Cinque Terre - Eli Fleischer, Wine tours

57
Cinque Terre - חמשת הארצות איטליה מיקום: צפון מערב איטליה, בין העיר" ג' נובה" בצפון, לעיר הנמל" לה ספציה" בדרום. חמש הארצות: מונטרוסו, ורנצה, קורנליה, מנרולה, ריו מג' ורה, הינן כפרים קטנים, כאשר" קורנליה" העתיקה מכולן בת כ900 - שנים. שימור מורשת עולמית על ידי אונסק האזור הוכרז כאתר" ו בשנת1997 צילם וערך – פליישר אלי ספטמבר2008 כל הזכויות שמורות- אין לעשות במצגת שימוש מסחרי או אחר, פרט להעברה בדוא" ל מעבר בין שקופיות בלחיצת עכבר להפעיל רמקולים

Transcript of Cinque Terre - Eli Fleischer, Wine tours

Cinque Terre- הארצות חמשת

איטליהאיטליה :מיקום מערב העיר , צפון לעיר, בצפון" נובה'ג"ביןספציה "הנמל בדרום" לה .

הארצות ריו, מנרולה, קורנליה, ורנצה, מונטרוסו: חמשקטנים , ורה'מג כפרים מכולן " קורנליה"כאשר , הינן העתיקה

כ שנים- 900 בת .

אונסק ידי על עולמית מורשת שימור כאתר הוכרז ו"האזור1997בשנת

2008צילם וערך – פליישר אלי ספטמבר

אין לעשות במצגת שימוש- כל הזכויות שמורותל"פרט להעברה בדוא, מסחרי או אחר

מעבר בין שקופיות בלחיצת עכבר

להפעיל רמקולים

" מבט מגבוה ובתחילת הירידה אליה", ורנצה ...

ב עם -31 אירופה אין 80 מעלות לחות אחוזיבבית גם הביקיני עם לשבת אלא ברירה

!!!הקפה

ב בלתי ,Cinque Terre- ספטמבר ולחות חוםכסהרורים מסתובבים והאנשים !!! נסבלים

!!! כבר לא אמור להיות כל כך חם בספטמבר

!!!איך שהמים פה נגמרים מהר

המבט כאשר הזריחה בשעת נישכח בלתי מראהמערב .לכיוון

תוואי. חמשת העיירות מחוברות ביניהן ברכבת יעילה ומהירה!!!הרכבת נחצב ברובו בתוך ההרים המקיפים את האזור

בנוי על מתווה ההרים" מנרולה"חלקה הגדול של

יורד עד לים" מנרולה"הרחוב הראשי של .

מ המחבר"ק- 8 ישנו מסלול הליכה באורך כ, בנוסף לרכבתהמסלול מתאים למיטיבי לכת וניתן, את חמשת העיירות

ליהנות ממנו גם בקטעים קצרים ולשלב בו המשך נסיעה.ברכבת

ורה'ריו מג"העיירה "

" איטלקי במיטבו בצהרי היום" פרלמנט .

מעלה את התוצרת החקלאית" מונורייל"מתקן מיוחד הנקרא .מתחתית הטרסות עד לכביש גישה

מונטרוסו"חוף הרחצה של "