5. [BIC 2015] - 3XL - TOP 10 BIC2015

Click here to load reader

 • date post

  15-Apr-2017
 • Category

  Marketing

 • view

  160
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of 5. [BIC 2015] - 3XL - TOP 10 BIC2015

 • NHM 3XL

  CHIN LCqung bDng sn phm mi

  CHO NHN HNG THI TRANG TP GYMCA CNG TY DONEX

  NHM 3XL

 • NHM 3XL

  MC TIU

  BRAND VS COMMODITYTNG NHY CM

  V THNG HIUTNG NHY CM V GI

  TRADE MARKETINGWINNING

  THE SHOPPERSAT THE POINT

  OF PURCHASE+

  LET THE SHOPPERSEXPERIENCE THE BRANDAT THE POINT OF PURCHASE

  =

  => CHIN LC KHC BIT HA (DIFFERENTIATION MICHAEL PORTER)

 • NHM 3XL

  NHM I TNG CHiu tra mu t

  TUI

  24 - 55THU NHP

  10tr +IN THOI

  SMARTPHONE

  22,364 5,945

  TH HNHTRN MY

  YOGADANCE

  GIM BO

  C BP BNTN GI/TRAIGII TR X STRESS

  GIM BO; SN CHCLM P; T TP

  BUN CHUYN; KHOE MGII TR X STRESS

  HNH VI MUA SMMARKETING ONLINEMARKETING TRUYN MINGTHANH TON TH

  NHN HNG PH BINQUN O: LINING, VNXK TQXK GIY: CAO CP NH ADIDAS, NIKE, REEBOOK..

 • NHM 3XL

  CUSTOMER INSIGHT PHN KHC TRUNG LU & TRUNG LU KH

  KHNG CH V SC KHEM CN V T TP GII TR.

  USPGIP KHCH HNG KHNG NH CI TIBNG

  NHNG B SU TP THEO XU HNGCCH THC MUA HNG C O

  THNG IP

  ITS NOTSPORT

  ITS

  FASHION

  B NHN DINTHNG HIU

  FitnessMeetsyour style

 • NHM 3XL

  KT QU KHO ST CC RETAILERS HIN TI

  KHNG C/T SN PHM DNH CHO N

  CH TH CHT HP, NH SNG TI, DESIGN KM

  KHNG MARKETING ONLINE HOC RT YU

  SHOPPER INSIGHTCHN MUAI Lv gn nh/ch lm

  CHT LIUKHNG AM HIU/QUAN TMS thy mt l c

  NHN HIUC TN TUI/CHP NHNHNG TUN/FAKELi-ning, adidas, nike, reebok

  COOPMART

  I THCNG PHN KHC FIMA; COMEDLY; HISBOY:

  CHA TRIN KHAI DIGITAL MARKETING HIU QU

  SN PHM & BNG HIU KHNG NI BT

  CHN DONEX V:KIU DNGSUPER BIG SIZE

 • NHM 3XL

  TRADE CHANNELS

  5kmt cc

  phng tp ln

  SHOWROOMC QUYN

  TI MT HIN TI

  THU MT BNG LM SHOWROOM

  SHOP VNXK, TQXKSHOP ONLINE TIM NNG

  EVASPORT, T SPORT

  SIU TH THI TRANG, CA HNG THI TRANG LN(MADE IN VIETNAM VIETMART)

  CC TRUNG TM TP LUYN CC PERSONAL TRAINERS

  WEBSITES THNG MI IN TCHUYN V THI TRANGNEMO.VN, ZALORA.VN,ZANADO.VN, CHON.VN

  CNH TRANH GIEDLP/HI-LO HOC

 • NHM 3XL

  IN-STORE MARKETING

  POSM BT MT

  QUNG BSHOWROOM/RETAILER

  WEBSITE FACEBOOK CSKH

  KHUYN MI C OC TRUYN THNG PH RNG TH TIU DNG

  THNG MINH

  LIN KT SHOWROOM

  U I MUA SMVI CREDIT CARD

  TRAININGNGI BN HNG

  sn phm vthng ip thng hiu

  I L

  online marketing

  TRAINING

  PG TI MT

 • NHM 3XL KNH BRAND MARKETINGOFFLINE

  K GI SN PHMBANNER + M QR

  CATALOGUE THEO MATRNH DIN THI TRANG

  TP NHN VIN MC SN PHMTP TH CC TRUNG TM

  ONLINE

  THU HOA HU K DUYNCHP NH TI PHNG GYM

 • NHM 3XL

  WEBSITE

  DYNAMIC VIRTUAL TRYOUT

  INTELLIGENT FILTER

  ITS NOTSHOPING

  ITS HAVING FUN

  ALBUM BST MI

  GIVE AWAY CONTEST

  EVENT OFFLINE

  GIAO LU VI KHCH HNG

  NHN REVIEW PHN HI

  CHY QUNG CO TRN KHCH HNG MC TIU

  CC M

  FACEBOOK

  PIXEL

  ADMOB

  ADWORDS

  ADSENSE

  ONLINEBANNER

  FORUM SEEDING SEO

  KNH DIGITAL MARKETING

 • NHM 3XL

  ITS NOTSPORT

  ITS FASHION

  R&

  DPARTNERSHIP

 • NHM 3XL

  Xin chn thnhCmn

  NHM 3XL