n cazul absen ei unei anchete din partea autorit ilor Timurtas c. Turcia Cipru c. Turcia Aydin Eren c. Turcia Mikheyev c. Rusia Bazorkina c. Rusia Cooperarea dintre state n contextul protejrii valorilor care reies din art. 2 statele au o obliga ie de cooperare cu alte state. Lipsa de cooperare a statului prt constituie o nendeplinire distinct a obliga iilor sale. Timurtas c. Turcia Frontierele dreptului la via nceputul dreptului la via Conven ia nu definete cu precizie limitele temporare ale dreptului la via Curtea rmne foarte prudent n interpretarea acestei limite ntreruperea voluntar a sarcinii Comisia a apreciat c avortul este compatibil cu art. 2 al. 1 din perspectiva protejrii snt ii mamei X c. Regatului Unit Termenul orice persoan nu este asociat de ctre Comisie cu copilul care urmeaz s se nasc X c. Regatului Unit Concluzia Cur ii este c statele au o anumit putere discre ionar n acest domeniu X c. Norvegia Curtea a deplasat dezbaterea acestui subiect pe terenul libert ii de expresie. Orice injonc iune care restrnge libertatea de a comunica sau primi informa ii cu privire la avorturile practicate n afara teritoriului na ional este contrar art. 10. Open Door i al ii c. Irlanda Curtea a evitat s se pronun e asupra dreptului la via a fetusului lsnd marja de apreciere statelor. 22

Open Door i al ii c. Irlanda Boso c. Italia Vo c. Fran a Sfritul vie ii Este dificil s se dea o apreciere reieind din art. 2. Chestiuni pertinente n acest domeniu se raporteaz cu precdere la eutanasie. Pozi ia judectorului european cu privire la dreptul de a muri, fie de mna unui ter , fie cu asisten a unei autorit i publice, este c acesta nu se poate deduce din art. 2. Pretty c. Regatul Unit. Eutanasia Refuzul depenalizrii eutanasiei nu poate constitui o violare a art. 2, totui, n ipoteza depenalizrii acceptate n anumite condi ii, acest articol nu este nclcat. Condi ii imperative: bolnavul s fi fcut cererea n mod contient i voluntar starea sa medical s fie ireversibil s fie exercitat un control efectiv.

Sinuciderea de inutului Art. 2 poate fi invocat n cazul unui de inut numai dac autorit ile, cunoscnd riscurile, nu iau msuri adecvate pentru a proteja via a de inutului. Keenan c. Regatul Unit Dac ancheta nu a ndeplinit exigen ele esen iale de promptitudine, diligen , ini iativ din partea autorit ilor statului i de control public, nesatisfcnd astfel criteriile minime de efectivitate, Curtea consider art. 2 nclcat. Trubnikov c. Rusia Limitri ale art. 2 Executarea unei sentin e capitale pronun at de un tribunal pentru o infrac iune sanc ionat astfel de lege. Recurgerea la for absolut necesar pentru a asigura aprarea oricrei persoane mpotriva violen ei ilegale.

23

Eliminarea pedepsei cu moartea Abolire par ial a pedepsei cu moartea (1983-1985): Ptc. nr. 6 a abolit pedeapsa cu moartea pe timp de pace (art. 1). Acceptnd posibilitatea prevederii pedepsei cu moartea pentru acte comise n timp de rzboi sau de pericol iminent de rzboi (art. 2). Abolire total a pedepsei cu moartea (2002-2003): Ptc. nr. 13 prevede abolirea pedepsei cu moartea n orice situa ie, fr derogri (cf. art. 15 CEDO) i rezerve (cf. art. 57 CEDO). O posibilitate de denun are a Ptc. nr. 13, sau chiar a CEDO, persist n virtutea art. 58 CEDO. Aplicarea principiului legitimei aprri Pericolul trebuie s fie grav i actual. Riposta necesar i propor ional cu pericolul. Se refer doar la protejarea persoanelor nu i a bunurilor. McCann i al ii c. Regatului Unit Recurgerea la for mai poate fi justificat de : O arestare legal. mpiedicarea evadrii unei persoane legal de inut. Reprimarea unei revolu ii sau insurec ii conform legii. Stewart c. Regatul Unit Propor ionalitatea se apreciaz n raport cu: Pericolul pentru vie ile umane i integritatea corporal Natura scopului urmrit Natura situa iei Wofgram c. RFG Stewart c. Regatului Unit McCann i al ii c. Regatul Unit O nou justificare - lupta mpotriva terorismului.

24

Dreptul de a nu fi supus torturii i altor tratamente sau pedepse inumane sau degradante Art. 3 CEDOInspira ie Articolul 5 DUDO: Nimeni nu va fi supus torturii, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante. Text apropiat, PIDCP art. 7: Nimeni nu va fi supus torturii i nici unor pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante. n special, este interzis ca o persoan s fie supus, fr consim mntul su, unei experien e medicale sau tiin ifice. Conven ii specifice: Conven ia ONU pentru prevenirea torturii i a altor pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante (1984 1987) Conven ia european pentru prevenirea torturii i a pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante (1987 1989) Caracter Interdic ie major, absolut, fr posibile restrngeri sau derogri chiar i n cazul terorismului sau crimei organizate. Aksoy c. Turcia Soering c. Regatul Unit Chahal c. Regatul Unit Labita c. Italia Selmouni c. Fran a Indelicato c. Italia Drept intangibil. Atribut inalienabil al fiin ei umane. Valoare fundamental a unei societ i democratice. Soering c. Regatul Unit Obliga iile statului Negativ, de ab inere 25

Pozitiv, de protec ie Obliga ia negativ S nu practice tortura S nu aplice tratamente inumane sau degradante S se ab in de la provocarea unor leziuni grave persoanelor aflate sub jurisdic ia lor. Pretty c. Regatul Unit A. c. Regatul Unit Z i al ii c. Regatul Unit Kudhla c. Polonia Obliga ie pozitiv S protejeze toate persoanele aflate sub jurisdic ia lor indiferent dac situa ia periculoas are loc n afara jurisdic iei acestora Kirkwood c. Regatul Unit Soering c. Regatul Unit S apere integritatea fizic a persoanelor private de libertate n orice situa ie. Persoanele rnite n timpul arestrii sau deten iei trebuie ngrijite n mod corect, fr discriminri. Ilhan c. Turcia H. c. Elve ia Algr c. Turcia Cipru c. Turcia Instituirea unei legisla ii adecvate pentru a asigura o protec ie eficient a integrit ii fizice, mai ales prin intermediul unui cadru juridic i administrativ al recurgerii la for de ctre reprezentan ii for elor de ordine. Makaratzis c. Grecia Tzekov c. Bulgaria Conven ia european pentru prevenirea torturii i a tratamentelor sau pedepselor inumane sau degradante Deschisa spre semnare la 26 noiembrie 1987 i intrat n vigoare n 1989. Semnat i ratificat de toate statele membre. Semnifica ie: mecanism nejudiciar cu caracter preventiv. Scop: ameliorarea protec iei persoanelor private de libertate. 26

Instituie un Comitet european pentru prevenirea torturii i a tratamentelor sau pedepselor inumane sau degradante Comitet european pentru prevenirea torturii i a tratamentelor sau pedepselor inumane sau degradante Func ie: organizarea unor vizite regulate la locurile de deten ie, n afara vizitelor periodice. Scop: asigurarea unei protec ii mai eficiente a persoanelor private de libertate mpotriva relelor tratamente. mputernicit s efectueze vizite n orice loc care se afl sub jurisdic ia pr ilor unde persoanele sunt private de libertate, fr a fi existat n mod necesar o plngere. Nu are func ii judiciare: nu se poate pronun a asupra nclcrii eventuale a unor instrumente interna ionale pertinente. Poate formula recomandri evalund faptele constatate cu ocazia vizitelor efectuate. Nu poate efectua acte procedurale (ex. s asculte martori), iar dac o anchet suplimentar se dovedete necesar, nu poate dect s sugereze acest fapt statului n cauz solicitndu-i s l informeze cu privire la rezultate, poate efectua vizite noi, n acelai context. Rolul CPT Nu are voca ia de a condamna statele. Poate mbunt i eventual protec ia persoanelor private de libertate prin sfaturi avizate. Dac statul n cauz nu colaboreaz, conven ia prevede posibilitatea de a face o declara ie public, ca msur cu caracter excep ional (Turcia 15 decembrie 1992, privind condi iile de deten ie). Efecte Recomandrile CPT nu sunt publicate cu excep ia cazului n care statul consimte, situa ie n care vor fi publicate i propriile sale observa ii (vezi raportul cu privire la vizita efectuat la aeroportul Roissy-Charles de Gaulle). Dei recomandrile nu sunt urmate de consecin e Comitetul i poate publica raportul cu titlu de sanc iune (declara ia public privind Republica Cecen, iulie 2001; Republica Moldova, iulie 2009) Defini ii n absen a unei clarit i a art. 3, definirea s-a conturat pe baza jurispruden ei. Nu exist o separare clar ntre aceste comportamente, distinc ia bazndu-se pe o diferen de intensitate i nu de natur. 27

Tratament degradant Act care produce persoanei n cauz, n ochii altora sau ai si, o umilire sau o punere ntr-o situa ie de inferioritate ori obligarea unei persoane s ac ioneze contra voin ei i contiin ei sale, care s ating un minim de gravitate. Umilire grosier n fa a altora a unei persoane, care poate fi obligat s ac ioneze mpotriva voin ei sau contiin ei sale. Campbell i Cosans c. Regatul Unit Tyrer c. Regatul Unit Raninen c. Finlanda Un tratament este considerat degradant dac este de natur s inspire victimei sentimente de team, de angoas i de inferioritate, care o umilesc i o njosesc. Kudhla c. Polonia Din aceast categorie fac parte i: Ofensele, n special msurile vexatorii Hutardo c. Elve ia Valasinas c. Lituania Ofensele cu caracter rasist Hilton c. Regatul Unit No iunea nu a fost extins asupra altor forme de discriminare, privind etniile i minorit ile lingvistice. Affaire des Tziganes Kalderas DR 11/221, 1979 X c. Austria Precum i la diferen ele de tratament care in de regimul juridic al filia iei sau al identit ii sexuale. Marckx c. Belgia Abdulaziz, Cabales i Balkandali c. Regatul Unit Condi ii de via njositoare Contrare respectrii demnit ii umane i uneori discriminatorii, caracterizate drept tratamente degradante. Uneori atrase de caracteristicile date de originea etnic, ras i religie. Constrngeri care reies din: izolare, libertate de circula ie restrns, supraveghere. Fr perspective de refacere sau extindere a comunit ii. 28

Cipru c. Turcia Pedepsele corporale n cadrul colii pot fi considerate tratamente degradante. Campbell i Cosans c. Regatul Unit Costello-Roberts c. Regatul Unit Din perspective medicale - tratament medical experimental efectuat fr acordul subiectului, fiind, n acelai timp nou i riscant. X c. Danemarca Suferin ele legate de o boal incurabil care condamn bolnavul la o moarte n condi ii deosebit de penibile nu poate fi considerat tratament degradant, dincolo de obliga iile pozitive ale statului de protec ie a vie ii. Pretty c. Regatul Unit Tratament inuman Tratament care provoac, n mod voluntar, grave suferin e mintale sau fizice. Seluk i Asker c. Turcia Tyrer c. Regatul Unit Interogatoriile aprofundate, n cazul folosirii organizate a violen ei care exprim o practic administrativ, caracterizate prin repetitivitate i toleran oficial. Irlanda c. Regatul Unit Brutalitatea poli iei n cazul unei arestri sau re ineri, sau n raport cu contenciosul legat de strini sau de inu i. Klaas i al ii c. Germania Tomasi c. Fran a Rivas c. Fran a Modalit i Dispari ia for at att n ceea ce privete persoana n cauz, ct i pentru rudele apropiate n anumite circumstan e. Cipru c. Turcia Bazorkina c. Rusia Administrarea de vomitiv n mod for at. Jalloh c. Germania Distrugerea de case i de bunuri indiferent de motive. Seluk i Asker c. Turcia Pedeapsa cu moartea pronun at n urma unui proces neechitabil. 29

calan c. Turcia Cele 5 tehnici speciale de interogare, prevzute de legea englez, privind combaterea suspec ilor de terorism: interogarea suspectului obligat s stea n pozi ie de stres, n picioare, cu fa a lipit de perete, cu minile i picioarele deprtate; acoperirea permanent a capului cu un sac negru de pnz, exceptnd perioada interogatoriilor; pictura chinezeasc: obligarea reclaman ilor de a suporta un zgomot strident, la intervale de cteva secunde; privarea de somn; privarea de hran i de ap.

Irlanda c. Regatul Unit Tortur Acel tratament inuman, care provoac suferin e fizice sau mintale de o cruzime deosebit. Irlanda c. Regatul Unit Defini ia a fost asociat uneori i cu scopul faptei: ob inerea unor informa ii sau aplicarea unei pedepse. Dikme c. Turcia n calificarea faptei CEDO se raporteaz i la efectele ei: deosebit de grave. Aksoy c. Turcia Caracteristici Sunt deliberate, provocnd suferin e deosebit de grave i crude. Irlanda c. Regatul Unit Aksoy c. Turcia Conven ia este interpretat n lumina condi iilor de via actuale. Selmouni c. Fran a Interzicerea torturii a devenit o regul imperativ de drept interna ional, iar Conven ia este interpretat obligatoriu n lumina prevederilor interna ionale din care face parte. Diferen e Diferen a ine doar de intensitate. 30

Tortura: forma cea mai grav a tratamentului, este, n acelai timp, un tratament inuman i unul degradant, n form agravat. Tratamentul inuman: forma intermediar ca intensitate. Tratamentul degradant: forma cea mai uoar, de o intensitate redus n raport cu celelalte. Pedeapsa cu moartea Atrage calificarea n lumina art. 3 dac o astfel de pedeaps este nso it de o perioad lung petrecut pe culoarul mor ii n condi ii extreme, cu angoas omniprezent i crescnd a executrii pedepsei capitale Ilacu i al ii c. Moldova i Rusia Domeniul art. 3 Cunoate un cmp de aplicare vast. Nu se extinde ns la situa iile de srcie extrem, neatingnd pragul de gravitate extrem. Van Volsem c. Belgia Judectorii au admis totui principiul cf. cruia dac nivelul pensiilor sau al altor presta ii sociale nu mai este n msur s garanteze un nivel de via minim, statul poate fi constrns n sensul art. 3. Larioina c. Rusia Persoane protejate: Persoane expuse unui pericol Persoane private de libertate Persoane expuse unui pericol Criteriu specific de interpretare raportat la atingerea unui prag minim de gravitate. Irlanda c. Regatului Unit Soering c. Regatul Unit Aprecierea minimului depinde de ansamblul circumstan elor cauzei. Irlanda c. Regatului Unit Dougoz c. Grecia Judectorii iau n considerare intensitatea suferin elor provocate victimelor. Tyrer c. Regatul Unit Soering c. Regatul Unit

31

Pragul suferin ei provocate Minim: tratament degradant Intermediar: tratament inuman Superior: tortur Se apreciaz in concreto, n func ie de ansamblul elementelor cauzei. Se iau n considerare: natura i contextul tratamentului sau pedepsei; modalit ile de executare durata efectele psihologice i mentale sexul vrsta starea de sntate a victimei Tomasi c. Fran a Soering c. Regatul Unit Indelicato c. Italia Guzel Sahin i al ii c. Turcia Extinderea aplicrii Caracterul absolut al dreptului garantat prin art. 3 a dus la extinderea aplicabilit ii i la pericolul care eman de la persoane sau grupuri de persoane care nu au o func ie public, dincolo de originea statal = efectul orizontal al aplicrii Conven iei Ahmed c. Austria HLR c. Fran a Persoanele private de libertate Statul trebuie s se asigure c to i ncarcera ii sunt de inu i cu respectul demnit ii umane, dincolo de suferin ele inerente deten iei. Thomas Mac Feelay c. Regatul Unit Peers c. Grecia V. c. Regatul Unit Kaja c. Grecia Arthur Hilton c. Regatul Unit Valasinas c. Lituania Iwanczuk c. Polonia 32

Nevmerjitski c. Ukraina Statele au o dubl obliga ie: S nu impun de inu ilor condi ii care s poat fi calificate drept rele tratamente. S asigure, n orice ipotez, condi ii de deten ie conforme demnit ii umane. Peers c. Grecia Dougoz c. Grecia Kalashnikov c. Rusia Cembauer c. Croa ia Kadikis c. Letonia Mamedova c. Rusia Frolov c. Rusia Vincent c. Fran a De inu ii n vrst i/sau bolnavi Men inerea deten iei devine imposibil dac devine inconciliabil cu starea de sntate sau cu vrsta de inutului, dac provoac o agravare a strii de sntate sau creeaz sentimente de angoas, de inferioritate i de umilin suficient de puternice pentru a constitui rele tratamente. Farbtuhs c. Letonia Gelfmann c. Fran a Rivire c. Fran a Papon c. Fran a Mouisel c. Fran a Purtarea ctuelor de ctre un de inut bolnav Nu este n sine contrar art. 3. Herczegfalvy c. Austria Raninen c. Finlanda Nu trebuie ns depit ceea ce e considerat n mod rezonabil ca necesar, n special n ceea ce privete riscul de evadare, de leziuni, sau pagube. Hnaf c. Fran a Mouisel c. Fran a

33

Frontierele interzicerii relelor tratamente Interioar: se refer la pedeapsa propriu-zis i la modalit ile de aplicare a acesteia. se refer la aplicarea art. 3 dincolo de o pedeaps sau de modalit i de aplicare a acesteia. Exterioar:

Frontiere interioare Izolarea n celul, msur de gravitate deosebit, nu este n sine contrar art. 3, dect dac intervine n asemenea condi ii nct poate duce la distrugerea personalit ii. Ensslin, Baader i Raspe c. RFG Treholt c. Norvegia Izolarea senzorial complet combinat cu o izolare social total se consider dispropor ionat. Van der Ven c. Olanda Ramirez-Sanchez c. Fran a Condi iile materiale de deten ie proaste cu consecin ele care decurg de aici n planul condi iilor sanitare. Alver c. Estonia Frontiere exterioare Pedepsele corporale aplicate unui copil de tatl vitreg. A. C. Regatul Unit Rele tratamente aplicate de co-de inu i poate atrage rspunderea autorit ilor fr a antrena pt acestea o povar excesiv. Pantea c. Romnia Keenan c. Regatul Unit Obliga iile privesc autorit ile statului chiar dac tratamentele sunt aplicate de particulari. D.P. i J.C. c. Regatul Unit E i al ii c. Regatul Unit Absen a msurilor penale destinate s asigure o protec ie efectiv mpotriva violului constituie o nclcare a obliga iilor pozitive care incumb statului prt. M.C. c. Bulgaria Strinii S-a precizat c orice msur de ndeprtare din teritoriu, care poate expune, n final, strinul n cauz torturii sau tratamentelor inumane sau degradante n ara de destina ie, este contrar art. 3. 34

Soering c. Regatul Unit Chamaiev i al ii 12 c. Georgia i Rusia X c. RFG Denizci i al ii c. Cipru Dovada relelor tratamente Se poate proceda la o anchet la locul faptelor. Se ine cont de criteriul probei dincolo de orice ndoial rezonabil Irlanda c. Regatul Unit Labita c. Italia R.L. i M.-J.D. C. Fran a Curtea a considerat preten iile reclamantului ca fiind dovedite att timp ct statul n cauz nu a adus proba contrarie. Tomasi c. Fran a Ribitsch c. Austria Aydin c. Turcia Obliga ie procedural consacrat jurispruden ial Nerespectarea acestei obliga ii este n sine o violare a art. 3. Statul, a crui agen i sunt suspecta i de nclcare trebuie s demareze imediat o anchet oficial viznd: - identificarea i pedepsirea responsabililor. - s permit pr ii vtmate un acces efectiv la procedura de anchet. Assenov i al ii c. Bulgaria Boicenco c. Moldova Ilhan c. Turcia

Interzicerea sclaviei i a muncii for ate Art. 4 CEDOCon inut 1. Nimeni nu poate fi inut n sclavie sau n condi ii de aservire. 2. Nimeni nu poate fi constrns s execute o munc for at sau obligatorie. 3. Nu se consider "munc for at sau obligatorie" n sensul prezentului articol : 35

a. orice munc impus n mod normal unei persoane supuse deten iei n condi iile prevzute de art. 5 din prezenta conven ie sau pe durata libert ii condi ionate ; b. orice serviciu cu caracter militar sau, n cazul celor care refuz serviciul militar din motive de contiin n rile n care acest lucru este recunoscut ca legitim, un alt serviciu n locul serviciului militar obligatoriu ; c. orice serviciu impus n situa ii de criz sau de calamit i care amenin via a sau bunstarea comunit ii ; d. orice munc sau serviciu care fac parte din obliga iile civice normale. Inspira ie Art. 3 DUDO: Nimeni nu va fi inut n sclavie, nici n servitute; sclavagismul si comer ul cu sclavi sunt interzise sub toate formele lor. Text apropiat: Art. 8 PIDCP: 1. Nimeni nu va fi inut n sclavie; sclavia i comer ul cu sclavi, sub toate formele, sunt interzise. 2. Nimeni nu va putea fi inut n servitute. 3. a) Nimeni nu va putea fi constrns s execute o munc for at sau obligatorie; b) alineatul a) al prezentului paragraf nu poate fi interpretat ca interzicnd, n rile n care anumite infrac iuni pot fi pedepsite cu deten iunea nso it de munc for at, executarea unei pedepse de munc for at, pronun at de un tribunal competent; c) nu se consider munc for at sau obligatorie n sensul prezentului paragraf: (i) orice munc sau serviciu, neindicate n alineatul b), cerute n mod normal unui individ de inut n virtutea unei decizii legale a justi iei sau eliberat condi ionat n urma unei asemenea decizii; (ii) orice serviciu cu caracter militar i, n rile n care obiec ia de contiin este admis, orice serviciu na ional cerut n virtutea legii celor care ridic obiec ii de contiin ; (iii) orice serviciu cerut n cazurile de for major sau de sinistre care amenin via a sau bunstarea comunit ii; (iv) orice munc sau orice serviciu care fac parte din obliga iile cet eneti normale. Texte speciale Societatea Na iunilor, Conven ia privind sclavia, 25 septembrie 1926 9 martie 1927, amendat de Protocolul ONU din 7 decembrie 1953 7 iulie 1955. ONU, Conven ia suplimentar cu privire la abolirea sclaviei, a traficului cu sclavi i a institu iilor i practicilor analoge sclaviei din 7 septembrie 1956 30 aprilie 1957.

36

ONU, Conven ia pentru suprimarea traficului de persoane i a exploatrii prostitu iei altora din 21 martie 1950 25 iulie 1951. Conven ia Organiza iei Interna ionale a Muncii nr. 50 privind reglementarea unor sisteme particulare de recrutare a muncitorilor indigeni din 30 iunie 1936. Defini ie Nu reiese explicit din art. 4 CEDO. Conven ia de la Geneva (1926) definete sclavia ca statutul sau condi ia unei persoane asupra creia este exercitat orice putere sau toate puterile ataate dreptului de proprietate, iar comer ul cu sclavi ca: Robia Robia este definit ca o form particulara a sclaviei (Brsan, 2010, apud J. Velu, R. Ergec, 1990), distinc ia avnd la baz nivelul aservirii; robia cuprinde pe lng obliga ia de a furniza servicii i pe cea de a locui pe proprietatea altuia fr posibilitate de schimbare. Van Droogenbroeck c. Belgia Este o form deosebit de grav a negrii libert ii. Van Droogenbroeck c. Belgia Apare ca o obliga ie de a presta servicii n condi ii de constrngere, fiind strns legat de no iunea de sclavie. Paul Seguin c. Fran a Diferen a ntre sclavie i robie se regsete n identificarea total cu atributul dreptului de proprietate asupra unei persoane n cazul primei situa ii, dincolo de o anumit stare de dependen caracteristic celei de a doua. Conven ia suplimentar ONU (1956) definete: Persoana de condi ie aservit ca fiind n situa ia de aservire pentru datorii perpetuarea situa iei de debitor prin neluarea n considerare a serviciilor la lichidarea datoriei sau servicii prestate pe durat nelimitat cu caracter nedefinit; 37 totalitatea actelor implicate n capturarea, procurarea sau cedarea unei persoane cu inten ia de a o reduce la sclavie; toate actele implicate n procurarea unui sclav, n vederea vnzrii sau schimbului; toate actele implicate n cedarea prin vnzare sau schimb a unui sclav procurat n vederea vnzrii sau schimbului; toate actele de comer sau transport de sclavi

Servajul obliga ia pentru o persoan de a tri i de a munci pe terenul ce apar ine altei persoane i de a furniza acesteia, contra unei remunera ii sau gratuit, anumite servicii determinate, fr a-i putea schimba condi ia. Institu iile juridice pe baza crora o femeie este promis sau dat n cstorie de familia sa sau cedat unor ter i de ctre so ul ei sau transmis ter ilor prin succesiune, la moartea so ului Cedarea minorilor unor ter i, n vederea exploatrii acestora. Cazuri care nu intr sub inciden a art. 4 CEDO Punerea la dispozi ia autorit ilor, ca msur limitat n timp i revizuibil printr-o hot. judectoreasc ca urmare a unui proces penal. Van Droogenbroeck c. Belgia Obligarea de inu ilor de a presta munc pentru societ i private, n executarea unui contract pe care acestea l-au ncheiat cu administra ia penitenciar. 21 de inu i c. Germania Angajarea voluntar, cu consim mntul prin ilor, a unui copil de 15 ani n armata britanic, fr posibilitatea de a se libera naintea vrstei de 27 de ani, situa ie considerat ca innd de statutul de soldat. Munca for at sau obligatorie Conceptele nu sunt definite expres de CEDO. Comisia i CtEDO au preluat n jurispruden defini iile care reies din conven iile interna ionale specifice n aceast materie: - Cv. OIM nr. 29 cf. creia aceasta nseamn orice munc sau serviciu pretins unei persoane sub amenin area unei pedepse oarecare i pentru care acea persoan nu s-a oferit de bunvoie; - Cv. OIM nr. 105 prin care statele semnatare se angajeaz s aboleasc munca for at sau obligatorie i s nu recurg la ea sub nicio form: a) ca msur de constrngere sau de educa ie politic ori sanc iune pentru opinii politice; b) ca metod de mobilizare i de utilizare a minii de lucru, n scopul dezvoltrii economice; c) ca msur de disciplin a muncii; d) ca pedeaps pentru participarea la greve; e) ca msur de discriminare rasial, social, na ional sau religioas. 38

Caractere Potrivit Comisiei munca este for at sau obligatorie dac cel care o presteaz este obligat la aceasta mpotriva voin ei sale i dac obliga ia este injust, opresiv sau constituie o situa ie ce nu putea fi evitat. X i Y c. Germania X c. Germania X c. Olanda Ackerl i al ii c. Austria Doyen c. Fran a Potrivit CtEDO termenul for at evoc ideea de constrngere fizic i moral, iar cel de obligatorie nu poate reiei dintr-o obliga ie juridic (ca o munc executat n baza unui contract ncheiat n mod liber) ci s fie vorba despre o munc pretins sub amenin area unei pedepse, mpotriva voin ei celui care o presteaz, pentru care aceasta nu s-a oferit de bunvoie; aceasta poate deveni obligatorie chiar i pe parcursul desfurrii, chiar dac nu avea acest caracter de la nceput. Van der Mussele c. Belgia Situa ii care nu constituie munc for at sau obligatorie: Suspendarea beneficiului unei aloca ii de omaj pentru refuzul celui interesat de a accepta un loc de munc. X c. Olanda (1976) Obliga ia impus notarilor de a percepe onorarii reduse atunci cnd instrumenteaz acte notariale pentru unele asocia ii fr scop patrimonial. X c. Germania (1979) Activitatea profesional depus de un avocat n cadrul asisten ei judiciare remunerate totui ntr-o cot rezonabil. X c. Germania (1976) Obliga ia impus unui judector de a ndeplini fr retribu ie suplimentar, atribu iile colegilor lor absen i de la serviciu, obliga ie ce rezult din condi iile desfurrii unei activit i liber consim ite. X c. Olanda (1994) Munca avoca ilor desemna i din oficiu ca aprtori n anumite procese. Van der Musselle c. Belgia

39

Situa ii n care Curtea a constatat nclcarea art. 4 CEDO Pe motivul existen ei muncii for ate : cnd o minor, la data faptelor, adus dintr-o alt ar, a fost obligat s munceasc timp de mai mul i ani ntr-o familie cu mai mul i copii, fr niciun repaus i fr a fi pltit pentru activitatea prestat. Siliadin c. France Existen a unor condi ii de aservire: obliga ia de a presta o munc for at n fiecare zi a sptmnii, cte 15 ore pe zi, fr retribu ie, fr forme legale n ara unde se desfoar, cu teama constant de a fi arestat n orice moment de poli ie. Siliadin c. Fran a Traficul de fiin e umane sub inciden a art. 4 CEDO Cf. Tribunalului Penal Interna ional pentru fosta Iugoslavie no iunea tradi ional de sclavie a evoluat cuprinznd diferite forme contemporane de aservire. Baz - exercitarea oricrei puteri asupra unei persoane Factori relevan i: - existen a unui control al deplasrilor unei persoane ca un aspect al controlului fizic i psihologic exercitat asupra ei, - luarea unor msuri pentru a mpiedica persoana n cauz s scape de un astfel de control, - exploatarea sexual a unei persoane, - supunerea la munc for at a persoanei. Pe baza constatrilor TPI, CtEDO a artat c traficul de fiin e umane, prin natura i scopul pe care l urmrete se bazeaz pe puterile conferite de dreptul de a stpni; n cadrul lui persoanele sunt tratate ca mrfuri ce pot fi cumprate sau vndute, sunt supuse la munc for at, adesea fr a fi remunerate ori cu o remunera ie modic, cel mai frecvent n industria sexului, dar nu numai; El implic stricta supraveghere a activit ilor victimelor, ale crui micri sunt circumscrise unui spa iu determinat. Caracteristici ale traficului de fiin e umane: Uzul violen ei i al amenin rilor mpotriva victimei. Victimele sunt obligate s triasc i s munceasc n condi ii deosebit de precare. Efecte: Aduce atingeri grave demnit ii umane i libert ii fundamentale a victimelor. Incompatibil cu no iunea de societate democratic i cu valorile aprate de CEDO. 40

CtEDO a considerat c nu este necesar s identifice dac traficul de fiin e umane reprezint o form a sclaviei, a robiei ori a muncii for ate sau obligatorii n sensul art. 4. ea a statuat cu valoare de principiu c, prin caracteristicile sale esen iale evocate, traficul de persoane intr n domeniul de aplicare a acestui text. Rantsev c. Cipru i Rusia Obliga ii ale statelor S adopte o legisla ie na ional prin care s asigure o protec ie adecvat i efectiv a victimelor directe ori poten iale ale acestui trafic. S ia msuri privitoare la stricta reglementare a activit ilor sub a cror acoperire este practicat adesea traficul de fiin e umane, pe lng sanc iunile penale aplicabile trafican ilor. Obliga iile pozitive ale statelor se vor raporta la circumstan ele fiecrui caz, avndu-se n vedere situa iile n care autorit ile statului au fost sau ar fi trebuit s fie contiente despere existen a unor circumstan e ce pot duce la apari ia unui risc pentru anumite persoane de a fi supuse traficrii sau exploatrii, fr ca statele s fi luat msurile pentru a evita materializarea acestui risc se va considera art. 4 nclcat. Obliga ia de a lua anumite msuri opera ionale nu poate fi interpretat ca fiind de natur s impun ndatoriri imposibile sau dispropor ionale pentru stat. Rantsev c. Cipru i Rusia Necesitatea declanrii investiga iilor privind aceste fapte nu poate fi supus condi iei existen ei unei plngeri prealabile a victimei sau a rudelor ei apropiate, un anumit indiciu ajuns la cunotin a autorit ilor statale fiind suficient pentru declanarea din oficiu a investiga iilor. Investiga iile trebuie s fie efective, efectuate de alte persoane dect cele implicate n circumstan ele cauzei, s duc la identificare i pedepsirea autorilor implica i n traficul de fiin e umane, aceasta fiind o obliga ie de mijloace i nu de rezultat. Situa ii exceptate cf. art 4, al. 3 Munca desfurat nu este considerat for at sau obligatorie n sensul CEDO n urmtoarele cazuri:

41

a. Cnd munca se desfoar n timpul deten iei sau al liberrii condi ionate n condi iile legii. b. n cazul serviciului cu caracter militar sau a activit ilor alternative acestuia. c. Pentru ndeplinirea unui serviciu n caz de criz sau de calamitate. d. Pentru ndeplinirea obliga iilor civile normale. a. Munca desfurat n timpul deten iei sau al liberrii condi ionate Situa ii: Munca impus n mod normal s reias din aplicarea condi iilor prevzute de art. 5 CEDO sau persoana s se afle n stare de libertate condi ionat. Reieind din art. 5 : - Munc care poate fi aplicat persoanelor care vagabondeaz (art. 5, al. 1, e) De Wilde, Ooms i Versyp c. Belgia - Munca impus minorului de inut legal pentru educarea sa sub supraveghere (art. 5, al.1, lit.d) X c. Elve ia (1979) Aceste situa ii nu impun pentru state: Obliga ia remunerrii muncii prestate de persoanele de inute. Obliga ia afilierii lor la un sistem de securitate social. X c. Germania (1968) b. Serviciul cu caracter militar sau servicii alternative acestuia Se refer la munca desfurat, n condi ii normale, n timpul serviciului militar obligatoriu n statele unde acesta este reglementat ca atare. Depirea condi iilor normale poate atrage inciden a art. 4, al. 2 munca fiind calificat drept for at sau obligatorie. Munca desfurat de persoanele care din motive de contiin vor fi exceptate de la serviciul militar obligatoriu, pentru suplinirea acestui serviciu, n rile unde legea prevede acest lucru. Aceast ipotez nu atrage ns obliga ia rilor de a prevedea o astfel de posibilitate a unui serviciu alternativ. Iar pronun area unei pedepse pentru refuzul serviciului militar nu constituie o nclcare a art. 9 CEDO. Johansen c. Norvegia

42

c. Munca depus pentru ndeplinirea unui serviciu n caz de criz sau de calamitate Potrivit jurispruden ei CtEDO a intrat sub inciden a acestei prevederi a art. 4, al. 3, c) situa ia n care un medic dentist a fost trimis ntr-o regiune nordic din Norvegia pentru a-i practica profesia, n temeiul unei legi na ionale care avea drept scop acoperirea tuturor zonelor rii de astfel de medici, o situa ie asimilat de fosta Comisie unui caz de criz ce amenin bunstarea comunit ii. Munca astfel desfurat nu putea fi considerat for at, chiar dac era vorba despre un serviciu obligatoriu, avnd n vedere remunera ia satisfctoare i durata de timp limitat, ea nu comporta aplica ii discriminatorii iar obliga ia nu era injust i opresiv. Comisie, Iversen c. Norvegia d. ndeplinirea obliga iilor civile normale Conven ia nu definete aceast situa ie cu caracter foarte general. n aceste condi ii, fosta Comisie a decis c obliga ia impus angaja ilor, fr contrapresta ie, de a percepe impozite i contribu ii asupra salariilor lucrtorilor lor nu este o munc obligatorie i nu depete obliga iile civile normale. X c. Austria (1976) Potrivit doctrinei (Brsan, 2010) situa ia n discu ie poate cuprinde: Lupta mpotriva unui incendiu sau a altor calamit i, Obliga ia de a participa la unele activit i urgente impuse ntr-o situa ie dat, fr a fi vorba despre o situa ie de criz sau de calamitate natural, Prestare activit ii de jurat n rile n care func ioneaz cur ile cu jura i, etc. Potrivit CtEDO munca normal n sine poate fi anormal dac este impus prin discriminarea persoanelor sau a grupurilor de persoane chemate s-o ndeplineasc.

Dreptul la libertate i siguran Art. 5 CEDOText 1. Orice persoan are dreptul la libertate i la siguran . Nimeni nu poate fi lipsit de libertatea sa, cu excep ia urmtoarelor cazuri i potrivit cilor legale : a. dac este de inut legal pe baza condamnrii pronun ate de un tribunal competent ; 43

b. dac a fcut obiectul unei arestri sau de ineri legale pentru nerespectarea unei hotrri pronun ate de un tribunal, conform legii, ori n vederea garantrii executrii unei obliga ii prevzute de lege ; c. dac a fost arestat sau re inut n vederea aducerii sale n fa a autorit ii judiciare competente, atunci cnd exist motive verosimile de a se bnui c a svrit o infrac iune sau cnd exist motive temeinice ale necesit ii de a-l mpiedica s svreasc o infrac iune sau s fug dup svrirea acesteia ; d. dac este vorba de deten ia legal a unui minor, hotrt pentru educa ia sa sub supraveghere sau despre deten ia sa legal, n vederea aducerii sale n fa a autorit ii competente ; e. dac este vorba despre deten ia legal a unei persoane susceptibile s transmit o boal contagioas, a unui alienat, a unui alcoolic, a unui toxicoman sau a unui vagabond ; f. dac este vorba despre arestarea sau deten ia legale ale unei persoane n scopul mpiedicrii ptrunderii ilegale pe teritoriu sau mpotriva creia se afl n curs o procedur de expulzare ori de extrdare. 2. Orice persoan arestat trebuie s fie informat, n cel mai scurt termen i ntr-o limb pe care o n elege, asupra motivelor arestrii sale i asupra oricrei acuza ii aduse mpotriva sa. 3. Orice persoan arestat sau de inut n condi iile prevzute de 1 c) din prezentul articol trebuie adus de ndat naintea unui judector sau a altui magistrat mputernicit prin lege cu exercitarea atribu iilor judiciare i are dreptul de a fi judecat ntr-un termen rezonabil sau eliberat n cursul procedurii. Punerea n libertate poate fi subordonat unei garan ii a prezentrii persoanei n cauz la audiere. 4. Orice persoan lipsit de libertatea sa prin arestare sau deten ie are dreptul s introduc recurs n fa a unui tribunal, pentru ca acesta s statueze ntr-un termen scurt asupra legalit ii deten iei sale i s dispun eliberarea sa dac deten ia este ilegal. 5. Orice persoan, victim a unei arestri sau de ineri n condi ii contrare dispozi iilor acestui articol, are dreptul la repara ii. Inspira ie Art. 3 DUDO: Orice fiin umana are dreptul la via , la libertate i la securitatea persoanei sale. Art. 9 DUDO: Nimeni nu trebuie sa fie arestat, de inut sau exilat n mod arbitrar. Caracteristici: Este unul dintre articolele care constituie nucleul dur al Conven iei, alturi de art. 6, 8 i 10, reglementnd unul dintre drepturile esen iale n societ ile democratice. 44

Engel .a. c. Olanda Protejeaz dreptul la libertate fizic a persoanelor mpotriva arestrii abuzive. Lawless c. Irlanda Va exista o privare de libertate i atunci cnd este fapt a unui persoane de drept privat, statul avnd obliga ia de a sanc iona un astfel de comportament i ntre particulari. Storck c. Germania Riera Blume .a. c. Spania Presupune protec ia contra ingerin elor arbitrare ale autorit ilor publice n dreptul la libertate. Nu este un drept absolut i deci poate suporta anumite limitri, care reies din acelai articol 5. Are o intensitate mult mai mare dect simple restric ii ale libert ii de circula ie prevzute de art. 2 din Protocolul nr.4. n aprecierea ncadrrii n conceptul de privare de libertate se ine cont, n fiecare caz, de mai mul i factori precum: tipul, durata, efectele, modalit ile. Guzzardi c. Italia ntindere Privarea de libertate intervine atunci cnd libertatea de micare sufer atingeri att de serioase nct este golit de substan . Guzzardi c. Italia Amuur c. Fran a Ashingdane c. MB Criterii care calific lipsirea de libertate drept privare de libertate n sensul art. 5 Cele de natur obiectiv sunt: restric ionarea raporturilor unei persoane cu ter ii. imposibilitatea temporar a prsirii unei anumite zone determinate. Cele de ordin subiectiv se refer la: sentimentul de izolare. imposibilitatea de a desfura o via normal. Alte modalit i O privare de libertate exist i n cazul arestului la domiciliu, sau n cazul cnd o persoan i poate prsi domiciliul doar sub o escort militar. Giulia Manzoni c. Italia

45

n sensul interpretrii conven iei nu este considerat privare de libertate situa ia celor elibera i condi ionat care au obliga ia de a se prezenta periodic la o sec ie de poli ie. Weeks c. MB Diferite sunt ncadrrile lipsirii de libertate atunci cnd se refer la situa ia militarilor: - interdic ia de a prsi cazarma sau punctul de paz nu constituie ingerin e n libertatea fizic a militarului - dac militarul este nchis ntr-o celul, se poate vorbi despre privare de libertate. Engel .a. c. Olanda Condi ii ale caracterului licit: A. Prevederea legal a msurii luate n legisla ia na ional a statului care o aplic. B. nscrierea acestei msuri ntre cele promovate expres de Conven ie. A. Prevederea legal a msurii Impune verificarea caracterului licit al msurii prin raportare la prevederile de drept intern aplicabile. Astfel, orice nclcare a regulilor legale interne, de fond sau de procedur duce la constatarea nclcrii art. 5. Quinn c. Fran a Benham c. MB Winterwerp c. Olanda Ashingdane c. MB Bozano c. Fran a Dac persoana este de inut n baza unei decizii judiciare, constatarea ulterioar a unei erori de judecat nu modific caracterul licit al de inerii i nu afecteaz validitatea deten iei pn la acel moment. Benham c. MB Competen a verificrii conformit ii msurii cu legisla ia intern apar ine autorit ilor na ionale, cu toate acestea, Curtea poate exercita un anume control pentru a verifica dac dreptul intern a fost respectat i dac acest drept este conform Conven iei. Bouamar c. Belgia Winterwerp c. Olanda Msura care conduce la privarea de libertate a unei persoane trebuie s ndeplineasc urmtoarele condi ii: S fie exercitat de o autoritate. 46

S nu aib un caracter arbitrar. Winterwerp c. Olanda Garan iile care nltur caracterul arbitrar sunt: Accesibilitatea i precizia legii na ionale care permite privarea de libertate. Previzibilitatea consecin elor pe care o fapt ar putea s le atrag, conform legii. Gusinskiy c. Rusia O garan ie n plus este neadmiterea posibilit ii privrii de libertate dect n baza unei norme care constituie izvor intern de drept (ex. nu se poate face n baza unei cutume judiciare dac aceasta nu constituie izvor de dr. intern). Frommelt c. Liechtenstein B. nscrierea msurii n cazuri prevzute expres de Conven ie O condi ie limitativ prin raportare concret la cazurile nscrise n al. 1 al art. 5 din Conven ie. a) Deten ia legal bazat pe o condamnare pronun at de ctre un tribunal competent; b) Arestarea sau de inerea legal pentru nesupunere la o hotrre pronun at conform legii, de ctre un tribunal ori n vederea garantrii executrii unei obliga ii prevzut de lege; c) Arestarea sau re inerea n vederea aducerii unei persoane n fa a autorit ii judiciare competente, atunci cnd exist motive verosimile de a bnui c a svrit o infrac iune sau cnd exist motive temeinice de a crede n necesitatea de a-l mpiedica s svreasc o infrac iune sau s fug dup svrirea acesteia; d) Deten ia legal a unui minor, hotrt pentru educa ia sa sub supraveghere sau deten ia sa legal, n scopul aducerii sale n fa a autorit ilor competente; e) Deten ia legal a unei persoane susceptibile s transmit o boal contagioas, a unui alienat, a unui alcoolic, a unui toxicoman sau a unui vagabond; f) Arestarea sau deten ia legal a unei persoane pentru a o mpiedica s ptrund n mod ilegal pe un teritoriu sau mpotriva creia se afl n curs o procedur de expulzare ori extrdare. a. Deten ia legal bazat pe o condamnare pronun at de ctre un tribunal competent Vizeaz cazul persoanei de inute legal dup condamnare de ctre un tribunal competent. n ceea ce privete no iunea de condamnare, aa cum a fost ea precizat de jurispruden a european, reprezint nu numai o declarare a vinov iei care decurge din stabilirea legal a unei infrac iuni, dar i aplicarea unei pedepse sau a unei msuri privative de libertate. Trebuie deci s existe o legtur de cauzalitate ntre condamnare i deten ie.

47

O msur preventiv sau de siguran nu intr n aceast categorie, o astfel de msur reprezentnd o simpl protec ie social mpotriva strii periculoase a anumitor persoane. Condamnarea trebuie s fie emana ia unui tribunal, printr-un act prezentnd toate garan iile necesare. Deten ia s aib loc n temeiul deciziei judectorului, ca urmare a acestei decizii. Hotrrea judectoreasc de condamnare, n baza creia este de inut o persoan, trebuie s fie pronun at dup un proces echitabil. Totui nu orice nclcare a dispozi iilor art. 6 din Conven ie (dreptul la un proces echitabil) atrage dup sine i o nclcare a art. 5 cu privire la legalitatea deten iei suportat n urma condamnrii. Pentru a atrage nclcarea art. 5, inechitabilitatea trebuie s fie deosebit de grav i s vizeze substan a dreptului la un proces echitabil. Weeks c. MB Van Droogenbroeck c. Belgia Guzzardi c. Italia Bozano c. Fran a Ilacu .a. c. RM i Rusia b. Deten ia unei persoane n vederea garantrii executrii unei obliga ii Se refer la impunerea privrii de libertate a unei persoane de ctre o instan cu scopul de a asigura executarea unei obliga ii civile sau legale. Situa ii: - refuzul de a plti o amend stabilit de ctre o instan ; - refuzul de a se supune unui examen medical; - refuzul de a respecta obliga ia de a nu prsi localitatea sau ara. Obliga iile legale sunt cele precum: - exercitarea serviciului militar obligatoriu, - de inerea unui act de identitate, - redactarea declara iilor vamale, - supunerea la un control vamal, - locuirea ntr-o zon determinat. Deten ia unei persoane n scopul realizrii unui control psihiatric necesar unei anchete penale, atunci cnd persoana n cauz refuz de dou ori s se supun benevol acelui control. n oricare dintre acestei situa ii obligativitatea trebuie s rezulte dintr-o prevedere strict determinat n textul unei legi. 48

Berlinski c. Polonia Worwa c. Polonia Engel .a. c. Olanda c. Arestarea preventiv Permite statelor s dispun privarea de libertate a unei persoane suspectate de comiterea unei infrac iuni n cadrul unei proceduri penale. Fundamentul juridic: suspiciunea c persoana ar fi comis o infrac iune. Statul trebuie s probeze faptul c actele materiale care i se reproeaz persoanei de inute ntrunesc con inutul constitutiv al unei infrac iuni determinate. Justificare: necesitatea prezentrii suspectului n fa a unei instan e care s decid asupra fondului acuza iei penale ndreptate mpotriva sa. Totui este perfect compatibil cu prevederile conven iei situa ia cnd, ulterior arestrii se constat de ctre organele de anchet nevinov ia persoanei arestat preventiv, sau dac intervin impedimente juridice precum prescrip ia, amnistia ori dezincriminarea care nu mai permit continuarea procesului penal. Lukanov c. Bulgaria Brogan c. MB Murray c. MB Gusinskiy c. Rusia Condi ii: S existe motive verosimile a crede c aceasta a comis o infrac iune. Realitatea, sinceritatea i veridicitatea suspiciunilor existente contra unei persoane. Din decizia judiciar de arestare trebuie s rezulte att ndeplinirea condi iilor legale privind existen a infrac iunii, ct i motivele pe care se fondeaz instan a pentru a considera c exist suspiciuni ntemeiate privind comiterea unei infrac iuni. Caracter de excep ie Privarea de liberate a unei peroane trebuie considerat totui o msur de excep ie. Avnd n vedere c orice persoan este considerat nevinovat pn la decizia definitiv de condamnare, arestarea unei persoane nu poate fi dispus doar n baza unei suspiciuni c aceasta a comis o infrac iune. Ipoteze care se justific necesitatea deten iei unei persoane: - riscul de fug, - riscul de a mpiedica desfurarea normal a procesului, 49

- riscul de a comite o alt infrac iune, - protec ia ordinii publice. Arestarea preventiv a unui minor Trebuie utilizat doar ca ultim solu ie. n circumstan e absolut excep ionale. Trebuie s fie ct mai scurt posibil. Minorii trebuie s fie de inu i separat de persoanele majore arestate. Nart c. Romnia d. Privarea de libertate a minorilor (sub 18 ani) Permite deten ia unui minor necesar: Educa iei acestuia n interesul minorului. Pentru conducerea sa n fa a unei autorit i competente din necesit i ale organelor de stat. Textul se rsfrnge asupra urmtoarelor situa ii: Deten ia unui minor ntr-o institu ie educa ional specializat atunci cnd este dispus de ctre o instan competent n acest sens. Internarea minorilor necesar din punct de vedere medical (internarea unui minor ntr-o institu ie psihiatric fr acordul prin ilor, dar necesar pentru tratarea unor probleme psihice). Privarea de libertate a unui minor care a comis un act ilicit, de inut ntr-o institu ie medical sau ntr-o institu ie educa ional, pentru a asigura prezen a sa n fa a unei instan e. Suzie Koniarska c. MB e. Privarea de libertate a bolnavilor contagioi, aliena ilor, alcoolicilor, toxicomanilor sau a vagabonzilor. Justificare: - necesitatea asigurrii protec iei siguran ei publice. - interesul persoanelor n cauz. Aliena ia persoanelor care justifica privarea lor de libertate trebuie s fie stabilit de o manier probant. Natura bolii trebuie demonstrat n fa a autorit ilor na ionale competente pe baza unei expertize medicale obiective. n acelai timp, tulburrile mintale trebuie s aib o amploare 50

suficient pentru a justifica internarea, iar prelungirea strii de privare de libertate nu poate avea loc dect dac persist aceste tulburri. n scopul evitrii internrilor psihiatrice arbitrare statele trebuie s respecte urmtoarele reguli generale: Starea medical a persoanei internate trebuie dovedit cu o expertiz medical independent, exceptnd situa iile de urgen , cnd internarea trebuie s fie urmat de o confirmare pe calea unei expertize; Maladia psihic trebuie s prezinte o gravitate suficient pentru starea bolnavului sau pentru societate, pentru a justifica internarea sa; Internarea nu se poate prelungi dect dac boala persist; Dac internarea risc s se prelungeasc pe termen nedeterminat, ea trebuie s fie controlat periodic de ctre o instan de judecat; Bolnavul trebuie internat ntr-o institu ie medical specializat pentru tratarea bolnavilor psihic. Vagabonzii n sensul hotrrilor cur ii sunt acele persoane care nu au: - nici un domiciliu cert, - nici mijloace de subzisten - nu exercit n mod obinuit nici o meserie sau profesie. n raport cu deten ia acestora Curtea a trebuit s analizeze ipoteze n care persoanele de inute au cerut ele nsele prelungirea deten iei, s-a impus concluzia cf. creia dreptul consacrat prin art. 5 este unul la care persoana nu poate renun a n mod valabil, astfel exist o violare a acestuia atunci cnd deten ia ilicit a unei persoane este realizat cu acordul acesteia. De Wilde, Ooms i Versyp c. Belgia Deten ia bolnavilor contagioi n raport cu legalitatea deten iei ea poate surveni cu respectarea a dou condi ii: - rspndirea bolii sa fie periculoas pentru sntatea i siguran a public; - s nu existe alte msuri mai pu in riguroase care s permit evitarea deten iei. Enhorn c. Suedia

51

Deten ia alcoolicilor n ceea ce privete termenul de alcoolic, Curtea utilizeaz definirea lui n sensul comun desemnnd o persoan dependent de alcool. Textul conven iei permite privarea de liberate a acelor persoane care prezint pericol social sau au nevoie de tratament, internarea fiind dispus n propriul lor interes. Witold Litwa c. Polonia f. Privarea de libertate n scopul expulzrii sau extrdrii Justific privarea de libertate a persoanei pornind de la necesitatea garantrii punerii n executare a unei decizii de expulzare sau extrdare. Din jurispruden a Cur ii reies anumite garan ii pentru persoanele private de libertate din aceste ra iuni: Privarea de libertate a unei persoane devine arbitrar odat cu respingerea cererii de extrdare introdus de ctre un stat ter . Privarea de libertate n vederea expulzrii trebuie s fie prevzut de legea intern. Durata termenului deten iei n aceste condi ii trebuie s fie rezonabil. Buzano c. Franta Dougoz c. Grecia Kolompar c. Belgia Garan iile persoanelor private de libertate Persoanele private de liberate beneficiaz n virtutea art. 5 de o dubl protec ie care reiese din: I. Garan ii personale II. Garan ii jurisdic ionale I. Garan ii personale Dreptul de a fi informat Dreptul de a fi despgubit A. Dreptul de a fi informat asupra motivelor arestrii Art. 5 al. 2 con ine o garan ie fundamental contra oricrui posibil abuz de putere care s conduc la o privare de libertate.

52

Orice persoan arestat trebuie s fie informat, n cel mai scurt timp i ntr-o limb pe care o n elege, de motivele arestrii sale i de orice acuza ie ndreptat mpotriva sa. Informarea celui privat de libertate este o condi ie esen ial pentru a realiza imperativele egalit ii armelor. Arestarea la care face referire textul acestui articol depete cadrul unei msuri cu caracter penal i se refer, n realitate, la orice form de privare de libertate dintre cele enumerate n cuprinsul primului alineat al acestui articol. Informarea cuprinde un dublu aspect: Juridic baza legal care justific deten ia; Factual explica iile cu privire la faptele care i se imput, tocmai pentru ca aceasta s poat contesta legalitatea deten iei sale. Van der Leer c. Olanda Bordovskiy c. Rusia Modalitatea informrii Curtea a precizat totui c acest text nu impune o enumerare exhaustiv a tuturor motivelor de drept i de fapt, ci doar a elementelor esen iale care justific privarea de libertate. Pentru a atinge scopul acestei garan ii, explica iile trebuie oferite ntr-o limb pe care o n elege cel vizat, iar documentele care con in elementele care trebuie comunicate celui privat de libertate trebuie s fie elaborate ntr-un limbaj uor inteligibil pentru o persoan cu o capacitate intelectual normal. Informarea trebuie fcut n cel mai scurt timp, n principiu imediat dup privarea de libertate. Fox, Campbell i Hartley c. MB Bordovskiy c. Rusia Van der Leer c. Olanda B. Dreptul de a fi despgubit n caz de deten ie ilegitim Art. 5 consacr n al. 5 dreptul oricrei persoane, victim a violrii uneia dintre celelalte dispozi ii ale acestui articol, de a beneficia de o despgubire pentru prejudiciul produs prin privarea sa de libertate ilegitim. n aceast materie Conven ia face trimitere la legisla ia na ional i consacr obliga ia de a respecta regulile de fond i de procedur prevzute de ace