Cinque Terre - Eli Fleischer, Wine tours

of 57 /57
Cinque Terre - חמשת הארצות איטליה מיקום: צפון מערב איטליה, בין העיר" ג' נובה" בצפון, לעיר הנמל" לה ספציה" בדרום. חמש הארצות: מונטרוסו, ורנצה, קורנליה, מנרולה, ריו מג' ורה, הינן כפרים קטנים, כאשר" קורנליה" העתיקה מכולן בת כ900 - שנים. שימור מורשת עולמית על ידי אונסק האזור הוכרז כאתר" ו בשנת1997 צילם וערך – פליישר אלי ספטמבר2008 כל הזכויות שמורות- אין לעשות במצגת שימוש מסחרי או אחר, פרט להעברה בדוא" ל מעבר בין שקופיות בלחיצת עכבר להפעיל רמקולים

Embed Size (px)

Transcript of Cinque Terre - Eli Fleischer, Wine tours

Page 1: Cinque Terre - Eli Fleischer, Wine tours

Cinque Terre- הארצות חמשת

איטליהאיטליה :מיקום מערב העיר , צפון לעיר, בצפון" נובה'ג"ביןספציה "הנמל בדרום" לה .

הארצות ריו, מנרולה, קורנליה, ורנצה, מונטרוסו: חמשקטנים , ורה'מג כפרים מכולן " קורנליה"כאשר , הינן העתיקה

כ שנים- 900 בת .

אונסק ידי על עולמית מורשת שימור כאתר הוכרז ו"האזור1997בשנת

2008צילם וערך – פליישר אלי ספטמבר

אין לעשות במצגת שימוש- כל הזכויות שמורותל"פרט להעברה בדוא, מסחרי או אחר

מעבר בין שקופיות בלחיצת עכבר

להפעיל רמקולים

Page 2: Cinque Terre - Eli Fleischer, Wine tours

" מבט מגבוה ובתחילת הירידה אליה", ורנצה ...

Page 3: Cinque Terre - Eli Fleischer, Wine tours
Page 4: Cinque Terre - Eli Fleischer, Wine tours
Page 5: Cinque Terre - Eli Fleischer, Wine tours
Page 6: Cinque Terre - Eli Fleischer, Wine tours
Page 7: Cinque Terre - Eli Fleischer, Wine tours
Page 8: Cinque Terre - Eli Fleischer, Wine tours
Page 9: Cinque Terre - Eli Fleischer, Wine tours
Page 10: Cinque Terre - Eli Fleischer, Wine tours
Page 11: Cinque Terre - Eli Fleischer, Wine tours

ב עם -31 אירופה אין 80 מעלות לחות אחוזיבבית גם הביקיני עם לשבת אלא ברירה

!!!הקפה

ב בלתי ,Cinque Terre- ספטמבר ולחות חוםכסהרורים מסתובבים והאנשים !!! נסבלים

Page 12: Cinque Terre - Eli Fleischer, Wine tours

!!! כבר לא אמור להיות כל כך חם בספטמבר

Page 13: Cinque Terre - Eli Fleischer, Wine tours

!!!איך שהמים פה נגמרים מהר

Page 14: Cinque Terre - Eli Fleischer, Wine tours
Page 15: Cinque Terre - Eli Fleischer, Wine tours
Page 16: Cinque Terre - Eli Fleischer, Wine tours
Page 17: Cinque Terre - Eli Fleischer, Wine tours

המבט כאשר הזריחה בשעת נישכח בלתי מראהמערב .לכיוון

Page 18: Cinque Terre - Eli Fleischer, Wine tours
Page 19: Cinque Terre - Eli Fleischer, Wine tours
Page 20: Cinque Terre - Eli Fleischer, Wine tours
Page 21: Cinque Terre - Eli Fleischer, Wine tours
Page 22: Cinque Terre - Eli Fleischer, Wine tours
Page 23: Cinque Terre - Eli Fleischer, Wine tours
Page 24: Cinque Terre - Eli Fleischer, Wine tours
Page 25: Cinque Terre - Eli Fleischer, Wine tours
Page 26: Cinque Terre - Eli Fleischer, Wine tours
Page 27: Cinque Terre - Eli Fleischer, Wine tours

תוואי. חמשת העיירות מחוברות ביניהן ברכבת יעילה ומהירה!!!הרכבת נחצב ברובו בתוך ההרים המקיפים את האזור

Page 28: Cinque Terre - Eli Fleischer, Wine tours
Page 29: Cinque Terre - Eli Fleischer, Wine tours

בנוי על מתווה ההרים" מנרולה"חלקה הגדול של

Page 30: Cinque Terre - Eli Fleischer, Wine tours

יורד עד לים" מנרולה"הרחוב הראשי של .

Page 31: Cinque Terre - Eli Fleischer, Wine tours
Page 32: Cinque Terre - Eli Fleischer, Wine tours
Page 33: Cinque Terre - Eli Fleischer, Wine tours
Page 34: Cinque Terre - Eli Fleischer, Wine tours
Page 35: Cinque Terre - Eli Fleischer, Wine tours

מ המחבר"ק- 8 ישנו מסלול הליכה באורך כ, בנוסף לרכבתהמסלול מתאים למיטיבי לכת וניתן, את חמשת העיירות

ליהנות ממנו גם בקטעים קצרים ולשלב בו המשך נסיעה.ברכבת

Page 36: Cinque Terre - Eli Fleischer, Wine tours
Page 37: Cinque Terre - Eli Fleischer, Wine tours

ורה'ריו מג"העיירה "

Page 38: Cinque Terre - Eli Fleischer, Wine tours
Page 39: Cinque Terre - Eli Fleischer, Wine tours

" איטלקי במיטבו בצהרי היום" פרלמנט .

Page 40: Cinque Terre - Eli Fleischer, Wine tours
Page 41: Cinque Terre - Eli Fleischer, Wine tours

מעלה את התוצרת החקלאית" מונורייל"מתקן מיוחד הנקרא .מתחתית הטרסות עד לכביש גישה

Page 42: Cinque Terre - Eli Fleischer, Wine tours
Page 43: Cinque Terre - Eli Fleischer, Wine tours
Page 44: Cinque Terre - Eli Fleischer, Wine tours
Page 45: Cinque Terre - Eli Fleischer, Wine tours
Page 46: Cinque Terre - Eli Fleischer, Wine tours
Page 47: Cinque Terre - Eli Fleischer, Wine tours
Page 48: Cinque Terre - Eli Fleischer, Wine tours
Page 49: Cinque Terre - Eli Fleischer, Wine tours
Page 50: Cinque Terre - Eli Fleischer, Wine tours
Page 51: Cinque Terre - Eli Fleischer, Wine tours
Page 52: Cinque Terre - Eli Fleischer, Wine tours
Page 53: Cinque Terre - Eli Fleischer, Wine tours
Page 54: Cinque Terre - Eli Fleischer, Wine tours
Page 55: Cinque Terre - Eli Fleischer, Wine tours
Page 56: Cinque Terre - Eli Fleischer, Wine tours

מונטרוסו"חוף הרחצה של "

Page 57: Cinque Terre - Eli Fleischer, Wine tours