BLED Grammaire, Conjugaison

of 101 /101
7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison http://slidepdf.com/reader/full/bled-grammaire-conjugaison 1/101

Embed Size (px)

Transcript of BLED Grammaire, Conjugaison

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  1/101

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  2/101

  .. g r :i *f:, .= ] ].E.l ai : =z i !.;j.r . U .: ; u] g I * jEaic F; :: + -; g=.g; ; ,^ i : -,-"f,H2- .utr :ir ,,i ,!.j * ; *: ;: *{ i : *;= : : g;" Ig 3,!si3 !; ; ; Ti f ;:) ]!]l - tr ;..i. .F , ?.g l .g; ===:.g ; *1gc,=a .. j i S.ii; HJ + q) ; 3ii;"i ii?, - ;1 !,!; !,"r ;: 3!.i;v) 3ig;Eii +i . ,:, ;)eL= ii+i;=!gt i' :i: i =ii; ! ii ii ggi Eu,i j:atr

  _l

  *g; * *;i+ GG,.r f;*:-:" qj 9,'_. EEEi ;i.:i; ri ri ri r,. i" .gi* ,,Ruu-=;;;* 9;i;;:f: ** ;fg:: i= ,-- =.=='" i ;; *s is fi i ! $* ",dcddd g' ;;:-*; == ;i ;Si :: *g ; i:f :; ; ;=g;!1=*:-,i

  {* r : i,i Ei; :;= j: = ;- : i g;; u=?==*

  = ':= a = ! d ,.* j;3 r = l, g =-= -i :==9-#q.35 :i ,u: :,99 *g iE ,9= ,i .9! g==-:E;"d* S. = .= ,,== i=;rist* 14G*g*'.;* 1 +=rv*;' ;;t=9 t;fi i: +3:fis

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  3/101

  =L*_.: ijOtj.!G:ro9U)JL9\._qJ,,TJ -j.;f8 } g..(, 3Ui-,rJiu;rq.a l } ,.J=J'= > .!- - -if=, '6'9q.: =!_;=-:F-9 : _, - .}=,;

  ; = *

  *'",=.=)+|-.:oL''.)Jol-,!=9(E:Jr, st=) .i()=,2jE4.d)0)s; : = ;+.gr'.3=; fi* :}r!- 9 = i.__t*=i'r=-j;,.. _-rqr_->$' t' + : } ; = ; , = j . -.- -YaYi=- _: j : -:

  ==.:ist"!aa 'i s-" \ * -=- *-. :;, .=.',=;.8 . L S= ,l- - .=t - u; = f:r ,9 1 9, = G- !g + .. . . 2, lr ,a' , ; g 5 _ ., - , = ; 5- s *i .= S.: = : r 1-'g ? J =. I **. ; 5* . .i* ; = : , ; ; . 1 F =.s = ; 9 == * - : = -.-; u ; i=: sE= :.- ., Y >'- ": == :.- -Fz : ,'=i,:; ;g-" (.< . . l * * ! . = =- g. 9!"*:t .r:i= . i . :*S ;3 3 3 ',;.; J }; Er .: : = 5 ; .;-: ? jt & ;.22 a_s{

  !icJ J J 0, 0,)======......5ar== =- 9 9Ja-.

  :=,.S:=l)' la=IGl.j)i, \) bIteLI i

  Zd.JqU-.-9tr+J= U- :_Cl, i9+J* *q) .) ,.CD .--d

  )triqJ9-+)) o)grtrrOJ)4).t...Q

  CD -.=

  rg;gi(,

  6J---'' aj iu aj iu ili ilj-9J , ,_9=2 J)-. i v U vl!-.i(9trN') (, (,96.i .l .l .l .l .-lr - . . . . .

  =U!l!!k9

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  4/101

  ;i.g : ;:s g:3q.= Fl]: * 1* ,: #* 5rii&! U .r:,_ U ., -, : .: Q: 6s 9 . = i : i: ryJtl:5i = *;JI5; :: !, j;;? j. = j ..'i >. : - L F = ' g = 5, =.;l. ; r _ : }:3..;5'9L - "l-=-a*mr...it;= ;:; )-3.i;.&il;: = : -,- -,- , ", .-, U,8g i'.',.*. ,=iz;; 'i*l =;. g i i]gs** g$:1i*;ii =q-J, =;*i+,.,.-:.N*,:-.)=_'=9-g ; = 9 d; +q 9 U i . ; rt 9 r ; , = = = --o = L g =9=*# ,j: },;:g ji E,5,Eat: ' ' 8.i ' , , = . = 5 5 *,.' , =5tr;_JJcE - J .*=;.'c *'=::{;;9! ; : j;;' = ?:-j= E:j: J;l s, *: 51;*+ ;;sg==:: : !#g:i; ,, f,li :uifi; .= * .-.-.- == l3i 3 - _ ii = : t-2;=t g :r! ::;r= ,;7=, .g g: ,9 ? ( j I -: jj =;g ;;i=-= i g -:; --g := =r: ; .=== ***+

  0)lQ)

  *\(^rE=-\-S:(.\L' -l,tssce.j_S( .] _';*; .>=sq)*oJ _- .i|'--=-_q

  rDEiNa(r)ig9J===55EiOOOOOO=trtrtr-- 888888 _ 9 9-9-.i

  *.: =tE rr);'9'=)0) -l(giEl .)( a^trl6,.(!)

  \Fr )>'>i\i,0-=s'6) -l=;__-t9Elsl-l:=Fv): L!); >6) t9 .=JOJ9 9 .(tJ

  (r)d,9,9,9,U,O,U!!!.iaoooooo -- -, - 9 U 9]!-.r

  (-tr|JJUd-4-ttlrUOUUUO(J t)t-.t

  q)\.l))q)stCl)

  _,.Si9:.-

  _

  q)ELJl-r,")FCJ LJ)= (,

  +

  -9?-",.i'i .

  .9== Er _*.9c,J-=-U] L.gd.iU.gi \; i=, ( 3i i ,i : 9J $.JIl. ::l o.Y,.' J

  gtr)(rrJ_, tr ...--rrtrtsiltjti9-< c.J -. 9 -.tr(r!!!. 9(J 5_ 9 9J4-.

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  5/101

  . - i > }., > g tr 5U ; s; U t .= (.)! - J -; =:,?=IJ.=.JJ'= -- . _ :*Fg?Jr;(,)(E.'=':Lo,-.aqJ.=. ,'3*;l_:tr-= i-.EJ - _9 *jJ - ",- tr ? " .8dEts9,=-- 1;;- .=, (Blig=g , =3 ? ,, -i > =i = 7,,; t= -, EijE; oi : - ='i;= s .i _,''' =,z =. . '; > 9 , cL l ; 5 _=l,==_-.2! s< : - = ,Jtr; ii li * =*Et*

  (E_= ,)Fc (!);g) ' =,tEb_,cLc)?:j=ta.= ';9 -- |,tsr.!'=.=,_,U _:= ; >\=;= i -.39 g 3$-'J ,to!\z

  =,-.9I,= _ t .i tr_:=.;: ;= ; 8-s+ i,- i , _ J z,D-*_trN;->-"i j,tr. .:,=d.; ts l - J r _. > u - "- ". 5 - !!< 1; g t _ G d! |9 ; 1; +' > =* - F i2 - i> . - = q, * i . F .:,= .8 = ! ; i =:: = = i .= a q l,, = o-1] -EJ -=:.?.5}=i S' i:i;,r;l, :!;.+i qJL= a: ,,:->-*=;;-,: r :=.q, F, :!= i=i ,_ 8 ;+:*i . -=.t.i, : '- U ,. = - .. 1 = a > ,= = q7 s "1l -. ; !j;?j, ,i- =a:--=_-lrr-=-=,==r _ -, > I r = 1,;. - ,_Ei cJ } =, - F - - =Pj .fr rqEl i Ra :): ' cali

  --!!NJ.JOJYi .- . .-9 .-..----dtl,: UUUU.) -!--U._ENiUqJ9! .a tE .- .iJJJ!J) ..Q.t.-.((6ld-- -;--.r

  \q)>ra,U)q).Etq)fi,.S:t-L

  !*N!9]- - - - O-=**

  q)\-U?goj)qr\...=.=?J\,: r.8 g

  9-9 - - -.,,.8!!9 H-,r

  5((9-: .iddd(g!!LQ(JUUU-.r

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  6/101

  L =;q= +,., 5;1;]si :]' =|=_9=:" ;=' ];1==i =7 *::E};Z+z r =F,-5:i -= !I*;!==+ -. *:3,;.{-, g* j-i=. = ,:.a'9 =-=cL-:R; -, -_, 9.. .= t -.: \) ' =U : :> )).=J , .,

  'i= .= - = .. .! )-- =._'_ - - = )'' .. -( 9 .=-* -,=.;.:- ! 9 -'; >l' = 9 r*q=* bt; t _- =U-bct: =. - .-._ ,= := 3 ,,,; ql i i

  !).ts .....JJ!!!!!r-,=r:,,l.ltr>

  aJq)Fv)a--DCJlaElj)|q,rq)-a-G,CJl-,q),)v,-,r

  !)(.9.' -'-6)pE-_i-'9 -(-9), -: . ;QJ)-))-s 3,Y.]t= G1= s

  ))-q)='-,=,.= \!i

  t))tq))9,:)

  .=J

  r9- G)-0JOO

  !qr9->>

  (.),) i,itr ..J9

  )9;trtr,9

  ) .i-,1 -},,1

  J .9(,)9-]5(5d; 9-

  .9

  ) ; ,;;. . ._.

  .9,1r9

  L,9 (

  :g,(,)-

  6.) d dd 9,| ,= ,=-,

  99,dd!r9

  d{=-,gr6 .] .xi.qJii

  J(.)!!.Q,U .U

  .6J ,.9

  9 _tr.9

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  14/101

  ; i 3 ,] t- ,9 i ;; a9' ,-.-i,; 6.=U,=g; ' s- -i- U l = - - ! '- .\ < ! g ,,= cJ =i ...-J> J!':9i..,=ts-=a'!*i'92Kid g,!i,-=-; 3 = g r=,;'; i;___, = ; =:,{ ; ? I ;: .:-=-.--.9d( .'-{ -._.--; = , . _ + * ]-

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  15/101

  =U=t-]N;-.f,

  g_9riN;9

  '6J'g5>-ijE....b U d .= ; 1\ iaU,;\ - _ = .j .= .1 F ; , , =- i +:-=l a1!=L9-^j _ ,- : .i,.B E=,i :3j.i .:=; .= =,i--u-_G:=--",* is , =*F?: }, g iE=:E. ; J *c-=s 1- -':.::= ; ==: j5; -= = =j ==;.i > =.!= ,5 3:t l= ,; , = , , , I j

  r1()ll_(,U)q).]q)91-.=(J(E,=l,:' t-- ts==

  0:.E (Ea\ \6)' r,

  0,=>-29.E(J'g)\ =9) - , _ -l= !) L = .6,>r3, )_ . . 9 S. : 3_ JN== qr ts='-]-_

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  16/101

  -9-tsJ_:U,-:=9; o.s i.,5l-Q! .!'U vi,!,.5qi ;-. i )=r>-)-ii,gi?; 'l' aJ ; - i )]\J_

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  17/101

  NGtr*{J'nr1qJ:/

  qJ666)

  !-=)l i Ul-*.+:i(.)

  !.!iU..i!' '= !.9a-=Q.=.= ^ - ^ ^!Q)!.i, _ i?';9. =9'9> ", . ,-.

  0J ;J;l .=I-=*l t{-

  ./,cl)lE,Cl)-a- _J tEr]dEJ /,,- )l -E '{,_a

  lJr -q)(!

  L-ELG-t

  /,)l-t -Csa

  Csacl)_Jl-.-lECl)

  )U i .iqJ9q.J 9 9_90.} ", xi ,. . , ,nr 9

  9J_

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  18/101

  ltr 9J(J9l.=ci ., g=*!-.-N ,i, .] !,d= -tr= ,=9(- Lj } 54.-.9U6?-qj ,9 _.

  i .J:t(D 9.= 65.)d9,!,1_g-, .= = .9 , '-9ti( J-ri_.or-L.F-.-!._stsUi -- 9; .6 ,, ;:-, - 9 = =Fa,, ; ,; q*;: _--ul ;;e Ff,l 2 ? i- = *==9:- =5- =-'-=-

  .9 - i g{'6>',ts - = - - > ., . Z s ; ;" 1 , d== i; #; i}= i-S = : = 3: ".i :&: g = ; , : _ . + :"i :g ; ,E;S ;+; g .= , * : 9 oj ai s ,; ,) .. s 9 , Esi = F : *E:,='!.E;:

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  19/101

  ,,!Q==a:} .\

  -lr lli -d,>.a*.j.s)tldl-

  !l-d j- ! 59!U-]G :,,1 '-:Y i>ii--_-!*.9(-._,.,"i0r>'its:.- ? ,9 -*:;", ,='9.,].. tr. * = +-.=(UrNru,_=; : ii'-t5Y.*r=j-.dzq

  i .j:

  j

  dbOz U

  .g.i=q,

  a.= __d!!-(>",YU}-(!Q.-9 9'=U)2-!L9Jq

  qj)tECElEi,,+.q)Fi-

  ,6,9

  .) d,9 .^.s;X,",.ot >a6?Y-*]j.6J .- .j3 i:j' =.' J a-\

  lrl;\fL(n---lU

  -.J.^'ts999)!Y Fi Fr I--lr .. '5-0q-Rl lT r

  d.^,:.-'l , ._!ll;,!,6.J

  N.

  !r

  G

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  20/101

  .r' . . 0 .* . ) j F l ;; ,9 \ = s-. ) , ol;, . " u = G + ; t z : ] : 3 = = > i :Lu . ; ; : 1 i; :- = :- - + _: J: 9.=n,P_\E.i;\= i a } ;* ; * = = l = g + F- ; * j ; 9 . ; . i; ) j _ _ : * _ = ,-- .;g ; '' ] :: : i.=Eaj==S"=a= l = F- j g:;;;;!, ,;= ; .lf _=F -: . !: ...; _: *_ >=, ts ;;a .* 9.: ;- =;= +*'; ,t :E}:i=:s ]:t!* .i*;;;, ; * 1= = gj..,,1 ,={ " -: ;* ; m; =, u. ; i ;: ; ;* g i r, ; 1 =;+ ; . _ + , q : ; ] J: ': l, J - _.: _. * ,.o.J . Gt 9 S lE t ;:=,j-...i .-.,t6:-

  (.)-

  .:.9-- i,nol, _= :Ls_ #_ zU-'L-d.=G' K,iJ iq-,- ._-===:-L ,_ aa -=q) -= =--i, .| - =,9r =,= 1+->=,U,-- (E oF=_ra:i-.E ta--.9-2 -_:=-=-'-= Ij ^-,= ,= -,' --r,=_s

  .; := = , 9=,-, .L9; g > ,n-,.y ,;.F=l ; 1 3" ' ?iE: ;; l , ; = {pii L ; i 4 = u --' ! < ' ar ij = : ; . 'iE* gf. = + ; ,= ...U' 9 }; g9:i trL, - : ;i*: E;,z= r .fi =J*E EEJ,:=:=?, :fi i :-: +r:-l .=:===-!i = F= ..- il :=,;:= '6 :F , -':l|,P 9*,= ,': "= ,,- : ; jr! ;;1-;=;:G=-r-tsi , j =, . ;.,r i;, . .-= _. EL ,. - g - i . g i:= ;, * * EEiE+ t; Z ., ; * z ' t ;S g5; .=-g. i -, h i;g g;i: ==,, g ; ji;g9 i;

  ;, ,r^i. s,i *;- *'lJ,*-vF-O

  J Cl)--_a-tsa-:-G)]J)

  -l

  .:. .]'9 ^9LzqJ 9?,!,! 9,6,J

  .6J'lalr, (r=(g2-9,i--_z

  GlL-(iJ _,(aG= -z

  Grc' i'-,-!2

  .",U.q; . l,-fuz

  .

  lJ6,.d:.,N

  j)r,lL-)q,s-,(

  a.,!

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  21/101

  if;;: ;i; 1 += :=i* Z'=\iZ -i'2,:; ,E,l;8z:;i =; iji -;; jg!Eg;*EitLY5-.-Ul-= +;. g,*& E:i,s ? _=F F-i; i;ii; Z'.?;tgi;' r:* ;:i9-; :i;i;=, Ei,lgiT+;i ; ; iF,i iii;: ii

  .

  ]

  S*=FS L:t, *!d>-:,-..-.r={

  =

  )ts-oLL ol,-- ="6)=-'=: .= i l':- .;-, ' .9;. d== jo- _ .- ,i-.or ,' q='r] :+ '=: -- tsJ : 9; _.aio i ,;. -. = =_-=* .. !9 r,-=:3==- _ = ==

  9q((9tr!!L ,, -. i--UJqJJ9 t4

  _iq;. tjlB-

  Q.

  ^,-.,0J =,, (,)(

  -::= -:: G.--a=azts'2= ={'f",o't 3{ ? -:=I=92+l-.--=,- , ! ,=,-L_

  r.)J

  )J

  (r---vvJL!!!!tr ijil!!! 9q=-_l - v U ul!-.9(rrlg d (.=.= L!!!!JU(J. . . . . . .q-r-.-9q4U)(,)9trvv].L!!LF9!,JJJJJJ

  ..(JU ))

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  22/101

  ,

  !N

  i9i_:E1Iq;q!Iz

  '9i'-..-!!!tr = .= - ,(-:-Z,-- = !J'9.!F-.rJ='U,;sJSJo.tr:JU\ = a * _. - .-l==;,d-./iZz:,4- ., _2 ,- :"= o7:Z 9,9 "it=;t = 9= Q -J:.UU.,,t,j.':'.* , . -= " ._; =-6 :"=: I r '-^:.J i=,!.;(E'i-rl'7=:j!'= ; = = :ui-r;, s 3 - ,! .=J = =,, - 9 \:

  =, L ", i: :'N=.i:gl ;U?,2itr sl g_!= != ___J-_:==--.* R

  tDEg* .\'. " .= 9:-=i :f ;.;9 L- =:' '= 2- )F. .9 *)l

  .0j 9 ';:i

  0Jt{,qJ'r

  JU

  s2 , , , ''!.U=-t 6,6 2G+ 9_.SaE= >:=

  ..)) ..

  . . , , , ,.,i33333!LajEN;-ii.J.i!.l,',tsts-Q-!1-r-.r,6

  q] _.gggi-=l.,-N,= ,.9.9,G29_.ts= >=..0)q)

  tJ F

  JL)

  .,,,,,laJUOUa9l. , ,9 , ,9.,? ,t] I =*-l iU=*=is,i,=|*r.=-==lL| a-

  .zzdiD.i-tr l -

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  23/101

  U)-)11.:!(_)..';t.

  =* ! .\J 9.- = S' .6, j= ,f; ,->,-q6, . ; ?,- 'i= .: 9. i :: = ; = )._.-r.)_- . . 3 : al: i .. tl ;_: _jg'!ca 3 d = = . ;:9 -- q, 3 ; : g j* *'. s = 'i.;:6)-=,-tsilqi..=.F":-. ti ;.' = ; - 'i; g =, ,= : = = J= l .:6;'=r= -. =!-_:.{ :, ;=; ,: :;g' -'= :- J(, ;: = - ,= *tf1 i RF ; =:; J+ = =,: 33 *-i- -; . ;1=3 !: 2';.91. . = :, ;g's=J--z,;;_:;:* : j;.= : 9= . :J c-L: Nl , (

  r.i-9U-L>!tts=-qJ(!!(-1 -!_=aHNl

  qJ6!k

  N.,q=q Yp !.] - ! >(J=rY- t,!,NJN .. (9-p.r9]-+' ,!

  LNaOUO(q(

  9-9...*q),L!bN.! , - ,QJUOOO

  *NliUU ' F !.rNlqJ-)?. . . ,

  LtsN,i!9J

  qJ , ""l !N.- .- .- ,-

  .iol _'= -;9. _- ). '3==- _, 9-ijN_E*l_,9 : r,i r- > !-L._;( =i !-u--)* }- q = ..',L=' . : ='_6 g ( -* '--

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  24/101

  ;|G'-b-LEl (l);g-t

  ,;..:.=:::'.,- ,; >=i:t -j.o !-r- -;i 6! ,;-: > 9-Yu(D(E . . -- ,- .-=r9 Q)r= _ -- 9; . tL-JH'=.9 6, - 9 - .S" ; =;-: rr,_Y .-' =-:: _ (J 1 ) S ..J-==::i.= ; ". 9 *i' . 6)J''-=j-

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  25/101

  _ ; =.=g "J ; ! ;:== , ;J ':** 9 ig ; 9.=f +;-;Q- r"i:-, ;iliui sE;:-EragEiiUJ i9 j;=t* ig9 gJ- r= * ;ij;g; i;; ;i;;; iE== :i+;' ;= ;ii;: =* ;l=;; fr*== =*. =1==

  -3 ' .= - ) -,(=r.-===-,-, d ,Q " >-=..-'- .q, = ,_ =,- ]i* :] .ig 3 ==, - =.- .=- :. :_ -: ' .; =.S 1.o - .= _ j ( ",: ;+ )--:=-] r ' l_ ;:,_=g ;, _=_=-fi . _=j: , *" ,.i= s : * + = i 9,l,i *2 : 'i=i "+r-" , - - - i; = = = = - = '= :, .= i: ,li = _- _ = - :-: ;- : = 9 .= -, .= J .= ., .*-'; . _ !=,_*. ; :. olE..= :,:, =:g:st ;; -i _i sS ';

  k.(6:r

  6).)9., :t =;

  ,

  . 3 j F g = .i ! =9-6t; g g l ;; ( l --? ; -- ,l ;,"l ; ;j; : =iF;;* ; gi ?,;;"+.= + ifl*:;iil;; i;;i * * :=F!a_,F>'J!L',-= = : 3 . = ;=-i:2- - i 9 El = - ;-, , z;i =_ = ii_;il:: ._ * = * ;*r?i+j- q.r j " ];:;:;Js:. *,g 3u ;= F :g*;g^-; = i=; i =;i= ! .;*=J==,==: . . - : = g :,;?i:Z=42j E . BE . :: J ; 9,.:, ygs tr+ 5.; ; = :E;=!Ze*g.E:7=; eZ }, . "a2:-z+ij';iS:, ; ' == g *:1a; : : glE i:: s i ; et }u if i+=*+t ; j l j;jg

  .9! = :: . ''cL \(D >l, 9-,' *-33 'F' .Y ' '= -...= --. t ' 'l 2 . s s==_==9a. =9.9.9 **:- .*bP-q= d= -ia-s:s;i= qr.= -:. -.:, =i]'.'_\s,= .t{i"..fr.*"*..G;*='.9}'Q;,=-.=.!a EL_: tr :a _ tr S.-r.rJci:c(E '=

  r-Lts.(Jl)((.)))v)- Cl,cL

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  26/101

  tg *!=- j* 1 ; .; ; ; ; *; g -=1iE;-E t*+=i != iE l;_g ;= :: +.fr g: ; *,9 9=:;? :.=,- "-= q r',v;g | =+ ,:- :* ' :-_'_ . jj, , nJ _ ,:u. :ii gi_ *; ; =F ' +;= + +F :: =?il*5:g !, F ; i,iii;g ;ig9:Li;* , Et; * ; E _.l i > = - = i-of *,**!iq,S

  .l

  .:(9ltrq)).ts-.Ul

  !)q)!

  L(.)!(

  0)-.0))(V),(.9r),tl(,)

  _i _ )| ..;i ): =t* 6=

  S 9.-*, =-(., F=*=E] - .. (E.=== '=.E': .F l:L_ _ '? .t ==', 9 =' ,9 ;' ; :U3 ig!-'2!.i:li_:_.E=i=G i'- FJ9| : :- - .=.=: = - |j== ss .'' =O;arglls--'\- 9: + ( '='=:L-_=*q = N .-,: .3 i ++ = (1_(_F'i = -9 9 - * '

  zd:oj9i9lj9 9- '.-=:-F:_ .irCJ 5--.2cD - -.-,=_ct -5' #v1 ;,g.-J*) ) , ,_ttsr.*-

  -9 l.t'= ** \6)=(,'rEtl(r\J(=cl_c9

  ;lh

  ,(E

  i ,GlNO)=i 9.: .q)] ;i i (E: ] (]l;t] ]t: ,;

  =-,_==.- -_-; =.: .: ( - :.- ,- -',.]-:-:G=q 9,ol l- ecS . =:.,;, * + JL(R--''i-oCbLE,' > *j,.'L. =>

  .

  i

  . ,S=

  i: -\Ji=:;i:tr - ts

  _U.=.=qqqqq.l .l l- ) =* 9 9_9-.r-.q)Jq\=,:,: .,i

  t

  =*l.. * {6J_..

  ;. $?=,= - _.= ! ,- ,!Y ]> n -= -_: * ],--qJ(93 EEiEg =39(E)

  ).L=g = ==- (E i.] ; N=> = -,tr 9 - v *= =;i . _ .i L = i , =- = *JF-i>i r.|

  q_.:.= -, - !-.r9999UU - .=.=q9.d .l {l**

  ,-.r__- qqqq

  . . t . , ,OaOOOU

  =- 9 9-9 _ q) _

  i*.. .l9cJE- 'd= 6v.-,aU.r=!,a

  =arj1G:rli!U).L!

  (!tr_,=.) = _ -Kt-= +U,i, 9 ,-Jt ,-, _ .- , El

  =:t+li= ts=

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  27/101

  . !': ; .= E .i l= i ; : ; i;; 6iliiii ; s ; ,: :;t ;= *- = r,.__ , \ =* . : = *- 0] = *.) .=--+*!irY 'U _'!J!_g)

  ;d '==,-}=-5. ;i 5 ,.

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  28/101

  zlQ\

  )((.)'.)

  j]]9 (6iI(d) (.)]ld.i=sU2

  ?\_9-bJ

  ,9

  =d>loi1J{i;l>1U11,.>

  -G,aiks;(JU9).

  ).d

  !h

  l];l

  i).i)jxJO,-;>=u.Eu_U_(

  .U=,=U*liqJi]*z'i>tcd(

  ).l9l1U)(6]9'.=:.-,-} ,0)9

  9-J!, ;li

  tE(l,;.9D-9D=:_: [j,,r-nxD?|'E(9 .attQl 1 ,cL(JU.U-})9,.9GlJ

  j.=dtJ(Ei.|ol,(t'lr, _6);h'),(|h)6't6)'(,l))

  {0JL99q)99,Cg9(,)

  U0.)h

  q)El)()tr,(J

  : } ,?*-,!,9,"qJ 5 g g =i=lqJ. = .::,l- . - ; '= = ' ; .',tr:=,U*,-,y= =; .{ , > = - 3 1S_ - - J -] ' - > l -}-'=.=,;-6.'=9i ; 9 . ",c,,i - |; .= F , - - g.g" . ; ; ? ts E,:j "*_F ._ '6 (a=r-i!?]. ...= . f ' : gr: g.j ?,; t ]ts.,&;,i; + } ,= . ; r , .;=[gm :* _=1 ;,$ ,;*: i", ! Ei i*; g} ;* :g?:; ]s eEE5s: **t :.-i g: 'l *F i -i il li i,**,}; g +:=*: . ;s : ;

  ,-{,.l

  6)=- ,,boi\q ).tr ,oJ) -90J .- ,i(-9HlrOJ l9).=-U9F9(' , -, dff! .0Jv 9 9CEl ,=-= -cL .r I- -3 QLU.9.9 E"j_SE

  tszfi).iq{

  =S>.-JJ G

  ) )>)a cL*t_>9. ,= = t- : ,"EDb9L:-,>)i'J =.S>:{

  j6)'= '',l.ELE!) !)clD l'=6) -.= ), l'gl>i=Ol; l=

  l._ li 9l - =icE loEal .-ltl.Et;lEH i5gjl

  6.)

  (.),=-.)

  J!)

  1aj.ltr=-J}']')

  qJa

  ftS-i"i scr:i.l I.i(di:,.

  Jclj.,i ,. .,]ct) -=.7bJirD,GEL 6).= ,l . ) ,=

  - E=ztts( 1{_J bJ

  z?zF.J

  . ,.).q) .6,=

  #

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  29/101

  L)gi,Ui,,)C.,'= ;:

  : " ? :,-N>]\ o-L,. ik J* - . ,*&:Ygr i . ?-'='|=."_liug?;: i ( = , Q= _cL lIs ts=,, cri, til=9

  -l lt >i.i9;l! l" d >l a>-9 9 l= 3;; El9 l 5'-l.9.-iJ= >=llEl-9,(g!N=ig _ a, >.,;:,a>l-(!,,:9 a-d 99-"a-L-r-'-

  J,96

  .Pg:(i 5 i9.-6,= ,-;.-9 tr

  .-

  !N_,] > >_.d

  Ld

  -EN g

  ,)r

  .i5|r)

  . .!!=

  lir :N+ - =.r- (.-d9.;=,!??.1 :- ! _ , n :.i-']:r:- +++.ENl

  !.- q .!.;tsr'=d;--=9-1g; i_!.!NiJ!,9J= ,.- ';' d ,i, v.9 *' -. !!55!9:.]-'"|-r.

  IlNl ,99 I >,->=l ; =;El u'-Q. :.i l i: . 3 9 a1.8 9 ,;,i=:Z=+l+++++=

  'N0,,,- ?

  -,=.d;.='JIl.t'!:--,,-J

  '9trrO-( 936--!L-,=J

  l; .g-,i.9 G , i.i99,:]!!9-,"!

  !,(r)9: U66ad- :-:-

  !-kl-r

  =!==9=!,===.:l,---

  )a=od==>6

  -8.Yl=.; g_. v] itEE9--'=,-*,6=.njF:

  -Gd

  ---_

  . , ,iltd-.

  _

  . , .===6,d:J ,=9E99g.l.:i d -.

  . . ..6-=--

  9j:J. G 'd,--9 --

  . . .ir.!a:Nd.:.:-::Y _==Ftr>t 9_(tsddd.!=,=-. 6,-l,- d-+ rE

  !>>-", .:.tr;

  d9q?*,9"-=-,,".

  d,_,r.GL---tr;'- tr ')::L

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  30/101Suu[ un9d[tPu[.,, '

  'u1dua,ujaJosu|- ,

  s9ottuu S

  ue1ugaIuulst^lar n;a

  11qssa Ba

  a( ,uuB9t ou1BauEa

  ul,auusqsui Bl1ls ]

  J I?o( ,p

  ,ansI,

  ds ,ludsdu: snquu

  Io nBu ,gQe

  ( ,ss1 auS

  oqu|tdnsu9Ssalqsua(Z

  ,plEpp'aauada[

  ,'aauap-d[

  fgSH

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  31/101

  i-_Q ,= ; : t2z2 ?]; ;g'; i; :-i? i ti ii i ; i; t l+i=:gi;;!i="

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  32/101

  =! ; ; ;. : ; :: 1fr, ;'r-d,4;d_,j i =* ;: i',=ii ilT ;F 4===i =g,2(1:i 9_ 5 = = = ? , ? li ii Eli,=ri *i 1 : I1? r2:i-|i==Ji=. 4 {i = -=iZ|; = (= ..=;i 93:a==-i=i; ! 2'-^; ; g ; jl * g,Z?! ; {=,=F ;1=.=l == !z g i!; ; * *r-?,n= =,i ;iS9 i-J:; s9r iE 1; _i i= g,3 i,i1Z=oi- ==="Z,+; 1=, 'iz *; i == r!Z= ,-.9:=: i=+l;: ;--i1 = ?. ;;;i* i8?_}.; *=:i +9l#=l-:.t : *=1 7rz -,.a,91 :_-.,=. =.. = ==,|; :i=:.,l*, {*Z ;s i 4EEsa :---- 1 ',4z=!a= li2 i=!*! ;ia ;J =!*eZ =__. g,EEe *ui;=, 1ii ;;; i r5i _ ; i 9: "7= = g:.,. i.';;i; * rg; l:ii= *:a=i ;'i; : i is ;9 gE ;+=_zj r=. 3_gE-; J:i =: 3 !,:l =,.= 9g, ?;"=iiz 1;;:;; j;i =i p:l ;3:q1 ;-,=;,, g ;.,=i=., { * -+ +i=" =:Z*v rE i ;1=, |,,i=ig ;,2E:E:i !;e,izi!p;Ei i=i;=,= D-,;,,2-=Fl; =; U;=. =i -jo'^=:ITZ i3=gu-g il=i-l ;- =r*? 9* 9-gi: ,,:j !.-=i+i,:=F, I+r +a= 1l!_iE *i_ r!:*i| =_ 7 ; = N=z1: 1 :'ii!z; ;; ;, * i i + ; , * i,s ' -;=1 i:==i=lia g;;S =* +,=r _ =;==-=- 1 :1Z==;irr:z EiE: i:ir==1 , ,ii= 9:lI'=,===Z===.|__T::-_,_: = 1_.:= =.--'= i _"=,=lr,,==! _,. :-==

  ii= |:l +!,=:-- ;^=;;;;l F 1: :;;-i ,1 i9 iiii i +i:li 9+ ; i=;i = =="!git ii:: .i;i ;, 1=i:; ;;; i=,? :1g ; ;i;;i ;l, ii* i ; jZ:c 1; !;1iii; ;j1; i; Z!E=,:* j*=: =ri,,;i q.*, :Er3 ;; *:.zi 1ig iT *ii # ij !!++g --; r u lEiE; iii * ii i ;i iigg j ! ;gt gi;=i, :9ii ;+;g; ji= 1ig:i iiai ; ;i;;j; :li;g il - ;:i1iEi i+; i1;i gii::; ii . i: -; ;jagEi ,+3g ;;t+;;i**ii _; ; iii:;;=:;* i$$15 ; * =, i-_ i ; * i* = fr.i* E;;;,l i;-'i J;1 ii'ii =izl; ==Ei lr++i; 1 =;* ;

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  33/101

  ii9 = ;;q ., ;- !gL9aE":z-z7,! _, "'+2Z ='?=;g - t i;Ei{ i iiiiZ2 &Zt ii; i ilt1 ; il*7 '! F g=:,i9; ; &i-#-* 9r; = ''= g ; i 1;i *, rg;:=,g-; il: ; l,li i i iii,=i4Zg2-=Ei?,2 : gi;-=-g- ; ;;i 7li * ; i iE'| i- =:=,;q

  ==';? i 9 ii ; t *; i ; ; = ;,1iLc +-..:*i i;i-== 2=Z+; i; i;';l aaiZ=r1=7' z*+ .? =Zi=rzu=; ? aii 9=9,],+gi=1!- ;i 1*i ; i i ,i-_;i2j2i2.:=,!Z=*=:;, ; =rfi ;; ;+ i;, =&'=*:i===Y9-=-i=}, 1 ii;: i ;t; i ig- 2 != ! ==a,--_=?=-1?,i, iilT; i:l== !=zi = =:, j i: * g z J!:=:_== '., ,Z = = i,!= ]-|iZ== =.=|ri=F:=|r=r: =; izrzig; - = = =: : -J = := - -', > -'+:,iiiiii== 1' l g* _ i, *gg; iliiiltigi:_glii;i;

  g 1l i,i i g 1gi i* j1 ;;i j -+ ; ;

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  34/101

  3 }=t . i ;; i Eg; , t f tg ; ; [iii + ; ; lf *=-i ,i [* i ;i, ;t -: EE-J j ;z j i= f *^ * Kg= i,: : := g; * :f : i qig ._ :i ;i i; r1iE E-gi irr ; r F; l. i:, ii;_ ;* i li i Ei ig ? ;} lE'= iE] :i rq= ;;; 5; ? i?ET i ; .*i ii ii F E E* ri ; i i: ;.=Z.nf> g"J :; j i : * i; ;* *= ;g} =i iH i:e 5r i:^, i F; ;= i,LiE; itl;;i+l t=+, i i ! 1 ; ieE ;; iii:l,?l 1 i , ii 1! ;;;; ; :; i _=?=7 2i:= ::!:' ?==?Z.r TTiZ= :i- ;!'r? = :iiE u u - ii;-=: :==r= :=1i-.:i= =:''] = " =+rz- :"ra t=Z *ii ii * g 11=rZEa i; ,ii; i ! 11 i . li + i:;;!r ;? ::==;t; ,i g;r i ti .i ; i; il :l r r i*i j, i:ii; l i; g *t i 9; ;,";;;;g1 *l*l ;; , -;; i* jEg*!;J=;B ;1= ?- :: ' =r -rii js KZE3=" * g ; l9 1i : ig * ii i :i; _i9= ; :Ei Ei+ :, * t;: :+ t.: g g j* ;:;:,,;; ;;i;jl ii i;; .i*?i;i ; i:l ;; ; -;,;+j ig ai;:E

  ; iii z i ; = ; ;g: ;g* l; *, j s =J iiL ;g iJ J ' ' i i$

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  35/101

  t i: i g ie ;!* =;= FZ *; ' ;si==!i t ; ;: ls : } *i gi; ia+ ; i1?1 gK g$; = ;:9 ;1 tt ": } s;j;** ;= ig= ;= Ei!3 :3. ;" l :5 ;;i *=;=, =i=*;ii ;i ii: i+-i i; * ii g rii i: i i, iii 28- q. i;: Fg i: : !i9 F--;; = :i+-;i l ; = ii gg ff fi;;;! gizi :i; i i ii i*i

  +l i 9i , iii; ;=!?:==" 1==?+ =::: 1 = : ; == = :: ; = i==i1 ; iE{ ;F ; u ;i{;i,*,?;' *i** ; ; i i i j ;i{ ; ; * * ;' ;;; i+ = :** 1 ;# g1 ; ; ig!;?;. :{i * i;i ii f |* i ;Tt-igii-iiiiiEii

  i t= r ** * ; i * i{,gii*i; +ii ;i{i, l;+ }; J *;g g*i j9E li'g- 'gi- i

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  36/101

  :# . ;_;2i ]_ :: =+z+ =====*===-r! 9,* ; ;; : g*F;gg 3 :; -. ziz* * +; r i . Ei ?i; : : ; *ti ;+i i,;i?,; E]:z:__ ZE +*'1,. |=2= ;:; =;i i i :i ; *i iEi ; ii=iE :; :i ai=E-:ii i ,= ,=!E!ir+ !+z ; ;; g ilEE ; :iE1-1 i;li; ,z l;si i :a i. * . ; 3; : >,; i; .i i rl gl+ }=,_i- .r i1=, iaa- ;l ; :? ar +: ?+z liu! i , i+9 + " ii 1*+i ii ii,i:; ; ;1 ;i i:i iz::i = :g .; ='r]:* ;9- ;r ;-:_ :=;r;j ;i ==;r= =1 ;i' 72it *; t+ 9i= ;i+i+ i, -;+;_j=: ,= -!_! lii\ ;l= ; Z=i+= :.:t:! ='!i a=; == =_: =i=:::== =:] =_: = ?i==I=1Ei?i= ==ii =iii= : ;;ffr; *}i ii:;;;ij;;i*i i;E ti +i ;;gi:gliii ii, i ti i ; ;i ; i;,iE;ii; ; ii ;i g; i** i 1i * !i; - j j;ii;

  9

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  37/101

  i{5 ;; :; ; ;;s :;rI,+-, =-_i-9 +Ei: a_,":--Z i=i,5:t=--1-. --i ,]-j 9-- .?-. 6=:.;; ,;==!J==i ri4./-,:i; I;:.= ;=,:-iZ,E ;,*?i'r=r= .=;+!i,*=- ;.:--9 l"_ ;,..itr.;_ _z?t--. ;, iai'; 3:t =i?- = &,.i;!:, _.=L,.:=.==:==tr3= _F;F E;=._Eg ===;=.l g: ''Z=. --.}_1*=Zi-==22z9o :'+gg, ?:= ig*g==; = !-_:-- d;6;iI_,g-=-- : Jic=,, ; i ?1g 1,=_ = ;,_:, j r =!:=; ; i:ii="_ ?Z;*;-=.:--=.= i,=bOT- -r =--=_-:_ -!: =,1 :Fs ,},_!6ii=I==_=E =:;,:=g=_ c=]==-Eds =Lr ,-.,;;,::., ;F*Zi, -r ==,J -=--|==:, F-l*ZE1 -;; ;Zj ; +.VZ;; =!,iEE{F:1=_,,:i:i :.J"+Z i;= ,i;::]= ;; i'1 g=: "y+=;r, Eg.a=-;+= =i i ii ,'1 i9l --= -i; .j 155--l nEJ.=_= -=j'=|,=1i: J--;; *ii? =r ;= ..== #:*=- =- J | :, :; =,J= +,} ;- : * u : i.iirEii u ixEEz|EZi_=--a 1=+:L: ,l, l '|=:_=,_=Z- =_iili "-;=? S9_ *]=y.-pj.:.,==,:, _ i:::i _;::: _i2 -r=2!=L ;'9"'!D=-==-=-=_-=.=_=_:_+ I_=_; - ,-== -1:-,!==== 1!-?Zizii

  :-=; .i=: =,r*q 9i=ii 9i;: d-=rr! :;r3 Z:: l:l*- 5,-5_-.-.d= !=j99= !*+s i:-z {s+r,8: ;1!1.+ :,+ 9: i;:; i f;l=?i= ==:t 5,}; !=.,i:_'1 ; _*_=_, -='=.:.i= zi=i;.r i!=9:=i.Z i:;* ; E"] t;g;g aiiiirggi gaE rE ; i=:= *tr-.f, i-_"!,Z }2 "-"_:=- .2,=-=;2 .-.9=a|_9+ 5--,-=,,::. =l ;l +;j: ++=;; +;.=--1 s =^.: ==::;. 20,=l +jr;ir ;=. '. ,glj=,. i'1 'F 5'='Ftr=9' --':-ili1. tJg __.:-:- !-., j;:g, l Ft=; j*Z{-lJ .==.:.i}i :jg ;:; i;=_=* tr=,,;=trs-- =j,,':,; -=3 l,==; filiJ;] i'+,]:" g=a= ,:=" t :,=* J:=, .:,._*:: 9=6i_ ii- r,,;=-_. ,"+6 *i=a.Q= yi;.=i2 =6.;6 trL _".:=Ee,iES ;=qtr., gL=-+ii- -= l.r.- =.:=L r.:-.'==J, u'f,-=-+:,?.!=; -=!-ieE= g;; :;L +- 5, _;=,* _?'=?*-iig i:i:a -, !1i5 :r;-g1; ja , Z!iit giii i_:i:g ;:;;' =+z_?,i ].=,,i -.r"i7 1#lti9.i -ij..ril *i2:;:iu *+*i -ii; 7:_j} i:'i==i+$ *;i==={ ; =;6 - 6,: .!== ,:., ri,=---.i_== ! - ) 1=-,=..1 t,i] sU 5 i=: = 9 ;-u e:i'. I' :;g:;.,,=+;i=- _:9=:",;; : -i ;;:: i (+. * FE; . if i ; i, = : i: si = +=gr, *, ; q:9 =_i._-;s, tr G-}-: j. . 1i+:r E=*iE--9>--6iEi-li!! r;i9 , ;+; q g ?E rii;g i+;E i;;, :_ 5?: :: .Y .:,*.-:- t; i. s g !J;-.< +i - - = :Zi i i ;iE; ilg i ;j {agE iii = -. -*,;,- = i,J-1 '- l--.); - g : { ]; ' :: ;; g,[ += *J r*iir 9.9,ii=*3-=. R;gj'i ,rilgiii iiii i - i,=,:".d: U \(

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  38/101

  Plrrs-que-parfait :je m'err tis mqu. tu t'en tais mqu, il S'en atait mqu. ns ns tis mqus, VS YS...mlus, ils s^en tit mqus. ]Je m' tais rjui, tu t'cn ctais r3ui. 11 s'en Ctait rjui, n. ,etions Ijuis, \,s vs en tlz r]ouis, ils s'en taient rjuis, .j m't tis ll, ttr etais alic.tait ll. s s en itions lls, vs \1s cn tiez alls, ils s'en taient ils. -l.Jc nr'etr tis flicrti. ..tals fliit, il s'en tait lliit, ns ns tions fliils. vs vs en tiz ilicits, ils s'en tlt lc..fJe m' etais rtr. tu t'en etais rtur. rl s'en tait rtur. ns s en tions Ietourn: tiz rturs, ils s'en etaient rturs, .'1Je m' rais dfit, tu t'en tais dfit, i1 s'cn tir ,.nS nS en etions dfaits. \iS YS en ctiez delaits. iis s'en tit dlaits.

  l,.. l et s'en alla, r [.., ] les oiscaux s' st lls, ilJe m sour.iens des heures en allees.l l,,.I ses dieux c'iomestiques s'en etaient ali, l Tout ccla s' est lt I ] .l Mlle lt'larie s'enall [ . l. ; Quand le rtr s'en fut alle l .. ]

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  39/101

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  40/101

  TABLEAUX I} cOt{JUGAlS0l\l TYPES vririr est soit un r transitif (ils t quatrc Jts), solt un auxiliaire utilis dans la conju-galson cles temps mSs (ils orrt dlur avis : r dr passe compose).t'auxiliaire onolr r.rt la conjugaison de la plupart des verbes i 1 voix active. C'est l'auxiliail.utilis pour les temps composes de avoir (j'ai eu) et de tr (j'ai t),

  ss ms;' ai eutU aS eUil aeuS av0ns euVS avez eUils t eulus-q parfaitj' avais eutu avais euil avait euns avions euvs aviez euils avaient euss trirj' eus eutU eUS eUil eut euS e0mes euvs e0tes euils eurent euFtr trirj' aurai eutu urs uil ur euS UrOS eUvs urz euils auront eu

  ss 2 lormej' eusse eutu eusses euil e0t eus eussions euvs eussiez euils eussent eu

  rstj' auraistU auraisil auraitns aurionsvs aurielils auraient

  rstj' aitU aSil nS aVOnSvS avezils ontlmparfaitj' avaistu avaisil ava itns avionsvS aviezils avaientPass simplej' eustU eUSil euts eOmesvs e0tesils urtFtrj' uritu aurasil urS urOSVS aUrezils urt

  rstque j' aieque tu aiesqu' il aitque nS ayonsque vs ayezqu' ils aientlmparfaitque j' eusseqUe tU eUSSesqu' ii e0tque ns eussionsque vs eussiezqu' ils eussentPassque j' aie euque tu aies euqu' il ait euque ns ay0ns euque vs ayez euqu' ils aient euPl us-que-parfa itque j' eusse euque tU euSSeS eUqu' il e0t euque ns eussions euque vs eussiez euqU' ilS eUSSent eu

  ss 1'" frmj' aurais eutu aurais euil aurait euns aurions euvs auriez euils auraient eu

  rstaie ayons ayez ssaie eu ayons eu ayez eu

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  41/101

  q99S99

  qen?9n9en qe9e

  }Pza S}ea SealSBlud

  z9z0}

  99u ?gS99q1

  a9 9eg9L 999

  }zs

  l0 sa1}zo s

  }ssl

  u 999n 99n 9rnn a9999J9 q9 9? 91?9?99aa 9

  }a zaSeaSi

  l}SS0}

  Ssa9

  }e9 zS1SS9 l1iUs

  S}Ssla

  ,uuMo POu1'Bu ,(Msuo1ao

  aS0 6]8

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  42/101

  .L,,;.0-:( .i.==6) -

  )9 )9:9 :9 )99 _,* :9::9:9:: .= =:.:(_;t=. .Y, _- _ ,=.= = . cN=Ba .Y.

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  43/101

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  44/101

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  45/101

  9? g ,,, ,,r = :;: fi;,-.== : f ,-= 9 ,,-=29 |:-.=Z#g'r;i =;- * +

  s ,r,' * r] ,, i r'-; :;; F;* ; = -;:

  "==#.,-=2 ,-?:2 ,-=29

  _ *= -- . - -- t ] {i=--== == .-=2- ,-:2: --:,92

  \ \ \ \ \ \d . . . , ',,,,,6,66! - .=.= ,l22-\ ( ( - CLi-E= >=\ \ \ \ \ \D\d l \ \ \ . '' ', 9 ..92.= .9-g=g(E*a-i_ts= >=

  Ns s,,g g- )::9 )9 )9:33333 CL:_.j= >=

  ,6\)9\\..(r__.

  \,

  \

  |.at 'L

  \0)3.,ts.'.6--6=L.'\.,=

  ll l ,l .'l**,9.,=;

  ,.'

  F=>ts->-O.?6!,>F 3,) ,4 =+a=-_= : =-D ,a\. ='Y !*Gl ;D i::.q, g |,, :1{ :==El ,=

  \ \ \ \ \ '',',, - .= 9_,* 2 .;;, O- _ ts =i.-ic - L .Y..=.= >.= | ( .= qr_.- --- ^,- 66 - --- 1 ..=: ': L.=.== '= .E|i_E= >: Yi..-;= '=q.. . - 9 - - 9 . - - .=== == rg -=.= qq CL qqq

  \ \ \ \ \ \9,3,3,3,3,3,3w! Nt". .=, .3-3\ ( ,_;= 99

  N, , , . ,9 ,g,3,3,3,3,3,30'..==g

  \ \ \ \ \ \.r:.. ... . NF ,, l\(D,*;= 9#

  \

  {,Lr..==ri.ql .r'=i;,3*g8s* 8s ;8s i**g...... ,..... .=...... ......L a ,= \6' --- - - .-- * * =..,.--*9 ggg9 .lr :=,-= 9 ,-.= 9: ,-'.f = 9 ,.-=?9

  *+ - - *,2.g.=*. _- ?'g- '= .Y.}Y ';

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  46/101

  -9 9..... _ _ _ Nts Q- il-il .:"';::.. 6, - __ *=; ,;3333 333 .g.6.=9, +-- .:: q) - --- :-ts= >= :-{== ?9 .r.-: 93 +,--=?9. - -- - ..- . 8..t - 9... -L=== = - = = qq qq r q9q\ \ \ \ \ \l _,* =l:c, .Y. fu-. -999 t i + \ 9.-,g,,=? ". .-- ,. ; m3;, :,-i= ? 93 i,--= 93 ,-= 9* ,,-_- 9g

  *-- f,gs S...; = 9_-: -. : Z g .s]. ? = ? 9* . = ?. 9

  \.65 9oL6,=(

  -

  .gqY, tr_ -z ii.sl,J'* -Y-,Y,' " F+ J - *d, 9 -Y-9 *9 - ,

  q -'9 >9-= v -_ U-.o 9 ! !-9,_ -.5>!]5",,= 4] . 5 = ,9-,"*-9 -:..9.

  F)LEl)Lq))J-.t,

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  47/101

  - .=---;-*-- *ts fi ?r'" 9 (6 :g e e.g i33 .9 U-i]igvl>.v(..sr........... ,,, -6 , .*;= 9 = 9 .,-= 9: +,-?=?9--'- - - q ,*, * 33 33

  \ \ \ \ \ \l,---.-,---:q; -. .Y.= '.! 9,2-2, , lE - CL:-{== >=-. .....)i ,-,..-,-,-,-,.-6 N : g''g g \G-aL:_r== >=

  N, , , .9.9 ,-)\q).9r=:?9

  \6).,.'--_:lL\-.,,gl'1 + * 9..=.=*. .,. iXE;;;; ===;==2,-,-== 2 9 ,--- 9:,_ 2= ? 99 ,- = ? 9

  - - =2.-- *. F-.^.-*. . -.gqg , G , fl f; fi f; fi f; ..-9. -l , 596- == === ==:!_ ==99, .=:29

  . .9l6,,(E,i- bn!-,) _-i,U9.-.l, " ===-=i-oJY! -

  =;>_ :. != !

  Z {.= =-- - |:--,_Z:-=--iI=

  F-tr)0)1.-,,

  . _t ..... ; g,ggg;_ g_ _ ;g';i* r; ; ; ; f; :: :?= * =?9 ,.- =?9: ,_ ?= ?9 3, _33 933 .NtsR sg ;,fi ;;;,-=?9

  _. ...,., gggg --*-F 'G' '. . ',fi==;:==,- = ? 93

  -N .Y. .,, /,, .;=?93

  \

  \6).l.) ==-.!' -,;-2ts=. -*.g il;, :i-f i,_; : ? 9: ,- = ? 9g ,_ = 2 9; ,:;: ; ;;

  s gg gggd. = 93 .; : ? 9_-: . : 9:,.., = ? 9{._

  9l6,=EY-6

  :0,::r

  Or=-"g tr't- FF-i=. s-.--:,ooi a6_)

  -na 5 5,,* *+ -9i ! --l =t:

  F0,-,))0)(J

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  48/101

  .;r.6, 6==ri.6."s>-

  - ,,9,9,9,9,-.9.. i i,9 \ \ \. \ -- = > >>>=' - N,= _,i=: il_ ';'*,* g3 = .; * -= i"-]*'*.9= 93 ,,-= 92

  ==,--=29 ,*3, '3, 3, 3,3, ,3

  \.oiG-'

  \\

  \ \ \ \ \ \>>>>>> __ cN=N ,6,6,2=2223 6 6,d -:-: >:

  _. ..',,' = _q6+t-,NF,=,=,= =fi-CLi-{== >=

  .:J\>_

  '' ''''-Nd1 .!].= :: >:

  Ldi j . , ,* i.i 5 ] - i- - .=.: i-=!= Es iL - =9,\9' .: > - *"= F'59:!6 .i " i!'o =-- 5l-h'>,-:j =_: ! r _ - -'|.: - 6-,_.d= -= &-!, -;i .> ,= -.,F i; i= =

  Y,] j l: Q J - i! i:-i : f :..,;,]r, a; * &\r ; j { g -|-. 1, | z- 7 '.'=_=7 =- =-\-===:tJ= _::=

  , * =q.' - .. g -,-- -. i: ;, 5::=,_=: 292 ,_2=2- g: .-= 9 ,--2:29

  ,g,9- .Y, < __Ntq-9]i9|9 333 '.: . *=.,. , bJ q L ,=,: -- -- .3*i g-- - ''. od d. 3 ;,-== 9_= ,-_- 9 ,?,,--= == ,-;=;; -- -- 9..d + '3 3'.3 # 333'

  \ \ \ \ \ \3333\=L.\- .Y.Y ..!3-32?,\6) ( = 6,_=93\ \ \ \ \ \}33- ' ... = N.F .=.:Y \_:-.j=

  !Ng's g. g'sr/Z/?/z6),-= 93

  \\

  N

  9]0\.,

  \q..,.' 0=6:.or,qjY6;-

  ;\;.,, -,, . ,g,g. ..g.g.9i9, ; = -. . ; .t+ *. .-- g= 3=*=.f=* ,^ -,= .fr ,j :,_= "9 ,-.= 3 3* ,-= 93 ,.--=?9

  = .- ** :* g*,-; = ,- =?9: ,- :?9 ,- ==="i

  \.) g,==

  t9l;i.;-

  ---:

  ? =,J>JF -

  ! - -. :6 *-i

  '= r i-ia.9]"J_ !2,-

  > ,t 5,iJ k:

  N .=.Y -=9UU999\6) L,; = >:

  9 - 3 .. = 9 --. cN= G ._ t Z?Z?? - *i$ .9.9E:t;; Gfr.*;= : ..= 93,---=Z93 ?,--=29g ,*= =* , 9,, ,,iEEEiE :: E::=i::* 9,! --=ggg,. rE;,;i;,. = ,-== 29 ,_=2 9g ,-=?92 ,--:?93

  22- .,-- q : = =: == ==299_ . : 9 9 =29 .=F.6' -

  ''''''g- _ : ;---;*_ggg g ; - - .,2.9,,9,2.2.2 = ,,, .g..= 1 s< -ii '''- '666.;: 9: .i: 3 .,-i= 9 i.- =:i"i s' # 99qqq; .Y.:Y 8-\ ( ,_.= = ? 92

  ''''''.-atg ...= = .F .=.Y \q)-,-=?93

  N-' , ..9 ts := := :=:= := ::999q4!\!)...;:293

  \q)a._-.==,9.Q6--;

  Gl. .:rl f . + t' '.-- g= 3 q= ggfi d ; .fr ,. ; ,- = 2 9: ,- = ? 9: ,- = ? 9* ,-. = ? 9

  * .9.9.,". _ ,=;. _.

  .fi g..,":3 g . :?9g . =?9: . =:="i

  .Ov,=Y

  a)6.0, ,=

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  52/101

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  53/101

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  54/101

  \6)'6(r.ts0=

  \._-=,;-6er:-6

  ====:=9-, .=.= i-!?,-3\.r =

  : =: =::-_=oi .92.92.= .9 s 9 g:.= g,|a -

  .!2 -9?.= .9 ..:: g99999 ' 'dddd\ aL..=: >:

  :===:=9 - ====== 9999- lt '6"'''' _ .=.:a . N=GN9 .2,9,2,9.2 9 _ .99 EEEEE=q =i +3,=d'''6'6' ;;: a r .*== 9 ,.-?=?3 ?,--z=9 ,=33 '3,3 3, , 3,

  9,60r90_.,-

  --===i=i .=E=iii ======= . =======, , q g g g g g g ; 9 dil d d d66,= " . = 't | . '- t .l ._ 2..=6 9.. -- ____3 '3s"FF! '.I..= ======, -s- r ,g ,. = .-: 29 i._i: 9g ,_i= 3 9* ,-= ?93

  2 = ---1_- *s. 3. *'''.9 .= 9_9 9 9 9 5 : g === == z:29= :9 9: ,2:22

  .d- S-i>

  - 6!

  :a-r.='- :

  :.t : -4, =; '=:.-= =a;.==;J-i'J -r_- L-J9=J-,-9

  =.--=, -----=

  tr,il0,Erq,(J

  i: 9). sJ *-J !-;i * .= S-L - J-d

  CntrLJtr)

  - . .35 "\sl .-boS

  3 * ,_ -.:cl!.?-;\ tr.-tr!:t

  3-* q * _==- * ;;; - g;i; -i;;;; i;;; ;;;

  ,** t;* ,= sSs:,-; = ? 9= .-- : ? 9* ,,-;= ;;=ff9!"

  g3..q)U,aL()\.rl

  * :fl =,-; = ? 9: .-= 9= ,-;= ; ;*,,- = ? 9

  .-= 2 9-

  ];

  l- q

  r.

  U,clE.q, 0:\Gts.

  =;.a) .-

  .=.-

  .' oLq,=GY.6

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  55/101

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  56/101

  ...\!=.\..r .

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  57/101

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  58/101

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  59/101

  ,-_?-_.J..,=-,;-.9 a '''''6ii . .2.9.9,9.9.2 .!3333- _999 -_ *= 888 ?, ^ j .9,9 = .^ ?**_ *3 __ - gg ,;,;9939q ' .g..=99. -qi -oi 9i a_ol 9] .= # _ =29 .,_: 9# ,_; =9._=: 2 92 --- 6 -- 0, g'q-. q: g ,- 9 9,= g 9,= 9,= i 9 9,= g g,= 6666 !L qqq qqalrw! !N-. .. a.l22-g\ 'P,'-:Z- i },"-,= }- Z =*_ i:---= = - *'= 7 - = ---_|--__-__

  -a:

  ar'il0,trLtrL

  .9.!' Urg,=2_.- .- *==,=1 999 g.,- --- 4i4>4 li qqqqq -Gi --_!= -Ji :_= Z 9 9 .r-= 9#-"_::.::,.? , re= = = = =>= }ii'i'i -.t .'9,,9,,,- = a- a- a. i + r T -- - = 9 - = :a :. |. Za la |: G a. i i -}'; !; i, = = = = = - = 4= = = = = - = - - i G g G :_=---. _:= = i= S _=='=;+ --== = >= :_=: = >:

  . =;;=;; ====: -! i , = ., d .g..g,ii. - -. 2..- >>>>-=gLL _\.=?93

  ,1=

  Z!J6=G;!' =

  g .i _. 6 --*2 * 3- .-- *.=_ 9 g; *9g9= g .5,= gSgg g .- 6666,-= 29 ,-.= 9g ,-= 9: ,,..-:93_= ,2.-=2 .. 9..^= ._ *,.:.= 99. 9i.9 -_ __ g g g s 9 9 9- ,= :,9.9 s .F; ;,=1 = 9 9 9 9 9 9E;; ;==5 ==== .;=== 3_' 3L = EL a6..: ? .-,?:?= .z=?9 ...=?9

  .6) !6,=

  -.

  = 5-,19'6.=; }= 9 xi 9.n _9' ,)ii';*_:;i.,q\:,5=o*oii_-J

  Dog .1 9 gtr= 9'9 j,l (_- 9 ",

  CY,)-L,)[email protected]

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  60/101

  \6,6ar.*-=._\6)6--'o'-=:-

  Z-,- - ---: -- 3 .. .=, ''- = --44 ,g..t99. ?33.=dd---- .*;: 9: *.= 9 .,-: "3 t,--=29 ,=, *,3, 33,3, 33,3,

  -.= _ .. ..Y '22-, , ; ( .- aLi-ts: >=

  .!5L

  ===:- r j:-

  maEltLi__

  .q) 0,=:

  9--====66666N: 9 g's. P'g\-:-i: j:

  -N=-

  =.===|[email protected] =-.^F - \,^-- * 9 I, fu66a .. =-?=2 9: ,-= 9: . '=___-__ q*- r4G_,..=:_.:j= ==

  !N,6 ,6 , . , ,6 1=:: ;:

  -,0=.-i;

  .2.9.9.9.9.2,2,2.9,2,9.9 5 = = = = =EN= , .ts.3.9 33 ,;,; --- _ ts:,=,=aa,= ri !]z ,, ,,, ry . '6'==5=5= 5.=55 .,.=99, ? = 6r-.- -^- --- - --- - - ^.=t = >: L.:: >: . i_;: >: ; i-.j: ':9 - . . . 9 . - . -!= = _=-]]EL -: oooqoo qq - ----

  .2.9.2.9,9.2rr=== _,*=l:-. .. -!3-22\ :

  9=.2.2.=7-'9

  .:L-6

  \6)?()=.0=:.. --0,=?(L,a

  >gr9.-_..9 ,2 .2 .9.9 .2 . , .2 .9 .9 .2 -.2 .9 .9 .9.2 .9 ,9 .9 ,9 ,9 .9 .2 g g g g=

  g g g ; '= , L. --- - 3-,-- * * =. G--*g =ggg9g9(.- > > > > > > > > \

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  61/101

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  62/101

  \!):ro, >lA=0=i.Q' r_-=.;.8-

  = !==:- N= .ts.3-f; = -:^-'=-=**g g--==== -9.a) 22=22299S9 .:9g9 ,E.rr;= 2 9 E.glE= 9,.9,-= 9: +,.-. = ? 96" -= g,= g g,= 9 9,= f; 9 ,= g ,= : _ ,= 9-= = - -oqq lL qq-N

  -.>>>>>>:qf - .. i.!3-88\ ( - \=u-'

  _!;-

  .-G

  =...-

  !: ar=N1

  . =7 *- - '2! ="==:L_-b= - = !=_.---=- - _=-:::-|-'3:=

  \>0lg,=,=

  N, , ,6 .. ,6=9999_ :=: = ; =

  r.) '-; = = = : : 9 + ? G + \6, q - *- 3s?E .-- 3*.i . ..; -92=,t .-; .; ==;;=,_= 2 9, .-= 3 9: ,-= 9g .--= 2 9

  S=g9.=.-N9_ -- ----_| ". --_ g999q = == = : ',-,,..,6' -= ; .====;=; ; iEEEEEE gEEEEEE59'-. == : = = =i= = =!== =:'=,}

  CYl),ELJtr,.=9t

  .(D

  2*.- ====== 999 h'i .3. U*iU >>'>'=ji - ===.=.Y: ( j = !2 - ! .=.: ; _s g=i F.;= 3: *._- 93 .,-= 9 +,.. =i*. _ _ Eto ,33 3,..' # 3,3,= =::::=>>>>>> _.*=l_- .Y. -6!-3\ = ( _ _2|)

  ">>>>>> N ,=,=,= ,=\0rg6_o.l_.j:

  N, , , . . ,9999996'..==?,93

  9,=

  . j

  \L=CloraD >=r\==6=-;

  9l _9.--;9=,; .=-== :===== 1 9 9 g 9 g g\6r'==.|.ql3 _ 9.. ___ ,Fs.r.=!2 _ > 9 > > > > \ >>>>> .>>r>>> >>>>== :;==;>;.*== gS .., =?9: . =1-9g . =?9

  \>aL0,=r

  .=0' -;

  _ ,.- : ., >*-'= =,Ntr -:s 9 :. > .-.J , *:f a -xi-: N:: *> j-.*+

  :": = ==,. +-6 =-Y - '6;*,_,- _-9:- * .9d"r r 9'!* !!Qi< -3*-=9J9Y= ,;9 ^ 6=qtr +f - a-;U ;i=

  Cn0)r)[email protected]

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  63/101

  taCl9,=r--0=

  .=-(.a,g

  ,= ,= , , ,= ,=q .. ''''''.===-;-*- cHF .! . Nts.9.9 ..9 _ ", ..=' = ""2 '= ,=,,;.*;= g# t.= 9 .,-= =: =,-=? ,*, ,, ,, 3,,

  (N

  s?,

  .Y. ==EaioOooogLgLg. 1=: = >:

  (>>>>>\\\\\\ \..=?93

  =\\.6' '9g'

  !}lc|.!, .6

  \a.cJ'.6l =0=

  . -j.-- , .. ; , = _. , . _L\ {r---?- 3,*' 9 _ .6...9.. _d 'F.- > > 9 > > .. ,fr ; ;j ; ;==;;;,--- ?9 :-= 99- ,-= 9 ,,- =29-

  . gs . .; . '''' '' '','g' 'g.'3' g''g 'g'gGl EL ..,= ?3 .g-=?9* . :29: ,.., :1-{-

  \.a, ,=

  ,!r:( !:9. ;i

  (nQ)l-tr).=l,i)r,

  ,=

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  64/101

  .-=.-=G\6)rl,0r6=. :i -

  =:= . = = =. +-.-- : =: .. =2 i=2'='* '*'* '*'* '*'*

  ! =i9..1_3,,

  .g,^

  __*} '\=lL: =

  ,=.9-==.=:=_

  (nq)=-

  = =L lg(- . g, .ol_ _;= 6= - ,-' *' ' ', i F 1.= 9 -'fr-'fi;6=-: = = :

  r; ; :; g= = lL= =

  )6-?Nq:rP.::. .=

  rnL6,=;L

  !0,=.:r

  9.-....

  -:a

  ,a(nH_

  -dED+Lozl:e)

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  65/101

  .6:(r

  .L-=. _-:J--=6 _:.!) :

  9 - 999_ *= S 99 - _.Ya-. ,,2,9..2 92 _ L .=.=* = -Q,. ? - 9 ,,6, 6, *.== 9# *.= 9 .,-= 3 *= i,- =29 ,*3 * 3,3, 3,3, 33,3

  =N

  9)99------ __ .=.: '6la-88a'( -

  999-6-N9gg::g.u,a _

  ; _ -- -cEqEE =G 9 : 9 9 g * * . 9 9 9* ===*,.F '.9 39 9 9.;.; 9 .: * = . = 5 = = ;66fu a! -.. = a - = - 2 -_r_= 93 _:_{== >= r:-,j= 5=.g,, aG-:*.j

  N''g g.e P'gs:== = >=

  !=,:'>;\;* --=j. z:6:: !.:z:y_.= -- '.-=-iJ. |'- -

  =F =- :===:-'-a

  (Y)q)

  -

  ,:U-'

  N

  l=.:-:.0*. =-:-_9_ =. 3 ,- *=Nc == ; ,_ g.:-==== === ==-.-. : = = = = = = = = - = = - = = = = = = = = = =::i = == ,=-;+ : == i j: -- ==! j= === -*!_

  >= ,9 =l:,a-- -:9-*-

  !:d*.= +.i]r9 G .a- 9 5,.= ,J .,5:,9.!. .i! .3 *' .- .!

  g -L) *dd !e'U.= >L _ ' ! - ';i is

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  66/101

  \q)EL,;JY.=fu

  \6;Q,=-Q\ ,=

  .,....9 - ggsgs:-_ *= =-# sgs,=.Ya_.: __ cN= L .:.= .9,.9,.?,s,.9,g, ,. , cNE ag q? ssgGs .'.,=9*, "--.=- q).- --- ^,- q Z = q9..j: ;= .:= -;: ,qri..-{== >: i:-;= >:6'. _ . _ . - 9 _ - - . 3333 3333 3333

  ..=

  .= . , . . ,ol 9S9 .Y. N6' ( Ei-.j= - =:

  . . . . ,= ., ,!NF ,. .L:-.j: - ;: .

  ,q)'

  !N, ,6 ,6 , . ,

  .,av'J .=

  - q_: !.;: >= .:-;: >= ;:-rj: ':i! _ . 9 - _ ... _ 3.,_ _L = -=]]f ]EL q = q CL q - ----69 =

  ocN=_'. .,.)'!-229,\ ( .-;=?93

  .9,2.9.2. ,2ts N ,=,=,= ,=F ,-,- \(-CLi_.=: ;:

  * N , , , . . ,t !..=:?9

  9L

  .2.aL0,=cY

  :=;-

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  67/101

  ....... _ . _ _ _- .g.g..=.=. - ,, .=.= . . cN= q,-,-,-,-,-.,-( __ cN= .,9 . ,2 ,2,2,2 - .. t - 3 .. . NE .9,9.9,9..9' .?.9.?.?.9.9 * 9 +2 2 = 2 2 2"",.... Q);;= ; .;; = ? 9.9:-= 9ja +,-.;: 2rn.8..- . ..- - ..- - 9..- .= = -=L -5 dq r qqq.g . . . .g .=.roooooo=.-.-.-.-.-.- _.* =l:c- .Y.!: ?.|-

  \ ( ,- = ? 93

  ......i ,.-,-,-,-,-,- *N:9'' g\a)0,-. = ? 9:

  N'=,=,= ,=-99,-,-.-.-.-.-.)-:=: a;:

  ,

  . .

  \q'EL,6.cl '-_6>\0 -:.=.

  D..tststs .F - = toooooo 6) ?'.- - - - -'- -.'--'--'..'-'- 'i .'-'-'-'-'-'- ? . g . -. * i - --F g._ > > ? > > > > > > r (( _ = ==-,-= 2 93 .-: 9 ,-= ?g:,i,--= ? 93

  =9::

  ,35r ..'.?- ! -x=,Up: = !4 ='=:]:- L,: = ":= i lt'1-=-.>=j+,=-.,-,9r:===

  = lJ-'- = =:= = = : -: -i: j: "::_-:=.i:!

  , _._i- !

  5'; ir| _;! -' ., j !;:Y,.a 5-U9Q *' f,.- -;_ : * , 9 . r.r! F F 9 .=U->>>>>9N: g'E'g 3 g.,-=?93

  N'g'g' .3 .g'g-3>>>>>S\a)..,;= 3#

  ..

  ..g

  ag69.0' .=

  \q-,(l.}q==.oj)';r

  -.?_. . =.S.=...

  '...=.-.-.- ;.= ... - 9 9 9 9 9 9 9 9 S .g 9 S 9 . 9 S 9F .q, 'F _. ---2* 3-.-- *.== _ 9 g; 9.9.9. --- 9 g g g gfi o ;6 'fr ''. = =-,-= 293 -:-= 9: ;-= 3 # ,-.=?3

  .=3* .2,9= * 9 3 -33 33 = 9g , s s s s - .- ._9 9 .999 gEEEE\.sr; = ? 9: ,., ?= ? 9S . = ? : ... = ? 9-

  .\>g,=6

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  71/101

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  72/101

  2 _, * ....3.3,3 ,g,,,,g,=j.-:c 2..- ,Y.Y ,= .3... ,,frr,,. r*=, ,, ', g.= 1 -LUa- ' - -.i - - - ,= aD..ti.ts.- -_- ,-.:..r=: >_- L.;: 99 .qr..f = 9g ?. :?9. -._ _ 3... _ 8.._ . 9... - t== - =L .= o9qooo qq r ' .'9,,9,99 .:. l. f r.;FJ 3.:..9o>i =d; -!!(,J:_-

  =

  ..,5,:j.a

  -a -

  - _.Yi=>!=

  (n)tr)q)L*._(tr([email protected]

  = N ' g g g g{r==,...;_- 9

  N,6,6 , .9 . ,=======333333..,;-- 9

  . = ;=;= ENE ,_ 2 .=.: __-_! ; ,6, .ci9 .Y.Y 3. _,*.,.,,,2, _3r . _ 5(] r ) ) 9 . cN= ''S _ .-,.=9. ?. .*;: 9: .: 93 .go_,-E: 9g +,- : ?. 9... - *..- - .._ - 3..- - 33 33

  .-'

  ,;0) i

  .-===.===: -==== ==== ( - toooooo .i - - .9 aL\ --*?* 3,*'0r 9 * ,,,.,,. * g.,= > > q ? > > > > > > \ =

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  73/101

  .6, )i-r'

  : = -. =l_-e. .:. -!3-l ( g,- = ? 93

  =q6N:'9'g'E.E.P \0l,- = 2 93

  N .=.= ,,,,,6,ts-:?93

  a\'=

  ===.=**i ":";"= gs99999 ._==, ...=i. +.= .;= 2 9 ..f = 3* .gr,-?= 9: +,- = 2 93.8..- - ..- - 8..- . 9... - -- --i -= qqq = q qq

  \-J=.6) -=\- !_9.--'===== === L --*?- * +.=.- > > g> > > > ,-= ?9 ,-=

  J ==:=====.=--.gg.Clb-.qr6N 2!,- N ,.q_g ggg999> > r = ri-= >= bi-r== >=

  g =:t F."." gg.2.9.= ,9'; '='='*'6 * _, ' --* = 9 -j:.9"=?-* =:. = d 9 ts* - !"l &-, rY!'=t:U -..* tr 9 , _- S L i- _9 \ >. . : q .*-'i- .-:j!!- 9' 3 3 i, L ;;.I _ll L ==9 9, iD '' 9 ij -,P=- 3: ?9 ^tr rrl= .=L,--.-Udj- ,- !2.tsRl!< . ., _:

  (n)L,,[email protected]

  . -= 9 '='='='''=.=''''''Ui fi ; ':';]i- g,,,,,, ;3 r3.*;= 3-1' *.= 93 .il-= 93 +,-e=?i' " ( ( ( ( ( (

  =d 2 -.=:_- .=.:l -l3-\ ( ,- = 2.9

  ,. ( ( ( ( ( (sN,,,..9,\!ra,-= 9#

  !Ng, ,ts.;=?93

  \q)CL--, ,=.==.ig-.

  );6),=.

  .

  0) (=

  ,=.,,,=., .=,,=.. ,=..,,=, :,=,.,=,=,= .= - ,9 \L dr---?* 3.-' 9 =::,. =,=,=.= .= ._ -_ = - ' . ..=!? 7'S'SS . 35,=5 = = =:= .. .. ,-= "9 ,-.f = 9 ,-:3 93 ,-=?9

  *ts ,-.-,=?*. 9 "3,;,; 3- ,G3., g; ,= ? 93 .- = ? 9: . = 2 9:,. = 2 93

  (.,=

  6' (=.

  -.' '- "

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  74/101

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  75/101

  ; \ \ \ \ \ ;i ...,,. .- U ;;3 '>>>>> - ts-_N=.=.:__a__: =(j:j . NF l ...:>:=. ..3.3..3.3 ...= 9. *-.- --- -.- - --- - - .={== >= .== >= \:_= >= i:-r== >=.8..- . ..- . 8... - r.. -5= = = - cL q r q

  \d' .16' >=6=.Ct ::.-;alP- ,=

  r \ \ t \ \ !=>>>>>>s Xj _. =l:c". .Y. fo-338\ >>>>>*sN:''g' g g\,_= 9

  ..g-'

  s\>,=

  ': ?.,.... *.,.... ...... ...,.. = __ ,i 2 - 3r -- * 1-.,,, 6--* =gg9E9.- > > > > > > > > \ >>>>>tlD

  .

  9..l +>S w=,l- :,Q.! ,

  r.9tr

  cntr))L.=

  -.tr,

  :=:=:-:::=:: . = -3 aaaa7Z?a 2._::::: 9g9 - : =g _ = =,=,=,=,= .g..= 99. ?= z.;= 9g .9ti: 9 .,-= 3 ?-_:?93 , * , # .,,.= := .: .> := ::= 2-.9 =:: .=.:l c-laa-a8\ =>>>>>..,= 3 39

  .),EL.:.6' -0=r.,--Ur>,=L.E).us

  =,=:=', =:;,i=,; .,=,,,=,,i ; ,= ,=,,= -. , g* .g ---, sfl,a 3. ; ; = , ;j ;' ; ; = = = =,-. = ? 9: ,- = ? : ,- ?= ? ,g,,- = ?, 3=9.-, .; .= ",--,. g g

  .=; ; = .,,; g ; ====!' .;= 93 ,., = 2 9 . ?= 2 9:,... =: 9

  \!l +,=r

  6)' _2

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  76/101

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  77/101

  6 _ . _ . -.^-el=*Bg g

  g .= ; tg ,; ;;:?;" ;;=?;g .*:;: ;: +,:;:";.8..- - ..- - r.- - 9..t -= 5 r9 -5===lU,\-_.\(,8G_--=-!l CL=

  \06-.9

  )--- = -. =llc. .. .3-\ > ? > > > > > > .

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  78/101

  ,E,;,c,i,=,E,-,,-,,-2 - = - ! ,, .. =-,-.:..NF.... -,g .= 99 ?::-;,=,i,;,-,= .=,i,-(E,E,=,- _.- -_- -,- --- =* - ..== >= L.:{== ?9..-?=?9J f:.=J: S6'G g-= -- -= g ,- -= 9,= ,= g -=- = 6_66- -o_qqq CL Eq9JJ-

  \'L._.*0*-6=L\()(E,a)0) tL,-

  ._.-.-.-.-._ _ -. ,, '!-\

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  79/101

  L2= *= ==::::: :;:::: -i:: = =;: .=:: = j:: Gl 2 - - 3-.-- *ts * '''..' - 9 =gSP9E9 i,-== 93 ,-= 9: ,*= 9* ,-.=?9

  !l- =,.g,=* : - = - -?>lE====_:= = =; : -= g ;: =::==::== =====: ==:== ;=: j=j=a+ -,."--j==i= ==-=--:;+ .-===-= i= B===-=->i

  ,

  !

  :

  Jl

  !.*

  ,-

  -.Q ,&5,ts.5=,

  (v)6)lrtrl)6)L9lL)

  !,-,@

  ..... - 2 ==:==. 9 -.* NE -- - .. ,;;g . * g ;-g...== .g..=99. ? . ,*.== 9.3 .= 3 .sr,-E= 3: ?,- = ? 939 - - * . - 9 - . - .5== === ==_=5]]= qq = qqq qq ; _.* =1:". .Y, -\

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  80/101

  q -"' __ *=;iL L .=. .N=G,..= 99. "- --- 16ri-r== >_- ?i-;= ;=8.._ - 9..- _- qq9 CL ooqqqq9- .=. ._.- -_- ..=:r=L S. _ - f = = '- =

  :"J !Xt:-. .::.Y 'd-2

  \ = !.L U -_9/J-: ! 9 - = =-. }- L'i !]!2 tr ! ", :Jl9]i?g;==._'5 ,S+ 3.: --,=l - L._ ,6 .Cl' 7= 3.-

  i ] .5 = - ,::-- L,.-G=:- J djtr i !:7 ; -.bra.J!5 -= F -= ---= \:;1.i-l = 1J_=::U j,- !--=--Jr--' =- " :1-:=2 ta t ! - - ='J =+-_,-::e}=i;-1

  ==!!!! 336 = 333333N .=.= .3... -?, ":; ,_ *= g:: - ,. t 3 .. . cN= '' ...tg9. ".= -,- --- ^,- - --- =- - .== >= .=: >: .i-;= >= i:*{=: i: - _ * - - 9 - . - -- t _=r s cL d

  =-rOooOoo; -- =:: .. -!-8?,\ ( ,-;=?93

  )OOOooo N :'g g'g g g\0r5,-;:9

  N,6,6,..9,333333..=?93

  .-Eq-

  \6)q-clo.=6=.cr j:==

  l-;-=..r !- ; G t = .i - - .9 + ,, 9?.,'._- * * i ---g ;gpg9E9a.- > > > > > > > > \ =

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  81/101

  s...3.3.3.... ======_ .:"';", .Y. - _ - .. frftftfrfr ,.=i Lil-====:= :==:== ( = . --- - l- - 1^- l-: ;= :_ts= 93 .qr.= 9= ;.:= >=.... . 1r.. . 8..- - 9..- -== = _===q=

  r gqqq

  \!'6 .l(., =,.'flo ..iG==9, -

  =N

  !r::::::\*6=!] .=.}: Blga-33a\!' ( 99..,= 33

  9 9,,,,,*Nl' '..g g.g...;=?93

  s.:o,v,=

  -a

  (n)_)Lg

  ,9 .,..3 3 fi.... -.3 3 i ,...3 !. 9..3.3.3==:=== ==--__ _j: ::::::3 .. .. .= .. .9 + -,6,;*u t! *; .= 29 :-= 9 ,.= 9=- ,..== 93

  .g;

  -N ''= .t '- '- '-.-_=-- -

  (lt)Lr)0)[email protected]

  .

  a{!>1 Gi]_ 9-- -!-

  tr9- 6 6.N9q9>A.,l q)

  ;6t- a

  .ts.=.g...g.=.=.=.=.=.= 2-,- 9 _ . *:9 q - -t,3 ,9,929, * *22 -'' g..= 1. r=.i:.i: i:,ii;, _.- -_- _.- -# ?,_=29.'== = >= .== = r= ,fri-;= =, ,ii . - * . . 9 . . :i - -==5 - qqq = 5 CL qq qqq'''''':9-] .=.= ?1-8. , ,-; = 2 93

  r, = . .= . .tsF9- .92.!2.= .9-. g g.= g.rr5====-,- = ? 93

  N'g'' g.,,=?-9

  .=G

  .=

  .er.6- ,.t:

  \ql, ,6.*--6=.a! --,g.--****,= -- = '''''' *'''''' ''' ' '''''' 9_. --*- E"E'E.=g,_2->lE - =''',.9, -.9 gg99..r.- > > > > > > > > r.. =

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  82/101

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  83/101

  @@ @@@@@@ @@@@@@ @@@@@@@@ @@

  ::=) = =.g := =_+ 7* *- -gggg= @@@@@ @@@@@@@@@@@

  ::=

  .=

  [email protected]

  9 @ @@@@@

  ,:= @@

  :::::.::.::= * = _ = i.)=-=:=.,=.=,.=.= v.! ?(([email protected]@@

  ::=9|-; .= =..O(@@@@

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  84/101

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  85/101

  @ @@@ @@ @@@@@@@@@

  ,=--.=

  . , ,[email protected]([email protected] ([email protected]@ @ @@ -:: :: iiiiiiii_.r*iil . .' : : : :: ::--: : * t * * *

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  86/101

  @ @ @@@, : : : - . : : = * : _ : : J : : : : : ; : _ : : * .: : _ : _, * ; * ; 3 g 9 3 s .. t * =: j= = = = = _* = ,6,O = ' _ _ = _; - - ,,,, _ _ _ _ s ., \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

  z

  . =,==!9(J

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  87/101

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  88/101

  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@.=->>

  .!9l:t ,

  =

  9 :"[email protected]@ @@@@@@@@ . . . ; : : : : : : : :_ : | , ._ . . ' , : : : : : : : : :*, : : : :: *..-; :,=:_:..,,=-::" ..,3.y :i= ,g g ,= F+= ** g= = = = ,, t'9 = = = = = gg =,=,=,=,:,= = g g g g g g g8* g-.*r**: @@@@@@@@@@@@@ @@ @@@@@@ @@@@@@@@@ @@@

  -,

  :

  -

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  89/101

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  90/101

  @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @6 @ @ @ @ @ @ @ @ @.G!:=,;'=;i-i:

  =. , : : : : : : . : .' : : : : : : : '. ', . :: - ; ] f2 = : : _*== = = 1==== = = = = = = ==:===_1 = = = =, i 7,.= =.=,= -:..=.=.= .= .= "= -= -= -= _, g _= = - - - -

  @@([email protected]@@ @@@@@@@@

  @@@ @@@@ @@@ @@ @@ @@ @ (E"@ @@@@

  @@ @ @@@=5 :i, :_ : :- :_ ih_*= : t - sD = : =,= = =3.= ,= = = -- =, -, 3...#:.=.-.- .=. ='6 6i5- d- - _ i1 _ q q ... . , . . . , , . , , \ \ \ \ \ \ \ \ , , , \ \ \

  r_-Y.==F---oqoa\ \ \ \ \

  -J - _=,=-='========6,@G

  @-.=

  @.=

  \

  @,

  @

  =

  @.-

  (E:

  :

  @@@@@@@@@::::::.:::::::::::.=*.:.=::-.::o='=;.=

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  91/101

  @@([email protected]([email protected]@@([email protected] @@[email protected]@@@ @

  @@ @@@@@@ @9 @-= ([email protected]@ @([email protected]@@ @(E @@@@@@

  9([email protected]@@ @ @ @@(E

  @ @ @ @ ([email protected]@ @

  @@@@ @@ @@([email protected]@@@

  @@@@([email protected]@@(E([email protected] @ @@ @([email protected]

  @@@@@@@@@@ @@::::::::::::: . : :i : :., : :_g : =5...=.= 3.= 9= = .fi.= = 3= 'G Q .=,=,; .= ,= .=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxkxk

  ,.:,..::: .:-.L,!Ur=-,'-r='==,-=,.,:-=

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  92/101

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  93/101

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  94/101

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  95/101

  @@@@@@@@@ @ @@@)

  =,->[email protected] @@@@@ [email protected] @@ @@@@@([email protected]@ @-r,=-:".,:=t*,= :- : EL . (- i1 -- q.---

  cJ @ (E @ @ @ @ @ @ (E @ @ @ @ @ @

  @@ @@@ @@@.;i=9=( @([email protected]@@@@@@(E([email protected]([email protected]@@

  @ @@ @@@@([email protected]@ @ (E @ @ @ @ , 9 = = - q g -> -- ,, g g g s g g s [email protected]@@@@@@

  GDl::, .

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  96/101

  @ @@ @@@@ @@@@ @ @ @ @

  @@ @@@ @@@ ([email protected]@@@@@@@@@@ @

  .:::::::::..::::::J.e :*- . . : : :_ : : :: :_ : :*_ : : : := : .# :5,. .:, :5 . .,= h3: i _ 9 . . fr** = ; ** *\g,g,g,,g,,g,t,9,,,,,,g,g,,g,g,,9,,9,9..9...9.999g..gq - EL Q

  @ @@@ @@@@@@@ @@@@@@@@@@(E=

  @@(E @([email protected](E

  @ @(E @ ([email protected]@@@@ @@ @@ @

  @ @@@@@@ @ ([email protected] @@@

  @ @@ @@@ ([email protected]@ @ @

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  97/101

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  98/101

  @@([email protected]@ @ @@@@ @@@ @@@@@

  @ @ @ ([email protected]@@@@ @ @@@ @ @@

  @@@@@@@@@@@@@@@

  @ @@ @@@ @ @@@@ @@@ @

  @6 @ @@@ @@ @ @([email protected]@ @ @@ @(E

  @@ @@@ @@@@ @@ @@@@ @@@ @@@@ @(r)

  @@@ @@@@@ @ @ @@@@ @([email protected]@@@

  @@([email protected]@ @@@@ @@ @@ @@@@@

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  99/101

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  100/101

  @@@@@@@@([email protected]@ @@@([email protected]@

  @@@@@@ @@ @@@@\

  :@ @@([email protected]@@@@@@@([email protected]@@@@@

  @@@([email protected]@@@@@[email protected]([email protected]@@@@#,

  .=\:t'),9\ \

  ,*.

 • 7/28/2019 BLED Grammaire, Conjugaison

  101/101

  bNbN F

  , .>-

  F '5 : :,NN.NN. : : : : : : : ,. : : : : : : : : : : . : , : : : : , : : : ,: : : : : : : : .g: : , . ,=;. : ' : : : . ' : : : "

  ,..F . : : : ,: , : :. Y q :. -=,o ,.: * 5 : : : ..:'.t.,:=;l,,:::: .::-.= =: > .:,==.= - ,_ ; .= :>G '.'=.=-'2',2',2, ]== . . ::-"* { ; d:3 : 9s 3- .; .;;; : :?,,,Z :S :.;= .;;;i. :,= ,.2?;*= :3:?:'?; : .83;;",; :J :_, :F :3?:aE;E.=.E;.=",'F'1i=a.=======:.=1o_ . : g ; - ; S ::: 9 : R : ?:: 9 . g; : : = ; i o'o-g g i g * -** ** =: a_ 9 = ; ,*;F- * . i -*=:-=== == = = =, = ==; =,i,9,*-- --gg9 -== ,=. ------ -= -!G-;.:ii a;

  @

  @@@@