Nota Sains 1

download Nota Sains 1

of 50

Embed Size (px)

Transcript of Nota Sains 1

 • 7/27/2019 Nota Sains 1

  1/50

 • 7/27/2019 Nota Sains 1

  2/50

 • 7/27/2019 Nota Sains 1

  3/50

 • 7/27/2019 Nota Sains 1

  4/50

 • 7/27/2019 Nota Sains 1

  5/50

  Kemahiran Saintifik Sains menekankan kaedah inkuiri dan penyelesaian

  masalah.

  Dalam proses inkuiri dan penyelesaian masalah kemahiran

  saintifik dan kemahiran berfikir perlu digunakan.

  Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang pentinguntuk menjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedahsaintifik.

  Kemahiran Saintifik terdiri daripada kemahiran prosessains

  dankemahiran manipulatif

  Slide 5 of 25

 • 7/27/2019 Nota Sains 1

  6/50

  Kemahiran Maniputaif Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor

  dalampenyiasatan sains yang membolehkan muridmelakukan perkara berikut:

  Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan

  bahansains dengan betul. Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul

  dan selamat.

  Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul.

  Mengendalikan spesimen dengan betul dan selamat. Melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan

  tepat

  Slide 6 of 25

 • 7/27/2019 Nota Sains 1

  7/50

 • 7/27/2019 Nota Sains 1

  8/50

 • 7/27/2019 Nota Sains 1

  9/50

 • 7/27/2019 Nota Sains 1

  10/50

 • 7/27/2019 Nota Sains 1

  11/50

 • 7/27/2019 Nota Sains 1

  12/50

  Kemahiran Memerhati

 • 7/27/2019 Nota Sains 1

  13/50

  Kemahiran Memerhati

 • 7/27/2019 Nota Sains 1

  14/50

 • 7/27/2019 Nota Sains 1

  15/50

  Anda diberi sehelai daun dan nyatakan pemerhatian

  anda.

  Soalan Pemerhatian

  Apakah warnanya?Adakah warnanya sekata?

  Adakah daun itu

  mempunyai sisi sekata atau

  bergigi?

  Adakah daun itu berkilat?Bagaimanakah susunan urat

  daun tersebut?

  Adakah tangkainya tebal

  atau nipis, keras atau

  lembut?Adakah daun itu

  mempunyai bau?

  Apakah tekstur permukaan

  daun itu?

  ....

  ..

  ...

  ...

  ......

  ...

  ...

  ...

 • 7/27/2019 Nota Sains 1

  16/50

  Petunjuk memerhati

  Menggunakan deria rasa, penglihatan, bau,

  pendengaran dan sentuhan

  Mengenal pasti ciri dan kualiti sesuatu konsep

  Mengenal ciri-ciri yang ganjil atau yang mempunyai

  kelainan Memperihalkan perbezaan dan persamaan yang

  dikesani

  Memperihal akan perubahan yang berlaku

  Mengenal pasti tertiban kejadian yang berlaku

  Menggunakan alat bagi membantu deria untuk membuat

  kajian terperinci

 • 7/27/2019 Nota Sains 1

  17/50

  Slide 17 of 25

  2. Mengelas

 • 7/27/2019 Nota Sains 1

  18/50

  Kemahiran Proses Sains Asas

  Memerhati dan mengenal pasti perbezaan dan

  persamaan antara objek atau fenomena sertamengumpulnya berdasarkan ciri-ciri yang

  sepunya/

  Menggunakan pemerhatian untuk

  mengasing dan mengumpulkan objek atau

  fenomena berdasarkan ciri yang sama.

  Slide 18 of 25

  2. Mengelas

 • 7/27/2019 Nota Sains 1

  19/50

  Proses memerhati dan mengenal pasti perbezaan

  dan persamaan antara objek atau fenomenaberdasarkan ciri atau sifat yang sepunya.

  Mengasingkan dan mengumpul objek ataufenomena kepada kumpulan masing-masing.

  Mengelas

 • 7/27/2019 Nota Sains 1

  20/50

 • 7/27/2019 Nota Sains 1

  21/50

 • 7/27/2019 Nota Sains 1

  22/50

  Kenalpasti ciri-ciri tumbuhan yang diberi samaada berbiji benih / spora , hidup di darat / di air.

  Himpunkan tumbuhan yang diperhatikanmengikut ciri-ciri yang telah dikenal pasti

  Tidak berbiji

  benihBerbiji benih

  Hidup di darat Hidup di air

 • 7/27/2019 Nota Sains 1

  23/50

  Contoh KPS Mengelas

  TAHUN 2 :HAIWAN

  Standard Kandungan

  Memahami haiwan mempunyai keperluan asasuntuk hidup.

  Standard Pembelajaran

  Mengelaskan haiwan mengikut makanan yangdimakan iaitu makan tumbuhan sahaja, makanhaiwan sahaja atau makan haiwan dan

  tumbuhan

 • 7/27/2019 Nota Sains 1

  24/50

  Petunjuk mengelas

  Kenal pasti ciri umum sekumpulan item

  Beri nama kepada kumpulan item itu

  Kenal pasti ciri lain

  Memasukkan item berciri sama ke dalamkumpulan yang lebih kecil

  Ulangi langkah di atas sehingga semua itemdapat dikumpulkan dalam suatu kumpulan

 • 7/27/2019 Nota Sains 1

  25/50

  Slide 25 of 25

  3. Mengukur dan

  Menggunakan Nombor

 • 7/27/2019 Nota Sains 1

  26/50

  Kemahiran Proses Sains Asas

  Membuat pemerhatian secara kuantitatif

  dengan menggunakan nombor atau alatberunit piawai atau alat yang diseragamkan

  sebagai unit rujukan

  Pengukuran menjadikan pemerhatian lebih

  jitu

  Kebolehan menggunakan nomboradalah

  penting untuk menguasai kemahiran

  mengukur Slide 26 of 25

  3. Mengukur dan Menggunakan Nombor

 • 7/27/2019 Nota Sains 1

  27/50

 • 7/27/2019 Nota Sains 1

  28/50

 • 7/27/2019 Nota Sains 1

  29/50

  Mengukur dan Menggunakan Nombor

  Pengukuran Panjang

  Untuk mengukur panjang, kita boleh menggunakanpembaris atau pita ukur. Ukuran terkecil padapembaris meter adalah 0.1 cm. Pembaris meter hanyaboleh mengukur panjang dengan tepat sehingga 0.1cm.

  Slide 29 of 25

 • 7/27/2019 Nota Sains 1

  30/50

  Mengukur dan Menggunakan Nombor

  Mengukur Masa

  Masa boleh diukur dengan menggunakkan alat

  seperti jam, atau sebarang alat yang

  mengalami gerakan secara berkala.

  Slide 30 of 25

  Jam randik analog Jam randik digital

  http://aa.wrs.yahoo.com/_ylt=A0S0zu.NxOlLZHcABHTlPwx.;_ylu=X3oDMTBqMjRpazg1BHBvcwMxMARzZWMDc3IEdnRpZAM-/SIG=1htm6d856/EXP=1273697805/**http:/malaysia.images.search.yahoo.com/images/view?back=http://malaysia.images.search.yahoo.com/search/images?p=STOPWAtch&ei=utf-8&y=Search&fr=yfp-t-101&w=267&h=350&imgurl=etc.usf.edu/clipart/13100/13154/stopwatch_13154_md.gif&rurl=http://etc.usf.edu/clipart/13100/13154/stopwatch_13154.htm&size=16k&name=stopwatch+13154+...&p=STOPWAtch&oid=781212d841079856&fr2=&no=10&tt=62751&sigr=11q9b9uq8&sigi=11me3hv1b&sigb=130rjnd4dhttp://aa.wrs.yahoo.com/_ylt=A0S0zu.NxOlLZHcA_nPlPwx.;_ylu=X3oDMTBpc2ozM2gzBHBvcwM0BHNlYwNzcgR2dGlkAw--/SIG=1oev7j1qu/EXP=1273697805/**http:/malaysia.images.search.yahoo.com/images/view?back=http%3A%2F%2Fmalaysia.images.search.yahoo.com%2Fsearch%2Fimages%3Fp%3DSTOPWAtch%26ei%3Dutf-8%26y%3DSearch%26fr%3Dyfp-t-101&w=362&h=420&imgurl=clackhi.nclack.k12.or.us%2Fphysics%2Fprojects%2FSoundProfile%2F2008-09%2F1-2-SoundProject%2FSpeed%2520of%2520Sound%2FPictures%2Fstopwatch_widget.png&rurl=http%3A%2F%2Fclackhi.nclack.k12.or.us%2Fphysics%2Fprojects%2FSoundProfile%2F2008-09%2F1-2-SoundProject%2FSpeed%2520of%2520Sound%2FSpeed%2520of%2520Sound%2520Process.html&size=103k&name=stopwatch+widget...&p=STOPWAtch&oid=083955c717f0c5b6&fr2=&no=4&tt=62751&sigr=14bn0ce26&sigi=140g6mob2&sigb=130rjnd4d
 • 7/27/2019 Nota Sains 1

  31/50

  Mengukur dan Menggunakan Nombor

  Mengukur Masa

  JAM RANDIK

  Jam randik digunakan untuk mengukur julat masa yang

  pendek. Terdapat dua jenis jam randik iaitu jam randik digital

  dan analog. Jam randik digital lebih tepat dari jam randik

  analog kerana ia boleh mengukur masa dalam julat 0.01saat

  manakala jam randik analog hanya boleh mengukur masa

  dalam julat 0.1 saat..

  Oleh kerana jam randik adalah alat yang sensitif dua atau tiga

  bacaan perlu diambil dan masa purata dirakamkan. Inidisebabkan masa bermula dan berakhir tidak sama diantara

  individu.

  Slide 31 of 25

  http://aa.wrs.yahoo.com/_ylt=A0S0zu.NxOlLZHcABHTlPwx.;_ylu=X3oDMTBqMjRpazg1BHBvcwMxMARzZWMDc3IEdnRpZAM-/SIG=1htm6d856/EXP=1273697805/**http:/malaysia.images.search.yahoo.com/images/view?back=http://malaysia.images.search.yahoo.com/search/images?p=STOPWAtch&ei=utf-8&y=Search&fr=yfp-t-101&w=267&h=350&imgurl=etc.usf.edu/clipart/13100/13154/stopwatch_13154_md.gif&rurl=http://etc.usf.edu/clipart/13100/13154/stopwatch_13154.htm&size=16k&name=stopwatch+13154+...&p=STOPWAtch&oid=781212d841079856&fr2=&no=10&tt=62751&sigr=11q9b9uq8&sigi=11me3hv1b&sigb=130rjnd4dhttp://aa.wrs.yahoo.com/_ylt=A0S0zu.NxOlLZHcA_nPlPwx.;_ylu=X3oDMTBpc2ozM2gzBHBvcwM0BHNlYwNzcgR2dGlkAw--/SIG=1oev7j1qu/EXP=1273697805/**http:/malaysia.images.search.yahoo.com/images/view?back=http%3A%2F%2Fmalaysia.images.search.yahoo.com%2Fsearch%2Fimages%3Fp%3DSTOPWAtch%26ei%3Dutf-8%26y%3DSearch%26fr%3Dyfp-t-101&w=362&h=420&imgurl=clackhi.nclack.k12.or.us%2Fphysics%2Fprojects%2FSoundProfile%2F2008-09%2F1-2-SoundProject%2FSpeed%2520of%2520Sound%2FPictures%2Fstopwatch_widget.png&rurl=http%3A%2F%2Fclackhi.nclack.k12.or.us%2Fphysics%2Fprojects%2FSoundProfile%2F2008-09%2F1-2-SoundProject%2FSpeed%2520of%2520Sound%2FSpeed%2520of%2520Sound%2520Process.html&size=103k&name=stopwatch+widget...&p=STOPWAtch&oid=083955c717f0c5b6&fr2=&no=4&tt=62751&sigr=14bn0ce26&sigi=140g6mob2&sigb=130rjnd4d
 • 7/27/2019 Nota Sains 1

  32/50

  Mengukur dan Menggunakan Nombor

  Mengukur Isipadu

  Isipadu adalah jumlah ruang yang di isi biasanya diukurdengan menggunakan bikar, f lask konikal, f lask

  volumetrik, silinder bersenggat, picagari, buret dan pipet.Ahli kimia menggunakan unit liter(l) dan milliliter(ml).

  Senggatan pada bikar dan flask konikal adalah anggarandan tidak boleh digunakan untuk mendapatkanketepatan pengukuran. Pipet,buret dan flask volumetrikdigunakan bagi tujuan tersebut

  Slide 32 of 25

  http://aa.wrs.yahoo.com/_ylt=A0S0zu0Pt.lLkHcA5CflPwx.;_ylu=X3oDMTBpZTByOGFiBHBvcwMyBHNlYwNzcgR2dGlkAw--/SIG=1lhcdqdb0/EXP=1273694351/**http:/malaysia.images.search.yahoo.com/images/view?back=http%3A%2F%2Fmalaysia.images.search.yahoo.com%2Fsearch%2Fimages%3Fp%3Dmeasuring%2Bcylinder%26sado%3D1%26ei%3Dutf-8%26fr%3Dyfp-t-101%26fr2%3Dsg-gac&w=400&h=400&imgurl=www.bcssa.org%2Fnewsroom%2Fscholarships%2Fgreat8sci%2FPhotos%2FMatter%2Fgcylinder.jpg&rurl=http%3A%2F%2Fwww.bcssa.org%2Fnewsroom%2Fscholarships%2Fgreat8sci%2FMatter%2FMeasuring%2FMeasuringVolumeDensity.html&size=29k&name=Graduated+Cylind...&p=measuring+cylinder&oid=c96160915aa2f2b8&fr2=sg-gac&no=2&tt=877&sigr=1310tv880&sigi=129vi9597&sigb=13i8q053ohttp://aa.wrs.yahoo.com/_ylt=A0S0zu3JtulLdg4AOE7lPwx.;_ylu=X3oDMTBpc2VvdmQ2BHBvcwM3BHNlYwNzcgR2dGlkAw--/SIG=1ggf4rvg0/EXP=1273694281/**http:/malaysia.images.search.yahoo.com/images/view?back=http%3A%2F%2Fmalaysia.images.search.yahoo.com%2Fsearch%2Fimages%3Fp%3Dsyringe%26sado%3D1%26ei%3Dutf-8%26fr%3Dyfp-t-101%26fr2%3Dsg-gac&w=500&h=428&imgurl=www.varolmedikal.com%2Fimages%2FSyringe.jpg&rurl=http%3A%2F%2Fwww.varolmedikal.com%2Fsiringa.htm&size=23k&name=Syringe+jpg&p=syringe&oid=2e2bd46c62572c72&fr2=sg-gac&no=7&tt=140804&sigr=117dtdu8m&sigi=117fklv1m&sigb=137ll2p2k
 • 7/27/2019 Nota Sains 1

  33/50

 • 7/27/2019 Nota Sains 1

  34/50

  Mengukur dan Menggunakan NomborMengukur Isipadu

  Slide 34 of 25

 • 7/27/2019 Nota Sains 1

  35/50

  Mengukur dan Menggunakan NomborMengukur Isipadu

  Slide 35 of 25

 • 7/27/2019 Nota Sains 1

  36/50

  Mengukur dan Menggunakan Nombor

  Mengukur Jisim

  Jisim adalah kandungan jirim sesuatu objek. Kita selalunya

  menggunakan neraca tiga palang untuk mengukur jisim. Ianya

  mendapat nama neraca tiga palang kerana ia mempunyai tiga

  palang yang menunjukkan jisim yang berada pada setiap beam

  Slide 36 of 25

 • 7/27/2019 Nota Sains 1

  37/50

 • 7/27/2019 Nota Sains 1

  38/50

  Mengukur dan Menggunakan Nombor

  Mengukur Suhu Termometer raksa adalah termometer yang selalu di gunakan dalam

  makmal sains. Merkuri didalam bulb akan mengembang apabila

  dipanaskan. Pengembangan ini akan menolak keatas benang merkuri

  dalam tiub kapilari. Bulb ini diperbuat daripada kaca yang nipis supaya

  haba dapat dikonduksikan dengan cepat kepada merkuri .Batang kaca

  yang berbentuk silinder bertindak sebagai kanta pembesar supaya suhuboleh dibaca dengan mudah.

  Slide 38 of 25

 • 7/27/2019 Nota Sains 1

  39/50

  Petunjuk

 • 7/27/2019 Nota Sains 1

  40/50

  Petunjuk

  Mengukur & Menggunakan Nombor

  Boleh mengira dan membandingkan bilangan item di dalamkumpulan yang berlainan

  Menggunakan nombor untuk merekod fenomena

  Membandingkan objek-objek menggunakan nombor

  Menggunakan alat dengan betul

  Mencatat bacaan dengan tepat Mencatat unit dengan betul

  Memilih dan menggunakan unit yang piawai dengan betul

  Membandingkan masa, jarak, luas dan isi padu dengan unit yang

  berkaitan

  Boleh mengenal pola dalam jadual-jadual nombor Menentukan kejituan ukuran tertentu

  Menggunakan skala dan menerangkan nisbah

 • 7/27/2019 Nota Sains 1

  41/50

 • 7/27/2019 Nota Sains 1

  42/50

 • 7/27/2019 Nota Sains 1

  43/50

 • 7/27/2019 Nota Sains 1

  44/50

 • 7/27/2019 Nota Sains 1

  45/50

 • 7/27/2019 Nota Sains 1

  46/50

  Contoh KPS Membuat Inferens

  TAHUN 4 :MENYIASAT BUMI DAN ALAM

  SEMESTA

  HASIL PEMBELAJARAN

  Memahami bentuk, saiz, dan tarikan graviti Bumi

  ARAS 2

  Membuat inferens tentang kewujudan tarikan graviti

  Bumi

 • 7/27/2019 Nota Sains 1

  47/50

  Pemerhatian Vs Inferens

 • 7/27/2019 Nota Sains 1

  48/50

  Pemerhatian Vs Inferens

 • 7/27/2019 Nota Sains 1

  49/50

 • 7/27/2019 Nota Sains 1

  50/50

  MEMBUAT INFERENS

  Menggunakan maklumat daripada pemerhatian @

  membuat pemerhatian awal yang munasabah

  Membuat pelbagai tafsiran daripada satu pemerhatian

  Mengenal had-had inferens

  Menguji kejituan inferens dengan pemerhatian

  tambahan

  Menggunakan inferens sebagai alat menentukan

  pemerhatian tambahan