LIST OF IRREGULAR VERBS LIST OF IRREGULAR VERBS Au cours de ces derniأ¨res annأ©es, j’ai...

download LIST OF IRREGULAR VERBS LIST OF IRREGULAR VERBS Au cours de ces derniأ¨res annأ©es, j’ai vu plusieurs

of 12

 • date post

  14-Nov-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of LIST OF IRREGULAR VERBS LIST OF IRREGULAR VERBS Au cours de ces derniأ¨res annأ©es, j’ai...

 • LIST OF IRREGULAR VERBS

  Au cours de ces dernières années, j’ai vu plusieurs versions scannées de la liste des verbes

  irréguliers du Cleasby-Vigfusson. Elles sont pleines de fautes dues au scan et ne sont donc pas

  trop utiles aux débutants égarés dans le multi-espace de la conjugaison des verbes norrois.

  Depuis j’ai passé un nombre d’heures énorme à corriger toutes ces erreurs. J’ai enfin atteint un

  stade où je puis affirmer qu’il en reste très peu, aucune serait sur-optimiste. En voici une version

  pdf cherchable. Si vous désirez compléter mon travail d’une façon ou une autre, envoyez-moi un

  email et je vous ferai parvenir une version docx.

  Si vous trouvez un faute dans cette version, envoyez-moi un email la signalant et je l’inclurai de

  suite dans le texte. Votre nom sera alors ajouté à une liste de contributeurs si vous le désirez.

  Yves Kodratoff

  Vous pouvez m’envoyer un courriel à

  yvekod ‘arobase’ gmail ‘dot’ com

  Infinitive (def. = defective)

  Pres. sing -

  Pres. plur. (1st)

  Pret. 1 st -

  Pret. 2 nd

  Pret.

  plur. 3 rd

  Subj. Pret. 3rd Past Part.

  aka (to drive) ek - ökum ók - óku œki ekinn

  ala (to feed, beget) el - ölum ó1 - ólu œli alinn

  auka (to eke,

  augment)

  eyk - aukum jók - jóku jyki aukinn

  ausa (to sprinkle) eys - ausum jós - jósu eysi, jysi ausinn

  (bauta, to beat) def. - bautu - bautinn

  belgja (to swell) def. - - bolginn

  bella (to bit) def. bellr - ball -

  BERA (to bear) berr - bar - bart báru &

  baóru

  bæri borinn

  berja (to beat) berr - berjum barði - börðu berði barðr, bart

  biðja (to beg) bið - biðjum bað - batt báðu bæði beðinn

  binda (to bind) bind - batt - batzt bundu byndi bundinn

  bíða (to bide, wait) bíð - beið - beitt biðu biði beðið

  bíta (to bite) bít - beit - beizt bitu biti bit.inn

  bjarga (to save) bergr -

  björgum

  barg - bargt burgu byrgi borginn

  bjóða (to bid) býð - bjóðum bauð - bautt buðu byði boðinn

  (bjúga, to bend) def. - - bugusk boginn

  blanda (to blend) blend -

  blöndum

  blétt - blézt blendu blandinn

  blása (to blow) blæs - blásum blés - blést blésu blési blásinn

  bleðja (to lop) def. bleðr - (bladdi) -

 • blíkja (to blink) def. blíkir - bliku

  blóta (to worship,

  sacrifice)

  blœt - blét - blézt blétu bléti blótinn

  BREGƉA (to move,

  draw)

  bregð - brá - brátt brugðu brygði brugðinn

  brenna (to burn) brenn - brann -

  brannt

  brunnu brynni brunninn

  bresta (to break) brest - brast - brustu brysti brostinn

  brjóta (to break) brýt - brjótum braut -

  brautt

  brutu bryti brotinn

  brosa (to smile) brosi - brosti - brosi brosat

  brugga (to brew) def. brugginn

  BÚA (to abide, make

  ready)

  bý - búum bjó - bjótt bjoggu bjoggi búinn, búit, búð

  bylja (to resound) def. byll - bulði -

  bysja (to gush) def. byss - busti -

  detta (to drop) dett - datt - datzt duttu dytti dottinn

  deyja (to die) dey - dó - dótt dó dœi dáinn

  DRAGA (to draw) dreg - drögum dró - drótt drógu drœgi dreginn

  drekka (to drink) drekk - drakk -

  drakkt

  drukku drykki drukkinn

  drepa (to smite, kill) drep - drap - drapt drápu dræpi drepinn

  drífa (to drive like

  spray)

  dríf - dreif - dreift drifu drifi drifinn

  dríta (cacare) drítr - dreit - dreizt dritu dritinn

  drjúpa (to drip) dryp - drjúpum draup -

  draupt

  drupu drypi dropið

  drúpa (to droop) drúpi - drúpði - (drýpði)

  drynja (to roar) drynr - drunði -

  duga (to help) dugi - dugði - dygði dugat

  dvelja (to dwell,

  delay)

  dvel - dveljum dvalði - dvölðu dvelði dvalðr, dvölð, dvalt

  dylja (to conceal) dyl - dyljum dulði - dylði dulðr, dult

  dynja (to pair) dynr - dunði - dunið

  dýja (to shake) dyr - (dúm) - dúði (dýði)

  EIGA (to own) á, átt - eigum átti - áttu &

  aóttu

  ætti áttr, átt, átzk

  erja (to ear, plough) er - erjum arði - örðu erði arðr

  eta (to eat) et - etum át - ázt átu &

  aótu

  æti etinn

  etja (to goad) et - etjum atti - öttu etti att

  falda (to fold, hood) feld - földum félt - féldu féldi faldinn

  FALLA (to fall) fell - folium féll - féllt féllu félli fallinn

  FARA (to fare, go) ferr - förum fór - fórt fóru fœri farinn

  FÁ (to fetch) fæ - fám & fékk - fékkt fengu fengi fenginn

 • faóm

  fá (to polish) fái - fáði - fánn

  fela (to hide) fel - fal - falt fálu &

  faólu

  fæli folginn

  ferja (to ferry) ferr - farði - (fórðu) farðr

  feta (to step) def. - fat - fátu

  FINNA (to find) finn - fann - fannt fundu fyndi fundinn

  físa (pedere, to fart) def. - feis -

  fjúka (to be driven by the

  wind)

  fýk - fjúkum fauk - faukt fuku fyki fokinn

  flaka (to gape) flaki - flakði - flakað

  fla (to flay) flæ - flám fló - flógu flœgi fleginn

  fletja (to slit) flet - flatti - flöttu fletti flattr, flött, flatt

  fljóta (to float) flýt - fljótum flaut - flauzt flutu flyti flotinn

  fljúga (to fly) flýg - fljúgum flaug & fló flugu flygi floginn

  flytja (to flit) flyt - flytjum flutti flytti fluttr, flutzk

  flýja (to flee) fly - flýjum fló & flýði fló flýði flyiðr, flúinn

  fregna (to ask, bear) fregn frá - frátt frágu &

  fraógu

  frægi freginn

  fremja (to further) frem - fremjum framði frömðu fremði framðr, frömð

  freta (pedere) def. frat

  frjá (to love) def. frjándi

  frjósa (to freeze) frýs - frjósum fraus frusu frysi & freri frosinn & frörinn

  frýa (to challenge) frý frýði frýð

  fyrva (to ebb) def. furði (Grág. -

  ii. - 187)

  gala (to crow) gel - gölum gól gólu gœli galið

  gana (to rush) gani ganði ganat

  GANGA (to go) geng - göngum gékk - gékkt géngu gengi gengit

  gapa (to gape) gapi gapði

  gá (to beed, mark) gái gáði gæði gáð

  GEFA (to give) gef gaf - gaft gáfu gæfi gefinn

  geta (to get, guess) get gat - gazt gátu &

  gaótu

  gæti getið & getað

  geyja (to bark) geyr gó gó gœi

  gína (to gape) gín gein ginu gini ginið

  gjalda (to pay) geld - gjöldum gait - galzt guldu gyldi goldinn

  gjalla (to yell) gell - gjöllum gall gullu gylli gollið

  gjósa (to gush) gýs - gjósum gaus gusu gysi gosinn

  gióta (to cast young) gýt gaut gutu gytí gotinn

  gleðja (to gladden) gleð - gleðjum gladdi glöddu gleddi gladdr, glödd, glatt

  glepja (to confound) glep - glepjum glapði glöpðu glepði glapðr

  glotta (to grin) glotti glotti glott

  glymja (to clash) glymr glumði glymði

  gnaga (to gnaw) def. gnegr (gnóg)

 • gnapa (to jut out) gnapi gnapði gnöpðu

  gnella (to yell) def. gnall gnullu

  gnesta (to crack) gnestr gnast gnustu

  gnúa (to rub) gný - gnúum gnöri &

  gneri

  gnöri gnúinn

  gnyðja (ío murmur) def.

  gnuddi

  gnýa (to sound) def. gnýr gnúði

  grafa (to grave, dig) gref - gröfum gróf - gróft grófu grœfi grafinn

  grata (to greet, weep) græt - grátum grét - grézt grétu gréti grátinn

  gremja (to anger,

  provoke)

  gremr gramði grömðu gremði

  grípa (to grasp) gríp greip -

  greipt

  gripu gripi gripinn

  gróa (to grow) grœ - gróm gröri &

  greri

  gröri gróinn

  grúfa (to grovel) grúfi grúfði (grýfði)

  gyggva (to quail) def. gyggvir gugginn

  GÖRA, görva, gjörva,

  gera, geyra, giora (to

  do)

  görr & göri - görði, -

  gjörði &

  gerði

  görði görr, gört, görzk

  HAFA (to have) hefi - höfum hafði höfðu hefði hafðr, höfð, haft

  HALDA (to hold) held - höldum hélt - hélzt héldu héldi haldinn

  hanga (to hang) hangi -

  höngum

  hékk - hékkt héngu héngi hanginn

  há (to vex) hái háði (hæði) háið

  HEFJA (to lift, heave,

  begin)

  hef - hefjum hóf - hóft hófu hœfi hafinn

  HEITA (to be called,

  promise)

  heit & heiti hét - hézt hétu héti heitinn

  hemja (to hem,

  restrain)

  hem hamði hamið

  heyja (to perform) hey háði (hæði) háinn

  hjálpa (to help) helpr - hjálpum halp hulpu hylpi holpinn

  hlaða (to build up) hleð - hlöðum hlóð - hlótt hlóðu hlœði hlaðinn

  hlaupa (to leap) hleyp -

  hlaupum

  hljóp -

  hljópt

  hljópu hlypi, hlœpi hlaupinn

  hljóta (to get allotted,

  must)

  hlýt - hljótum hlaut -

  hlauzt