ENTRANTES ... Paella marinera (precio por persona) Por encargo Paella mariأ±eira (prezo por...

download ENTRANTES ... Paella marinera (precio por persona) Por encargo Paella mariأ±eira (prezo por persoa)

of 13

 • date post

  11-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ENTRANTES ... Paella marinera (precio por persona) Por encargo Paella mariأ±eira (prezo por...

 • Caldo gallego Caldo galego Galician broth Bouíllon Galicien

  Callos a la gallega Calos á galega Callos (Galician style home-made tripes) Trípe á la Galícienne

  Consomé "tres delicias” Consomé "tres delicias” Consome "Three Delicias" Consommé a "Trois Delicias”

  Sopa de fideos Sopa de fideos Small noodle soup (Pasta Soup) Soupe de vercímelle

  Sopa de pescado y marisco Sopa de peixe e marisco Fish and seafood soup Soupe de poisson et de fruits de mer

  Combinado “Caserío Vasco” (Mejillones Villaroy, Croquetas caseras y Chipirones fritos) (Mexillóns Villaroy, Croquetas caseras e Chipirones fritos) (Villeroy mussels , squid croquettes and fried seafood) (Moules Villeroy , croquettes de calmar et de fruits de mer frits)

  Croquetas de carne Croquetas de carne Croquette with meat Croquettes de viande

  Croquetas de marisco o Bacalao Croquetas de mariscos ou Bacallau seafood croquettes or cod Croquettes de fruits de mer ou de la morue

  Ensalada "Caserío Vasco” Ensalada "Caserío Vasco” Salad "Caserío Vasco” Salade "Caserío Vasco”

  Ensalada de lechuga, tomate y cebolla Ensalada de leituga, tomate e cebola Lettuce, tomatoe and onion salad Salade de laitue, tomatoes et oignom

  ..................................4,50€

  ..........................5,00€

  ...................4,00€

  .................................4,00€

  .............7,00€

  .........................8,00€

  ....9,00€

  ..............9,00€

  ..........3,80€

  ....................................7,00€

  .....................8,00€

  .....9,00€

  ....15,00€

  .....................................9,00€

  .........................................8,00€

  .................................10,00€

  .........................................7,00€

  ......................................9,60€

  ......................................20,00€

  Ensaladilla rusa Ensalada rusa Russian salad Salade russe

  Espárragos con mayonesa Espárragos con maionesa Asparagus with mayonnaise Asperges avec mayonnaise

  Judías salteadas con bacon y chorizo Feixóns salteados con touciño entrefebrado e chourizo Stir-fried green beans with bacon and smoked sausage Haricots verts sautés avec bacon et saucisson fumé

  Salteado de champiñones y gambas Refogado a lume vivo de champiñóns e gambas Stir-fried mushrooms with prawns Champignons sautés avec crevettes

  Setas con jamón Cogomelos con xamón Grilled mushrooms with ham Champignons avec jambon

  Queso curado Queixo curado Cured cheese Fromage sec

  Queso gallego Queixo galego Galician cheese Fromage Galicien

  Jamón serrano Xamón serrano Serrano ham Jambon de sontagne

  Jamón ibérico Xamón ibérico Iberian ham Jambon ibérien

  Melón con jamón Melón con xamón Melon with ham Melon avec jambon

  ENTRANTES

  Ed u

  ar d

  o C

  as tr

  o Pa

  ll ar

  es

  – 3

  3 8

  1 9

  6 3

  6 -E

  – R

  es ta

  u ra

  n te

  C as

  er ío

  V as

  co ; S

  ig n

  at u

  ra R

  .C .:

  3 2

  5 ; C

  at eg

  or ía

  4 ª;

  C /

  P ar

  d o

  B aj

  o, n

  º 1

  1 ,

  B aj

  o

  – F

  er ro

  l

  .........16,00€

  ENTRANTES STARTERS ENTRÉES

 • Paella marinera (precio por persona) Por encargo Paella mariñeira (prezo por persoa) Seafood paella (price p/p) Paella de fruits de mer (prix p/p) Mínimo 2 personas previo encargo Mínimo 2 persoas previo encargo Minimum for two people reserve in advance Pré-commander au moins 2 personnes

  Calamares a la romana Luras á romana Fried squid rings in batter Calamares à la romaine

  Chipirones fritos o a la plancha Chocos fritos ou á prancha Fried or grilled small squid Petites seíches frites ou grillées

  Habas con almejas Fabas con ameixas Clams with broad beans Haricots verts avec clovisses

  Mejillones Villarroy Mexillóns Villarroy Villeroy mussels moules Villeroy

  Pulpo Polbo Octopuss Poulpe

  Salpicón de rape y marisco Cóctel de peixe sapo e marisco Cold mixture of seafood and monkfish Cocktail de baudroie et fruits de mer

  Revuelto de champiñones Revolto de champiñóns Scrambled egg with mushrooms Oeufs brouillés aux champignons

  Revuelto de algas y gambas Revolto de algas e gambas Scrambled eggs with shrimps algae and flat mushrooms Oeufs brouilles à l´ail vert et crevettes

  Revuelto de ajetes con gambas Revolto de espinacas con gambas Scrambled egg with spinach and prawns Oeufs brouilles aux épinards avec crevettes

  Revuelto de espinacas con gambas Revolto de espinacas con gambas Scrambled egg with spinach and prawns Oeufs brouilles aux épinards avec crevettes

  Revuelto de setas y bacon Revolto de cogomelos e touciño entrefebrado Scrambles egg with mushrooms and bacon Oeufs brouilles avec champignons et bacon

  Revuelto de gulas, algas y gambas Revolto de gulas, algas e gambas Scrambled eggs with baby eels , algae and shrimp Oeufs brouillés aux civelles , les algues et les crevettes

  Tortilla de champiñones Tortilla de champiñóns Omelette with small mushrooms Omelette aux champignons

  Tortilla de espárragos Tortilla de espárragos Omelette with asparagus Omelette aux asperges

  Tortilla de gambas Tortilla de gambas Omelette with prawns Omelette de crevettes

  Tortilla de jamón y queso Tortilla de xamón e queixo Omelette with ham and cheese Omelette au jambon et fromage

  Tortilla española Tortilla española mediana Tortilla española grande Tortilla española Spanish potatoe omelette Omelette espagnole

  Ensalada de Anchoas ( Lechuga, Cebolla y tomate) Ensalada de Anchoas ( Leituga, Cebola e tomate) Anchovy Salad (Lettuce, Onion and Tomato) Salade d'anchois (laitue, oignon et tomate)

  Anchoas Tres delicias (anchoa, queso, pimientos del piquillo) Anchoas Tres viandas (anchoas, queixo e piquillo) Anchovies Three delicacies (anchovy, cheese, piquillo peppers) Anchois Trois délicatesses (anchois, fromage, piquillos)

  Ración de pan Ration of bread Ration de pain

  ENTRANTES

  Ed u

  ar d

  o C

  as tr

  o Pa

  ll ar

  es

  – 3

  3 8

  1 9

  6 3

  6 -E

  – R

  es ta

  u ra

  n te

  C as

  er ío

  V as

  co ; S

  ig n

  at u

  ra R

  .C .:

  3 2

  5 ; C

  at eg

  or ía

  4 ª;

  C /

  P ar

  d o

  B aj

  o, n

  º 1

  1 ,

  B aj

  o

  – F

  er ro

  l

  ...................9,00€

  .......9,00€

  .........................9,00€

  ..............................................17,00€

  .............16,00€

  .................9,00€

  ............12,00€

  ......10,00€

  .......10,00€

  .....................9,00€

  ......16,00€

  ............................6,00€

  ................................9,00€

  ....................9,00€ .....................14,00€

  .........9,00€

  .....15,00€

  .......................................0,80€

  ...................................6,00€

  ........................6,00€

  ......................7,00€

  .........................15,00€

  ............12,00€

  ENTRANTES STARTERS ENTRÉES

 • MARISCOS

  Ed u

  ar d

  o C

  as tr

  o Pa

  ll ar

  es

  – 3

  3 8

  1 9

  6 3

  6 -E

  – R

  es ta

  u ra

  n te

  C as

  er ío

  V as

  co ; S

  ig n

  at u

  ra R

  .C .:

  3 2

  5 ; C

  at eg

  or ía

  4 ª;

  C /

  P ar

  d o

  B aj

  o, n

  º 1

  1 ,

  B aj

  o

  – F

  er ro

  l

  Almejas a la marinera Ameixas á mariñeira Clams in a seafood sauce Clovisses marinieres

  Almejas a la plancha Ameixas á prancha Grilled clams Clovisses au gril

  Cigalas a la plancha o cocidas Cigalas á prancha ou cocidas Boiled or grilled minature lobsters Langoustines grillées ou boutillies

  Gambas al ajillo Gambas ao allo Prawns with garlic Crevettes á l'ail

  Gambas a la plancha Gambas á prancha Grilled prawns Crevettes au gril

  Gambones Nº 1 Gambóns Grilled king prawns Groses crevettes

  Zamburiñas Zamburiñas Scalop Coquille Saint Jacques

  Parrillada de pescado y marisco Grellada de peixe e marisco Mixed seafood and fish grill Grillade de poisson et fruits de mer

  .......................................................18,00€

  ..........................................................18,00€

  ............................................26,00€

  ...................................................................15,00€

  ........................................................15,00€

  .................................................................15,00€

  ......................................................................14,00€

  ......