Lésions Scapho-lunaire Chroniques

download Lésions Scapho-lunaire Chroniques

of 69

Transcript of Lésions Scapho-lunaire Chroniques

 • 8/9/2019 Lsions Scapho-lunaire Chroniques

  1/69

  Fmstftutjb id Kdfm

  Drtnrlsclpfc trbdtkbmt laScdpnliumdtb ifodkbmt jfsruptflms

  Cn. KdtnluifmDcemlwibjobkbmts tl dii B_DS kbk`brs,

 • 8/9/2019 Lsions Scapho-lunaire Chroniques

  2/69

  Fmstftutjb id Kdfm

  Dcemlwibjobkbmts tl dii B_DS kbk`brs,Bspbcfdiiy 7 Gdmb Kbssfmd (Ftdiy)

  D`nfgbbt _dnbodlmedr(Fmjfd)Iuc Qdm Lvbrstrdbtbm (Ardmcb)Bkkdmubi Cdkus (Ardmcb)Jdvfj Siutsey (RSD)Djbifmb Cdk`lm-@fmjbr (Ardmcb)Xde-Cnblmo Nl (Nlmo-elmo, SDP Cnfmd)

  Ilrfs Xbolif (Ftdiy)Kdx Ndbrib (Obrkdmy)Dmjrbd Zdmjdrd (Obrkdmy)Kdrc Odrcfd-Bifds (Spdfm)Kdrfmd Cdrrdrd (@rdzfi)Oustdvl Kdmtlvdmf (@rdzfi)

  Kdrtfm Cdilfd (Drobmtfmd)Od`rfbi Cibk`lsef (Drobmtfmd)Zdmyd @urobss (Dustrdifd)Dmtlmfl Xdoifbf (Ftdiy)

 • 8/9/2019 Lsions Scapho-lunaire Chroniques

  3/69

  Fmstftutjb id Kdfm

  SI

  ZACCrsi

  Scdpnl iumdtb ifodkbmt 7dmtbrflr, jlrsdi dmj fmtbrkbjfdtb

  Cidssfcdi DMDZLKV

 • 8/9/2019 Lsions Scapho-lunaire Chroniques

  4/69

  Fmstftutjb id Kdfm

  P

  FFK

  S

  Zp

  Jfstdi std`fifzdtflm7 ACP + SZZ Ifot + PSC Ifot

  Fkplrtdmcb la ACP(Sdivd-Clii, Odrcfd-Bifds bt di, 0844)

  DMDZLKV

 • 8/9/2019 Lsions Scapho-lunaire Chroniques

  5/69

  Fmstftutjb id Kdfm

  SCDXNLIRMDZB IFODKBMZKdfm scdpnliumdtb glfmt std`fifzbr

  Kbdjb bt di 4668Snlrt bt di.Illf bt di. 0884

  JLPSDI

  XPL^FKDI

  XDIKDP

  828

  488

  428

  088

  028

  388328

  :88

  :28

  Xdikdr Xrlxfkdi Jlrsdi

  Vfbij Strbmotn

  44> +/-

  04 13+/- 30

  018 +/-

  4>

  @brobr bt di. 66

 • 8/9/2019 Lsions Scapho-lunaire Chroniques

  6/69

  Fmstftutjb id Kdfm

  SCDXNLIRMDZB IFODKBMZClmtrf`utbs tl cdrpdi prlprflcbptflm

  JLPSDI

  XPL^FKDI

  XDIKDP

  Xdikdr Xrlxfkdi Jlrsdi

  Kdfmiy

  prlxfkdi

  pdrt

  Sbmslry fmmbrvdtflm

  Kdtdifltdefs bt di. 44, Ndobrt5 Odrcfd-Bifds 43

  Fkplrtdmcb la DFL mbrvb dmj XFL mbrvb tll !!!!

 • 8/9/2019 Lsions Scapho-lunaire Chroniques

  7/69

  Fmstftutjb id Kdfm

  Lmiy wftn sbctflmmfmo fmsbrtflm la tnb JFC d jlrsdi fmtbrcdidtbjscdpnliumdtb fmstd`fifty jbalrkfty (JFSF) bmsubj

  DMDZLKV

 • 8/9/2019 Lsions Scapho-lunaire Chroniques

  8/69

  Fmstftutjb id Kdfm

  DMDZLKV

  Fslidtbj jlrsdi cdpsuib tbdrwftn kfjcdrpdi SI spdcfmo

  Kfjcdrpdi

  Mlrkdi dspbct

 • 8/9/2019 Lsions Scapho-lunaire Chroniques

  9/69

  Fmstftutjb id Kdfm

  DMDZLKV

  PdjflcdrpdiKfjcdrpdi

  Mlrkdi dspbct

 • 8/9/2019 Lsions Scapho-lunaire Chroniques

  10/69

  Fmstftutjb id Kdfm

  DMDZLKV

  Drtnrlsclpfc tbstfmo dmj ^-Pdys kbdsurfmo wftn dmjwftnlut ildj

  4/ Mlrkdi wrfst,0/ sbctflm la Jlrsdi Cdpsuil-SI dttdcnkbmt (JCSS)3/ sbctflm la SIFLI:/ JFC sbctflm

  ( (G. Kbssfmd (F), I. Qdm Lvbrstrdbtbm (@), B. Cdkus (A), D. _dnbodlmedr (Fm),D. Zdmjdrd (O), D. Cdk`lm-@fmjbr (A), C. Kdtnluifm (A))

  Zwl jdys la id`lrdtlry wlre, 48 ylumo arbsn cdjdvbr

 • 8/9/2019 Lsions Scapho-lunaire Chroniques

  11/69

  Fmstftutjb id Kdfm

  DMDZLKV

  Systbkdtfc wlrsbmfmo la SI jfdstdsfs datbr sfkpibjbtdcnkbmt la JCSS arlk jlrsdi SI

  Zwl jdys la id`lrdtlry wlre, 48 ylumo arbsn cdjdvbr

  8

  0

  :

  1

  43

  2?

  6

  SBQBPFZVSI ID^FZV

  OPDJB

  CDSBS

  CDSBS BQLIRZFLM DAZBP SBCZFLMS

  Fmftfdi

  sbctflm dJFC/SI

  sbctflm SI

  sbctflm JFC

  sbctflm JPC

 • 8/9/2019 Lsions Scapho-lunaire Chroniques

  12/69

  Fmstftutjb id Kdfm

  DMDZLKV

  Znfs structurb (Jlrsdi cdpsuil-scdpnliumdtb Sbptuk) fs d `rfjob

  `btwbbm tnb JSZ ifot dmj tnbjlrsdi SI ifot, dmj sbbks tl `bbssbmtfdi tl tnb SI std`fifty, dmjprl`d`iy fts tbdrs cluij `bclmsfjbrbj ds d afrst stdob la SIfmstd`fifty!!!

  8

  4

  0

  3

  :

  2

  1

  ?

  Fmftfdi sbctflm dJFC/SI sbctflm SI sbctflm JFC

  FMJFCB

  OPDQFZB

  SBCZFLMS

 • 8/9/2019 Lsions Scapho-lunaire Chroniques

  13/69

  Fmstftutjb id Kdfm

  I

  P

  S

  P

  C

  C

  DMDZLKV

  Xrlkfmbmt rlib la jlrsdi rdjflcdrpdi ifodkbmts7

  JFC/Jlrsdi ScdpnlZrfqubtrdi IfotJlrsdi Scdpnliumdtb IfotJlrsdi Cdpsuil-Scdpnliumdtb Sbptuk

  JFC/JSZ

  JSI

  JCSS

 • 8/9/2019 Lsions Scapho-lunaire Chroniques

  14/69

  Fmstftutjb id Kdfm

  DMDZLKV

  Znb JCSS structurb wds fjbmtfafbj `btwbbm tnb scdpnliumdtb ifodkbmt dmj tnb JFC

  JCSS diwdys fjbmtfafbj, clmsfstfmo la tnrbb drcnbs (twl trdmsvbrsb drcnbs fm sbrfbsdilmo tnb jfstdi ifmb la tnb scdpnliumdtb fmtbrvdi, alrkfmo d clmaiubmcb fmtl tnb tnfrjwnfcn wds idrobr tndm tnb prbvflus kbmtflmbj)

  Alur klmtns la id`lrdtlry wlre, 4? arbsn cdjdvbrs

  (K. Cdrrdrd (@rd), Z. @urobss (Dus), C. Kdtnluifm (A))

 • 8/9/2019 Lsions Scapho-lunaire Chroniques

  15/69

  Fmstftutjb id Kdfm

  DMDZLKV

  Ft jbklmstrdtbj d wfjb jfaausb dttdcnkbmt dilmo tnb scdpnliumdtb ifodkbmt dmj

  tnbm drcbj jlrsdiiy admmfmo lut tl d ilmobr fmsbrtflm fmtl tnb jlrsdi cdpsuib.

  Alur klmtns la id`lrdtlry wlre, 4? arbsn cdjdvbrs

  Alur klmtns la id`lrdtlry wlre, 4? arbsn cdjdvbrs

  (K. Cdrrdrd (@rd), Z. @urobss (Dus), C. Kdtnluifm (A))

 • 8/9/2019 Lsions Scapho-lunaire Chroniques

  16/69

  Fmstftutjb id Kdfm

  FMSZPRKBMZDI B^DKFMDZFLM

  NDS @BBM XPLQBJ MLZ @B 488% SRPB

  Sbmsf`fifty Spbcfafcfty Dccurdcy

  Drtnrlordpny 23% >3% 18%

  KPF 13% >1% ?2%

 • 8/9/2019 Lsions Scapho-lunaire Chroniques

  17/69

  Fmstftutjb id Kdfm

  Afrst7 jfdomlsfs

  Znbm7 tnbrdpbutfc lptflm 7

  dcclrjfmo tl stdofmo

  _rfst Drtnrlsclpy

 • 8/9/2019 Lsions Scapho-lunaire Chroniques

  18/69

  Fmstftutjb id Kdfm

  Stdofmo la scdpnl-iumdtb tbdrs

  Obfssibr & di 4661

  Stdob 47 nbklrrndob + ml glfmt wfjbmfmo

  Stdob 07 prl`b cdm `b fmtrljucbj fm glfmt spdcb

  Stdob 37 prl`b cdm `b rltdtbj fm glfmt spdcb

  Stdob :7 Lptfc (0.? kk) cdm `b fmtrljucbj fm Stdob 27 Clkpibtb jfsruptflm

 • 8/9/2019 Lsions Scapho-lunaire Chroniques

  19/69

  Fmstftutjb id Kdfm

  Stdofmo la scdpnl-iumdtb tbdrs G Ndmj Suro Dk 0881

  Odrcfd Bifds dmj di

  F FF FFF FQ Q QF

  Xdrtfdi fmgury ybs ml ml ml ml ml

  Pbpdfrd`ib ybs ybs ml ml ml ml

  Mlrkdi difomkbmt ybs ybs ybs ml ml ml

  Pbjuctf`ib ybs ybs ybs ybs ml ml

  Mlrkdi cdrtfidob ybs ybs ybs ybs ybs ml

  Stdob F7 Cdpsuiljbsfs (Szd`lstbcnmfqub)

  Stdob FF7 Lpbm dmtbrflr SI ifodkbmt rbpdfr

  Stdob FFF7 @lmb-ifodkbmt-`lmb rbclmstructflm

  Stdob FQ7 Znrbb ifodkbmt tbmljbsfs

  Stdob Q7 PSI ausflm + jfstdi scdpnlfjbctlky

  Stdob QF7 XFM + DFM jbmbrvdtflm

 • 8/9/2019 Lsions Scapho-lunaire Chroniques

  20/69

  Fmstftutjb id Kdfm

  Stdofmo la scdpnl-iumdtb tbdrs G _rfst Suro 0843B_DS cidssfafcdtflm

  G. Kbssfmd dmj diDrtnrlsclpfc stdob

  (B_DS)

  Drtnrlsclpfc tbstfmo la SIFLI arlk

  KC glfmt DX afmjfmosF Ml pdssdob la tnb prl`b Mlt alumj fm tnbsb cdjdvbr spbcfkbms

  FF ibsflm la

  kbk`rdmlus SIFLI

  Xdssdob la tnb tfp la tnb prl`b fm tnb

  SI spdcb wftnlut wfjbmfmo (std`ib)

  Ibsflm la prlxfkdi/kbk`rdmlus pdrt la

  SIFLI

  FFF D pdrtfdi ibsflm

  fmvlivfmo tnb vlidr

  SIFLI

  Qlidr wfjbmfmo lm jymdkfc tbstfmo arlk

  KC glfmt (dmtbrflr idxfty)

  Ibsflm la dmtbrflr dmj prlxfkdi pdrt la

  SIFLI wftn lr wftnlut ibsflm la PSC- IPI

  FFF @ pdrtfdi ibsflm

  fmvlivfmo tnb jlrsdi

  SIFLI

  Jlrsdi SI wfjbmfmo lm jymdkfc tbstfmo

  (plstbrflr idxfty)

  Ibsflm la prlxfkdi dmj plstbrflr pdrt la

  SIFLI wftn pdrtfdi ibsflm la JFC

  FFF C clkpibtb SIFLI

  tbdr, glfmt fs rbjucf`ib

  Clkpibtb wfjbmfmo la SI spdcb lm

  jymdkfc tbstfmo, rbjucf`ib wftn rbklvdi

  la prl`b

  Clkpibtb ibsflm la SIFLI (dmtbrflr,

  prlxfkdi, plstbrflr),

  clkpibtb ibsflm la lmb bxtrfmsfc ifodkbmt

  (JFC ibsflm lr PSC/ IPI)

  FQ clkpibtb SIFLIwftn

  SI odp

  SI odp wftn pdssdob la tnb drtnrlsclpb

  arlk KC tl PC glfmt

  Ml rdjflordpnfc d`mlrkdiftfbs

  Clkpibtb ibsflm la SIFLI (dmtbrflr,

  prlxfkdi, plstbrflr),

  ibsflm la bxtrfmsfc ifodkbmts ( JFC, dmj

  PSC/ IPI)

  Q _fjb SI odp wftn pdssdob la tnbdrtnrlsclpb tnrluon SI glfmt

  Arbqubmt Pdy d`mlrkdiftfbs sucn ds

  dm fmcrbdsbj SI odp, JFSF jbalrkfty

  Clkpibtb ibsflm la SIFLI, JFC,

  IPI,PSC, fmvlivbkbmt la lmb lr klrb

  ltnbr ifodkbmts (ZN, SZ, JPC)

 • 8/9/2019 Lsions Scapho-lunaire Chroniques

  21/69

 • 8/9/2019 Lsions Scapho-lunaire Chroniques

  22/69

  Fmstftutjb id Kdfm

  Drtnrlsclpfc Jlrsdi Cdpsuilifodkbmtlus Pbpdfr

  DJCIP

 • 8/9/2019 Lsions Scapho-lunaire Chroniques

  23/69

  Fmstftutjb id Kdfm

  4 tnrbdj tnrluon 3,: X, tnbm J_C dmj RIMDPrbkmdmt

  Drtnrlsclpfc Jlrsdi Cdpsuilifodkbmtlus Pbpdfr

  DJCIP

 • 8/9/2019 Lsions Scapho-lunaire Chroniques

  24/69

  Fmstftutjb id Kdfm

  Pbtrfbvdi tnrluon PKCX

  Drtnrlsclpfc Jlrsdi Cdpsuilifodkbmtlus Pbpdfr

  DJCIP

 • 8/9/2019 Lsions Scapho-lunaire Chroniques

  25/69

  Fmstftutjb id Kdfm

  0mj tnrbdj tnrluon J_C dmj PDJFDIrbkmdmt

  Drtnrlsclpfc Jlrsdi Cdpsuilifodkbmtlus Pbpdfr

  DJCIP

 • 8/9/2019 Lsions Scapho-lunaire Chroniques

  26/69

  Fmstftutjb id Kdfm

  Pbtrfbvdi tnrluon tnb sdkb PKCX

  Drtnrlsclpfc Jlrsdi Cdpsuilifodkbmtlus Pbpdfr

  DJCIP

 • 8/9/2019 Lsions Scapho-lunaire Chroniques

  27/69

  Fmstftutjb id KdfmXuiibj fmsfjb KCG `y prlxfkdi trdctflm

  Emlt kdjb lutsfjb pdtfbmt (Mfceys emlt)

  Drtnrlsclpfc Jlrsdi Cdpsuilifodkbmtlus Pbpdfr

  DJCIP

 • 8/9/2019 Lsions Scapho-lunaire Chroniques

  28/69

  Fmstftutjb id Kdfm

  Sbclmj emlt su`cutdmblus fm 3,: Xlrtdi

  Drtnrlsclpfc Jlrsdi Cdpsuilifodkbmtlus Pbpdfr

  DJCIP

 • 8/9/2019 Lsions Scapho-lunaire Chroniques

  29/69

  Fmstftutjb id Kdfm

  Sbclmj emlt su`cutdmblus fm 3,: Xlrtdi

  Drtnrlsclpfc Jlrsdi Cdpsuilifodkbmtlus Pbpdfr

  DJCIP

  D n f J i C i if P f

 • 8/9/2019 Lsions Scapho-lunaire Chroniques

  30/69

  Fmstftutjb id Kdfm

  Drtnrlsclpfc Jlrsdi Cdpsuilifodkbmtlus Pbpdfr

  DJCIP

  D tn f J i C i if t P f

 • 8/9/2019 Lsions Scapho-lunaire Chroniques

  31/69

  Fmstftutjb id Kdfm

  SI E-_frbs +/- SC E-_frbs lmiyfa umrbjuctf`ib

  Drtnrlsclpfc Jlrsdi Cdpsuilifodkbmtlus Pbpdfr

  DJCIP

  _ftnlut pfmmfmo!!!

 • 8/9/2019 Lsions Scapho-lunaire Chroniques

  32/69

  Fmstftutjb id Kdfm

  Kdtbrfdi

  @btwbbm 088> bmj la 0840

  484: wrfst drtnrlsclpfbs

  4:? scdpnliumdtb tbdrs (4:% !!!)

  64 kbm 21 wlkbm

  Kbdm dob 7 3?.> yl (rdmob 4? tl 13)

  Splrts fmgurfbs 7 441 cdsbs

  nfon ibvbi 7 :4 cdsbs

  Dvbrdob tfkb `btwbbm fmgury dmj

  surobry7 ?.4: klmtns (rdmob 3 tl 0:)

 • 8/9/2019 Lsions Scapho-lunaire Chroniques

  33/69

  Fmstftutjb id Kdfm

  Kdtbrfdi

  Odrcfd-Bifds Suoobstflm Stdob 0 7 :> cdsbs

  Stdob 3 7 32 cdsbs

  Stdob : 7 2? cdsbs

  Stdob 2 7 ? cdsbs

  B_DS Cidssfafcdtflm Stdob 0 7 ? cdsbs

  Stdob 3D 7 4 cdsb

  Stdob 3@ 7 :1 cdsbs

  Stdob 3C 7 22 cdsbs

  Stdob : 7 3> cdsbs

 • 8/9/2019 Lsions Scapho-lunaire Chroniques

  34/69

  Fmstftutjb id Kdfm

  PBSRIZS

  Xdfm 7Xrblp QDS 7 1.44 Xlstlp QDS 7 8.>Adfiurb 2 cdsbs (Stdob 2 dcclrjfmo Odrcfd-Bifds)

  PLK 7mlrkdi aibxflmbxtbmsflm fm 434cdsbs (>4,>%)

  mlrkdi prlmdtflm-supfmdtflm fm dii cdsbs (488%)

  Strbmotn7

  Xrblp7 03.82 eoa Xlstlp7 :0.30 eoa

  Aliilw-up 7 3>.2: klmtns (rdmob 40 tl ?4)

 • 8/9/2019 Lsions Scapho-lunaire Chroniques

  35/69

  Fmstftutjb id Kdfm

  Zltdi aumctflmdi lutclkbs

  Aibxflm

  Bxtbmsflm

  Xrb-lp plst-lp clmtrlidtbrdi

  24.:4 1:.2:(p98,84) ?4.:3(p;8,01)

  28.2> ?2.11 (p98,84) ??.>6 (p;8,32)

  Pdjfdi jbvfdtflm

  Rimdr jbvfdtflm

  Xrlmdtflm supfmdtflm

  _rfst strbmotn

  42.? 04.>0 (p98,84) 0?.31 (p;8,:>)

  01.?2 32.20 (p98,84) 3?.0> (p;8,0?)

  8-418 8-4?> (p98,80) 8-4?6 (p;8,41)

  03.82 :0.30 (p98,84) :8.>4(p;8,4>)

  Ml prl`ibk wftn splrty ibvbi +++

 • 8/9/2019 Lsions Scapho-lunaire Chroniques

  36/69

  Fmstftutjb id Kdfm

  Pbsuits

  Lutclkb wdsrbidtbj tl 7

  Stdob 2 Odrcfd-Bifds (2/?)

  Lutclkb wds rbidtbj tl 7

  jbidy surobry (`bttbr lutclkb fa snlrt jbidy)

  Clkpifcdtflms7- Sifont aibxflm stfaambss 42 cdsbs (rdmob :8 tl 18)- 3 Sujbce (nbdibj)

 • 8/9/2019 Lsions Scapho-lunaire Chroniques

  37/69

  Fmstftutjb id Kdfm

  Pbsuits

  JDSN7XrbLp 7Dvbrdob 24.8: (rdmob 43.1: tl 68.64)

  XlstLp 7Dvbrdob 6.43 (rdmob 8 tl :8.64)

  Kdyl _S7

  Bxcbiibmt 7 ?6 cdsbs

  Ollj7 20 cdsbsDvbrdob 7 44 cdsbs

  Xllr7 2 cdsbs

 • 8/9/2019 Lsions Scapho-lunaire Chroniques

  38/69

  Fmstftutjb id Kdfm

  Cifmfcdi cdsb

 • 8/9/2019 Lsions Scapho-lunaire Chroniques

  39/69

  Fmstftutjb id Kdfm

  DJCIPStdob B_DS :, Obfssibr :, Odrcfd-Bifds :

  Cifmfcdi cdsb

 • 8/9/2019 Lsions Scapho-lunaire Chroniques

  40/69

  Fmstftutjb id Kdfm

  DJCIPSI pfmmfmo + Scdpnl-cdpftdtb pfmmfmo

  Cifmfcdi cdsb

 • 8/9/2019 Lsions Scapho-lunaire Chroniques

  41/69

  Fmstftutjb id Kdfm

  DJCIPSI pfmmfmo + Scdpnl-cdpftdtb pfmmfmo

  Cimfcdi cdsb

  Xlst DJCIP

  Xrb DJCIP

 • 8/9/2019 Lsions Scapho-lunaire Chroniques

  42/69

  Fmstftutjb id Kdfm

  DJCIPSI pfmmfmo + Scdpnl-cdpftdtb pfmmfmo

  Cifmfcdi cdsb

 • 8/9/2019 Lsions Scapho-lunaire Chroniques

  43/69

  Fmstftutjb id Kdfm

  J + 0 klmtns

  PBSRIZS

  SIFLI umrbpdfrbj, Std fifty la jlrsdi pdrt

  Mlrkdi dspbct

 • 8/9/2019 Lsions Scapho-lunaire Chroniques

  44/69

  Fmstftutjb id Kdfm

  J + 6 klmtns

  PBSRIZS

 • 8/9/2019 Lsions Scapho-lunaire Chroniques

  45/69

  Fmstftutjb id Kdfm

  J + 3> klmtns

  PBSRIZS

  B_DS Cidssfafcdtflm

 • 8/9/2019 Lsions Scapho-lunaire Chroniques

  46/69

  Fmstftutjb id Kdfm

  B_DS CidssfafcdtflmZrbdtkbmt diolrytnk

  SZDOB

  DCRZB/ CNPLMFC

  Xrlplsbj trbdtkbmt

  F D lmiy Drtnrlsclpfc E-_frb, cdst