meltir ..I Lapres-miLdLiL lair-etr matrn aprée¿rni_d_i_____ _____rn_eti_n apres-midi matin _...

download meltir ..I Lapres-miLdLiL lair-etr matrn aprée¿rni_d_i_____ _____rn_eti_n apres-midi matin _ aprés-midi

of 26

 • date post

  22-Mar-2019
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of meltir ..I Lapres-miLdLiL lair-etr matrn aprée¿rni_d_i_____ _____rn_eti_n apres-midi matin _...

melti r:E Lnnl * iiri * Fmtfrnirf

Reruauqua Farmcnisediretiien des sanrires "

4 dpertematricex*:1e['edcruren rieilcncle

iirdrhe

ARRETE n 2017-9 portant la liste des communes dont les coles publiques organiseront le temps scolaire sur 4 jours la rentre 2017

u e decret n 2013 77 du 24 Janvier 2013 relatif a l organisation du temps scolaire dans les coles maternelles et lmentaires

r la circulaire n 2013 017 du 6 tevner 2013 relative a l organisation du temps scolaire

du le code de lducation, notamment ses articles L521-1, l_55i. 1, D521-1 a D521-13,V . . U _ _ . . , . . .Ju, . . ., _ . _ . . , . . .

l

Vu la circulaire n 2014-088 du 9 juillet-2014 relative au rglement type dpartemental des coles maternelles et lmentaires publiques,Vn levis rendu par le Conseil Dpartemental de l*Edncation National de litlrdche en date de 7 iuiiiet 2017.

Ulnspeoteur d*Acadmie- Directeur Acadmique des Services de l'Educaticn Nationale (IA-DASEN) arrte la liste des coles publiques qui organiseront le temps scolaire sur 4 jours a compterdu 4 septembre 2017.

AELHGN

n .e decret n 2014 457 du 7 mar 2014 portant autorisation d expnmentalron relative liorganisation des rythmes scolaires dans les coles maternelles et lmentaires

L/u le dcret n201 7-1 108 de 27 juin 2017 relatif aux drogations a Forganisation de le semaine dans les coles matemelles et lmentaires pul:Jllques.'

lundi mardi jeudiaprs-midi matin aprs-midi

"" ' ._ __-'_-_-_-':_'.-_: """'-' "' " _1 __ __________ --- ...___;-; '

vendredimatin apres-midi

I . eeaee ;ea~ee..Zz.'Q. _ _ _ __ _

"" """"""" " ' I' "' "" " " ' . . _. _.:-__'"" ' I'.'

maL-.. t .P'.mdisi QW*

__. .__ ._ _..._....I ._ _

vendredi

__Sil12h00 13h30 L--M1.=eeJaeaaeaaeae eeii eeaa

to__ _apres-reidi;f:l Ll.20.l.?l..3...- 2**-'Uli s 9""2'0Jl33' ifihif l 90U'*l2{

flvfefftiitisstlif;

ALBON UARDECHE'."_IH("..'."_'.'.'."l".'.'. HI! .'... 11

to eudmatin _________e_pres~midi_______ _ aprs-midi matin aprelmidi dormait sf'-ilifiiflisin siiemsii

vendredi

eeewelreeeee1

*P\LB0U_$5l_E1E. _ __iund_i___ _ mardi LL _ __ _ vendredi

__ matin apres midi matin aprs mid:| 201 BW *'*i3Ji3h3*1630 _ .Wi ** iitfl *Maso 3h30 -16h30

d_i_-l_.% _jeudi

LLLLLtnat1nLLLLL L LL _ *aprs midi ______ma_ti_n______ _ __ aprs-rnidirflflfi_e_ firfeereei __neie ____ L_ate*etdt1rsnso - tease li - 11h30 'l3l'30 -- 16h30

vendredi

S-LLiih3o 13h30

ANTRNGUES SUR VOLANEvendredi iiii ere-rer

l_2or_rggr__e_________ sncerzhoo illicense-lensiiiiiiiimfl LL L 1 LLLLLLL_El{)!`L"*35-fl'1LLLLLLL LL

_' W? :;l_5t*_3i___ _L_ARCENS

_ mardi __ _ ______'_-_ ...__-__-_-;::' '- ':"' " ""' ' " "' -"-1_'_ _' ___ _ ___ .___ ___ _ __vendredinain rpriere-ali* _ __ __ _________-;-;-_T' Hz: ' -' '-_-; ' " ' ""_"_ 1___ _ _' _ __ __ ___ _______ ____;r'-:::-'maiin apremidi2o1r-dora anse-mao rsnsc-iehsd""lianes-mais irehisiisiisn

ARDOIX

8h30 *- 11h30 LLLLLLLLLLlLh30 - 16h36 8LLiL3iLLlh30 131130 - 161130

_ lundi mardi _ _i'*?_W3Fii _ __matin _ apres midi_ *miel lentes-midi L

anse - *meetic rame ieriso iiefiiineo snsomhao 1snae-16h30LL

ASPERJOClundi _ mardi -""" r _ _ .___-_-_::__:::-"'""'-"'-"""-"' "" _' ____ 1__ __ _"ii?F_______ rrte_ii_n_________ _ __________aprs-midi matin apLrLesmidi marre r_f=PfS*fftdi WU

AUBIGNAS____ __ __ Un _ _ mardi jeudi _ L LLLLLLLLLLLLLLrendredi LL J

matin apres-midi_ _ matiry _ apres*r_n1i_ef_____ _ marin _apre;-.-mier L|___2Q_1__ij2{J_i__ __ ________iilrl.i_O_- 12hQl}__L_LL_LL3hiL_L%%L_LiL6h3LLLLLLL iL2iL ~16LLLLLL _ _ ehi-LLroL0 _ errrswrririrzan__e_r1are;iir-mr;

2

BANNEE lundi L

l 2017-asie__ L Leven-lisse rss2s-reh2srirr eass::rrvae 1svzs_~1ae2s __erso:;rja5@ 1aazs5g_ crise -iras ____rsagrev2s

LE BEAGE__ jeudi L

mein _ [E2017-zrnai _ L iii??999_12 _ i33U_f ** *M0 l3hCiQ_f_i_6h30BEAULIEU

lundi _ mardi jeudi 'il'|'iCli'Gd LL L _.I Lapres-miLdLiL

lair-etrmatrn aprerni_d_i____________ ______rn_eti_n apres-midi matin _ aprs-midi LL

ehoo-12h00 rando-rsi:-in ienoo-12l1o0 i Lsheo-12hoo mon S1 znoo lensois

BEAUVENEJ

__ _ _ eud vendredi _matin apres-midi L L apres rndiLL L LmLatinLLL a _ __apres-rnidi

2017-2018 ehsioii1iiimo rando-@amo aver:--irrrsc rando-rsnoo avec-mao mon-rando

BERRIAS ET CASTELJAUH_.'_`I_."`IlflIIfl J'

I

L8Lti30L-LiLLlH0LLLL 13h00 -- L1 6h00LL

L Lvendredi______________________ _ _ matin aprs-rnidi__ __ 9U*i21330 * 15039-- 13h30 - - 12h00 9h0L0LLiL2E0JL 13h30 -4 Li

E ___ _ vendred_i___________________

__ __ _ apres-rnidi _ matin L LapreslrnidiLLLLLL;;LL matin LL L LLLLLLLLLLapLres-midil 2ii*2Uii_fii30 L 30 -* iihflfiiiihifi-W00

ver |BOFFRES

_ *%*'_Li_ __ _ ieudi vendredi_ rnatin ____apres-midi

l __ _ _ 9100 * 12599 *** 13i3LLLL-L6h30_ 13h30 emo ~ rznot rerrso -

3

__83- l2UU____

.5..f_3L3..'. _ _ __ __ ___'_ mardi ieud _ vendredi

matin aprs-midi matin apres midi ***hti ee- ere 16_9

BOREE

LLLLLL L titfil _ LLLL -- -- ---- - - _______::;-- '______.-_-_---"' _ '_ __:----' __ ___.. ._.::; ""'1" ....... _.eudi vendredi__matin___ apres-midi _ _ matin aprs-midi matin aprs-midirn_aLtLiLn Lt apres-LrnLidiLLLLLLLL9h00--1Lh00 LLLLLLL LL1L3iL30 9099+ @UU 13h30 -- 16h30 9h00 - 1h0U 13h30 - 'l6li3G

50_U_G5filNf#N___ _ _jeLrdi__ vendredi

|_2eit2o1e siioo-initio iinsoliariei...___ _____-::-- '1 ___:_-_ _:_-_:_-------'_ ___ __:_-;----- _;:_::--- - ____;----- __ __ -- -----

mardi

9h00-121100 13h30-161130_

BQU_RGP*'N____E0Li_' _____ __'_Ft"* _ __ mardi __ __ matin aprs-midi matin201 r-zoie smc - izhco iziiieol- ishri il

_B0_U_iG SMI_aNDEQL f_rnaterneIle__.en,tte9h0L0LLLL1Lti0L LL 'LLh30 --16h30

mardi

matin apres-midi matin apres-midi91100 - 12h00 13h30 -- 16h30 91'100 - 12h00 13h30 - 16h30

...T _:'-"' ' __ _-"-"' '_ ______-;"" __-::_-"- " " ___:_-" * ______-"' " _____;T:"' __T:"" ""'_"' " "_"

matin aprs midi matin aprs-midi matin aprs-midilundi

matin _ aprs-midi8ii45Ll-t1li15 13h30-16h30 LLLLeh45Ll11ti1*i5 [tease-1 13L0 i1ti45[13h30-16h30 _

BOURG ST ANDEOL -a lmentaire Centre_ ----"i ___:;------ _:_:----- ___;:;: - - - - _ _ _ _ _ __- -- ____-;- -- _______----- ______;

_ -- - -- _ __-_-_----

_ lundi _____ __ _.__T- __.___""' _ __._r_-"""_)-rt________:""" ' __ _::: """"" " ____-_: --- '- ' ' - " "'-' ' "' ' -'______ _________________ _ _ ______ _ _______mati_n___ _aprs~midiLLL ap_rs_midi_ LLLLLmatiri LL apLrs%LnLiLdiL L[2oiraoia_ __ sans -fiiiiiia 13530-41Lietr?o L LLrnatiLn _ LLLLLaLpLre;midiLLLLLBtii - tL1h45L -L1LLIiL3L0LLLLLL ilhtii_B0U_RG._AlNI__AdD_EQ_L_- rnatern_slle__Sud

mardi _ __ _ . _ . . . I. ___ _ __ ___.. ___..

jeudi vendredimatin _ apres midi mefiirir_ "' if*hrii'- _f_____ _ L anzio - i 1 his iiansoi- iiiehi 5 81130 - 'l 1h45

4

* l5Lh15____ J iiliifl

eoune sr ANoE0t_eiameniaira sue_ vendredi _ _marin apres-midi Liimetin L Laptes-midLLLLL*LLLLLLL matin aprs-rniLdllliti L

BROSSAINC

LLLL L __ ;-_" ' ' ' _ ___.-7:'-' '- _ I___ _____::::"- -"" __f_'_--"-""' " ' _____T___matin aprs-midi matin apres-midi mLaiin_ LLLLLLL apres-midi matin aprs-midii_2flir*2_ir_ 3_*14'~L?** 11040 _3li_4 * liii *_ _ ___i_3fi4U:___l_5W rene-rene '__ ___::;-"" _ __ ____:;'_':-""'1'_'_ 1 ""'"" ___:::'"-"""""' __________-'--' "

vendredi

81140-*11h40 U i3li40-16h40

BURZET

' ________::;'_' __ _ ___:_T_-" _': ___':;-""' ""' _____:----'-"' '

_ lundi ____ L LLLLLmatin _ _ apresf-midiji 201?-2018 _Mfl_ emM___Mw _emW__j@n_em@L _

vendred_i__ _

9hU**i2h0f>JCHALENCON

i mardi jeudi __ ___ve_ndredimatin aprs-midi matin aprsrnidi LLLLLLmatn L LLLLLLaLLLLLresriidi LLLLLL LLnnatin L LL LLLLLLLLLLLLaLpresL4riiLidiLL________ _zeir-zine emo-izmo iziriso-iarisri emo-iznoo isiiao-isiiari eriorniziioo iaiiso-reine

Ct_tiBME..UR RHQN E.L LLLLL

9h00 -- 121100 13h30 -* 16h30

matin _ L _ iitifi __ ___?Pf$*fi______HWVQ ampf- iine_g______ ____ienso i_sr_iaii___________aiisoi isiiso;LiLLtiiisoLLLLLL emo L iLLiiL4LLiLsriLscirendredi___

81130-11h30 1 'l3h30-16ii30

CHARNAS_ __ _____________ _ '_______;----------1 -------------- ---I. mardi jeudi __ __ vendredi

__nratin matin apres-inidiLL ma in L8LLLLLLL L 1 d

~iveti 8h39*-lifii _3tiifiZii39LCHEMINAS

Hwifa

ends- izriosi tenir ieiiio 9ncL5L-1121155 L LisiiiriLlLLieriioLLLLLLLL sam- iiesl iLari4rLLLLLiLsiii *_ _ __________ _ j _ L Javier-midi L

vendredi

5

_ _______ _ maidi__ ___jeudi LLLLLLLLLLLLLLLLL Lmatin aprs-midi matin L npLr~niirjiLLLLLLLLL__ L LLLLLLL rnatLiriLLL LL

ilfiliii-ifitiifl LLLLLL B3*iUiii*_.QM.E.t. _

L L LLLLL L L____rnati_ifi_ _ apres-midi ____matin_____ LLLLLL L apres-niidiL LLLiLnatiriLLLLLLLL LLLLLLLapreLrLnidi LLLLLLLLiiiatn

1 ie9QL9_MB'E3.LE__QRDiNP _

L LLLLLL L L__ mati_n__ __apresmi_di ma_tin_____ LL apLres-midiLLLLL LLLL L

L 1 8**4@*i14@L 8i*4**4JCQLOMBIER LE JEUNE

I . . . . _ _ ._ '.'."..'.'_:L_ i'_ LL. LL.. _ HIHIIIIII

2oirl2oisLL LLaisri;i LLLLLLLL LL 01 h3t) 13h30 16h30 81130 -- 11h30 13h30 - 16h30 8h30 -~ 11h30 13h30 - 16h30 8h30 - 11h30 13h30 ~* 16h30

._0L0__M_BlEB._.LELLLL LLLL L L LLLL L_ apr__smidi______ _matin apres-midi matin LLLL L

[_ SOL iifiifii*COUCOU RON

"""" r''''''''' '''''''' -"' - ' ___ ______:--"""" 1 ___1_-_:: '''"_____

_ _ _______ _ _ _ _ _ __ 1 _________ __ ___:"' " ---" "--'-"""' _ _____: --"" ' ___