Catalog NL-FR

119

description

Dutch & French version

Transcript of Catalog NL-FR

Sambreville Bruxelles Brussel

Tournai Doornik

Hal Halle

3

ONZE DIENSTEN I NOS SERVICES

ONDERZOEK & ONTWIKKELINGDe hoge kwaliteit van de Astra Nails producten is het resultaat van een constante drang naar het verbeteren van de perfor-mantie. Dit is de garantie voor u allen die ons uw vertrouwen schenken.

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT La qualité des collections Astra Nails est le résultat d’une re-cherche permanente pour améliorer la performance. Ceci est la garantie pour vous tous qui nous faites confiance.

OPLEIDINGENOnze brede waaier van opleidingen biedt een oplossing voor eenieder, van startende tot gevorderde nagelstyliste. Uw persoon-lijke ontwikkeling stopt nooit. Daarom staan onze gediplomeerde trainers tot uw beschikking om uw toekomst te garanderen.

FORMATIONSNotre large choix en formations vous offre la solution idéale, que vous soyez styliste d’ongles débutante ou confirmée. Pour cette raison nos formatrices diplomées sont à votre disposition pour garantir votre avenir.

EEN WARM ONTHAALAstra Nails heeft een heel uitgebreid netwerk, dat bestaat uit natio-nale en regionale distributie- en opleidingscentra, die u ter dienst staan. In elk van deze centra vindt u dezelfde service en klantvrien-delijkheid. Bij ons is de klant nog steeds koning!

UN ACCUEIL CHALEUREUXAstra Nails détient un réseau très étendu qui consiste en bon nombre de centres de distribution et de formation nationaux et régionaux, qui se tiennent à votre disposition. Dans chacun de ces centres vous trouverez le même service et le même respect du client. Chez nous le client est toujours roi!

DIENST NA VERKOOP EN GARANTIESAlle onze producten en toestellen zijn vervaardigd volgens de EU normen, een garantie van kwaliteit. Onze technische dienst herstelt heel snel alle toestellen, zelfs die van een concurrerend merk. Op alle Astra Nails toestellen geniet u van de legale garantie op fabrica-tiefouten.

SERVICE APRÈS-VENTE ET GARANTIESTous nos équipements répondent aux normes CE, un gage de qualité. Notre service technique répare rapidement toutes les machines, y compris celles de nos concurrents. Sur tous les appareils Astra Nails, nous offrons la garantie légale en cas de défaut de fabrication.

4

INHOUD I SOMMAIRE

INTRO

ACRYLIC SYSTEMS

ULTRA VIOLET GELS

VARNIGEL

A.N.S.

PRIMERS, CLEANERS & REMOVERS

FILES & DRILLS

TIPS, FORMS, GLUES & BRUSHES

ACCESSORIES

MANICURE

POLISHES & TOP COATS

NAIL ART

TABLES & CHAIRS

MARKETING & ACCESSORIES

1713293539434957656977105109

AcrylIc SyStEmS

8

AC

RY

LIC

SY

ST

EM

S

ACRYLIC SYSTEMS

Liquid

Ons gamma omvat verschillende acryltypes zodat u datgene kunt uitzoeken dat het best aan uw wensen voldoet.Al onze poeders geven een stevig en fl exibel resultaat en bevat-ten een anti-UV agent.

Notre gamme contient plusieurs types d’acrylique afi n que vous puissiez trouver celui qui vous correspond le mieux.

Toutes nos poudres donnent un résultat solide et fl exible et contiennent des agents anti UV.

LF10 100 ml LF25 250 ml LF50 500 ml LF200 2000 ml

Fusion LiquidSpeciaal ontwikkeld voor het ge-bruik met het poeder FUSION.Het systeem FUSION droogt heel snel en is ideaal voor nagelstylisten met enkele jaren ervaring.

Spécialement conçu pour êtreutilisé avec la poudre FUSION.

Le système FUSION sèchetrès rapidement et est idéal pour les

stylistes confi rmées.

L2510 100 ml L2525 250 ml L2550 500 ml L25200 2000 ml

Liquid 2500 Deze vloeibare oplossing van de nieuwe generatie werd speciaal ontwikkeld voor het gebruik methet poeder 2500.Het systeem 2500 droogt het minst snel. Ideaal voor startende nagelstylisten.

Cette solution liquide nouvelle géné-ration est spécialement conçue pour être utilisé avec la poudre 2500. Le système 2500 est celui qui sèche le moins vite. Idéal pour les stylistes débutantes.

L310 100 ml L325 250 ml L350 500 ml L3200 2000 ml

Liquid 3000Speciaal ontwikkeld voor het ge-bruik met het poeder 3000.Het systeem 3000 droogt snel en is aan te raden voor ervaren nagelstylisten.

Spécialement conçu pour être utilisé avec la poudre 3000.

Le système 3000 sèche rapidement et est conseillé aux

stylistes professionnelles.

PL10 100 ml PL25 250 ml PL50 500 ml PL200 2000 ml

The Perfect LiquidDeze lichtblauwe vloeistof benadrukt de kleuren van het poeder en geeft de nagels een natuurlijker uitzicht.Ze bevat plastifi ceermiddelen enkan gebruikt worden metalle Astra Nails poeders.

Ce liquide légèrement bleutérehausse les couleurs de la poudre

pour un effet plus naturel.Le liquide contient des plastifi ants et

peut être utilisé avec toutesles poudres Astra Nails.

9

AC

RY

LIC

SY

ST

EM

S

U.V

Powder

LUV10 100 ml LUV25 250 ml LUV50 500 mlU.V. Liquid LUV200 2000 ml

Deze viskeuze, bijna reukloze vloeistof werdspeciaal ontwikkeld voor het gebruik met U.V. poeder.Dit systeem is ideaal voor personen die de reuk van de andere vloeibare acryloplossingenniet verdragen.

Ce liquide visqueux et pratiquement inodorea été spécialement conçu pour être utilisé avec

la poudre U.V. Convient parfaitement auxpersonnes qui ne supportent pas l’odeur

des liquides acryliques habituels.

PUV10 100 mlU.V. Powder PUV20 250 ml

Verkrijgbaar in 4 verschillende kleuren(pink • natural • clear • white).Het U.V. systeem laat u toe een nagel helemaalaf te werken alvorens het polymerisatieprocesonder een U.V. lamp op gang te brengen.

Disponible en 4 couleurs(pink • natural • clear • white).

Le système U.V. vous permet de réaliser un ongle complèt sans qu’il durcisse avant de le faire

polymériser sous une lampe U.V.

PF10 100 gFusion Powder PF20 200 g

Beschikbaar in pink • white • clear • natural.

Disponible en pink • white • clear • natural.

EW10 100 gPowder Extra White EW20 200 g

Dit poeder kan met de andere systemen gebruikt worden.

Cette poudre peut être combinée avec les autres systèmes.

P210 100 gPowder 2500 P220 200 g

Dit poeder is verkrijgbaar in vijf verschillendekleuren (pink • natural • clear • white • extra white)

Cette poudre est disponible en cinq couleurs (pink • natural • clear • white • extra white)

P310 100 gPowder 3000 P320 200 g

Dit poeder is verkrijgbaar in zes verschillende kleuren (pink • natural • clear • white • extra pink • extra white)

Cette poudre est disponible en six couleurs (pink • natural • clear • white • extra pink • extra white)

.

ultrA vIOlEt gElS

14

ULT

RA

VIO

LE

T G

EL

S

Iedere gel heeft zijn specifi eke functie! Er zijn UV gels voor op-bouw, afwerking, camoufl age, enz. Al onze UV gels zijn stevig en fl exibel, hechten uitstekend en zijn uiterst gemakkelijk aante brengen.

Chaque gel UV a sa propre spécifi cité ! Il y a des gels UV de construction, de fi nition, de camoufl age, etc. Tous nos gels UV

sont solides, fl exibles, ont une excellente tenue et sont en outre extrêmement faciles à appliquer.

G15.1 15 gBase Gel G50.1 50 g

Kleur: doorzichtigViscositeit: vloeiendGebruik: hechtingsgelHardingstijd: 90 secBijzonderheid: makkelijk om aan te brengen.

Couleur : transparentViscosité : fl uide

Usage : gel d’adhésionTemps de cure : 90 sec.

Particularité : facile à appliquer.

CAM15.SKI 15 gCamoufl age Gel Skin CAM50.SKI 50 g

Kleur: huidskleurViscositeit: vloeiendToepassing: maskeert onregelmatigheden van de nagelHardingstijd: minstens 2 min.Bijzonderheid: ideaal om het nageloppervlakte vergroten maar in sommige gevallen is hetbest om eerst een basisgel te gebruiken

Couleur : chairViscosité : fl uide

Usage : masque les défauts de l’ongleTemps de cure : minimum 2 min.

Particularité : idéal pour agrandir la plaquede l’ongle mais nécessite parfois

le gel de base avant son application.

CAM15.PIN 15 gCamoufl age Gel Pink CAM50.PIN 50 g

Kleur: roze huidskleurViscositeit: vloeiendToepassing: maskeert onregelmatigheden van de nagelHardingstijd: minstens 2 min.Bijzonderheid: ideaal om het nageloppervlakte vergroten maar in sommige gevallen is hetbest om eerst een basisgel te gebruiken

Couleur : rose chairViscosité : fl uide

Usage : masque les défauts de l’ongleTemps de cure : minimum 2 min.

Particularité : idéal pour agrandir la plaquede l’ongle mais nécessite parfois

le gel de base avant son application.

Base Gels

Builder Gels

ULTRA VIOLET GELS

GP15 15 g GP50 50 g

Pink GelKleur: doorzichtig rozeViscositeit: vloeiendGebruik: bouwgelHardingstijd: 2 min.Bijzonderheid: verbergt de vlekken van de natuurlijke nagels. Ideaal voor beginners.

Couleur : rose translucideViscosité : fl uide

Usage : gel de constructionTemps de cure : 2 min.

Particularité : cache les défauts desongles naturels. Idéal pour les

débutants.

BPG1515 g BPG5050 g

Builder PinkKleur: doorzichtig rozeViscositeit: dikGebruik: bouwgelHardingstijd: 2 min.Bijzonderheid: kan gebruikt worden zonder tips. Ideaal voor French nagels.

Couleur : rose transparent Viscosité : épais

Usage : gel de constructionTemps de cure : 2 min.

Particularité : peut se travailler sans tips.

Idéal pour la French.

CPG15 15 g CPG50 50 gCold Pink GelKleur : ondoorzichtig rozeViscositeit : zeer dik en zelfegaliserendGebruik : bouwgelHardingstijd: 2 min.Bijzonderheid : geen verhittingsge-voel onder de UV lamp.

Couleur : rose opaqueViscosité : très épais et auto

égalisantUsage : gel de construction

Temps de cure : 2 min.Particularité : ne chauffe pas

sous la lampe UV.

GPT15 15g GPT50 50 g

Transparent Pink 2in1 Kleur: doorzichtig rozeViscositeit: dikGebruik: bouwgel en/of topgelHardingstijd: 2 min tot 4 min.Bijzonderheid: zelfegalizerende gelen is een 2in1 gel

Couleur : rose transparent Viscosité : épais

Usage : gel de construction et/ou fi nition

Temps de cure : 2 min à 4 min.Particularité : auto égalisant et

peut être utilisé en gel 2en1.

15

ULT

RA

VIO

LE

T G

EL

S

PREM15 15 g PREM50 50 gPremiumKleur: doorzichtig lichtblauw Viscositeit: zeer dikGebruik: bouwgelHardingstijd: 2 min.Bijzonderheid: ideaal om een nagel te verlengen met sjablonen

Couleur : bleu ciel transparent Viscosité : très épaisUsage : construction

Temps de cure : 2 min.Particularité : idéal pour travailler

sans tips.

G15.2 15 g G50.2 50 g

Middle GelKleur: doorzichtig Viscositeit: half dikGebruik: bouwgelHardingstijd: 2 min.Bijzonderheid: ideaal voor beginners

Couleur : transparent Viscosité : semi-épais

Usage : gel de construction Temps de cure : 2 min.

Particularité : idéal pour les débutants.

BVG15 15 g BVG50 50 g

Builder VioletKleur: doorzichtig paarsViscositeit: half dik Gebruik: bouwgelHardingstijd: 2 min. Bijzonderheid: zelfegalizerende gel - geeft een mooi effect op de french.

Couleur : violet transparent Viscosité : semi-épais

Usage : gel de constructionTemps de cure : 2 min.

Particularité : auto égalisant - donne un beau refl et à la french manucure.

BCG15 15 g BCG50 50 g

Builder ClearKleur: doorzichtig Viscositeit: dikGebruik: bouwgel Hardingstijd: 2 min.Bijzonderheid: kan gebruikt worden zonder tips

Couleur : transparent Viscosité : épais

Usage : gel de constructionTemps de cure : 2 min.

Particularité : peut se travailler sans tips.

Top Gels

G15.3 15 gTop Gel G50.3 50 g

Kleur: doorzichtigViscositeit: vloeiendGebruik: topgelGlans: hoogHardingstijd: 4 min.Bijzonderheid: kan aangebracht worden op alle bouwgels – kan op andere gelsystemen als eind- laag gebruikt worden.

Couleur : transparentViscosité : fl uide

Usage : gel de fi nitionTemps de cure : 4 min.

Brillance : élevéeParticularité : compatible avec tout les gels de construction – peut s’appliquer en couche de

fi nition sur d’autres systèmes.

BTG15 15 gBrillant Top BTG 50 50 g

Kleur: doorzichtingViscositeit: vloeiendGebruik: topgelGlans: zeer zeer hoogHardingstijd: 4 minBijzonderheid: glanst gedurende 3 weken.

Couleur : transparentViscosité : fl uide

Usage : gel de fi nitionTemps de cure : 4 min.

Brillance : très très élevéeParticularité : brille 3 semaines.

ERF15 15 gER Finishing ERF50 50 g

Kleur: doorzichtigViscositeit: heel vloeiendGebruik: topgelGlans: hoogHardingstijd: 4 min.Bijzonderheid: Enkel te combineren met “ER” kleurengels.

Couleur : transparentViscosité : très fl uideUsage: gel de fi nition

Temps de cure : 4 min.Brillance : élevée

Particularité: uniquement compatibleavec les gels de couleur «ER».

No Stick Gel NSG 15 g

Kleur: doorzichtigViscositeit: zeer vloeiendGebruik: topgelGlans: zeer hoogHardingstijd: 4 min.Bijzonderheid: Mag op elk gelsysteem als toplaag gebruikt worden - zonder kleefl aag - ideaal voor kleurengels.

Couleur : transparentViscosité : très fl uide

Usage : gel de fi nitionTemps de cure : 4 min.

Brillance : très élevéeParticularité : compatible avec tous les systèmes

– ne laisse pas de résidu collant –idéal sur les gels de couleurs.

STG15 15 gSparkling Top Gel STG50 50 g

Kleur: doorzichtig - licht glitterendViscositeit: vloeiendGebruik: topgelGlans: zeer hoogHardingstijd: 4 min.Bijzonderheid: kan aangebracht worden op alle bouwgels – ideaal voor nail art.

Couleur : transparent légèrement pailletéViscosité : fl uide

Usage : gel de fi nitionTemps de cure : 4 min.

Brillance : très élevéeParticularité : compatible avec tout les gels de

construction – idéal pour le nail art.

BOTG15 15 g Brush On Gel BOTG50 50 g

Kleur: doorzichtigViscositeit: vloeiendGebruik: topgelGlans: zeer hoogHardingstijd: 4 min.Bijzonderheid: kan aangebracht worden op alle bouwgels – ideaal voor nail art.

Couleur : transparentViscosité : fl uide

Usage : gel de fi nitionTemps de cure : 4 min.

Brillance : très élevéeParticularité : compatible avec tous les gels de

construction – idéal pour le nail art.

16

ULT

RA

VIO

LE

T G

EL

S

PERB15 15 gPerfect Builder 2 en 1 PERB50 50 g

Kleur: doorzichtig roze Viscositeit: half dik Gebruik: bouwgel Hardingstijd: 2 min. Bijzonderheid: geen basisgel nodig - aan te raden voor ervaren nagelstylisten.

Couleur : rose transparent Viscosité : semi épais

Usage : gel de construction. Temps de cure : 2 min.

Particularité : pas besoin de gel d’adhésion – conseillé aux stylistes professionnelles.

PERT15 15 gPerfect Top PERT50 50 g

Kleur: doorzichtig roze Viscositeit: half dik Gebruik: top gel Hardingstijd: 4 min. Bijzonderheid: Mag op alle gels gebruikt worden en is zelfegaliserend.

Couleur : rose transparent Viscosité : semi épais Usage : gel de finition

Temps de cure : 4 min. Particularité : peut s’utiliser avec d’autres gels

et est auto-égalisant

PERR15 15 gPerfect Reffil 3 en 1 PERR50 50 g

Kleur: doorzichtig roze Viscositeit: half dik Gebruik: speciale bijvullingsgel Hardingstijd: 2 tot 4 min. Bijzonderheid: geen basisgel nodig – geen afwer-kingswerk na het aanbrengen. Enkel voor ervaren nagelstylisten

Couleur : rose transparent Viscosité : semi épais

Usage : gel spécial raccord Temps de cure : 2 à 4 min.

Particularité : pas besoin de gel d’adhésion – pas de travail de finition après l’application. Réservé aux stylistes professionnelles

Gel 3 en 1

Perfect Gels

Pedi Gels

PBP15 15 gPedi Builder Pink PBP50 50 g

Kleur: roze Viscositeit: zeer dik Toepassing: basis – opbouw - afwerking Hardingstijd: minstens 2 min. Bijzonderheid: bevat een schimmeldodend middel.

Couleur : rose Viscosité : très épais

Usage : base - construction - finition Temps de cure : 2 min.

Particularité : contient un agent anti- mycosique.

PCP15 15 gPedi Clear Pink PCP50 50 g

Kleur: doorzichtig roze Viscositeit: zeer dik Toepassing: basis – opbouw - afwerking Hardingstijd: minstens 2 min. Bijzonderheid: bevat een schimmeldodend middel.

Couleur : rose transparent Viscosité : très épais

Usage : base - construction - finition Temps de cure : 2 min.

Particularité : contient un agent anti- mycosique.

FAE 15 gFast & Easy Gel FAE 50 g

Kleur: doorzichtig Viscositeit: half dik Gebruik: basis- bouw- en topgel Hardingstijd: 2 tot 4 min. Bijzonderheid: 3in1

Couleur : transparent Viscosité : semi-épais

Usage : gel de base - construction - finition Temps de cure : 2 à 4 min.

Particularité : 3en1.

17

ULT

RA

VIO

LE

T G

EL

SVerschillende wittinten voor de realisatie van French manicure.

Différents blancs pour la réali-sation de la French manucure.

XWG15 15 gX-White Gel XWG50 50 g

Kleur: zeer witViscositeit: vloeiendGebruik: french manicureHardingstijd: 2 min.Bijzonderheid: zeer ondoorschijnend, Makkelijk te verbeteren.

Couleur : très blancViscosité : fl uide

Usage : french manucureTemps de cure : 2 min.

Particularité : très opaque, peut se corriger facilement

BWG15 15 gBuilder White Gel BWG50 50 g

Kleur: witViscositeit: heel dikGebruik: french manicureHardingstijd: 2 min.Bijzonderheid: kan aangebracht worden zonder tips.

Couleur : blancViscosité : très épais

Usage : french manucureTemps de cure : 2 min.

Particularité : peut se travailler sans tips.

WG15 15 gWhite Gel WG50 50 g

Kleur: witViscositeit : vloeiendGebruik: french manicureHardingstijd: 2 min.Bijzonderheid: ideaal voor natuurlijke nagels. Mak-kelijk te verbeteren.

Couleur : blancViscosité : fl uide

Usage : french manucureTemps de cure : 2 min.

Particularité : idéal pour un effet naturel, peut se corriger facilement.

White Gels

UWG15 15 gUltimate White UWG50 50 g

Kleur: extra wit.Viscositeit: heel vloeiend.Gebruik: french manicure en/of nail art.Hardingstijd: 2 min.Bijzonderheid: ideaal voor nail art, moet niet verbeterd worden.

Couleur : extra blanc.Viscosité : très fl uide.

Usage : french manucure et/ou nail art.Temps de cure : 2 min.

Particularité: facile à utiliser pour le nail art, ne doit pas se corriger.

NWG15 15 gNatural White NWG50 50 g

Kleur : licht wit.Viscositeit: half-dik.Gebruik: bouwgel en/of french manicure.Hardingstijd: 2 min.Bijzonderheid: mag als bouwgel gebruikt worden.

Couleur: blanc clair.Viscosité: semi-épais.

Usage: french manucure ou construction.Temps de cure : 2 min.

Particularité: peut être utilisé en gel de construction.

vArNIgEl

31

VA

RN

IGE

L

VG FAT

JIM

BOBL

AC

KSA

LMO

NSM

AC

KY

FATA

L RE

D

VG J M

VG BLA

VG SAL

VG SMA

VG S L

GRU

NC

HY

ARU

BARU

DD

Y PI

NK

WH

ITE

SMO

KE

SILV

ER

VG GRU

VG ARU

VG RDP

VG WHS

VG R V

GRO

WL

APP

LE G

REEN

RUBU

SW

HEA

TRI

VIE

RA

VG GRO

VG APG

VG RUB

VG WHE

VG T T

GO

RGEO

US

RED

ALL

TH

AT JA

ZZRE

DSK

INV

ISO

NTI

TAN

IUM

BLU

E

VG GRE

VG ATJ

VG RSK

VG V S

VG GOL

GO

OLD

FX

PARS

INA

GRE

ENRE

D O

CH

ERV

IOLE

TG

OLD

VG GFX

VG PAG

VG ROC

VG V O

CH

ESTN

UT

MU

D F

LOO

DPO

P RE

DTE

A T

IME

VG CHE

VG MUD

VG POR

VG TET

CA

RSM

ILK

Y W

HIT

ESL

URP

TAN

GEL

O

VG CAR

VG MWH

VG SLU

VG TGO

CA

DET

GRE

YM

ARS

HM

ALL

OW

SILV

ERY

NIG

HT

SWEE

T SU

MM

ER

VG CDG

VG MAR

VG SN

VG SSU

BOO

MBA

MA

GN

UM

SILV

ER F

XSW

EET

ORA

NG

E

VG BOM

VG MAG

VG SFX

VG SWO

NEO

EX

PIN

KBU

SHPI

NK

YSI

GM

O

VG BUS

VG P N

VG S G

VG NEX

NEO

ORA

NG

EBL

UE

SKY

PIN

K D

RAG

SEA

BLU

E

VG BLS

VG P D

VG SEB

VG NOR

NEO

RED

BLU

E FX

PEO

NY

SCEN

TS

VG BFX

VG PEO

VG SCE

VG NRE

BLO

OPS

PEA

CH

PU

FFSN

OW

MA

JEST

IC

VG BLO

VG PEP

VG SNO

VG MAJ

VGB

BASE

FATA

MO

RGA

NA

PARM

AD

USK

REA

LV

INEY

ARD

VG FMO

VG PDU

VG REA

VG V N

VGT

TOP

DAW

NO

LD T

IME

RAIN

FORE

STTU

MBL

EWEE

D

VG DAW

VG OT

VG RFO

VG TBW

prImErS Et SOlvANtS

41

PR

IME

RS

, CLE

AN

ER

S &

RE

MO

VE

RSOntsmettende en reinigende vloeistof voor

handen, nagels, instrumenten en UV gels.

Lotion désinfectanteet nettoyante pour les mains,

les ongles, les instrumentset les gels UV.

Fung-Off FGF

Antiseptisch middel voor de behandelingvan schimmelziekten.

Antiseptique pour le traitement de mycoses.

Barbicide Liquid BCP 480 ml

Ontsmettingsmiddel dat afrekent met schimmels en virussen van het type HIV-1, Herpes Simplex type 1 en type 2. Oxideert het metaal niet!

Produit désinfectant qui détruit les mycoses et les virus du type HIV-1, Herpes Simplex type 1 et

type 2. N’oxyde pas les métaux !

Barbicide Jar BCB

Glazen pot met rubberen voet voorzien van een zeefje, ideaal voor het onderdompelen van vijlen en metalen gereedschap. Voor het gebruik met Barbicide Liquid.

Conteneur en verre avec un socle en caoutchouc doté d’une épuisette pour une immersion facile

des limes ou des ustensiles en acier.A utiliser avec le Barbicide Liquid.

DNA10 100 ml DNA25 250 ml DNA50 500 ml DNA200 2000 mlNail Antiseptic DNAS

Product op basis van 80 % alcohol voor hetontsmetten en ontvetten van de natuurlijke nagels vóór elke modelleerbeurt. Ideaal voor het verwij-deren van de kleefl aag van de topgels.

Produit à base de 80 % d’alcool, utilisé pour désinfecter et dégraisser les ongles naturels avant

chaque modelage. Idéal pour enlever la couche collante du gel de fi nition.

Antiseptics

PompVap

42

PR

IME

RS

, CLE

AN

ER

S &

RE

MO

VE

RS

PSPRP 80 ml

One Second Polish RemoverGebruiksvriendelijk oplosmiddel voor nagellak, zonder aceton.

Dissolvant sans acétone - facile à utiliser

Sponge Refi ll EP

Vervangsponsje voor de One Second Polish Remover.

Eponge de rechange pour les pots de dissolvant One Second Polish Remover.

DBC10 100 ml DBC25 250 ml DBC50 500 mlBrush Cleaner DBC200 2000 ml

Reinigingsproduct voor penselen.

Produit servant à nettoyer les pinceaux.

DSPR10 100 ml DSPR25 250 ml DSPR50 500 mlPolish Remover DSPR200 2000 ml

Oplosmiddel voor nagellak.

Dissolvant pour vernis à ongles.

GGR10 100 ml GGR25 250 ml GGR50 500 mlGel Cleanser GGR200 2000 ml

Reinigingsproduct om de plaklaag van de gel te verwijderen.

Produits nettoyant servant à enlever le résidu collant des gels UV.

CUSNR25 250 ml CUSNR50 500 ml CUSNR200 2000 ml

Consumable Ultra SonicNail RemoverVloeistof waarmee kunstnagels kunnen verwijderdworden.

Produit servant à dissoudre les ongles artifi ciels.

Total Immersion PBC

Potje waarin simultaan meerdere penselen gerei-nigd kunnen worden.

Récipient pour le nettoyage simultané de plusieurs pinceaux.

SGC10 100 ml SGC25 250 ml SGC50 500 mlCleany Gel SGC200 2000 ml

Zacht reinigingsproduct voor de plaklaag van de gel te verwijderen.

Produits doux nettoyant servant à enlever le résidu collant des gels UV.

Removers

FIlES & DrIllS

44

FIL

ES

& D

RIL

LS

FILES & DRILLS

Professionele schuurmachines met of zonder ingebouwd afzuigsysteem voor manicureen pedicure.

Ponceuses professionnelles avec ou sans aspiration intégrée pour manucure

et pédicure.

Carbide BursDeze frezen in carbide zijn zeer sterk en kunnen ontsmet wordenin de “Barbicide” vloeistof.Ze maken geen krassen en laten geen brandsporen na op de nagels. Ze kunnen gebruikt worden op de boven- en onderkant van kunstnagels. Nooit rechtstreeks gebruiken op natuurlijke nagels.

Ces mèches en carbide sont très solides et peuvent être désinfectéesdans le liquide “Barbicide”.

Elles ne rayent pas les ongles et ne laissent pas de brûlures surles ongles. Elles peuvent être utilisées sur la face supérieure et inférieure

des ongles synthétiques. Ne jamais utiliser directement surles ongles naturels.

Sapphire BursTraditionele frezen in saffi er.

Mèches traditionnelles en saphir.

MCD.CYX

MCD.CYC

MCD.CYM

MCD.CYF

MCD.F4W MCD.F2W

MDG.DIA

MCD.TRA MCD.FIN

MCD. FB MCD.CON

Safety Bit

Long Shaft Carbide BursVerlengde frezen voor de Vacufi le.

Mèches rallongées pour le Vacufi le.

MCD.SAF

LMCD.CC LMCD.CM LMCD.RM LMCD.RC

Burs

X-COARSE COARSE MEDIUM FINE

52

Pre-decorated TipsT

IPS

, FO

RM

S, G

LUE

& B

RU

SH

ES

PDT.42 PDT.09 PDT.08 CMT.11

PDT.E86 PDT.E69 PDT.E98 PDT.E90 PDT.E10 PDT.153 PDT.121 PDT.083 PDT.077

CMT.12 CMT.13 CMT.14 CMT.15 CMT.16

PDT.E95 PDT.E94 PDT.E93 PDT.E92 PDT.E91 PDT.E89 PDT.E88 PDT.E87 PDT.E70

PDT.EH9 PDT.EH8 PDT.EH6 PDT.EH4

PDT.EH3 PDT.05 PDT.E97

Versierde tips,verpakt per 70 stuks.

Tips prédécorés,emballés par 70 pièces.

FAST FRENCHNTK

Coloured Tips

*Enkel per doos van 70 stuks.

*Uniquement en boîte de 70 pièces.

CT.PIN CT.BLUCT.WAV CT.PUR CT.BLA

PDT.EH7

AccESSOrIES

60

AC

CE

SS

OR

IES

Dappendish Met deksel voor standaardmodel Dappendish. Avec couvercle pour Dappendish classique.

DV.G DV.W DV.B CPD

Porcelain Dappendish Porseleinen potje voor acrylpoeders, voor het aanbrengen van kunstnagels zodat het poeder in de originele pot niet vervuild wordt.

Récipient en porcelaine pour les poudres acryliques afi n de ne pas souiller la poudre dans votre pot d’origine pendant l’application des ongles.

DP.G DP.N DP.R DP.B DP.V

Dappendish Glazen recipiënt geschikt voor verschillende types solventen. Récipient en verre, servant à contenir différents types de solvants.

DDL.06AE DDL.08AG DDL.09AH DDL.05A

DDRB.13 DV.FLO DVCV DDRB.12

Porcelain Pot With Cork Porseleinen potje met kurken stop voorhet bewaren van acrylvloeistoffen.

Pot en porcelaine pour liquides acryliquesavec bouchon en liège.

CDP. CDP.W

Glass Dappendish With LidKlein glazen recipiënt met metalen deksel.

Petit récipient en verreavec un couvercle en métal.

Finger Spa FSP

Dopjes om de vingers te drenken.

Embouts pour tremper les doigts.

DVC

Dappendish

mANIcurE

67

MA

NIC

UR

E

Pure Care Kit PCK

HANDLEIDING

Was de handen met Sanide zeep (antiseptische zeep). Handen inwrijven met «Hand Tonic» (step 1) met behulp van het sponsje. Handen masseren met «Hand Peeling» (step 2) Maak kleine cirkelvormige bewegingen om de «Hand Peeling» (step 2) te laten inwerken en dode huidrestjes te verwijderen. Handen met lauw water spoelen. Gebruik het sponsje om de resterende «Hand Peeling» (step 2) te verwijderen. «Hand Cream or Mask» (step 3) in een dikke laag aanbrengen via een zachte massage met kleine cirkelvormige bewegingen. «Hand Cream or Mask» (step 4) gedurende ± 5 minuten laten inwerken. «Hand Cream or Mask» verwijderen door middel van het sponsje en wat «Hand Tonic» (step 1) om de verzorging te beëindigen.

!!! OPGEPAST !!! Het is onmisbaar de nagels te ontvetten met «Polish Remover» indien u graag nagellak aanbrengt na de behandeling. Voor een betere houdbaarheid van de nagellak kunt u best eerst een laag «Base Coat» aanbrengen, gevolgd door twee lagen nagellak en eindigen met een laag «Top Coat».

MODE D’EMPLOI

Laver les mains avec le savon Sanide (savon antiseptique). Frictionner les mains avec le «Hand Tonic» (step 1) à l’aide de la petite éponge. Masser les mains avec le «Hand

Peeling» (step 2) en faisant de petits mouvements circulaires pour faire pénétrer le «Hand Peeling» (step 2) et gommer les peaux mortes. Rincer les mains avec de l’eau tiède. Utiliser la petite éponge afi n d’ôter tous les résidus de «Hand Peeling» (step 2).

Appliquer le «Hand Cream or Mask» (step 3) en une couche épaisse en massant déli-catement en faisant de petits mouvements circulaires. Laisser agir le «Hand Cream

or Mask» (step 4) pendant ± 5 minutes. Nettoyer le «Hand Cream or Mask» (step 3) à l’aide de la petite éponge et du «Hand Tonic» (step 1) pour terminer le soin.

!!! ATTENTION !!! Il est impératif de dégraisser les ongles avec le «Polish Remover» si vous désirez appliquer du vernis à ongles après avoir fait ce traitement. Pour une meilleure tenue du vernis, appliquez d’abord une couche de «Base Coat» suivie de

deux couches de vernis et terminez par le «Top Coat».

Hand Tonic HT 250 ml

Alcoholvrije tonic, speciaal ontwik-keld voor het verfrissen en verstevi-gen van alle huidtypen. Verwijdert in alle zachtheid de laatste onzuiverhe-den en dankzij zijn formule op basis van Aloe Vera en kamille maakt hij de huid zijdezacht en helpt hij de natuurlijke vochtbalans in stand te houden.

Tonic sans alcool spécialement développé pour rafraîchir et tonifi er

tous types de peaux. Il élimine en douceur les dernières impuretés et grâce à sa formule enrichie à l’Aloe

Vera et à la camomille, il adoucit la peau et l’aide à conserver son

niveau d’hydratation naturel.

Hand Peeling HP 150 ml

Smeuïge ivoorkleurige crème met een rijke, soepele en zachte textuur. Deze milde peeling helpt de opperhuid te reinigen en vergemakkelijkt de zuur-stoftoevoer via de verwijdering van dode huidcellen. Hij ondersteunt ook celvernieuwende processen en maakt de epidermis ontvankelijker voor de volgende stappen in uw verzorgings-plan. Verzacht en beschermt de huid door middel van vitamine E.

Crème onctueuse de couleur ivoir d’une texture généreuse, souple et

douce. Ce soin de gommage en douceur contribue à purifi er et à

oxygéner l’épiderme afi n d’éliminer les cellules mortes. Il favorise également le renouvellement cellulaire et permet

à l’épiderme de devenir plus réceptif à tout soin ultérieur. Adoucit et protège la peau grâce à l’action de la vitamine E.

Cream or Mask HC 150 ml

Vochtinbrengende verzorging voor normale en droge huid. Hydrateert duurzaam dankzij de combinatie van verschillende oliën. Herstelt doeltreffend de hydrolipidenmantel, verzacht de huid en bestrijdt het verschijnen van pigmentvlekjes.

Soin hydratant pour peaux normales et sèches. Hydrate durablement

grâce à l’association de plusieurs huiles. Restaure effi cacement le

fi lm hydrolipidique, adoucit la peau et combat l’apparition des taches

pigmentaires.

Hand care

1 2 3

4 5

68

MA

NIC

UR

E

Metal Cuticle Stick MCS

Roestvrij stalen accessoire met één vierkantig en één afgeronduiteinde om de nagelriemen weg te duwen.

Accessoire en acier inoxydable à 2 bouts (1 carré et 1 arrondi)servant à repousser les cuticules.

Cobalt Pusher & Cleaner CPC

Accessoire in kobalt om de nagelriemen weg te duwenen resterende stukjes huid op de nagels te verwijderen.

Accessoire en cobalt pour repousser les cuticuleset pour supprimer les petites peaux accolées à l’ongle.

Cuticle Knife CK

Accessoire om de nagelriemen terug te duwen en af te knippen.

Accessoire servant à repousser et à couper les cuticules.

Sapphire File SF

Saffi er vijl.

Lime saphir.

Orange Wood Stick OWS 1 pc - 12 pcs

Stokje uit oranjeboomhout om de nagelriemen terug te duwen.

Bâtonnet en bois d’oranger pour repousser les cuticules.

Orange Wood Stick Small OWS 1 pc - 12 pcs

Kort stokje uit oranjeboomhout om de nagelriemen terug te duwen.

Bâtonnet court en bois d’oranger pour repousser les cuticules.

Plastic Cuticle Stick CSP

Plastic accessoire met één vierkant en één afgerond uiteinde om de nagelrie-men mee terug te duwen.

Accessoire en plastique à double embout (1 carré et 1 arrondi)servant à repousser les cuticules.

Cuticle Pusher Stone CPS

Toebehoren in uiterst zachte puimsteen om de nagelriemen terug te duwen en op de natuurlijke nagels achterblijvende stukjes huid te verwijderen.

Accessoire en pierre ponce très douce servant à repousser les cuticules et à éliminer les petites peaux accolées à l’ongle naturel.

Hand Towel EM

Handdoek. Serviette.

Table Mate Towel TMT

Handdoek voor de werktafel. Serviette pour le plan de travail.

Manicure accessories

Sticks

Nail Filer Set NFS

Nagelriemen wegduwen en resterende velletjes verwijde-ren in eenzelfde handeling.

Repousser les cuticules et ôter les résidus de peaux en

une seule opération.

Nail Filer Strip NFS220 NFS320

Zelfklevende reservepads voor de Nail Filer Set.

Recharges de pastilles auto-collantes pour le Nail Filer Set.

GRIT 320

GRIT 220

pOlISHES & tOp cOAtS

70

VA.24 VA.33 VA.36 VA.93 VA.94 VA.100

VA.126 VA.176 VA.197 VA.214 VA.233 VA.261

VA.505 VA.529VA.504 VA.543 VA.551 VA.553

VA.555 VA.561 VA.571 VA.581 VA.610 VA.639

VA.669VA.964 VA.965 VA.962 VA.963

VA.676

VA.961

VA.920VA.919 VA.921 VA.922 VA.923 VA.924

VA.914 VA.915 VA.916 VA.917 VA.918

VA.932

VA.929 VA.930VA.927VA.925 VA.928VA.926

VA.933 VA.934VA.931 VA.935 VA.936

VA.937 VA.938 VA.939 VA.940 VA.942VA.941

POLISHES & TOP COATS

Het beste resultaat met de beste ingrediënten.Un résultat parfait avec des ingrédients de qualité.

Nail Polishes

71

VA.953 VA.954VA.950 VA.951 VA.952VA.949

VA.943 VA.944 VA.947VA.945 VA.948VA.946

VA.968 VA.969 VA.970 VA.971VA.966 VA.967

VA.959VA.955 VA.956 VA.958 VA.960VA.957

VA.990 VA.991 VA.992 VA.993 VA.994 VA.995

VA.998 VA.999VA.996 VA.997

VA.988 VA.989VA.984 VA.985 VA.986 VA.987

VA.972 VA.973 VA.974 VA.975 VA.976 VA.977

VA.983VA.978 VA.979 VA.980 VA.981 VA.982

PO

LIS

HE

S &

TO

P C

OA

TS

VA.706 VA.710

72

PO

LIS

HE

S &

TO

P C

OA

TS

SCLX FACLX CSCLX FRCLX

CDCLX

WLCLX ACLX AZCLX PJCLX

Top Coats Display NCCLX

Affi chette Présentoir AP

Voor #BPV Polish Display zie pg. 75

Pour Polish Dsiplay #BPV voir pg. 75

Display

COR16A COR16B COR16C

73

PO

LIS

HE

S &

TO

P C

OA

TS

Super Glaze SGL 14 ml

Extreem glanzende toplaag. Geeft glans en kleur aan metaalkleurige nagellakken.

Couche de fi nition extra brillante. Donne de l’éclat aux vernis à ongles

de couleur métallique.

Ultra High Gloss UHG 14 ml

Toplaag voor nagellak alvorens on-der de UV lamp uit te harden, voor een hoogglanzend effect.

Couche de fi nition pour vernis à ongles aVA.nt la catalyse sous

lampe UV pour un effet ultra brillant.

Natural Shine NS 14 ml

Toplaag met bescherming tegen UV stralen. Iintensifi eert de kleuren.

Couche de fi nition avec protection contre les rayons UV. Intensifi e les

couleurs.

Astra Seche ASV 14 ml

Versnelt het droogproces VA.n de nagellak in 60 Seconds.

Accélère le séchage du vernis à ongles en 60 secondes.

Gel FX Top Coat Toplaag die een geleffect aan de nagellak geeft.

Couche de fi nition qui donne un effet gel au vernis à ongles.

Calcium Gel CG 14 ml

Verzorgt beschadigde nagels en voedt grondig. Deze basislaag beschermt de natuurlijke nagel tegen de effecten VA.n de nagellak op acetonbasis.

Répare l’ongle abimé et nourrit en profondeur. Cette couche de base

protège l’ongle naturel contre les effets du vernis à ongles à base

d’acéton.

Restart RES 14 ml

Voedt de natuurlijke nagels die verzwakt werden door het verkeerd aanbrengen VA.n kunstnagels.

Nourrit l’ongle naturel qui a été affai-blit par une mauVA.ise application

d’ongles artifi ciels.

Cuti Peel CPE 14 ml

Nagelriemverzachter die het wegdu-wen VA.n de nagelriem vergemak-kelijkt.

Eau émolliente qui assouplit les cuti-cules afi n de mieux les repousser.

Top Coat TOC 14 ml

Uiterst glanzende toplaag. Brengt de originele kleur terug aan dof geworden nagellak.

Couche de fi nition ultra brillante. Rend l’éclat original au vernis terni.

Cuti Oil COI 14 ml

Voedende en verzachtende olie voor de nagelriemen.

Huile nourrissante et apaisante pour les cutilcules.

Hardener HD 14 ml

Verhardt en verstevigt dunne en broze nagels.

Durcit et fortifi e les ongles fi ns et fl agiles.

Base Coat BCT 14 ml

Basislaag aan te brengen vòòr de nagellak om een betere hechting te verzekeren.

Couche de base à appliquer aVA.nt le vernis à ongles pour assurer une

meilleure adhésion.

Smooth Base SMB 14 ml

Maakt oneven nageloppervlakken effen. Deze basislaag vòòr de nagel-lak aanbrengen.

Egalise la surface des ongles irrégu-liers. Cette couche de base doit être appliquée aVA.nt le vernis à ongles.

Top coats

74

PO

LIS

HE

S &

TO

P C

OA

TS

French Manicure Paper moon - small crescent - swirl

Vooruitgesneden zelfklevende vormen voor een perfecte French Smile.

Formes prédécoupées autocollantes pour une sourire French parfait.

Cuticule Treatment Pen CTP

Deze pen beVA.t verzorgende olie voor de nagelriemen.

ce stylo-applicateur contient de l’huile traitante pour les cuticules.

Nail Polish Corrector + Refi ll NPCN

Corrigeren VA.n uitgelopen nagellak. Met 3 reservepunten.

Correction du vernis à ongles coulé. Avec 3 pointes de rechange

Nail Polish Corrector NPC

Corrigeren VA.n uitgelopen nagellak.

Correction du vernis à ongle coulé.

Toe Separator TSE

Scheidt de tenen tijdens het lakken VA.n de teennagels.

Sépare les orteils lors de la pose du vernis sur les ongles des orteils.

Polishes & Top Coats Accessories

FMP.CRO FMP.SCR FMP.SWI

Express Finish EXF 100 ml

Sprayed on freshly laquered nails, this product speeds up the drying process.

A VA.poriser sur le vernis à ongles fraichement posé pour un sèchage accéléré.

Nail Polish Holder SV

Bottle seat to simplify the nail polish application.

Support pour les fl acons afi n de faciliter la pose du vernis à ongles.

Polish Display DALU

75

PO

LIS

HE

S &

TO

P C

OA

TS

Color Pops

Polish Display BPV

Nagellak display voor 18 nagellakken.

Présentoir pour 18 vernis à ongles

Polish Display Rack P18V

Display voor nagellakken of verzorgende produc-ten.

Présentoir pour des vernis à ongles ou pour des produits de soins.

Polish Color Display CDC

Lege of gekleurde kleurenkaart met 36 nagels.

Nuancier vide ou coloré avec 36 ongles.

CDV

Polish Display

Nail Tips Display 18PCS NTD18

Nail Tips Display 32PCS NTD32

Nail Tips Display 64PCS NTD64

Nail Tips Display Refi ll 20PCS NTD1

Nail Polish Color Chart NPCC

24 to-be-colored nail sticks.

24 ongles à colorer.

Nail Polish Empty Color Disc DPV

2 to-be-colored circular color charts (18 nails).

2 disques à colorier (18 ongles).

NAIL ART

84

NA

IL A

RT

Gedroogde natuurlijke bloemen - Fleurs naturelles sechées

LAB

DF.427 DF.407 DF.402 DF.424 DF.416

DF.422 DF.403 DF.412 DF.405 DF.413

LAB.RRE LAB.GO LAB.GRE LAB.RGR LAB.NAV

LAB.SI LAB.RRO LAB.BGR LAB.RED LAB.YEL

LAB.SIL LAB.PUR LAB.WHI LAB.GOL LAB.ROS

LAB.BLU LAB.RBW LAB.RPU

Natural Dried Flowers

LAB

89

NA

IL A

RT

PS1.01 PS1.02 PS1.03 PS1.04

PS1.06 PS1.07 PS1.08 PS1.09

PS1.10 PS1.11 PS1.12 PS1.13

Pochoir voor nagellak - Pochoirs pour vernis à ongles

Polish Stencil

90

NA

IL A

RT

3DS.B09 3DS.B21 3DS.B39 3DS.C51

3DS.C55 3DS.C57 3DS.S16 3DS.S33

3DS.S37 FLW.03 FLW.08 FLW.10

IGD.104 IGD.106 IGD.108

Gekleurde zelfklevers - Autocollants colorés

Stickers

91

NA

IL A

RT

3DS.381 3DS.382 3DS.383 3DS.384

3DS.386 3DS.423 3DS.424 3DS.425

3DS.426 3DS.427 3DS.428 D3DG.1

D3DG.2 D3DG.3 D3DS.1 D3DS.2

Zelfklevers in goud en zilver - Autocollants en or et argent

92

NA

IL A

RT

D3DS.3 US.004 US.005 US.006

US.007 US.008 US.009

3DS.03 3DS.27 3DS.29 3DS.351

D3DC.4 IGD.017 D3DC.1 D3DC.3

3D stickers

93

NA

IL A

RT

IGD.095 IGD.157 IGD.022 IGD.062

IGD.168 IGD.164 IGD.167 U3DA.001

U3DA.003 U3DA.005 U3DH.003 U3DI001

U3DA.006 U3DA.007 U3DI.007 U3DI.010

3D Stickers

94

NA

IL A

RT

U3DL.006 U3DL.005 U3DL.004 U3DM.002

U3DM.003 U3DM.005 U3DM.008 U3DM.011

GSR.882 GSR.D01 GSR.884 GSR.878

GSR.880 GSR.865

95

NA

IL A

RT

RSS.055 RSS.061 RSS.062

FMD.016 FMD.017 FMD.018 FMD.019 FMD.020 FMD.021

RSS.065 RSS.066 RSS.067

Strass Stickers

French Manicure Stickers

GMS.W22 GMS.W23 GMS.W25

96

NA

IL A

RT

Glitter Stickers

Water Decals

3DS.357 3DS.360 3DS.361 3DS.362

3DS.363 3DS.365 3DS.366 UGNS.001

NC.001 NC.002 NC.003

UGNS.003

FMD.022 FMD.023 FMD.024 FMD.025 FMD.026 FMD.027

97

NA

IL A

RT

GMS.A11 GMS.A18 GMS.B01 GMS.B11

GMS.B09 GMS.C13 GMS.C18 GMS.C19

GMS.G14 GMS.G20 GMS.M09 GMS.B02

Gem Stickers

GMS.A02 GMS.A04 GMS.A05 GMS.A09

98

NA

IL A

RT

GMS.M06 GMS.M10 U3DC.01 U3DC.03

Gem tickers

Stripes

U3DC.08

3DS.501 3DS.502 3DS.504 3DS.662

3DS.667 3DS.668 IGD.041 IGD.043

103

NA

IL A

RT

OS.01 OS.02 OS.03 OS.04 OS.05 OS.06 OS.07 OS.08

OS.09 OS.10 OS.11 OS.12 OS.13 OS.14 OS.15 OS.16

OS.17 OS.18 OS.19 OS.20 OS.21 OS.22 OS.23 OS.24

OS.25 OS.26 OS.27 OS.28 OS.29 OS.30 OS.31 OS.32

OS.33 OS.34 OS.35 OS.36 OS.37 OS.38 OS.39 OS.40

OS.41 OS.42

One Stroke Aqua Paint

tABlES & cHAIrS

110

MA

RK

ET

ING

& A

CC

ES

SO

RIE

S

Een extra aantrekkingskracht voor nieuwe klanten.

Un petit plus pour attirer des nouveaux clients.

1 2 3 4

5 6 7 8

Banners

MARKETING & ACCESSORIES