NATIONALE BANK VAN BELGIË BANQUE …...adres hetzij brief gericlltanll de Nationale Bank van...

of 19 /19
NATIONALE BANK VAN BELGIË BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE Bijlage 1 bij de notulen van de gewone algemene vergadering van 22 mei 2018 Bewijsstukken "geldige oproeping" Annexe 1 au procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 22 mai 2018 Pièces justificatives "validité de la convocation"

Embed Size (px)

Transcript of NATIONALE BANK VAN BELGIË BANQUE …...adres hetzij brief gericlltanll de Nationale Bank van...

 • NATIONALE BANK VAN BELGIË

  BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE

  Bijlage 1 bij de notulen van de gewone algemene vergadering van 22 mei 2018 Bewijsstukken "geldige oproeping"

  Annexe 1 au procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 22 mai 2018 Pièces justificatives "validité de la convocation"

 • BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE NATIONALE BANK VAN BELGIE

  ASSEIVIBLEE GENERALE ORD1NAIRE GEWONE ALGEMENE VERGADER1NGDU MARDI 22 MAI 2018 VAN DINSDAG 22 IVIEI 2018

  PUBLICATIONS LEGALES ET STATUTAIRES

  WETTELUKE EN STATUTA1RE AANKONDIGINGEN

  Insertion Ie 20 avril 2018 / Inlassinq op 20 april 2018

  L'Echo

  De TijdGrenzEcho

  Insertion Ie 23 avril 2018 / Inlassinq op 23 april 2018

  Moniteur Beige - Belgisch Staatsblad

  Visa des Scrutateurs:

  Visum van de Stemopnemers:

  ^